Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna RWD

Kalender - breviar
Oktober 2016

TiOnToFr
1lördag i 26 veckan 'under året'
Teresa av Jesusbarnet jungfru

227 söndagen 'under året'
Skyddsänglarna

3måndag i 27 veckan 'under året'

4tisdag i 27 veckan 'under året'
Franciscus av Assisi

5onsdag i 27 veckan 'under året'

6torsdag i 27 veckan 'under året'
Bruno, präst

7
Birgitta av Vadstena

8lördag i 27 veckan 'under året'
Vår Fru av Rosenkransen

928 söndagen 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst

10måndag i 28 veckan 'under året'

11tisdag i 28 veckan 'under året'

12onsdag i 28 veckan 'under året'

13torsdag i 28 veckan 'under året'

14fredag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr

15lördag i 28 veckan 'under året'
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

1629 söndagen 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru

17måndag i 29 veckan 'under året'
Ignatius av Antiochia biskop och martyr

18tisdag i 29 veckan 'under året'
Lukas evangelist

19onsdag i 29 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst

20torsdag i 29 veckan 'under året'

21fredag i 29 veckan 'under året'

22lördag i 29 veckan 'under året'
Johannes Paulus II påve

2330 söndagen 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

24måndag i 30 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

25tisdag i 30 veckan 'under året'

26onsdag i 30 veckan 'under året'

27torsdag i 30 veckan 'under året'

28fredag i 30 veckan 'under året'
Simon och Judas apostlar

29lördag i 30 veckan 'under året'

3031 söndagen 'under året'

31måndag i 31 veckan 'under året'


Breviar - Kyrkans dagliga bön

Invitatorium
Den 24 oktober 2016, måndag
måndag i 30 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Brist ut i jublande lovsång till vår Gud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 24 oktober 2016, måndag
måndag i 30 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Av nattens sömn förnyade
vi vill vid dagens återkomst
först prisa Herrens härlighet
och glatt förkunna Kristi nåd.

Du är de trognas sanna ljus,
som lagen fordom bådade,
du, evighetens gudomsglans,
ej känner nedgång eller natt.

Hör, Kristus, i din nåd den bön
som dina tjänare bär fram:
Låt ej vår svaga tro bli rov
för världens lockelser och rop.

Tag bort ur hjärtats dolda rum
all vrede, trolöst övermod.
Låt kärlek och barmhärtighet
bevara fridens enhetsband.

O evighetens Fader, led
i dag oss på din lydnads väg,
att, fyllda av din Andes kraft,
vi lever till din Sons behag. Amen.

Ant. 1 När skall jag få träda fram inför Guds ansikte?
eller:
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.

Psalm 42
Längtan efter Gud och hans tempel
Den som törstar skall komma, och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten (Upp 22:17)


Som hjorten trängtar till vattenbäckar, *
så trängtar min själ efter dig, o Gud.
     Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. *
     När skall jag få träda fram inför Guds ansikte?
Mina tårar är min föda både dag och natt, *
ty ständigt säger man till mig: "Var är nu din Gud?"
     Jag överväldigas av sorg när jag minns
     hur jag gick i festtåget upp till Guds hus, *
     under fröjderop och tacksägelse,
     i skaran som höll högtid.
Varför är du så bedrövad, min själ, *
varför så orolig i mig?
     Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, *
     min frälsning och min Gud.
Min själ är bedrövad, därför tänker jag på dig *
i Jordans land, på Hermons höjder, på Misärs berg.
     Djup ropar till djup, vid dånet av dina vattenfall, *
     alla dina svallande böljor går fram över mig.
Om dagen må Herren ge mig sin nåd, *
och om natten vill jag sjunga till hans ära
och be till Gud, som är mitt liv.
     Jag vill säga till Gud, min klippa: +
     "Varför har du glömt mig, *
     varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?"
Det är som om man krossade benen i min kropp,
när mina ovänner smädar mig, *
när de ständigt säger till mig: "Var är nu din Gud?"
     Varför är du så bedrövad, min själ, *
     varför så orolig i mig?
Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, *
min frälsning och min Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 När skall jag få träda fram inför Guds ansikte?
eller:
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.

Ant. 2 Låt din barmhärtighets ljus lysa över oss, o Gud.

Canticum
Syr 36:1-7,13-16
Bön för den heliga staden Jerusalem
Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3)


Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud, *
hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig!
     Lyft din hand mot de främmande folken *
     och låt dem se din härskarmakt.
Liksom du använde oss till att visa dem din helighet *
må du använda dem till att visa oss din storhet.
     Må de få erfara detta, liksom vi har gjort: *
     Herre, det finns ingen annan gud än du.
Gör nya tecken, låt åter under hända, *
vinn ära åt din hand, åt din starka arm!
     Samla alla Jakobs stammar, *
     ge dem på nytt deras urgamla arvslott.
Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn, *
över Israel, som du har liknat vid en förstfödd sön!
     Var barmhärtig mot din tempelstad, *
     mot Jerusalem, den plats där du valt att bo.
Låt Sion genljuda av dina gärningars lov *
och ditt tempel fyllas av din härlighet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Låt din barmhärtighets ljus lysa över oss, o Gud.

Ant. 3 Prisad vare du i din himmelska boning.

Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)


Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
     Den ena dagen talar därom till den andra, +
     den ena natten kungör det för den andra, *
     det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
     Åt solen har han gjort en hydda i dem,
     och den är som en brudgum
     som går ut ur sin kammare, *
     den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Prisad vare du i din himmelska boning.

Kort läsning
Jer 15:16


När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.

Responsorium

Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Sjung en ny sång till hans ära.
+ De trognas skara skall sjunga hans lov.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.

Ant. Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Förbön

Kristus har gjort oss till kungar och präster, som skall frambära offer, välbehagliga för Gud. I tacksamhet åkallar vi vår Frälsare:
R. Bevara dina tjänare, Herre.

Du evige överstepräst, som gjort oss till ett heligt prästerskap
— gör vår offergåva sådan att den behagar Gud.
Skänk oss Andens frukter
— tålamodet, vänligheten, ödmjukheten.
Lär oss att älska dig och bli kvar i din kärlek
— och göra väl mot alla, så att vårt liv blir en lovsång till dig.
Må vi söka de andras bästa
— så att de finner vägen till dig.

Fader vår...

Slutbön
Herre, allsmäktige Gud, som ger oss denna morgon, ge oss också kraft att under hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son ?
eller:
Fader, du stärkte den helige Antonius Maria med enastående kärlek och handlingskraft i uppgiften att utbreda ditt rike. Hör hans bön och lär oss att söka din rättfärdighet, så att vi vinner människor för Kristus.

Ters
Den 24 oktober 2016, måndag
måndag i 30 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.

Psalm 119: VI (41-48)

Må din nåd, Herre, komma mig till del, *
din frälsning efter ditt löfte,
     så kan jag svara den som smädar mig, *
     ty jag förtröstar på ditt ord.
Ryck inte bort sanningens ord från min mun, *
ty jag hoppas på dina domar.
     Så vill jag hålla din lag beständigt, *
     ja, alltid och i evighet.
Låt mig gå fram på rymlig plats, *
ty jag begrundar dina befallningar.
     Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, *
     och jag skall inte komma på skam.
Jag vill ha min lust i dina bud, *
ty de är mig kära.
     Jag vill lyfta mina händer till dina bud, *
     och jag vill begrunda dina stadgar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.


Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.

Psalm 40:2-14,17-18
Tacksägelse och bön om hjälp
Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5)

I


Jag satte allt mitt hopp till Herren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
     Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn,
     han ställde mina fötter på en klippa, *
     mina steg gjorde han fasta,
han lade en ny sång i min mun, *
en lovsång till vår Gud.
     Det skall många se och bli häpna, *
     de skall förtrösta på Herren.
Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren *
och inte vänder sig till de stolta,
till dem som viker av i lögn.
     Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud,
     och de tankar du har tänkt för oss *
     - inget kan liknas vid dig.
Jag ville förkunna dem och tala om dem, *
men de går inte att räkna.
     Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
     - öppna öron har du givit mig - *
     du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: "Se, jag kommer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.
     Att göra din vilja, min Gud, är min lust, *
     och din lag är i mitt hjärta."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.


Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

II

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora församlingen.
     Se, jag tillsluter inte mina läppar; *
     du, Herre, vet det.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, *
jag talar om din trofasta hjälp.
     Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet *
     för den stora församlingen.
Du, Herre,
skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig,
din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig.
     Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, *
     mina synder har hunnit upp mig,
     så att jag inte kan se.
De är flera än håren på mitt huvud, *
och mitt mod har lämnat mig.
     Herre, jag ber dig: rädda mig! *
     Herre, skynda till min hjälp!
Alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,
     de som längtar efter din räddning *
må alltid säga: "Herren är stor".
     Jag är betryckt och fattig, *
     men Herren sörjer för mitt liv.
Min hjälp och min befriare är du. *
Dröj inte, du min Gud!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

Kort läsning
Jer 31:33


Detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta.
Förkasta mig inte från ditt ansikte.

Slutbön

Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva och som uppgift, låt var och en arbeta för allas gemen¬samma bästa, så att vi lever som dina barn och varandras bröder och systrar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 24 oktober 2016, måndag
måndag i 30 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.

Psalm 119: VI (41-48)

Må din nåd, Herre, komma mig till del, *
din frälsning efter ditt löfte,
     så kan jag svara den som smädar mig, *
     ty jag förtröstar på ditt ord.
Ryck inte bort sanningens ord från min mun, *
ty jag hoppas på dina domar.
     Så vill jag hålla din lag beständigt, *
     ja, alltid och i evighet.
Låt mig gå fram på rymlig plats, *
ty jag begrundar dina befallningar.
     Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, *
     och jag skall inte komma på skam.
Jag vill ha min lust i dina bud, *
ty de är mig kära.
     Jag vill lyfta mina händer till dina bud, *
     och jag vill begrunda dina stadgar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.


Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.

Psalm 40:2-14,17-18
Tacksägelse och bön om hjälp
Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5)

I


Jag satte allt mitt hopp till Herren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
     Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn,
     han ställde mina fötter på en klippa, *
     mina steg gjorde han fasta,
han lade en ny sång i min mun, *
en lovsång till vår Gud.
     Det skall många se och bli häpna, *
     de skall förtrösta på Herren.
Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren *
och inte vänder sig till de stolta,
till dem som viker av i lögn.
     Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud,
     och de tankar du har tänkt för oss *
     - inget kan liknas vid dig.
Jag ville förkunna dem och tala om dem, *
men de går inte att räkna.
     Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
     - öppna öron har du givit mig - *
     du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: "Se, jag kommer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.
     Att göra din vilja, min Gud, är min lust, *
     och din lag är i mitt hjärta."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.


Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

II

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora församlingen.
     Se, jag tillsluter inte mina läppar; *
     du, Herre, vet det.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, *
jag talar om din trofasta hjälp.
     Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet *
     för den stora församlingen.
Du, Herre,
skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig,
din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig.
     Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, *
     mina synder har hunnit upp mig,
     så att jag inte kan se.
De är flera än håren på mitt huvud, *
och mitt mod har lämnat mig.
     Herre, jag ber dig: rädda mig! *
     Herre, skynda till min hjälp!
Alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,
     de som längtar efter din räddning *
må alltid säga: "Herren är stor".
     Jag är betryckt och fattig, *
     men Herren sörjer för mitt liv.
Min hjälp och min befriare är du. *
Dröj inte, du min Gud!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

Kort läsning
Jer 32:40


Jag skall sluta med dem ett evigt förbund, så att jag inte upphör att följa dem och göra dem gott. Och min fruktan skall jag ingjuta i deras hjärtan, så att de inte viker av ifrån mig.

Hos Gud är min frälsning och min ära,
min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Slutbön

Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 24 oktober 2016, måndag
måndag i 30 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.

Psalm 119: VI (41-48)

Må din nåd, Herre, komma mig till del, *
din frälsning efter ditt löfte,
     så kan jag svara den som smädar mig, *
     ty jag förtröstar på ditt ord.
Ryck inte bort sanningens ord från min mun, *
ty jag hoppas på dina domar.
     Så vill jag hålla din lag beständigt, *
     ja, alltid och i evighet.
Låt mig gå fram på rymlig plats, *
ty jag begrundar dina befallningar.
     Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, *
     och jag skall inte komma på skam.
Jag vill ha min lust i dina bud, *
ty de är mig kära.
     Jag vill lyfta mina händer till dina bud, *
     och jag vill begrunda dina stadgar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord.


Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.

Psalm 40:2-14,17-18
Tacksägelse och bön om hjälp
Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5)

I


Jag satte allt mitt hopp till Herren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
     Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn,
     han ställde mina fötter på en klippa, *
     mina steg gjorde han fasta,
han lade en ny sång i min mun, *
en lovsång till vår Gud.
     Det skall många se och bli häpna, *
     de skall förtrösta på Herren.
Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren *
och inte vänder sig till de stolta,
till dem som viker av i lögn.
     Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud,
     och de tankar du har tänkt för oss *
     - inget kan liknas vid dig.
Jag ville förkunna dem och tala om dem, *
men de går inte att räkna.
     Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
     - öppna öron har du givit mig - *
     du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: "Se, jag kommer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.
     Att göra din vilja, min Gud, är min lust, *
     och din lag är i mitt hjärta."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja.


Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

II

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora församlingen.
     Se, jag tillsluter inte mina läppar; *
     du, Herre, vet det.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, *
jag talar om din trofasta hjälp.
     Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet *
     för den stora församlingen.
Du, Herre,
skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig,
din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig.
     Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, *
     mina synder har hunnit upp mig,
     så att jag inte kan se.
De är flera än håren på mitt huvud, *
och mitt mod har lämnat mig.
     Herre, jag ber dig: rädda mig! *
     Herre, skynda till min hjälp!
Alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,
     de som längtar efter din räddning *
må alltid säga: "Herren är stor".
     Jag är betryckt och fattig, *
     men Herren sörjer för mitt liv.
Min hjälp och min befriare är du. *
Dröj inte, du min Gud!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv.

Kort läsning
Hes 34:31


Ni är mina får, ni är får i min hjord, människor som ni är, och jag är er Gud, säger Herren, Herren.

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar.

Slutbön

Du kallar oss, Herre, vid nionde timmen, när Petrus och Johannes gick upp till templet. Hör nu vår bön i Jesu namn och skänk din hälsa och frälsning åt alla som åkallar det. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 24 oktober 2016, måndag
måndag i 30 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Stäm upp, min själ, och lova Gud
med allt som anda har och ljud,
hans makt som inga gränser vet,
hans godhet och barmhärtighet.

Allt liv i honom har sin grund,
han vet dess mål, dess dag och stund.
I allt som lever har han lagt
en djup och evig längtans makt.

Ty Fader är hans rätta namn,
för alla öppen står hans famn.
Med allt som anda har och ljud
stäm upp, min själ, och lova Gud.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Den dag du gav oss... ⇓⇑

Ant. 1 Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar.

Psalm 45
Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6)

I


Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag sjunger min dikt för en konung, *
en snabb skrivares penna är min tunga.
     Du är den skönaste bland människor, +
     ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, *
     ja, Gud har välsignat dig för evigt.
Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, *
klä dig i ditt majestät och din härlighet.
     Drag ut och vinn seger! +
     Försvara sanning och rätt! *
     Din högra hand skall göra underbara gärningar.
Skarpa är dina pilar, +
de skall lägga folken under dig, *
konungens fiender skall träffas i hjärtat.
     Gud, din tron står för tid och evighet, *
     ditt rikes spira är rättvisans spira.
Du älskar det rätta men hatar orätt. *
Därför har Gud, din Gud,
smort dig med glädjens olja mer än dina likar.
     Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
     från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.
Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar.

Ant. 2 Se, Brudgummen kommer. Skynda honom till mötes.

II

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hus,
     så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
     ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.
Dotter av Tyros, de rikaste i folket *
söker vinna din ynnest med gåvor.
     Idel härlighet är konungadottern i gemaket: *
     av guldvirkat tyg består hennes dräkt,
i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. *
Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
de leds in till dig.
     Under glädje och fröjd förs de fram, *
     de tågar in i konungens palats.
Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du skall sätta dem. till furstar överallt i landet.
     Ditt namn vill jag göra prisat
     bland alla kommande släkten, *
     ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Se, Brudgummen kommer. Skynda honom till mötes.

Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne samman¬fatta allting i Kristus.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,
     han som, innan världens grund var lagd,
     har utvalt oss i honom *
     till att vara heliga och rena inför sig.
Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,
     för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
     som han har skänkt oss i den älskade.
I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.
     Så rik är den nåd han har gett oss, *
     den nåd som låter vishet och insikt flöda över.
Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,
     den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
     att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne samman¬fatta allting i Kristus.

Kort läsning
l Thess 2:13


Vi tackar ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett männi¬skoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende.

Responsorium

Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud.
Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud.
Och som ett aftonoffer
+ stiga upp inför dig, o Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud.

Ant. Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Förbön

Lovad vare Jesus Kristus, som älskar sin kyrka och ger sig själv till henne. Vi ber:
R. Herre, bönhör ditt eget folk.

Herre Jesus, låt alla människor bli räddade
— och komma till insikt om sanningen.
Skydda vår påve N. och vår biskop N.
— och skänk dem Andens kraft och vishet.
Ta dig an de arbetslösa
— och ge dem ett liv med mening och glädje.
Bli en fast borg för den förtryckte
— en tillflykt i nödens tid.
Vi anbefaller åt dig alla dem som haft ett ämbete i din kyrka
— må de för evigt fira gudstjänst inför din tron.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige Gud, som i dag har stärkt dina onyttiga tjänare i deras arbete, ta emot detta lovprisningens aftonoffer, som vi frambär i tacksägelse för alla dina välgärningar. Genom din Son ?
eller:
Fader, du stärkte den helige Antonius Maria med enastående kärlek och handlingskraft i uppgiften att utbreda ditt rike. Hör hans bön och lär oss att söka din rättfärdighet, så att vi vinner människor för Kristus.

Måndag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.
     Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
     rädda din tjänare som förtröstar på dig.
Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.
     Låt mig få glädjas över din hjälp, *
     ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.
Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
     Lyssna, Herre, till mitt rop, *
     och ge akt på mina böner.
Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svåra mig.
     Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
     inget är som dina verk.
Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.
     Ty du är stor, och du gör under, *
     du allena är Gud.
Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.
     Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
     att jag fruktar ditt namn.
Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,
     ty din nåd mot mig är stor, *
     och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.
     Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
     sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.
     Ge mig ett tecken på din godhet: +
     låt dem som hatar mig stå där med skam *
     och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlemnat till minne av bp John Taylor OMI. Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg