Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
December 2016

TiOnToFr
11 torsdag i advent

21 fredag i advent

31 lördag i advent
Francisco Xavier präst

4Andra söndagen i advent
Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare

52 måndag i advent

62 tisdag i advent
Nicolaus av Myra biskop

72 onsdag i advent
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare

8Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

92 fredag i advent
Juan Diego Cuahtlatoatzin

102 lördag i advent

11Tredje söndagen i advent
Damasus I påve

123 måndag i advent
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

133 tisdag i advent
Lucia jungfru och martyr

143 onsdag i advent
Johannes av Korset präst och kyrkolärare

153 torsdag i advent

163 fredag i advent

173 lördag i advent
i advent

18Fjärde söndagen i advent
i advent

194 måndag i advent
i advent

204 tisdag i advent
i advent

214 onsdag i advent
i advent
Petrus Canisius präst och kyrkolärare

224 torsdag i advent
i advent

234 fredag i advent
i advent
Johannes av Kety präst

24Julenatt
Julenatt

25Juledag
Juledag

26Annandag Jul - Stefanos den första martyren
Annandag Jul - Stefanos den första martyren

27tisdag efter jul
Johannes apostel och evangelist

28onsdag efter jul
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer

29torsdag efter jul
Thomas Becket biskop och martyr

30Den Heliga Familien
30 december

31lördag efter jul
Silvester I påve


Breviar - Kyrkans dagliga bön

password:

Invitatorium
Den 10 december 2016, lördag
2 lördag i advent

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kom, låt oss tillbedja honom.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 10 december 2016, lördag
2 lördag i advent

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Hör rösten, manande och klar:
"Ur natten bryter dagen fram,
må mörkrets alla makter fly,
ty Kristus närmar sig i skyn."

Var sargad själ må fatta mod
och för sin sjukdom söka bot,
ty nu går morgonstjärnan opp
som skänker åt de slagna hopp.

Se, Lammet nalkas, sänt av Gud
till lösen för all världens skuld.
Så låt oss bedja gråtande
om syndernas förlåtelse.

Må Herren, då han träder fram
en gång i majestät och glans,
ej döma så, som vi förtjänt,
men visa sin barmhärtighet.

Gud Fadern vare tack och lov,
och ära ske hans ende Son
och Anden, Herren, Tröstaren,
i evigheters evighet. Amen.

eller: Tidens mått... ⇓⇑

Ant. 1 Det är gott att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet.

Psalm 92
Lovsång till Skaparen
Här besjungs den ende Sonens gärningar (Athanasios)


Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
     att om morgonen förkunna din nåd *
     och när natten har kommit din trofasthet,
till strängars klang, till harpa, *
med spel på lyra.
     Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar, *
     jag vill jubla över dina händers verk.
Herre, hur stora är inte dina verk, *
omätligt djupa är dina tankar!
     En oförnuftig människa kan inte inse det, *
     en dåre kan inte förstå det:
Om än de gudlösa grönskar som gräs *
och ogärningsmännen blomstrar,
     så sker det till deras eviga fördärv. *
     Men du, Herre, den Högste, förblir i evighet.
Dina fiender, Herre, dina fiender förgås, *
alla ogärningsmännen skingras.
     Men mitt horn gör du högt som vildoxens, *
     du gjuter frisk olja över mitt huvud.
Med lust får jag se ner på mina fiender *
och höra vad som drabbar mina förföljare.
     Den rättfärdige grönskar som ett pålmträd, *
     som en ceder på Libanon växer han till.
Ja, sådana är planterade i vår Guds hus, *
de grönskar i hans gårdar.
     Ännu när de blir gamla skjuter de skott, *
     de frodas och grönskar.
Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig. *
Han är min klippa, i honom finns ingen orätt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Det är gott att om morgonen förkunna din nåd och när natten har kommit din trofasthet.

Ant. 2 Ge ära åt vår Gud.

Canticum
5 Mos 32:1 -12
Guds välgärningar mot sitt folk
Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna (Matt 23:37)


Lyssna, ni himlar, jag vill tala, *
må jorden höra mina ord.
     Min undervisning skall strömma som regnet, *
     mitt tal skall falla som daggen,
som rikligt regn på grönska, *
som en regnskur på gräsets brodd.
     Herrens namn vill jag förkunna. *
     Ge ära åt vår Gud!
Han är vår klippa, +
fullkomlig i allt vad han gör, *
alla hans vägar är rätta.
     Han är en trofast Gud som aldrig sviker, *
     han är rättfärdig och rättvis.
Men det vrånga och avoga släktet avföll från honom,
de förvända, som inte längre var hans söner.
     Är det så du vill löna din Herre, *
     du dåraktiga, förblindade folk?
Är han inte din fader, som har skapat dig? *
Är han inte den som har danat och byggt upp dig
     Tänk på de dagar som en gång var, *
     besinna de år som har gått.
Fråga din fader, han skall berätta, *
dina äldste, de skall säga vad som skedde:
     När den Högste gav arvslotter åt folken, *
     när han fördelade människorna på jorden,
då utstakade han gränserna för folken *
efter antalet av Israels barn,
     då gjorde Herren sitt folk till sin egendom, *
     då blev Jakob hans arvslott.
Han fann honom i öknen, *
i ödemarken, där ökendjuren tjuter.
     Han tog honom i sin vård och sitt beskydd, *
     han bevarade honom som sin ögonsten.
Liksom örnen lockar ut sin avkomma till flykt *
och svävar upp ovanför sina ungar,
     så bredde han ut sina vingar *
     och lyfte honom och bar honom på sina fjädrar.
Herren ensam ledde honom på vägen, *
ingen främmande gud vid hans sida.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ge ära åt vår Gud.

Ant. 3 Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden!

Psalm 8
Guds storhet och människans värdighet
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan (Ef 1:22)


Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden, *
du som har brett ut ditt majestät över himlen!
     Barns och spädbarns rop
     har du gjort till en lovsång åt dig,
     du har rest ett värn mot dina fiender; *
     dina ovänner och vedersakare förstummas.
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, *
månen och stjärnorna som du har berett,
     vad är då en människa, att du tänker på henne, *
     eller en människoson, att du tar dig ån honom?
Dock gjorde du honom nästan till Gud, *
du krönte honom med ära och härlighet.
     Du satte honom till herre över dina händers verk, *
     allting lade du under hans fötter:
alla får och oxar, *
likaså vildmarkens djur,
     fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *
     allt som vandrar havens vägar.
Herre, vår Herre, *
väldigt är ditt namn över hela jorden!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden!

Kort läsning
Jes 11:1-3a


Ett skott skall skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt. Och på honom skall Herrens Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, Herrens kunskaps och fruktans Ande. Han skall ha sitt välbehag i Herrens fruktan.

Responsorium

Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.
Folken skall vandra i ditt ljus,
+ och hans härlighet uppenbaras över dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, + och hans härlighet uppenbaras över dig.

Ant. Herren skall resa upp ett baner bland folken och samla Israels skingrade.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Herren skall resa upp ett baner bland folken och samla Israels skingrade.

Förbön

Låt oss vända oss i bön till Kristus, som skall komma i härlighet och makt:
R. Kom, Herre Jesus.

Kristus, när ditt tecken blir synligt på himlen
- vänd då blicken till oss och gör oss värdiga dina gåvor.
Du som kom för att visa människan vägen till Guds rike
- gör oss till trovärdiga vittnen för ditt evangelium.
Du som är den levande Herren och härskaren över allting
- låt oss med glädje se fram mot vårt saliga hopp, din ankomst i härlighet.
Vi törstar efter din ankomst, Herre
- trösta oss i denna tiden med nådens gudomliga gåvor.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus…

Ters
Den 10 december 2016, lördag
2 lördag i advent

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. AmenAnt.  Profeterna bebådade att Frälsaren skulle födas av en jungfru, och hennes namn var Maria.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.
     Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
     och jag säger: "När vill du trösta mig?"
Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.
     Hur få är inte din tjänares dagar! *
     När vill du hålla dom över mina förföljare?
De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din låg.
     Alla dina bud är sanning. *
     Utan skäl förföljer man mig — hjälp mig!
De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.
     Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
     så vill jag hålla dina vittnesbörd.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.
     Från jordens ände ropar jag till dig,
     ty mitt hjärta försmäktar. *
     För mig upp på klippan som är för hög för mig.
Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.
     Låt mig bo i din hydda för evigt, *
     jag tar min tillflykt under dina vingar.
Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.
     Låt konungen leva länge, *
     må hans år vara från släkte till släkte.
Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.
     Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
     och infria mina löften dag efter dag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.
     Göm mig för de ondas skåra, *
     för ogärningsmännens larmande hop,
De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,
     för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
     Plötsligt skjuter de på honom, utan försköning.
De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"
     De tänker ut lömska planer: +
     "Nu är vi redo att slå till!" *
     Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.
Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.
     Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
     alla som ser dem skakar på huvudet.
Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.
     Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
     och ta sin tillflykt till honom, *
     och alla rättsinniga skall jubla.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Profeterna bebådade att Frälsaren skulle födas av en jungfru, och hennes namn var Maria.

Kort läsning
Jes 4:2


På den tiden skall det som Herren låter växa bli till prydnad och härlighet, och vad landet alstrar skall bli till berömmelse och ära för den räddade skaran i Israel.

Folken skall frukta ditt namn, Herre,
och jordens konungar din härlighet.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus …

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 10 december 2016, lördag
2 lördag i advent

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

Din, Kristus, är all härlighet;
du Faderns Son av evighet,
som Jungfrun genom Andens nåd
gav oss och jordens alla folk. Amen.


eller: Må vi med anden brinnande... ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är... ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel... ⇓⇑

Ant.  Ängeln Gabriel sade till Maria: Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Välsignad är du mer än andra kvinnor.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.
     Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
     och jag säger: "När vill du trösta mig?"
Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.
     Hur få är inte din tjänares dagar! *
     När vill du hålla dom över mina förföljare?
De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din låg.
     Alla dina bud är sanning. *
     Utan skäl förföljer man mig — hjälp mig!
De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.
     Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
     så vill jag hålla dina vittnesbörd.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.
     Från jordens ände ropar jag till dig,
     ty mitt hjärta försmäktar. *
     För mig upp på klippan som är för hög för mig.
Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.
     Låt mig bo i din hydda för evigt, *
     jag tar min tillflykt under dina vingar.
Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.
     Låt konungen leva länge, *
     må hans år vara från släkte till släkte.
Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.
     Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
     och infria mina löften dag efter dag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.
     Göm mig för de ondas skåra, *
     för ogärningsmännens larmande hop,
De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,
     för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
     Plötsligt skjuter de på honom, utan försköning.
De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"
     De tänker ut lömska planer: +
     "Nu är vi redo att slå till!" *
     Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.
Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.
     Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
     alla som ser dem skakar på huvudet.
Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.
     Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
     och ta sin tillflykt till honom, *
     och alla rättsinniga skall jubla.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Ängeln Gabriel sade till Maria: Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Välsignad är du mer än andra kvinnor.

Kort läsning
Jes 4:3


Det skall ske att den som lämnas kvar i Sion och den som blir kvar i Jerusalem, han skall då kallas helig, var och en som är upptecknad till liv i Jerusalem.

Tänk på oss, Herre, du som besöker ditt folk med din nåd.
Kom till oss och hjälp oss.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus …

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 10 december 2016, lördag
2 lördag i advent

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Din, Kristus, är all härlighet;
du Faderns Son av evighet,
som Jungfrun genom Andens nåd
gav oss och jordens alla folk. Amen.


eller: Du Guds Ande, var vår styrka... ⇓⇑

Ant.  Maria sade: Vad betyder denna hälsning? Jag bävar i mitt innersta, ty jag skall föda Konungen som lämnar min helgedom orörd.

Psalm 119:XI (81-88)

Min själ längtar efter din frälsning, *
jag hoppas på ditt ord.
     Mina ögon längtar efter ditt löfte, *
     och jag säger: "När vill du trösta mig?"
Ty jag är som en vinlägel i rök, *
men jag glömmer inte dina stadgar.
     Hur få är inte din tjänares dagar! *
     När vill du hålla dom över mina förföljare?
De fräcka gräver gropar för mig, *
de som inte lever efter din låg.
     Alla dina bud är sanning. *
     Utan skäl förföljer man mig — hjälp mig!
De har nästan utrotat mig från jorden, *
fast jag inte har övergivit dina bud.
     Behåll mig vid liv för din godhets skull, *
     så vill jag hålla dina vittnesbörd.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 61
En landsflyktigs bön
En bön av den rättfärdige som hoppas på det som hör evigheten till (Hilarius)


Hör, o Gud, mitt rop, *
lyssna till min bön.
     Från jordens ände ropar jag till dig,
     ty mitt hjärta försmäktar. *
     För mig upp på klippan som är för hög för mig.
Ty du är min tillflykt, *
ett torn som skyddar mig mot fienden.
     Låt mig bo i din hydda för evigt, *
     jag tar min tillflykt under dina vingar.
Du, o Gud, har hört mina löften *
och givit en arvslott åt dem som fruktar ditt namn.
     Låt konungen leva länge, *
     må hans år vara från släkte till släkte.
Må han för evigt sitta på sin tron inför Gud. *
Bevara honom i nåd och trofasthet.
     Då skall jag ständigt prisa ditt namn *
     och infria mina löften dag efter dag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)


Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.
     Göm mig för de ondas skåra, *
     för ogärningsmännens larmande hop,
De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,
     för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
     Plötsligt skjuter de på honom, utan försköning.
De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: "Vem skulle se oss?"
     De tänker ut lömska planer: +
     "Nu är vi redo att slå till!" *
     Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.
Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.
     Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
     alla som ser dem skakar på huvudet.
Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.
     Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
     och ta sin tillflykt till honom, *
     och alla rättsinniga skall jubla.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Maria sade: Vad betyder denna hälsning? Jag bävar i mitt innersta, ty jag skall föda Konungen som lämnar min helgedom orörd.

Kort läsning
Jes 61:11


Liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa fram, så skall Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp och lovsång, inför alla folk.

Kom, Herre, dröj inte.
Lös ditt folk från deras synder.

Slutbön

Allsmäktige Gud, låt ljuset av din härlighet gå upp i våra hjärtan och nattens mörker skingras, så att din Son vid sin återkomst finner oss vara ljusets och dagens barn. Genom honom, Jesus Kristus…

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 10 december 2016, lördag
Tredje söndagen i advent

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du himlaljusens Skapare
och alla trognas härlighet,
0 Kristus, världens Frälsare,
välsigna du vårt hjärtas sång.

Med smärta såg du hur ditt verk
fördärvat låg, av döden märkt,
du skyndade att rädda dem
som skulden tyngt till jorden ned.

När världens afton nalkades
du trädde fram så hög och ren
ur Jungfrumoderns helgedom,
likt konungen ur sitt gemak.

Nu böjes ödmjukt alla knän
Vi vördnad för ditt majestät,
du är den ende mäktige
på jorden och i himmelen.

Vi beder dig, du Helige,
du alla släktens Domare:
bevara oss till livets slut
från frestelser och ont försåt.

All makt och härlighet är din,
o Kristus, Konung, Härskare,
med Fadern och med Hjälparen,
en enda Gud i evighet. Amen.

eller: Conditor alme... ⇓⇑
eller: Se, Herren är nära... ⇓⇑

Ant. 1 Jerusalem, gläd dig av hela ditt hjärta, din Frälsare kommer. Halleluja.

Psalm 113
Välsignat vare Herrens namn
Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa (Luk 1:52)


Lova Herren, ni Herrens tjänare, *
lova Herrens namn.
     Välsignat vare Herrens namn *
     från nu och till evig tid.
Från solens uppgång till dess nedgång *
må Herrens namn vara lovat.
     Herren är upphöjd över alla folk, *
     hans ära når över himlen.
Ja, vem är som Herren, vår Gud, *
han som sitter så högt,
     han som ser ned så djupt *
     — ja, vem i himlen och på jorden?
Han som upprättar den ringe ur stoftet, *
han som lyfter den fattige ur dyn,
     för att sätta honom bredvid furstar, *
     bredvid furstarna i sitt folk,
han som låter den ofruktsamma hustrun *
sitta med glädje som moder, omgiven av barn.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Jerusalem, gläd dig av hela ditt hjärta, din Frälsare kommer. Halleluja.

Ant. 2 Jag, Herren, låter hjälpen närma sig, den är inte långt borta, och min frälsning kommer snart

Psalm 116B
Tacksägelse i templet
Låt oss genom honom (Kristus) ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud (jfr Heb 13:15)


Jag trodde, även när jag sade: *
"Jag är storligen plågad",
     när jag sade i min ångest: *
     "Alla människor är lögnare."
Hur skall jag löna Herren *
alla hans välgärningar mot mig?
     Jag vill taga frälsningens bägare *
     och åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk.
     Dyrt aktad i Herrens ögon *
     är hans frommas död.
Ack Herre, jag är ju din tjänare, +
jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka, *
du har lossat mina band.
     Dig vill jag offra lovets offer, *
     jag vill åkalla Herrens namn.
Jag vill infria åt Herren mina löften, *
ja, inför hela hans folk,
     i gårdarna till Herrens hus, *
     mitt i dig, Jerusalem.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag, Herren, låter hjälpen närma sig, den är inte långt borta, och min frälsning kommer snart

Ant. 3 Herre, sänd ut Lammet, världens härskare, från klippan i öknen till dottern Sions berg

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
     utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
     då han blev människornas like.
Han som till det yttre var som en människa *
ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
döden på ett kors.
     Därför har Gud upphöjt honom över allting *
     och givit honom namnet över alla namn,
för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,
     och för att alla tungor skall bekänna *
     att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, sänd ut Lammet, världens härskare, från klippan i öknen till dottern Sions berg

Kort läsning
1 Thess 5:23-24


Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

Responsorium

Herre, låt oss se din nåd, + och ge oss din frälsning.
Herre, låt oss se din nåd, + och ge oss din frälsning.
Vänd dig till oss, du vår Gud,
+ och ge oss din frälsning.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, låt oss se din nåd, + och ge oss din frälsning.

Ant. De som väntar efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna, de färdas framåt utan att bli trötta.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. De som väntar efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar som örnarna, de färdas framåt utan att bli trötta.

Förbön

Kristus är glädjen för dem som väntar på hans ankomst. Till honom går våra böner:
R. Kom, Herre, dröj inte.

Du eviga Ord, som finns före all tid
- kom och rädda oss människor här i tiden.
Du skapare av himmel och jord, av allt som är synligt och osynligt
- kom och rädda dina händers verk.
Du som är Immanuel, Gud med oss, som har velat anta vår dödliga natur
- kom och rädda oss undan dödens välde.
Du vår Frälsare, som har kommit för att vi skulle ha liv, liv i överflöd
- kom och ge oss ditt eviga liv.
Du ärans konung, som kallar alla människor till friden i ditt rike
- låt ditt ansikte lysa för våra avlidna bröder.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar gestalt i våra hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus…

Completorium
Den 10 december 2016, lördag
Lördag och heldagsafton

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Din, Kristus, är all härlighet,
du Faderns Son av evighet,
som Jungfrun genom Andens nåd
gav oss och jordens alla folk. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,
     du som i trångmål skaffar mig rum, *
     var mig nådig och hör min bön.
Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?
     Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
     Herren hör när jag ropar till honom.
Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.
     Offra rätta offer, *
     och förtrösta på Herren.
Många säger: "Vem ger oss lycka?" *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!
     Du ger mig glädje i hjärtat, *
     större än andras, när de får säd och vin i överflöd.
I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.
     Lyft era händer upp mot templet *
     och välsigna Herren.
Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
eller vid högtider:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen."

Maria-antifon

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes, et stella maris,
succurre cadenti, surgere qui curat, populo:
tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

eller: (översättning) Frälsarens moder... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlemnat till minne av bp John Taylor OMI. Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg