Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Februari 2018

TiOnToFr
1torsdag i 4 veckan 'under året'
Blasius biskop och martyr

2fredag i 4 veckan 'under året'

3lördag i 4 veckan 'under året'
Ansgar biskop Nordens apostel

4Kyndelsmässodagen
Nils Hermansson biskop

5måndag i 5 veckan 'under året'
Agatha jungfru och martyr

6tisdag i 5 veckan 'under året'
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer

7onsdag i 5 veckan 'under året'

8torsdag i 5 veckan 'under året'
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru

9fredag i 5 veckan 'under året'

10lördag i 5 veckan 'under året'
Scholastica jungfru

116 söndagen 'under året'
Vår Fru av Lourdes

12måndag i 6 veckan 'under året'

13tisdag i 6 veckan 'under året'

14Askonsdag
Kyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner

15torsdag efter Askonsdag
Sigfrid av Växjö biskop

16fredag efter Askonsdag

17lördag efter Askonsdag
De sju grundarna av servitorden

18Första söndagen i fastan

19måndag i 1 fasteveckan

20tisdag i 1 fasteveckan

21onsdag i 1 fasteveckan
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare

22torsdag i 1 fasteveckan
Petrus biskopsstol

23fredag i 1 fasteveckan
Polykarpos biskop och martyr

24lördag i 1 fasteveckan

25Andra söndagen i fastan

26måndag i 2 fasteveckan

27tisdag i 2 fasteveckan

28onsdag i 2 fasteveckan


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 24 februari 2018, lördag
lördag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Vishet, Son av evighet,
allt skapats källa, liv och mål,
låt dina vänner i din nåd
få smaka av din ljuvlighet.

I strid har du en väldig kraft
— du segrar i vårt nederlag —
var då vårt fäste och vår borg,
för sårad kämpe läkedom.

Du är vårt hjärtas jubelsång,
i dig all sanning uppenbar.
In i vår tankes dolda rum
når prövande ditt ögas ljus.

Du gode herde för din hjord,
som söker dem som irrat bort,
låt oss med alla dina lamm
få beta på din rika mark.

Bevara oss till vredens dag
från vilsenhet och flykt och fall,
och när du dömer, räkna oss
till dem du vunnit med ditt blod.

Din, Kristus, är all härlighet,
med Fadern och vår Hjälpare,
du som med alla heliga
regerar i all evighet. Amen.


eller: Till öknens tystnad... ⇓⇑

Ant. 1 Sjung till Herrens ära, förkunna alla hans under.

Psalm 105
Herrens trohet mot sina löften
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda (Rom 8:28)

I


Tacka Herren, åkalla hans namn, *
gör hans gärningar kända bland folken.
     Sjung och spela till hans ära, *
     förkunna alla hans under.
Var stolta över hans heliga namn, *
må de som söker Herren glädja sig av hjärtat.
     Fråga efter Herren och hans makt, *
     sök hans ansikte ständigt.
Tänk på de underbara gärningar han gjort, *
på hans under och hans domar,
     ni Abrahams, hans tjänares, ätt, *
     ni Jakobs barn, det folk som han har utvalt.
Han är Herren, vår Gud. *
Över hela jorden går hans domar.
     Han tänker evigt på sitt förbund, *
     intill tusen släkten på det han har stadgat,
på det förbund han slöt med Abraham *
och på sin ed till Isak.
     Han fastställde det som en stadga för Jakob, *
     som ett evigt förbund för Israel.
Han sade: "Åt dig vill jag ge landet Kanaan, *
det skall bli er arvslott."
     Då var de ännu en liten hop, *
     de var ringa och främlingar i landet.
De vandrade från folk till folk, *
från ett rike till ett annat.
     Han tillät ingen att skada dem, *
     för deras skull hotade han konungar:
"Rör inte mina smorda, *
gör inte mina profeter något ont."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Sjung till Herrens ära, förkunna alla hans under.

Ant. 2 Han är Herren vår Gud, över hela jorden går hans domar.

II

Han befallde hungersnöd att komma över landet *
och fördärvade alla deras brödförråd,
     men han sände Josef före dem *
     och lät honom bli såld till träl.
Man slog hans fötter i bojor, *
han fick ligga fjättrad i järn,
     till den tid då det han sagt blev uppfyllt *
     och Herrens ord bevisade hans oskuld.
Då sände konungen och lät släppa honom lös, *
folkens härskare gav honom fri.
     Han satte honom till herre över sitt hus, *
     till att förvalta all hans egendom.
Han skulle råda över furstarna efter sin vilja *
och lära de äldste vishet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Han är Herren vår Gud, över hela jorden går hans domar.

Ant. 3 Herren tänker på sitt heliga ord och för ut sitt folk under jubel.

III

Israel kom till Hams land, *
Jakob slog sig ner i Egypten.
     Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt *
     och mäktigare än dess förtryckare.
Då uppfylldes de av hat mot hans folk, *
och de förslavade hans tjänare.
     Han sände Mose, sin tjänare, *
     och Aron, som han hade utvalt.
De gjorde hans tecken ibland dem *
och under i Hams land.
     Han sände mörker, han lät allt bli mörkt, *
     och ändå aktade de inte på hans ord.
Han förvandlade deras vatten till blöd *
och lät deras fiskar dö.
     Deras land kom att vimla av paddor, *
     ända in i konungens palats.
Han befallde, då kom svärmar av flugor, *
av mygg i hela deras land.
     Han gav dem hagel i stället för regn *
     och sände flammande eld i deras land.
Han slog deras vinträd och fikonträd *
och bröt sönder träden i deras land.
     Han befallde, då kom gräshoppor, *
     och gräsmaskar i väldig mängd.
De åt upp alla växter i deras land, *
de åt upp frukten på deras mark.
     Han slog allt förstfött i deras land, *
     förstlingen av deras kraft.
Så förde han ut sitt folk med silver och guld, *
och i hans stammar fanns ingen som stapplade.
     Egyptierna gladde sig, när de drog ut, *
     ty skräck för Israel hade fallit över dem.
Han bredde ut ett moln till skydd *
och en eld som lyste om natten.
     De begärde, då sände han vaktlar *
     och mättade dem med bröd från himlen.
Han öppnade klippan, och vatten flödade, *
det gick genom öknen som en ström.
     Ty han tänkte på sitt heliga ord *
     och på Abraham, sin tjänare.
Så förde han ut sitt folk med fröjd, *
sina utvalda under jubel.
     Han gav dem hedningarnas länder, *
     folkens förvärv fick de till besittning,
för att de skulle hålla hans stadgar *
och ta hans befallningar i åkt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren tänker på sitt heliga ord och för ut sitt folk under jubel.

Den som handlar efter sanningen kommer till ljuset,
för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

Första läsningen
2 Mos 12:37-49; 13:11-16
Israeliterna lämnar Egypten.
Bestämmelser om påsken


Israels barn bröt upp och drog från Rameses till Suckot, omkring 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. En hop folk av allehanda slag drog också iväg tillsammans med dem, dessutom får och fäkreatur, boskap i stor mängd. Och av degen som de hade fört med sig ur Egypten bakade de osyrade kakor, ty den hade inte blivit syrad. De hade ju drivits ut ur Egypten utan att få dröja. Inte heller hade de kunnat tillaga någon reskost åt sig.
Men den tid Israels barn hade bott i Egypten var 430 år. Just på den dag då de 430 åren var till ända drog alla Herrens härskaror ut ur Egyptens land. En Herrens vaknatt var detta, när han skulle föra dem ut ur Egyptens land. Denna samma natt är Herrens, en högtidsvaka för alla Israels barn, släkte efter släkte.
Och Herren sade till Mose och Aron: "Detta är stadgan om påskalammet: Ingen utlänning skall äta av det. Men en träl som är köpt för pengar må äta av det, sedan du har omskurit honom. En inneboende och en daglönare må inte äta av det. I ett och samma hus skall det ätas. Du skall inte föra något av köttet ut ur huset, och inget ben skall ni slå sönder på det. Israels hela menighet skall iaktta detta. Och om någon främling bor hos dig och vill hålla Herrens påskhögtid, så skall allt mankön hos honom omskäras, och se¬dan må han komma och hålla den. Han skall då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren må äta av det. En och samma lag skall gälla för den infödde och för främ¬lingen som bor bland er.
Och när Herren låter dig komma in i kananéernas land, som han med ed har lovat dig och dina fäder, och ger det åt dig, då skall du överlämna åt Herren allt det som öppnar moderlivet. Allt som öppnar moderlivet av det som föds bland din boskap skall, om det är hankön, höra Herren till. Men allt bland åsnor som öppnar moderlivet skall du lösa med ett får, och om du inte vill lösa det, skall du krossa nacken på det. Och allt förstfött av människa bland dina söner skall du lösa. Och när din son i framtiden frågar dig: 'Vad betyder detta?', skall du svara honom så: 'Med stark hand har Herren fört oss ut ur Egypten, ur träldomshuset. Ty då farao i sin styvsinthet inte ville släppa oss, dräpte Herren allt förstfött i Egyptens land, det förstfödda såväl bland människor som bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt som öppnar moderlivet och är hankön, och allt förstfött bland mina söner löser jag.' Och det skall vara som ett tecken på din hand och som ett märke på din panna. Ty med stark hand har Herren fört oss ut ur Egypten."

Responsorium Jfr Luk 2:22, 23, 24

Jesu föräldrar tog honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, + såsom det står skrivet i Herrens lag: varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren. De offrade till Herren två turturduvor eller två duvor. + Såsom det står skrivet i Herrens lag: varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren.

Andra läsningen
Ur Rupert av Deutz skrift Om den heliga Treenigheten.
Påskens koncelebration


Denna natt skall ni hålla högtid för Herren, ty under den förde han er ut ur Egyptens land. Denna natt, underförstått: när lammet slaktades och Egyptens förstfödda nedgjordes. Men det är också fråga om en annan natt, den när Herren vid morgonväkten säg ned på egyptiernas härläger ur eldstoden och molnskyn och förgjorde deras här och lät hjulen falla från deras vagnar, sä att de föll till marken. En enda natt befalldes de alltså att högtidlighålla för Herren på grund av två skilda nätters händelser. Och detta med rätta, ty det var fråga om en och samma befrielse av Israel: sin början hade den när de förstfödda dödades och sin fullbordan nådde den när alla egyptierna dränktes i havet.
Det var alltså inte på grund av några nya och godtyckliga grunder som den heliga romerska kyrkan förordnade att på samma sätt två nätters händelser skulle firas under en och samma natt: den ena natten då Kristus, genom att gripas och föras till döden, på sitt kors genomborrade Faraos först-födda, dvs. djävulens högmod, och den andra natten då han, genom att uppstå, skänkte hela världen den fulla glädjen, såväl över själarnas frälsning, som han förvärvade genom sin död, som över kropparnas uppståndelse, som han beredde genom sin uppståndelse. Dessa två nätters händelser skulle enligt kyrkans förordnande koncelebreras under en och samma natt till det sanna Påskalammets pris och ära, han som borttog världens synder, han som "genom sin död gjorde vår död om intet och genom sin uppståndelse åter-upprättade åt oss livet".
Denna natt, heter det, skall alla Israels barn högtidlighälla. Detta är också vad de verkligen gör. Alla Israels barn, ja alla Guds barn, som var förskingrade, men som efter denna natts mysterium församlats till ett, koncelebrerar under samfälld glädje denna natt, då Kristus, Guds son, dödades för deras skull som ett lamm och uppstod för dem som ett lejon.

Responsorium 2 Mos 12:42,27; Luk 12:35

Denna natt är Herrens, en högtidsvaka för alla Israels barn, släkte efter släkte.
+ Denna gudstjänst är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten.
Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande.
+ Denna gudstjänst är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten.

Slutbön

Evige Fader, omvänd du våra hjärtan till dig, så att vi söker det enda nödvändiga och tjänar dig i uppriktig kärlek till varandra. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 24 februari 2018, lördag
lördag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 24 februari 2018, lördag
lördag i 1 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kristus, vår lykta, livets goda källa,
du har för världen öppnat väg till glädjen,
du som med blodet räddat oss ur dödens
eviga mörker.

I våra hjärtan gjut din nåd och godhet,
lys för vårt sinne, låt ej tron förtvina,
liva den låga som av helig kärlek
flammar mot höjden.

Giv oss som gåva tårars rika flöde,
låt våra fastor av din kraft få styrka,
döda med glöden i din Ande synden
i våra lemmar.

Fjärran ifrån oss driv den Ondes anslag,
Krossa hans välde med din allmakts spira,
sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar
heliga Anden.

Gud tillhör äran, evighetens Fader,
enfödde Sonen och Guds helga Ande.
Honom vi prisar som i gudoms enhet
evigt regerar. Amen.


Ant. 1 I gryningen kommer jag till dig; jag hoppas dina ord.

Psalm 119:XLX (145-152)

Jag ropar av allt mitt hjärta. Svara mig. *
Jag vill ta dina stadgar i akt.
     Jag ropar till dig, Herre. Hjälp mig, *
     så vill jag hålla dina vittnesbörd.
Jag kommer i gryningen och ropar, *
jag hoppas på dina ord.
     Mina ögon hastar före nattens vakter *
     till att begrunda ditt löfte.
Herre, hör min röst i din nåd, *
behåll mig vid liv efter dina lagar.
     Nära är de som samvetslöst jagar mig, *
     de som är långt ifrån din lag.
Herre, också du är nära, *
och alla dina bud är sanning.
     Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd *
     att du har stadgat dem för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 I gryningen kommer jag till dig; jag hoppas dina ord.

Ant. 2 Herren är min styrka och min lovsång, han blev min räddning.

Canticum
2 Mos 15:1-4,8-13,17-18
Segersången efter genomgången av Röda havet
De som hade kämpat sig fria från odjuret ... sjöng Guds tjänare Moses sång (Upp 15:2-3)


Jag vill sjunga till Herrens ära. +
Högt är han upphöjd. *
Häst och man störtade han i havet.
     Herren är min styrka och min lovsång, *
     han blev min räddning.
Han är min Gud, honom vill jag prisa, *
min faders Gud, honom vill jag ära.
     Herren är en stridsman, *
     hans namn är "Herren".
Han vräkte faraos här och vagnar i havet, *
hans bästa kämpar dränktes i Röda havet.
     När du fnös av vrede, dämdes vattnen upp,
     böljorna reste sig och stod som en mur, *
     vattenmassorna stelnade i havets djup.
Då sade fienden: "Jag skall jaga dem
och hinna upp dem, *
jag skall utskifta byte och hämnas.
     Jag skall dra mitt svärd, *
     min hand skall förinta dem."
Du andades på dem, då täcktes de av havet, *
de sjönk som bly i de väldiga vattnen.
     Herre, vilken bland gudar är dig lik,
     vem strålar i helighet som du, *
     du fruktansvärde, högtlovade, du som gör under?
Du räckte ut din högra hand, *
då uppslukades de av jorden.
     Men du ledde i din godhet det folk som du befriat, *
     du förde dem i din makt till din heliga boning.
Du förde dem in i ditt heliga land *
och planterade dem på det berg
som är din egendom,
     på den plats som du, Herre, gjort till din boning, *
     i det tempel, Herre, som dina händer har berett.
Herren är konung *
alltid och i evighet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren är min styrka och min lovsång, han blev min räddning.

Ant. 3 Prisa Herren, alla folk.

Psalm 117
Lovsång för Herrens barmhärtighet
Hedningarna har fått prisa Gudfar hans barmhärtighet (Rom 15:9)


Lova Herren, alla hedningar, *
prisa honom, alla folk.
     Ty hans nåd är väldig över oss, *
     och Herrens sanning varar i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Prisa Herren, alla folk.

Kort läsning
Jes 1:16-18


Tvätta er, och rena er. Skaffa bort ert onda leverne från mina ögon. Upphör att göra vad ont är. Lär att göra vad gott är, far efter det som är rätt, visa förtryckaren på bättre vägar, skaffa den faderlöse rätt, utför änkans sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull.

Responsorium

Herre, jag förtröstar på dig, + jag säger: Du är min Gud.
Herre, jag förtröstar på dig, + jag säger: Du är min Gud.
Min tid står i dina händer,
+ jag säger: Du är min Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, jag förtröstar på dig, + jag säger: Du är min Gud.

Ant. Älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske Faders söner.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske Faders söner.

Förbön

Prisad vare Jesus Kristus, som instiftat återfödelsens bad och dukat bordet där han räcker oss livets ord och livets bröd. Låt oss be till honom:
R. Ge oss på nytt din nåd.

Jesus, du som har ett milt och ödmjukt hjärta, klä oss i innerlig medkänsla, vänlighet och ödmjukhet
- och skänk oss tålamod med varandra.
Lär oss att vara nära de olyckliga och plågade
- och att likna dig, den barmhärtige samariern.
Må jungfrun Maria, din moder, be för dem som vigt sina liv till dig
- så att deras odelade hängivenhet blir till nåd och välsignelse för kyrkan.
Ge oss din barmhärtighet, som är utan mått
- och fria oss från synden och dess straff.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Evige Fader, omvänd du våra hjärtan till dig, så att vi söker det enda nödvändiga och tjänar dig i uppriktig kärlek till varandra. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 24 februari 2018, lördag
lördag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Psalm 119: V (33-40)

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, *
så vill jag ta den i akt intill slutet.
     Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt *
     och hålla den av allt mitt hjärta.
Led mig på dina befallningars stig, *
ty till den har jag behag.
     Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, *
     låt det inte vika av till orätt vinning.
Vänd bort mina ögon,
så att de inte ser efter fåfänglighet, *
behåll mig vid liv på dina vägar.
     Uppfyll på din tjänare ditt löfte, *
     ty det leder till din fruktan.
Vänd bort från mig den smälek som jag fruktar, *
ty dina lagar är goda.
     Se, jag längtar efter dina bud. *
     Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 34
Herren är de rättfärdigas hjälp
Ni har fått smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

I


Jag vill alltid prisa Herren, *
hans lov skall ständigt vara i min mun.
     Min själ skall berömma sig av Herren, *
     de ödmjuka skall höra det och glädja sig.
Lova med mig Herren, *
låt oss med varandra upphöja hans namn.
     Jag sökte Herren, och han svarade mig, *
     och räddade mig ur all min förskräckelse.
De som skådar upp till honom strålar av fröjd, *
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
     Här är en betryckt som ropade,
     och Herren hörde honom *
     och räddade honom ur all hans nöd.
Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, *
och han befriar dem.
     Smaka och se att Herren är god. *
     Salig är den som tar sin tillflykt till honom.
Frukta Herren, ni hans heliga, *
ty de som fruktar honom lider ingen brist.
     Unga lejon lider nöd och hungrar, *
     men de som söker Herren
     lider inte brist på något gott.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Kom, mina söner, hör mig, *
jag skall lära er Herrens fruktan.
     Är du en man som älskar livet *
     och vill se goda dagar?
Avhåll då din tunga från det som är ont *
och dina läppar från svekfulla ord.
     Vänd dig bort från det som är ont, *
     sök friden och gör det goda.
Herrens ögon är vända till de rättfärdiga *
och hans öron till deras rop.
     Men Herren vänder sitt ansikte
     mot dem som gör det onda, *
     han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar, *
och räddar dem ur all deras nöd.
     Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta *
     och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Den rättfärdige måste lida mycket, *
men Herren räddar honom ur allt.
     Han bevarar alla hans ben, *
     inte ett enda av dem skall krossas.
Den gudlöse skall dödas av olyckan, *
de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.
     Men Herren befriar sina tjänare, *
     ingen skall stå med skuld
     som tar sin tillflykt till honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Kort läsning
Upp 3:19-20


Jag tillrättavisar och tuktar alla som jag älskar. Visa iver och vänd om! Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Slutbön

Evige Fader, omvänd du våra hjärtan till dig, så att vi söker det enda nödvändiga och tjänar dig i uppriktig kärlek till varandra. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 24 februari 2018, lördag
lördag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Psalm 119: V (33-40)

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, *
så vill jag ta den i akt intill slutet.
     Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt *
     och hålla den av allt mitt hjärta.
Led mig på dina befallningars stig, *
ty till den har jag behag.
     Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, *
     låt det inte vika av till orätt vinning.
Vänd bort mina ögon,
så att de inte ser efter fåfänglighet, *
behåll mig vid liv på dina vägar.
     Uppfyll på din tjänare ditt löfte, *
     ty det leder till din fruktan.
Vänd bort från mig den smälek som jag fruktar, *
ty dina lagar är goda.
     Se, jag längtar efter dina bud. *
     Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 34
Herren är de rättfärdigas hjälp
Ni har fått smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

I


Jag vill alltid prisa Herren, *
hans lov skall ständigt vara i min mun.
     Min själ skall berömma sig av Herren, *
     de ödmjuka skall höra det och glädja sig.
Lova med mig Herren, *
låt oss med varandra upphöja hans namn.
     Jag sökte Herren, och han svarade mig, *
     och räddade mig ur all min förskräckelse.
De som skådar upp till honom strålar av fröjd, *
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
     Här är en betryckt som ropade,
     och Herren hörde honom *
     och räddade honom ur all hans nöd.
Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, *
och han befriar dem.
     Smaka och se att Herren är god. *
     Salig är den som tar sin tillflykt till honom.
Frukta Herren, ni hans heliga, *
ty de som fruktar honom lider ingen brist.
     Unga lejon lider nöd och hungrar, *
     men de som söker Herren
     lider inte brist på något gott.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Kom, mina söner, hör mig, *
jag skall lära er Herrens fruktan.
     Är du en man som älskar livet *
     och vill se goda dagar?
Avhåll då din tunga från det som är ont *
och dina läppar från svekfulla ord.
     Vänd dig bort från det som är ont, *
     sök friden och gör det goda.
Herrens ögon är vända till de rättfärdiga *
och hans öron till deras rop.
     Men Herren vänder sitt ansikte
     mot dem som gör det onda, *
     han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar, *
och räddar dem ur all deras nöd.
     Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta *
     och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Den rättfärdige måste lida mycket, *
men Herren räddar honom ur allt.
     Han bevarar alla hans ben, *
     inte ett enda av dem skall krossas.
Den gudlöse skall dödas av olyckan, *
de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.
     Men Herren befriar sina tjänare, *
     ingen skall stå med skuld
     som tar sin tillflykt till honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Kort läsning
Jfr Jes 44:21-22


Tänk på att du är min tjänare. Jag har danat dig, ja, du är min tjänare, Israel, du blir inte glömd av mig. Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag frälser dig.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina skulder.

Slutbön

Evige Fader, omvänd du våra hjärtan till dig, så att vi söker det enda nödvändiga och tjänar dig i uppriktig kärlek till varandra. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 24 februari 2018, lördag
lördag i 1 fasteveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Psalm 119: V (33-40)

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, *
så vill jag ta den i akt intill slutet.
     Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt *
     och hålla den av allt mitt hjärta.
Led mig på dina befallningars stig, *
ty till den har jag behag.
     Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, *
     låt det inte vika av till orätt vinning.
Vänd bort mina ögon,
så att de inte ser efter fåfänglighet, *
behåll mig vid liv på dina vägar.
     Uppfyll på din tjänare ditt löfte, *
     ty det leder till din fruktan.
Vänd bort från mig den smälek som jag fruktar, *
ty dina lagar är goda.
     Se, jag längtar efter dina bud. *
     Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 34
Herren är de rättfärdigas hjälp
Ni har fått smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

I


Jag vill alltid prisa Herren, *
hans lov skall ständigt vara i min mun.
     Min själ skall berömma sig av Herren, *
     de ödmjuka skall höra det och glädja sig.
Lova med mig Herren, *
låt oss med varandra upphöja hans namn.
     Jag sökte Herren, och han svarade mig, *
     och räddade mig ur all min förskräckelse.
De som skådar upp till honom strålar av fröjd, *
och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.
     Här är en betryckt som ropade,
     och Herren hörde honom *
     och räddade honom ur all hans nöd.
Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, *
och han befriar dem.
     Smaka och se att Herren är god. *
     Salig är den som tar sin tillflykt till honom.
Frukta Herren, ni hans heliga, *
ty de som fruktar honom lider ingen brist.
     Unga lejon lider nöd och hungrar, *
     men de som söker Herren
     lider inte brist på något gott.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Kom, mina söner, hör mig, *
jag skall lära er Herrens fruktan.
     Är du en man som älskar livet *
     och vill se goda dagar?
Avhåll då din tunga från det som är ont *
och dina läppar från svekfulla ord.
     Vänd dig bort från det som är ont, *
     sök friden och gör det goda.
Herrens ögon är vända till de rättfärdiga *
och hans öron till deras rop.
     Men Herren vänder sitt ansikte
     mot dem som gör det onda, *
     han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar, *
och räddar dem ur all deras nöd.
     Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta *
     och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Den rättfärdige måste lida mycket, *
men Herren räddar honom ur allt.
     Han bevarar alla hans ben, *
     inte ett enda av dem skall krossas.
Den gudlöse skall dödas av olyckan, *
de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.
     Men Herren befriar sina tjänare, *
     ingen skall stå med skuld
     som tar sin tillflykt till honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Kort läsning
Gal 6:7b-8


Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta.

Slutbön

Evige Fader, omvänd du våra hjärtan till dig, så att vi söker det enda nödvändiga och tjänar dig i uppriktig kärlek till varandra. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 24 februari 2018, lördag
Andra söndagen i fastan

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, som skapat oss till dig,
vår bön du hör, vår kraft du är.
I denna helga fastetid
botfärdighet vårt hjärta lär.

Du ser vår synd, du vet vår brist
och känner all vår skröplighet.
Vi vänder oss i tro till dig;
förlåt oss i barmhärtighet.

Vi vet att vi har syndat svårt,
och du allena ger oss hopp.
Vi ber dig för din kärleks skull:
skänk läkedom till själ och kropp.

Försakelsens och botens väg
vill vi med ödmjukt sinne gå.
Gör hjärtat rent och fritt, o Gud,
så kan vi påskens glädje nå.

O Gud Treenig, hör vår bön:
en offervillig håg oss giv.
Låt oss i denna fastetid
få bära frukt för evigt liv. Amen.

eller (latin): Audi, benigne Conditor... ⇓⇑
eller: Hör hur barnen suckar... ⇓⇑

Ant. 1 Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför deras ögon.

Psalm 119:XIV (105-112)

Ditt ord är mina fötters lykta *
och ett ljus på min stig.
     Jag har svurit och hållit det: *
     att ta dina rättfärdiga lagar i åkt.
Herre, jag lider och plågas, *
behåll mig vid liv, som du har lovat.
     Låt min muns frivilliga offer behaga dig, *
     och lär mig dina lågar.
Mitt liv är ständigt i fara, *
men jag glömmer inte din låg.
     Gudlösa vill snärja mig, *
     men jag far inte vilse från dina befallningar.
Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, *
de är mitt hjärtas fröjd.
     Jag har vänt mitt hjärta
     till att handla efter dina stadgar, *
     alltid och intill slutet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför deras ögon.

Ant. 2 Hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.

Psalm 16
För mig finns inget gott utom dig
Gud löste honom ur dödens vända och lät honom uppstå (Apg 2:24)


Bevara mig, Gud, *
ty jag tar min tillflykt till dig.
     Jag säger till Herren: "Du är ju Herren, *
     för mig finns inget gott utom dig."
De heliga i landet, de härliga, *
endast till dem har jag behag.
     Men de som tar sig andra gudar, *
     de drabbas av svåra plågor.
Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *
eller ta deras namn på mina läppar.
     Herren är min beskärda del och bägare, *
     du håller mitt öde i dina händer.
En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, *
ett arv som behagar mig väl.
     Jag vill lova Herren, han ger mig råd. *
     Ännu om natten manar mig mitt innersta.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
     Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, *
     även min kropp får bo i trygghet.
Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din fromme se graven.
     Du visar mig livets väg,
     inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, *
     ljuvlighet i din högra hand för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.

Ant. 3 Mose och Elia talade med honom om hans uttåg ur världen, som han skulle fullborda i Jerusalem.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare


Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
     utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
     då han blev människornas like.
Han som till det yttre var som en människa *
ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
döden på ett kors.
     Därför har Gud upphöjt honom över allting *
     och givit honom namnet över alla namn,
för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,
     och för att alla tungor skall bekänna *
     att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Mose och Elia talade med honom om hans uttåg ur världen, som han skulle fullborda i Jerusalem.

Kort läsning
2 Kor 6:1-2


Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: "När stunden var inne bönhörde jag dig, och på frälsningens dag hjälpte jag dig." Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.

Responsorium

Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.
Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.
Hör våra böner, du som är barmhärtig,
+ ty inför dig har vi syndat.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, förbarma dig, och var oss nådig, + ty inför dig har vi syndat.

Ant. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall Herren, din Gud, låta framträda åt dig. Honom skall ni lyssna till.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall Herren, din Gud, låta framträda åt dig. Honom skall ni lyssna till.

Förbön

Lovad vare Gud, som har omsorg om allt. Vi åkallar honom och säger:
R. Herre, fräls de dina.

Gud, du som fördelar uppgifterna och är sanningens källa, ge dina gåvor åt biskopskollegiet
- och bevara de troende i trohet mot apostlarnas lära.
Ingjut din kärlek i alla som mättas av ett och samma bröd
- så att deras enhet i Kristi kropp blir orubblig.
Lär oss att klä av oss den gamla människan och hennes tärningar
- och iklä oss Kristus, den nya människan.
Låt alla vinna förlåtelse för sina synder genom en sann bot
- och ge dem del av den gottgörelse som Kristus vunnit åt oss.
Låt dem som lämnat denna värld få delta i den him¬melska lovsången
- i vilken också vi hoppas att få stämma in.

Fader vår...

Slutbön
Gud, du som bjuder oss att lyssna till din älskade Son, låt ditt ord vara vår andliga föda, så att vi för vårt inre kan se den härlighet till vilken Kristus har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 24 februari 2018, lördag
Lördag och heldagsafton

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

När dagen vänder sig mot natt
och ljuset stilla slocknar ut,
vi beder dig, Barmhärtige:
Var du vår trogne väktare.

Må du bli våra hjärtans dröm,
vår tanke under nattens sömn,
och när den nya dagen gryr,
oss väck, att lova dig på nytt.

Giv hälsa åt vår själ och kropp,
åt anden kärlek, tro och hopp;
må skenet från din gudoms glans
i nattens dunkel stråla klart.

Tag i din nåd vår bön emot,
Allsmäktige, för Sonens skull,
som råder i all evighet
med dig i Andens enighet. Amen.


eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Psalm 4
Tacksägelse
Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)


När jag ropar, så svara mig, *
du min rättfärdighets Gud,
     du som i trångmål skaffar mig rum, *
     var mig nådig och hör min bön.
Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, *
hur länge skall ni älska fåfänglighet
och fara efter lögn?
     Besinna att Herren har utvalt den fromme, *
     Herren hör när jag ropar till honom.
Bäva, och upphör med er synd. *
Tänk efter där ni ligger, och var stilla.
     Offra rätta offer, *
     och förtrösta på Herren.
Många säger: "Vem ger oss lycka?" *
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss!
     Du ger mig glädje i hjärtat, *
     större än andras, när de får säd och vin i överflöd.
I frid vill jag lägga mig ner,
och i frid skall jag somna in, *
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.

Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Psalm 134
Aftonbön i templet
Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga (Upp 19:5)


Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, *
ni som står om natten i Herrens hus.
     Lyft era händer upp mot templet *
     och välsigna Herren.
Herren välsigne dig från Sion, *
han som har skapat himmel och jord.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens hus.

Kort läsning
5 Mos 6:4-7

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

Responsorium

I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
Ty du, Herre, låter mig bo avskild och i trygghet,
+ och i frid skall jag somna in.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Må Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
eller vid högtider:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen."

Maria-antifon

Ave Regina caelorum,
ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

eller: (översättning) Hell dig, drottning... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg