Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Januari 2017

TiOnToFr
1Guds Mor Maria
Guds Mor Maria

2måndag efter Nyårsdagen
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

3tisdag efter Nyårsdagen
Jesu Heliga Namn

4onsdag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

5torsdag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

6Herrens Uppenbarelse
Herrens Uppenbarelse

7lördag efter Epifania
Raimond av Penafort präst

8Herrens Dop
Vardag efter Epifania

9måndag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

10tisdag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

11onsdag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

12torsdag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

13fredag i 1 veckan 'under året'
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare

14lördag i 1 veckan 'under året'

152 söndagen 'under året'

16måndag i 2 veckan 'under året'

17tisdag i 2 veckan 'under året'
Antonius abbot

18onsdag i 2 veckan 'under året'
S:t Eriks domkyrkas invigning

19torsdag i 2 veckan 'under året'
Henrik biskop och martyr Finlands apostel

20fredag i 2 veckan 'under året'
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

21lördag i 2 veckan 'under året'
Agnes jungfru och martyr

223 söndagen 'under året'
Vincentius av Saragossa diakon och martyr

23måndag i 3 veckan 'under året'

24tisdag i 3 veckan 'under året'
Francois de Sales biskop och kyrkolärare

25onsdag i 3 veckan 'under året'
Paulus omvändelse

26torsdag i 3 veckan 'under året'
Timotheos och Titus biskopar

27fredag i 3 veckan 'under året'
Angela Merici jungfru

28lördag i 3 veckan 'under året'
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

294 söndagen 'under året'

30måndag i 4 veckan 'under året'

31tisdag i 4 veckan 'under året'
Giovanni Bosco präst


Breviar - Kyrkans dagliga bön

password:

Invitatorium
Den 18 januari 2017, onsdag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Detta är en helig plats. Kom, låt oss tillbedja Gud.
eller:
Låt oss tillbedja Herren Kristus, som har utgivit sig själv för kyrkan, sin brud.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 18 januari 2017, onsdag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R.  Låt oss i jublande glädje
     sjunga Herrens lov.

Han ständigt förnyar
sin syndbefläckade kyrka.
Över den bleka låter han falla
den sanna solens strålar, R.

Han för henne ut från landet
Misraims brinnande ugnar
och lyssnar i all bedrövelse
till hennes bön R.

Han mättar från ovan med himmelskt bröd
och lär den rätta dyrkan,
ja, uppfyller henne
med ljuvlig honung från klippan. R.


Ant. 1 Mitt hus skall kallas ett bönens hus, säger Herren.

Psalm 63:2-9
Längtan efter Gud
Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gärningar


Gud, du är min Gud, *
i gryningen söker jag dig.
     Min själ törstar efter dig,
     min kropp längtar efter dig, *
     i ett torrt land som försmäktar utan vatten.
Så skådar jag nu efter dig i templet, *
för att få se din makt och din ära.
     Ty din nåd är bättre än liv, *
     mina läppar skall prisa dig.
Så skall jag då lova dig, så länge jag lever, *
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.
     Min själ blir mättad som av märg och fett, *
     och med jublande läppar lovsjunger min mun,
när jag kommer ihåg dig på min bädd *
och tänker på dig under nattens timmar.
     Ty du är min hjälp, *
     och under dina vingars skugga jublar jag.
Min själ håller sig intill dig, *
din högra hand beskyddar mig.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1 Mitt hus skall kallas ett bönens hus, säger Herren.

Ant. 2 Prisad vare du, vår Gud, i ditt heliga tempel.

Canticum
Jfr Till Dan B:34-65b,33
Hela skapelsens lovprisning Prisa vår Gud, alla hans tjänare (Upp 19:5)


Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
     Prisa Herren, ni himlar, *
     prisa Herren, ni hans änglar.
Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.
     Prisa Herren, sol och måne, *
     prisa Herren, himlens stjärnor.
Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.
     Prisa Herren, eld och solglöd, *
     prisa Herren, köld och hetta.
Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.
     Prisa Herren, ljus och mörker, *
     prisa Herren, frost och köld.
Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och móln.
     Prisa Herren, du jord, *
     prisa Herren, berg och höjder.
Prisa Herren, allt som växer på marken, *
prisa Herren, hav och floder.
     Prisa Herren, alla källor, *
     prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.
Prisa Herren, alla himlens fåglar, *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.
     Prisa Herren, ni människor, *
     prisa Herren, Israel.
Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.
     Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
     prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.
Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
     Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
     och lovsjunga och upphöja honom i evighet.
Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.
Ant. 2 Prisad vare du, vår Gud, i ditt heliga tempel.

Ant. 3 Lova Herren i de heligas församling.

Psalm 149
De heligas jubelsång
Må kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin konung, dvs. Kristus (Hesychios av Jerusalem)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
hans lov i de trognas församling.
     Israel skall glädjas över sin skapare, *
     Sions barn jubla över sin konung.
De skall lova hans namn under dans, *
lovsjunga honom till puka och harpa.
     Herren har behag till sitt folk, *
     han kröner de kuvade med seger.
De trogna gläds och ger honom ära, *
de jublar på sina läger.
     Guds lov är i deras mun *
     och tveeggade svärd i deras händer,
och de utkräver hämnd på folken *
och hemsöker länderna med tuktan,
     de binder deras kungar med kedjor *
     och deras mäktiga med bojor.
De utför så den dom som står skriven. *
Till härlighet blir det för alla hans trogna.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 3 Lova Herren i de heligas församling.

Kort läsning
Jes 56:7


Jag skall låta dem komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Responsorium

Stor och högtlovad är Herren + i sin stad, på sitt heliga berg.
Stor och högtlovad är Herren + i sin stad, på sitt heliga berg.
Vi tänker på hans nåd när vi står i hans tempel,
+ i sin stad, på sitt heliga berg.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Stor och högtlovad är Herren + i sin stad, på sitt heliga berg.

Ant. I dag vill jag gästa ditt hem, i dag har räddningen nått detta hus.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. I dag vill jag gästa ditt hem, i dag har räddningen nått detta hus.

Förbön

Vi är levande stenar som infogats i den byggnad som har Kristus till hörnsten. Låt oss be till Gud allsmäktig för hans kyrka och bekänna vår tro på henne, när vi säger:
R. Här är Guds hus och himlens port.

Du skördens Herre, vårda din vingård, ansa den och låt den växa
- så att den uppfyller hela jorden.
Evige Herde, skydda kyrkan, din hjord, och ta dig an det svaga
- så att de kristna samlas till ett enda fårahus av Kristus, din Son.
Allsmäktige såningsman, så ordets sådd i din åker
- så att den bär hundrafaldig frukt vid skörden på den sista dagen.
Du vise byggmästare, helga ditt hus och din familj
- så att den blir synlig för alla i strålande skönhet.

Fader vår...

Slutbön
Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike.

Ters
Den 18 januari 2017, onsdag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.
Ant.  Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.

Psalm 119: VIII (57-64)

Min del är Herren, *
jag har beslutat att hålla dina ord.
     Jag bönfaller inför dig av allt mitt hjärta *
     — var mig nådig, som du har lovat.
Jag betänker mina vägar *
och vänder mina steg till dina vittnesbörd.
     Jag dröjer inte, jag skyndar mig *
     att hålla dina befallningar.
De gudlösas snaror omger mig, *
men jag glömmer inte din lag.
     Mitt i natten står jag upp för att tacka dig *
     för dina rättfärdiga lagar.
Jag sluter mig till dem som fruktar dig, *
till dem som håller dina bud.
     Herre, jorden är full av din nåd, *
     lär mig dina stadgar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 55:2-15,17-24
Klagan över falska vänner
Bävan och ångest kom över Jesus (Mark 14:33)

I


Lyssna, Gud, till min bön,
dölj dig inte för min åkallan, *
hör på mig och svåra mig.
     I min vånda är jag utan ro och måste klaga, *
     vid fiendens rop, vid den gudlöses skri.
Ty de drar olycka över mig, *
de ansätter mig i vrede.
     Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, *
     dödens fasor har fallit över mig.
Fruktan och bävan kommer över mig, *
förfäran griper mig.
     Därför tänker jag:
     Ack att jag hade vingar som duvan! *
     Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.
Ja, långt bort skulle jag fly *
och finna härbärge i öknen.
     Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt *
     undan oväder och stormvind.
Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. *
Ty våld och uppror ser jag i staden.
     Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar, *
     ondska och olycka råder där.
Där råder fördärv, *
förtryck och svek viker inte från dess tórg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Det är inte en fiende som smädar mig, *
det kunde jag bära,
     det är inte min ovän som förhäver sig, *
     för honom kunde jag gömma mig undan.
Nej, du gör det, du som var min jämlike, *
min vän och förtrogne,
     du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, *
     du som gick med mig i högtidsskaran i Guds hus.
Men jag ropar till Gud. *
Herren skall hjälpa mig.
     Afton och morgon och middag suckar jag och klagar, *
     och han skall höra min röst.
Han befriar och skyddar mig, +
så att de inte kommer vid mig, *
dessa många som går till angrepp.
     Gud skall höra min bön och besegra dem, *
     han som sedan urtiden sitter på sin tron.
Ty de vill inte vända om, *
och de fruktar inte Gud.
     Han bär hand på sin vän, *
     han bryter Guds förbund.
Orden i hans mun är hala som smör, *
men stridslust fyller hans hjärta.
     Hans ord är lenare än olja, *
     men de är dragna svärd.
Kasta din börda på Herren, +
han skall låta dig stå upprätt, *
han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar.
     Gud, du skall störta ner dem i gravens djup,
     de blodgiriga och falska
     får inte ens leva halva sitt liv, *
     men jag förtröstar på dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant.  Ni är Guds heliga tempel, Guds åker, Guds bygge.

Kort läsning
1 Kor 3:16-17


Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel, skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.

Herre, jag har din boning kär,
den plats där din härlighet bor.

Slutbön

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 18 januari 2017, onsdag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant.

Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.

Psalm 119: VIII (57-64)

Min del är Herren, *
jag har beslutat att hålla dina ord.
     Jag bönfaller inför dig av allt mitt hjärta *
     — var mig nådig, som du har lovat.
Jag betänker mina vägar *
och vänder mina steg till dina vittnesbörd.
     Jag dröjer inte, jag skyndar mig *
     att hålla dina befallningar.
De gudlösas snaror omger mig, *
men jag glömmer inte din lag.
     Mitt i natten står jag upp för att tacka dig *
     för dina rättfärdiga lagar.
Jag sluter mig till dem som fruktar dig, *
till dem som håller dina bud.
     Herre, jorden är full av din nåd, *
     lär mig dina stadgar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 55:2-15,17-24
Klagan över falska vänner
Bävan och ångest kom över Jesus (Mark 14:33)

I


Lyssna, Gud, till min bön,
dölj dig inte för min åkallan, *
hör på mig och svåra mig.
     I min vånda är jag utan ro och måste klaga, *
     vid fiendens rop, vid den gudlöses skri.
Ty de drar olycka över mig, *
de ansätter mig i vrede.
     Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, *
     dödens fasor har fallit över mig.
Fruktan och bävan kommer över mig, *
förfäran griper mig.
     Därför tänker jag:
     Ack att jag hade vingar som duvan! *
     Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.
Ja, långt bort skulle jag fly *
och finna härbärge i öknen.
     Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt *
     undan oväder och stormvind.
Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. *
Ty våld och uppror ser jag i staden.
     Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar, *
     ondska och olycka råder där.
Där råder fördärv, *
förtryck och svek viker inte från dess tórg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Det är inte en fiende som smädar mig, *
det kunde jag bära,
     det är inte min ovän som förhäver sig, *
     för honom kunde jag gömma mig undan.
Nej, du gör det, du som var min jämlike, *
min vän och förtrogne,
     du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, *
     du som gick med mig i högtidsskaran i Guds hus.
Men jag ropar till Gud. *
Herren skall hjälpa mig.
     Afton och morgon och middag suckar jag och klagar, *
     och han skall höra min röst.
Han befriar och skyddar mig, +
så att de inte kommer vid mig, *
dessa många som går till angrepp.
     Gud skall höra min bön och besegra dem, *
     han som sedan urtiden sitter på sin tron.
Ty de vill inte vända om, *
och de fruktar inte Gud.
     Han bär hand på sin vän, *
     han bryter Guds förbund.
Orden i hans mun är hala som smör, *
men stridslust fyller hans hjärta.
     Hans ord är lenare än olja, *
     men de är dragna svärd.
Kasta din börda på Herren, +
han skall låta dig stå upprätt, *
han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar.
     Gud, du skall störta ner dem i gravens djup,
     de blodgiriga och falska
     får inte ens leva halva sitt liv, *
     men jag förtröstar på dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant.

Helighet anstår ditt hus till evig tid, o Herre.
Kort läsning
2 Kor 6:16bc


Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Önska Jerusalem frid
ja, må det gå väl för dem som älskar dig

Slutbön

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 18 januari 2017, onsdag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant.

Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

Psalm 119: VIII (57-64)

Min del är Herren, *
jag har beslutat att hålla dina ord.
     Jag bönfaller inför dig av allt mitt hjärta *
     — var mig nådig, som du har lovat.
Jag betänker mina vägar *
och vänder mina steg till dina vittnesbörd.
     Jag dröjer inte, jag skyndar mig *
     att hålla dina befallningar.
De gudlösas snaror omger mig, *
men jag glömmer inte din lag.
     Mitt i natten står jag upp för att tacka dig *
     för dina rättfärdiga lagar.
Jag sluter mig till dem som fruktar dig, *
till dem som håller dina bud.
     Herre, jorden är full av din nåd, *
     lär mig dina stadgar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 55:2-15,17-24
Klagan över falska vänner
Bävan och ångest kom över Jesus (Mark 14:33)

I


Lyssna, Gud, till min bön,
dölj dig inte för min åkallan, *
hör på mig och svåra mig.
     I min vånda är jag utan ro och måste klaga, *
     vid fiendens rop, vid den gudlöses skri.
Ty de drar olycka över mig, *
de ansätter mig i vrede.
     Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, *
     dödens fasor har fallit över mig.
Fruktan och bävan kommer över mig, *
förfäran griper mig.
     Därför tänker jag:
     Ack att jag hade vingar som duvan! *
     Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.
Ja, långt bort skulle jag fly *
och finna härbärge i öknen.
     Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt *
     undan oväder och stormvind.
Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. *
Ty våld och uppror ser jag i staden.
     Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar, *
     ondska och olycka råder där.
Där råder fördärv, *
förtryck och svek viker inte från dess tórg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

II

Det är inte en fiende som smädar mig, *
det kunde jag bära,
     det är inte min ovän som förhäver sig, *
     för honom kunde jag gömma mig undan.
Nej, du gör det, du som var min jämlike, *
min vän och förtrogne,
     du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, *
     du som gick med mig i högtidsskaran i Guds hus.
Men jag ropar till Gud. *
Herren skall hjälpa mig.
     Afton och morgon och middag suckar jag och klagar, *
     och han skall höra min röst.
Han befriar och skyddar mig, +
så att de inte kommer vid mig, *
dessa många som går till angrepp.
     Gud skall höra min bön och besegra dem, *
     han som sedan urtiden sitter på sin tron.
Ty de vill inte vända om, *
och de fruktar inte Gud.
     Han bär hand på sin vän, *
     han bryter Guds förbund.
Orden i hans mun är hala som smör, *
men stridslust fyller hans hjärta.
     Hans ord är lenare än olja, *
     men de är dragna svärd.
Kasta din börda på Herren, +
han skall låta dig stå upprätt, *
han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar.
     Gud, du skall störta ner dem i gravens djup,
     de blodgiriga och falska
     får inte ens leva halva sitt liv, *
     men jag förtröstar på dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant.

Detta är Herrens hus, fast grundat, byggt på en stadig klippa.

Kort läsning
Jer 7:2b,4-5a,7a


Hör Herrens ord, ni alla av Juda, som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Förlita er inte på lögnaktigt tal, när man säger: "Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!" Nej, om ni bättrar ert leverne då vill jag för evärdliga tider låta er bo på denna plats.

Gå in i Herrens portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lov

Slutbön

Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Vesper
Den 18 januari 2017, onsdag
S:t Eriks domkyrkas invigning

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Jerusalem, du höga,
sälla stad, ditt namn är frid.
Levande är dina stenar,
du byggs upp för evig tid.
Lik en brud och krönt av änglar
strålande du visar dig.

Nya stad, du sänks från himlen
som en bröllopssal hit ner,
redo för den stund då bruden
evigt sig åt Herren ger.
Dina torn och murar glimmar
skönt av guld och ädelsten.

Portarna av pärlor glänser,
helgedomen öppen står.
Den som tjänat Herren troget
salig in i staden går.
Den som för hans namn fått lida
här sin rätta lön skall få.

Varje sten är huggen, slagen,
slipad för att passa rätt,
fogas så av mästarhanden
på den plats som han berett,
att de alla i Guds tempel
blir förenade till ett.

Kristus sändes för att vara
stadens hörnsten och dess grund,
och de båda skilda folken
sluts här samman i förbund.
Sion vilar tryggt på honom,
trofast ifrån första stund.

Denna heliga gemenskap,
som är utvald till hans brud,
må nu fyllas helt av jubel,
av en ständig lovsångs ljud.
Låt oss, brinnande i hjärtat,
prisa dig, treenig Gud.

Kom, o Gud, till detta tempel
från din höga himmel ner.
Låt din milda godhet flöda,
när vi dig om bistånd ber.
Gjut i rikligt mått från höjden
den välsignelse du ger.

Skänk i dag åt dina vänner
vad de ber dig om i tro.
Låt oss alla sist få samlas
till en ljuvlig sabbatsro
och med helgonen för evigt
i ditt paradis få bo. Amen.


Ant. 1 En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Psalm 62
Friden i Gud
Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid (Rom 15:13)


Endast hos Gud finner min själ sin ro, *
från honom kommer min hjälp.
     Endast han är min klippa och min hjälp, *
     min borg, jag skall inte vackla.
Hur länge vill ni rasa mot mig
och samfällt störta fram mot mig, *
som för att få en vägg att falla, en mur att störta in?
     De tänker stöta ner mig från min höjd, *
     de älskar lögn.
Med munnen välsignar de, *
men i sitt innersta förbannar de.
     Endast i Gud må du ha din ro, min själ, *
     ty från honom kommer mitt hopp.
Endast han är min klippa och min hjälp, *
min borg, jag skall inte vackla.
     Hos Gud är min frälsning och min ära, *
     min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.
Förtrösta alltid på honom, du folk,
utgjut för honom era hjärtan. *
Gud är vår tillflykt.
     En vindfläkt är människan, *
     myndiga herrar idel tomhet.
I vågskålen är de för lätta, *
de väger mindre än en vindfläkt.
     Förlita er inte på förtryck, *
     sätt inte ert hopp till orätt vinning.
Om er rikedom växer, *
så fäst inte ert hjärta vid den.
     En gång har Gud sagt det, *
     ja, två gånger har jag hört det:
makten finns hos Gud,
och hos dig, Herre, finns nåd. *
Du lönar var och en efter hans gärningar.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.

Ant. 2 Med glädje får vi komma till Herrens hus.

Psalm 67
Alla folk skall tacka Gud
Ni skall veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen (jfr Apg 28:28)


Gud vare oss nådig och välsigne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
     så att man på jorden lär känna hans vag, *
     bland alla hedningar hans frälsning.
Folken skall tacka dig, o Gud, *
alla folk skall tacka dig.
     Folkslagen skall glädja sig och jubla, +
     ty du dömer folken rätt, *
     och du leder folkslagen på jorden.
Jorden har givit sin gröda. *
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.
     Må Gud välsigna oss *
     och alla jordens ändar frukta honom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Med glädje får vi komma till Herrens hus.

Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans heliga! Halleluja.

Canticum
Kol 1:12-20

Kristus, den främste


Vi tackar Fadern, som har gjort oss värdiga *
att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.
     Han har befriat oss ur mörkrets välde *
     och fört in oss i det rike som tillhör hans älskade Son.
I honom äger vi vår frihet, *
förlåtelsen för våra synder.
     Han är den osynlige Gudens avbild, *
     den förstfödde,
     född innan världens grund blev lagd.
I honom skapades allt i himlen och på jorden, *
både synligt och osynligt,
troner och välden, härskare och makter.
     Genom honom och till honom har allt blivit skapat, *
     han är till före allting,
     och allting hålls samman i honom.
Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, +
han som är begynnelsen, *
förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.
     Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
     och genom hans blod på korset stifta fred
och genom honom försona allt med sig, *
allt på jorden och i himlen.
     Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans heliga! Halleluja.

Kort läsning
Upp 21:2-3,22,27


Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland männis¬korna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem." Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärska¬ren, är dess tempel, han och Lammet. Aldrig skall något orent komma in där och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan bara de som Lammet har skrivna i livets bok.

Responsorium

Saliga de som bor i ditt hus, + Herre Sebaot.
Saliga de som bor i ditt hus, + Herre Sebaot.
De lovar dig ständigt,
+ Herre Sebaot.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Saliga de som bor i ditt hus, + Herre Sebaot.

Ant. Detta är den plats som Herren har utvalt till sin boning. Detta är det tempel som Herren har helgat för att hans namn skall bli åkallat. Mitt namn skall vara där, säger Herren.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Detta är den plats som Herren har utvalt till sin boning. Detta är det tempel som Herren har helgat för att hans namn skall bli åkallat. Mitt namn skall vara där, säger Herren.

Förbön


Fader vår...

Slutbön
Gud, av levande och urvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike.

Completorium
Den 18 januari 2017, onsdag
Onsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Vi tackar dig, o Herre Krist,
som är vår Frälserman förvisst.
Du för oss alla omsorg bär
med dina helga änglars här.

Vi lägger oss till vila ned.
Åt själen ro och frid bered,
bliv när oss, Herre, var oss huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.

Bevara oss till kropp och själ,
och hjälp oss till vårt sanna väl:
dig hålla kär i lust och nöd,
dig höra till i liv och död.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var min beskyddare och min borg.

Psalm 31:2-6
En plågad människas bön
Fader, i dina händer lämnar jag min ande (Luk 23:46)


Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, +
låt mig aldrig komma på skam, *
befria mig i din rättfärdighet.
Vänd ditt öra till mig, skynda att rädda mig, *
var mig en fast klippa,
en borg som blir min räddning.
Ty du är mitt bergfäste och min borg, *
och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig.
Du skall dra mig ur det nät som de lade ut för mig, *
ty du är mitt värn.
I din hand befaller jag min ande, *
du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var min beskyddare och min borg.

Ant. 2 Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst..

Psalm 130
Ur djupen ropar jag till dig
Han skall frälsa sitt folk från deras synder (Matt 1:21)


Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst, *
låt dina öron akta på mina böner.
     Om du, Herre, vill tillräkna synd, *
     Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse, *
för att man må frukta dig.
     Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
     och jag hoppas på hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
ja, mer än väktarna efter morgonen.
     Hoppas på Herren, Israel, +
     ty hos Herren finns nåd, *
     väldig är den frälsning som finns hos honom.
Han skall frälsa Israel *
från alla deras synder.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst..

Kort läsning
Ef 4:26b-27

Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Jag är med dig och vill frälsa dig, och jag vill hjälpa dig, säger Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre Jesus Kristus, du vill att vi bär ditt ljuva ok och din lätta börda. Välsigna den gångna dagens bön och arbete, och ge oss en natt under ditt beskydd, så att vi morgon kan tjäna dig med nya krafter. Du som lever och råder i evighet.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen."

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlemnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg