Oblatmissionärerna i Sverige
Ramels väg 149, 213 69 Malmö


 Start  Omi  Breviar
Maj 2016

TiOnToFr
1Sjätte Påsksöndagen
Josef arbetaren

2måndag i 6 påskveckan
Athanasios biskop och kyrkolärare

3tisdag i 6 påskveckan
Filippos och Jakob apostlar

4onsdag i 6 påskveckan

5Kristi Himmelsfärdsdag

6fredag i 6 påskveckan

7lördag i 6 påskveckan

8Sjunde Påsksöndagen

9måndag i 7 påskveckan

10tisdag i 7 påskveckan

11onsdag i 7 påskveckan

12torsdag i 7 påskveckan
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr

13fredag i 7 påskveckan
Vår Fru av Fatima

14lördag i 7 påskveckan
Mattias apostel

15Pingstdagen

16måndag i 7 veckan 'under året'

17tisdag i 7 veckan 'under året'

18onsdag i 7 veckan 'under året'
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron

19Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
Johannes I påve och martyr

20fredag i 7 veckan 'under året'
Bernardino av Siena präst

21lördag i 7 veckan 'under året'
Eugene de Mazenod biskop, Kristoffer Magallanes präst och hans följeslagare martyrer, Hemming av Åbo

22Heliga Trefaldighets dag
Rita av Cascia ordenskvinna

23måndag i 8 veckan 'under året'

24tisdag i 8 veckan 'under året'

25onsdag i 8 veckan 'under året'
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru

26torsdag i 8 veckan 'under året'
Filippo Neri präst

27fredag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

28lördag i 8 veckan 'under året'

29Kristi Kropps och Blods högtid

30måndag i 9 veckan 'under året'

31tisdag i 9 veckan 'under året'
Jungfru Marias besök


 Dagens liturgi  Veckans liturgi  Veckoblad  Katekism  Andakter

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Invitatorium
Den 27 maj 2016, fredag
fredag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Nådig och barmhärtig är Herren. Tacka honom, lova hans namn.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 27 maj 2016, fredag
fredag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Du himmelrikets Härlige,
i dödens värld vårt enda hopp,
du Faderns Son av evighet,
oss given av en jungfru ren.

Oss med din hand ur dvalan res,
låt anden lyftas lågande
inför din tron med lovets sång
och tacksamhet för all din nåd.

Se, morgonstjärnan stiger upp
och bär om dagens ankomst bud.
Må heligt ljus nu lysa oss,
när nattens mörker flyr sin kos.

Vik ej från våra sinnen bort,
o gudomsljus i världens nat,
bevara till den sista dag
vårt hjärta rent och vakande.

Din är all makt och härlighet,
O Kristus, Konung, Frälsare,
med Fadern och med Hjälparen
en enda Gud i evighet. Amen.

eller: Du, Kristus, kallar oss... ⇓⇑

Ant. 1 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande.
eller:
Herre, rena mitt hjärta, ta inte din Ande ifrån mig.

Psalm 51
Gud, var mig nådig
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23-24)


Gud, var mig nådig i din godhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
     Två mig väl från min missgärning, *
     och rena mig från min synd.
Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.
     Mot dig allena har jag syndat *
     och gjort vad ont är i dina ogon.
Så befinns du rättfärdig i dina ord *
och rättvis i dina domar.
     Se, i synd är jag fodd, *
     och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.
     Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
     två mig, så att jag blir vitare än snö.
Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
     Vänd bort ditt ansikte från mina synder, *
     och utplåna alla mina skulder.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.
     Förkasta mig inte från ditt ansikte, *
     och ta inte din heliga ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.
     Då skall jag lära överträdarna dina vägar, *
     och syndarna skall omvända sig till dig.
Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, *
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
     Herre, öppna mina läppar, *
     så att min mun kan förkunna ditt lov.
Ty du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge dig sådana; *
du har inte lust till brännoffer.
     Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *
     ett förkrossat och bedrövat hjärta
     skall du, Gud, inte förakta.
Gör väl mot Sion i din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.
     Då skall du få rätta offer, som behagar dig, +
     brännoffer och héloffer, *
     då skall man offra tjurar på ditt altare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande.
eller:
Herre, rena mitt hjärta, ta inte din Ande ifrån mig.

Ant. 2 Gläd dig, Jerusalem, ty i dig skall alla samlas och prisa Gud.

Canticum
Tob 13:8-11,13-14b,15-16b
Tacksägelse för folkets befrielse
Han visade mig den heliga staden Jerusalem ... full av Guds härlighet (Upp 21:10-11)


Prisa Herren, alla utvalda, lova hans storhet. *
Fira glädjedagar och tacka honom.
     Jerusalem, du heliga stad,
     han skall slå dig för vad du gjort, *
     men han skall också förbarma sig över de rättfärdiga.
Tacka Herren, det är gött för dig, +
prisa evighetens konung, *
så skall ditt tempel med jubel byggas upp på nytt.
     Måtte han låta alla de fångna få glädjas hos dig
     och ge alla de olyckliga sin kärlek hos dig, *
     släktled efter släktled i evighet.
Ett strålande ljus skall nå till jordens gränser, +
Många folk skall komma till dig fjärran ifrån, *
de skall komma från världens ände
     för att bo nära Herren Guds heliga namn, *
     de skall bära fram sina gåvor till himlens konung.
Släktled efter släktled
skall de sjunga glädjesånger i dig, *
och den utvalda stadens namn skall bestå i evighet.
     Gläd dig då och jubla med de rättfärdiga, *
     ty de skall alla samlas och prisa evighetens herre.
Saliga de som älskar dig, *
saliga de som gläder sig över din välgång.
     Min själ skall prisa Herren, den store könungen, +
     ty Jerusalem skall byggas upp på nytt *
     och hans tempel för eviga tider.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Gläd dig, Jerusalem, ty i dig skall alla samlas och prisa Gud.

Ant. 3 Sion, lova din Gud. Han sänder ut sitt ord över jorden.

Psalm 147B
Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru (Upp 21:9)


Jerusalem, prisa Herren, *
Sion, lova din Gud.
     Han har gjort bommarna för dina portar fasta, *
     han har välsignat dina söner.
Han skaffar dina gränser fred, *
han mättar dig med bästa vete.
     Han sänder ut sitt ord över jorden, *
     hans befallning skyndar iväg med hast.
Han låter snö falla som ull, *
rimfrost strör han ut som aska.
     Han sprider hagel som smulor, *
     han sänder kyla, och vattnet blir till is.
När han sänder sitt ord, då smälter det frusna, *
låter han vinden blåsa, då strömmar vattnen på nytt.
     Han har förkunnat för Jakob sitt ord, *
     för Israel sina stadgar och bud.
Så har han inte gjort för något främmande folk, *
och hans bud, dem känner de inte.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Sion, lova din Gud. Han sänder ut sitt ord över jorden.

Kort läsning
Gal 2:19b-20


Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Responsorium

Jag ropar till Gud, den Högste. + Han står mig bi.
Jag ropar till Gud, den Högste. + Han står mig bi.
Han sänder hjälp från himmelen.
+ Han står mig bi.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Jag ropar till Gud, den Högste. + Han står mig bi.

Ant. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Förbön

Gud har försorg om varje människa som han skapat och återlöst genom sin Son. I förlitan på honom vill vi bedja:
R. Fullborda ditt verk i oss, Herre.

Barmhärtige Gud, styr våra steg in på fridens väg
— så att vi tar fasta på allt som är sant, rätt och värt att älska.
För ditt namns skull, Herre, överge oss aldrig
— bryt inte ditt förbund med oss.
Med förkrossat hjärta och en ödmjuk ande kommer vi till dig
— ta emot oss, ty de som litar på dig kommer inte på skam.
Du kallar oss till dina tjänare och profeter
— låt oss förkunna dina väldiga gärningar.

Fader vår...

Slutbön
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son ?
eller:
Vår Gud och Fader, genom den helige Augustinus förkunnelse nådde ditt glädjebud till Englands folk. Låt hans möda för din sak bära bestående frukt i din kyrka.

Ters
Den 27 maj 2016, fredag
fredag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.
     Jag fröjdar mig över ditt löfte *
     som den som vinner väldigt byte.
Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.
     Jag lovar dig sju gånger om dagen *
     för dina rättfärdiga lagar.
De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.
     Herre, jag hoppas på din hjälp, *
     och jag gör efter dina bud.
Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.
     Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
     ty du känner alla mina vägar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!
     Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
     som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
     som flyter ner över hans klädnad.
Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.
     De tänker ut onda planer *
     de gaddar sig dagligen samman till strid.
De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.
     Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
     beskydda mig för dessa våldsmän, *
     som tänker ut planer för att bringa mig på fall.
Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.
     Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
     Lyssna, Herre, till mina böner.
Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.
     Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
     låt inte deras planer lyckas.
Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.
     Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
     de trogna skall bo inför ditt ansikte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
Rom 12:17a,19b-20a,21


Löna inte ont med ont. Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta; om han är törstig, ge honom att dricka. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Herrens nåd varar från evighet till evighet,
när man tänker på hans befallningar och gör efter dem.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du fördes bort vid tredje timmen för att korsfästas för vår och hela världens skull. Vi ber om din försoning över det som varit och ditt beskydd mot framtida hot. Du som lever och råder i evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 27 maj 2016, fredag
fredag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.
     Jag fröjdar mig över ditt löfte *
     som den som vinner väldigt byte.
Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.
     Jag lovar dig sju gånger om dagen *
     för dina rättfärdiga lagar.
De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.
     Herre, jag hoppas på din hjälp, *
     och jag gör efter dina bud.
Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.
     Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
     ty du känner alla mina vägar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!
     Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
     som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
     som flyter ner över hans klädnad.
Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.
     De tänker ut onda planer *
     de gaddar sig dagligen samman till strid.
De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.
     Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
     beskydda mig för dessa våldsmän, *
     som tänker ut planer för att bringa mig på fall.
Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.
     Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
     Lyssna, Herre, till mina böner.
Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.
     Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
     låt inte deras planer lyckas.
Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.
     Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
     de trogna skall bo inför ditt ansikte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
1 Joh 3:16


Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du som vid sjätte timmen, när mörkret hade världen i sitt våld, frambar dig själv på korsets altare för oss och för de många, ge oss ditt ljus så att vi når det eviga livet. Du som lever och råder i evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 27 maj 2016, fredag
fredag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.

Psalm 119:XXI (161-168)

Mäktiga män förföljer mig utan skäl, *
men mitt hjärta fruktar för dina ord.
     Jag fröjdar mig över ditt löfte *
     som den som vinner väldigt byte.
Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse, *
men din lag har jag kär.
     Jag lovar dig sju gånger om dagen *
     för dina rättfärdiga lagar.
De som älskar din lag finner friden, *
och inget får dem på fall.
     Herre, jag hoppas på din hjälp, *
     och jag gör efter dina bud.
Min själ håller dina vittnesbörd, *
jag har dem mycket kära.
     Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, *
     ty du känner alla mina vägar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Stor frid äger de som älskar din lag.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.

Psalm 133
Den broderliga kärleken
Lät oss älska varandra, ty kärleken kommer frän Gud (1 Joh 4:7)


Se, hur gott och ljuvligt det är *
när bröder bor tillsammans i enhet!
     Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, +
     som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, *
     som flyter ner över hans klädnad.
Det är likt Hermondagg, som faller ner på berget Sion. *
Ty där skänker Herren välsignelsen,
liv som varar för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Psalm 140:2-9,13-14
Du är mitt beskydd
Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer (Matt 26:45)


Rädda mig, Herre, från onda människor, *
bevara mig för våldsmän.
     De tänker ut onda planer *
     de gaddar sig dagligen samman till strid.
De har vassa tungor, som ormar, *
huggormsgift finns i deras mun.
     Bevara mig, Herre, för de gudlösas händer, +
     beskydda mig för dessa våldsmän, *
     som tänker ut planer för att bringa mig på fall.
Dessa högmodiga lägger ut snaror och garn, *
de breder ut nät där jag skall gå, de gillrar fällor.
     Jag säger till Herren: Du är min Gud. *
     Lyssna, Herre, till mina böner.
Herre, du min starka hjälp, *
på stridens dag skyddar du mitt huvud.
     Tillåt inte vad de gudlösa begär, *
     låt inte deras planer lyckas.
Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak *
och skaffa rätt åt de arma.
     Ja, de rättfärdiga skall prisa ditt namn, *
     de trogna skall bo inför ditt ansikte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Överge mig inte, o Herre, Herre, du min starka hjälp.

Kort läsning
1 Joh 4:9-11


Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

Gud, vår sköld, se till oss.
Akta på din smordes ansikte.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du öppnade ditt rikes port för rövaren. Vi bekänner våra synder i fast förvissning om att också vi får vara med dig i ditt paradis. Du som lever och råder i evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 27 maj 2016, fredag
fredag i 8 veckan 'under året'
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

I Jesu Kristi smärta stor
den själ som fast på honom tror
kan målet för sin längtan nå
och mättnad för sin trängtan få.

Hans smärta aldrig glömmer vi,
i troget hjärta gömmer vi
den törnekrona Kristus bar,
det kors där fast han naglad var.

Nu väg till himlen öppen står
för den med Kristus troget går.
För Kristi nöd Gud skonar oss,
hans helga död försonar oss.

Dig ärar vi, som korsfäst var
och alla världens synder bar.
Du från all smitta renar oss,
med helgonen förenar oss.

Högt prisad vare Kristi nåd,
som lät sig efter Faderns råd
till offerdöd på korsets stam
i helig lydnad föras fram.

Din, Fader, är all härlighet,
all makt i tid och evighet.
Dig vare pris i alla land
med Sonen och den helge And'. Amen.

eller: Herre Jesus Kristus... ⇓⇑

Ant. 1 Jag vill dagligen lova dig och förkunna dina underfulla verk.

Psalm 145
Lovsång till Gud den allsmäktige
Rättfärdig är du som är och som var, du helige (Upp 16:5)


Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, *
och lova ditt namn alltid och i evighet.
     Jag vill dagligen lova dig *
     och prisa ditt namn alltid och i evighet.
Stor och högtlovad är Herren, *
outrannsaklig är hans storhet.
     Släkte efter släkte skall prisa dina verk, *
     de skall förkunna dina väldiga gärningar.
De skall tala om ditt majestät, din härliga glans, *
och dina underfulla verk skall jag begrunda.
     De skall vittna om din makt,
     om dina fruktansvärda gärningar, *
     och dina storverk skall jag förkunna.
De skall utbreda ryktet om din stora godhet *
och jubla över din rättfärdighet.
     Nådig och barmhärtig är Herren, *
     sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot alla *
och förbarmar sig över alla sina verk.
     Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, *
     och dina fromma skall löva dig.
De skall tala om ditt rikes ära, *
och din makt skall de besjunga.
     De skall förkunna för människorna
     dina väldiga gärningar *
     och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla evigheter, *
och ditt herravälde varar från släkte till släkte.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag vill dagligen lova dig och förkunna dina underfulla verk.

Ant. 2 Allas ögon väntar efter dig. Du är nära alla dem som åkallar dig.

II

Herren är trofast i alla sina ord, *
full av godhet i alla sina gärningar.
     Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla, *
     och han upprättar alla förnedrade.
Allas ögon väntar efter dig, *
och du ger dem deras mat i rätt tid.
     Du öppnar din hand *
     och mättar allt levande med nåd.
Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och nådig i alla sina verk.
     Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
     alla dem som uppriktigt åkallar honom.
Han gör vad de gudfruktiga begär *
och hör deras rop och räddar dem.
     Herren bevarar alla dem som älskar honom, *
     men alla gudlösa skall han förinta.
Min mun skall förkunna Herrens lov,
allt som lever skall prisa hans heliga namn *
alltid och i evighet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Allas ögon väntar efter dig. Du är nära alla dem som åkallar dig.

Ant. 3 Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna.

Canticum
Upp 15:3-4

Tillbedjan


Stora och förunderliga är dina gärningar, *
Herre, allsmäktige Gud,
     rättfärdiga och sanna är dina vägar, *
     du folkens konung.
Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? *
Du allena är helig.
     Alla folk skall komma och tillbe inför dig, *
     din rättfärdighet har blivit uppenbar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna.

Kort läsning
Rom 8:1-2


Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Responsorium

Kristus dog för våra synder + för att leda oss till Gud.
Kristus dog för våra synder + för att leda oss till Gud.
Hans kropp blev dödad, men han gjordes levande i anden
+ för att leda oss till Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Kristus dog för våra synder + för att leda oss till Gud.

Ant. Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Förbön

Ingenstans under himlen finns något annat namn än Jesus som kan rädda oss. Därför ropar vi till honom i tro:
R. Kyrie, eleison.

Herre, låt vår mänskliga svaghet, som i sig är utlämnad åt det onda
— i dig hämta kraft till det goda.
Räck ut din hand och res oss upp
— var gång vi fallit i synd.
Vänd bort din vrede från våra synder
— du som inte föraktar ett förkrossat och bedrövat hjärta.
Du förlät synderskan och lade det vilsegångna fåret på dina axlar
— vänd inte bort din barmhärtighet från oss.
Öppna himlens port för alla dem som hoppades på dig
— för vilka du har lidit döden på ett kors.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige och barmhärtige Gud, som lät din Smorde lida döden för hela världens skull, låt var och en bära fram sig själv som en levande och helig offergåva och mättas av din kärlek. Genom honom ?
eller:
Vår Gud och Fader, genom den helige Augustinus förkunnelse nådde ditt glädjebud till Englands folk. Låt hans möda för din sak bära bestående frukt i din kyrka.

Fredag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Den sig i Herrens hand förtror
och i hans vingars skugga bor,
han säger trygg: I Gud jag
har min hjälpare och mitt försvar.

Han fruktar icke mörkrets makt,
ej världens smälek och förakt:
i nödens tid, på sorgens dag
hans glädje är Guds välbehag.

När världens väsende förgår,
förgängelsen ej honom når.
En salig fröjd, en evig frid
är slutet på hans korta strid.

Högtlovat vare Herrens namn.
Det är en trygg, en ljuvlig hamn,
i alla faror, nöd och sorg
en mäktig sköld, en säker borg.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
1093221  -