Oblatmissionärerna i Sverige
Ramels väg 149, 213 69 Malmö


 Start  Omi  Breviar
Juli 2016

TiOnToFr
1fredag i 13 veckan 'under året'

2lördag i 13 veckan 'under året'

314 söndagen 'under året'
Tomas apostel

4måndag i 14 veckan 'under året'
Elisabeth av Portugal

5tisdag i 14 veckan 'under året'
Antonio Maria Zaccaria präst

6onsdag i 14 veckan 'under året'
Maria Goretti jungfru och martyr

7torsdag i 14 veckan 'under året'

8fredag i 14 veckan 'under året'

9lördag i 14 veckan 'under året'
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer

1015 söndagen 'under året'
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron

11måndag i 15 veckan 'under året'
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron

12tisdag i 15 veckan 'under året'

13onsdag i 15 veckan 'under året'
Henrik II

14torsdag i 15 veckan 'under året'
Camillo de Lellis präst

15fredag i 15 veckan 'under året'
Bonaventura biskop och kyrkolärare

16lördag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel

1716 söndagen 'under året'

18måndag i 16 veckan 'under året'

19tisdag i 16 veckan 'under året'
Apollinaris biskop och martyr

20onsdag i 16 veckan 'under året'
Thorlak biskop Islands skyddspatron

21torsdag i 16 veckan 'under året'
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare

22fredag i 16 veckan 'under året'
Maria från Magdala

23lördag i 16 veckan 'under året'
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag, Apollinaris biskop och martyr

2417 söndagen 'under året'
Charbel Makhluf präst

25måndag i 17 veckan 'under året'
Jakob apostel

26tisdag i 17 veckan 'under året'
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar

27onsdag i 17 veckan 'under året'
Marta

28torsdag i 17 veckan 'under året'
Botvid martyr

29fredag i 17 veckan 'under året'
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

30lördag i 17 veckan 'under året'
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare

3118 söndagen 'under året'
Ignatius av Loyola präst


 Dagens liturgi  Veckans liturgi  Veckoblad  Katekism  Andakter

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Invitatorium
Den 29 juli 2016, fredag
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kom, låt oss tillbedja Herren, som kröner martyrerna med härlighetens segerkrans.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 29 juli 2016, fredag
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Guds martyr, du i din död
har följt den ende Sonens väg;
hans seger är nu evigt din
i härlighetens paradis.

Må kraften i din trogna bön
befria oss från synd och skuld,
från otrons smitta skydda oss
och ondskans härar driva bort.

Se, brustna är de starka band
som fjättrade din svaga kropp;
så lös oss med Guds kärleks makt
från träldom under världens lag.

Gud Fadern och hans ende Son
och Anden vare tack och lov,
som dig har krönt i himlens sal
med evighetens ärekrans. Amen.

Ant. 1 Herre, mina läppar skall prisa dig. Din nåd är bättre än liv.

Psalm 51
Gud, var mig nådig
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23-24)


Gud, var mig nådig i din godhet, *
utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.
     Två mig väl från min missgärning, *
     och rena mig från min synd.
Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.
     Mot dig allena har jag syndat *
     och gjort vad ont är i dina ogon.
Så befinns du rättfärdig i dina ord *
och rättvis i dina domar.
     Se, i synd är jag fodd, *
     och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.
     Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
     två mig, så att jag blir vitare än snö.
Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
     Vänd bort ditt ansikte från mina synder, *
     och utplåna alla mina skulder.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.
     Förkasta mig inte från ditt ansikte, *
     och ta inte din heliga ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.
     Då skall jag lära överträdarna dina vägar, *
     och syndarna skall omvända sig till dig.
Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare, *
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
     Herre, öppna mina läppar, *
     så att min mun kan förkunna ditt lov.
Ty du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge dig sådana; *
du har inte lust till brännoffer.
     Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *
     ett förkrossat och bedrövat hjärta
     skall du, Gud, inte förakta.
Gör väl mot Sion i din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.
     Då skall du få rätta offer, som behagar dig, +
     brännoffer och héloffer, *
     då skall man offra tjurar på ditt altare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, mina läppar skall prisa dig. Din nåd är bättre än liv.

Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Canticum
Jes 45:15-25
Alla folk skall vända om till Herren
Alla knän skall böjas för Jesu namn (Fil 2:10)


Du är sannerligen en outgrundlig Gud, *
du Israels Gud, den Gud som räddar.
     De skall alla drabbas av smälek, *
     alla som gör sig avgudar skall stå med skam,
men Israel skall räddas av Herren, +
räddas med en evig räddning, *
för tid och evighet frias ni från smälek och skam.
     Ty så säger Herren, som har skapat himlen, +
     den Gud som gjorde och formade jorden, *
     den Gud som har låtit den bestå
och inte gjorde den till att vara öde, +
utan har danat den till att bebos: *
"Jag är Herren, jag och ingen annan.
     Jag har inte talat i det fördolda, *
     i ett mörkt och avsides land.
Jag har inte sagt till Jakobs ätt: *
'Sök mig där ingenting finns.'
     Jag är Herren, jag talar sanningens ord, *
     och det jag förkunnar är att lita på.
Samlas nu och kom hit, *
träd fram, ni som räddats kvar av folken.
     De har inget förstånd,
     de som bär omkring sina träbilder i högtidståg *
     och som ber till en gud som inte kan rädda.
Tala om detta, lägg fram det, *
ställ denna fråga till varandra:
     Vem har förkunnat allt detta sedan länge, *
     vem har för länge sedan förutsagt detta?
Var det inte jag, Herren? +
Förutom mig finns ingen Gud, *
ingen Gud som är rättfärdig och räddar.
     Vänd om till mig, så blir ni räddade, +
     ni människor från jordens yttersta gräns, *
     ty jag är Gud, jag och ingen annan.
Jag har svurit vid mig själv,
jag har talat sanningens ord, *
ett ord som aldrig tas tillbaka:
     För mig skall alla knän böja sig, +
     vid mig skall alla tungor avlägga sin éd: *
     'Endast hos Herren finns rättfärdighet och makt.'"
Till honom skall de komma med skam, *
alla de som trotsade honom.
     Genom honom får alla Israels ättlingar sin rätt, *
     och han skall fylla dem med stolthet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ni Herrens martyrer, prisa Herren i evighet.

Ant. 3 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, säger Herren.

Psalm 100
Lovsång vid inträdet i templet
Herren befaller dem som han återlöst att sjunga segerns sång (Athanasios)


Höj jubel till Herren, alla länder, +
tjäna Herren med glädje, *
kom inför hans ansikte med fröjderop.
     Förnim att Herren är Gud.
     Han har gjort oss, och inte vi själva, *
     till sitt folk och till får i sin hjord.
Gå in i hans portar med tacksägelse, +
i hans gårdar med lov, *
tacka honom, lova hans namn.
     Ty Herren är god,
     evigt varar hans nåd *
     och hans trofasthet från släkte till släkte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, säger Herren.

Kort läsning
2 Kor 1:3-5


Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus.

Responsorium

Herren är min styrka + och min lovsång.
Herren är min styrka + och min lovsång.
Han blev min räddning
och min lovsång.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren är min styrka + och min lovsång.

Ant. Den som hatar sitt liv här i världen skall rädda det till ett evigt liv.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Den som hatar sitt liv här i världen skall rädda det till ett evigt liv.

Förbön

Låt oss lovprisa vår Frälsare Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, förebilden för alla martyrer som lidit döden för Guds ords skull, och säga:
R. Du har friköpt oss åt Gud med ditt blod.

Genom dina martyrer, som frivilligt gick i döden av trohet mot dig
— ge oss, Herre, den äkta inre friheten.
Genom dina martyrer, som bekände tron till priset av sitt eget blod
— ge oss, Herre, en ren och uthållig tro.
Genom dina martyrer, som tog på sig korset och gick i dina spår
— ge oss, Herre, nåden att bära livets prövningar.
Genom dina martyrer, som tvättade sina kläder rena i Lammets blod
— ge oss, Herre, nåden att övervinna alla köttets och världens lockelser.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige, evige Gud, du konungarnas krona och martyrernas seger, vi vet att den helige Olav för vår talan inför dig. Låt oss, som prisar din storhet i hans ärorika död, få segerkransen som du lovat åt dem som älskar dig.

Ters
Den 29 juli 2016, fredag
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Jag vill löpa dina befallningars väg, ty du tröstar mitt hjärta.

Psalm 119:IV (25-32)

Jag ligger nedtryckt i stoftet, *
behåll mig vid liv genom ditt órd.
     Jag berättade om mina vägar, och du svarade. *
     Lär mig dina bud.
Lär mig att förstå dina stadgars väg, *
så vill jag begrunda dina under.
     Jag gråter av bedrövelse, *
     upprätta mig efter ditt órd.
Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig, *
och förunna mig din undervisning.
     Jag har utvalt sanningens väg, *
     jag har bejakat dina lågar.
Jag håller mig till dina vittnesbörd. *
Herre, låt mig inte komma på skam.
     Jag vill löpa dina befallningars väg, *
     ty du tröstar mitt hjärta.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag vill löpa dina befallningars väg, ty du tröstar mitt hjärta.


Ant. 2 Jag förtröstar på Herren och skall inte vackla.

Psalm 26
En oskyldigs tillitsfulla bön
Gud har utvalt oss i Kristus till att stå heliga och fläckfria inför sig (jfr Ef 1:4)


Skaffa mig rätt,Herre, ty jag är ostrafflig, *
jag förtröstar på Herren utan att vackla.
     Utforska mig, Herre, och sätt mig på prov, *
     rannsaka mina njurar och mitt hjärta.
Ty din nåd är inför mina ögon, *
och jag vandrar i din sanning.
     Jag sitter inte hos lögnare *
och har ingen gemenskap med hycklare.
     Jag hatar alla de gudlösa *
och sitter inte hos de onda.
     Jag tvår mina händer i oskuld, *
     och kring ditt altare, Herre, vill jag vandra,
för att höja min röst till tacksägelse *
och förkunna alla dina under.
     Herre, jag har din boning kär, *
     den plats där din härlighet bor.
Ryck inte bort mig med syndarna, *
inte mitt liv med de blodgiriga,
     i vilkas händer är skändlighet *
     och vilkas högra hand är full av mutor.
Jag är ju ostrafflig, *
rädda mig och var mig nådig.
     Mina fötter står på säker grund, *
     i församlingarna skall jag lovsjunga Herren.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag förtröstar på Herren och skall inte vackla.


Ant. 3 Herren hjälper mig, därför fröjdar sig mitt hjärta.

Psalm 28:1-3,6-9
Rop om hjälp och tacksägelse
Fader, jag tackar dig för att du har hört mig (Joh 11:41)


Till dig, Herre, ropar jag, *
min klippa, var inte stum mot mig.
     Ja, var inte tyst mot mig, *
     så att jag blir lik dem som far ner i graven.
Hör mina böner när jag ropar till dig, *
när jag lyfter mina händer
mot det allraheligaste i din helgedom.
     Ta inte bort mig med ogärningsmännen,
     med de gudlösa, *
     som talar vänligt med sin nästa
     men har ondska i sina hjärtan.
Lovad vare Herren, *
ty han har hört mina böner!
     Herren är min styrka och min sköld, *
     på honom förtröstade mitt hjärta.
Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta, *
jag vill tacka honom med min sång.
     Herren är sitt folks styrka, *
     räddning och tillflykt är han för sin smorde.
Hjälp ditt folk och välsigna din arvedel, *
och var deras herde och bär dem för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herren hjälper mig, därför fröjdar sig mitt hjärta.

Kort läsning
Fil 2:2b-4


Visa enighet, lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var öd¬mjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet
för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du fördes bort vid tredje timmen för att korsfästas för vår och hela världens skull. Vi ber om din försoning över det som varit och ditt beskydd mot framtida hot. Du som lever och råder i evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 29 juli 2016, fredag
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Jag vill löpa dina befallningars väg, ty du tröstar mitt hjärta.

Psalm 119:IV (25-32)

Jag ligger nedtryckt i stoftet, *
behåll mig vid liv genom ditt órd.
     Jag berättade om mina vägar, och du svarade. *
     Lär mig dina bud.
Lär mig att förstå dina stadgars väg, *
så vill jag begrunda dina under.
     Jag gråter av bedrövelse, *
     upprätta mig efter ditt órd.
Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig, *
och förunna mig din undervisning.
     Jag har utvalt sanningens väg, *
     jag har bejakat dina lågar.
Jag håller mig till dina vittnesbörd. *
Herre, låt mig inte komma på skam.
     Jag vill löpa dina befallningars väg, *
     ty du tröstar mitt hjärta.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag vill löpa dina befallningars väg, ty du tröstar mitt hjärta.


Ant. 2 Jag förtröstar på Herren och skall inte vackla.

Psalm 26
En oskyldigs tillitsfulla bön
Gud har utvalt oss i Kristus till att stå heliga och fläckfria inför sig (jfr Ef 1:4)


Skaffa mig rätt,Herre, ty jag är ostrafflig, *
jag förtröstar på Herren utan att vackla.
     Utforska mig, Herre, och sätt mig på prov, *
     rannsaka mina njurar och mitt hjärta.
Ty din nåd är inför mina ögon, *
och jag vandrar i din sanning.
     Jag sitter inte hos lögnare *
och har ingen gemenskap med hycklare.
     Jag hatar alla de gudlösa *
och sitter inte hos de onda.
     Jag tvår mina händer i oskuld, *
     och kring ditt altare, Herre, vill jag vandra,
för att höja min röst till tacksägelse *
och förkunna alla dina under.
     Herre, jag har din boning kär, *
     den plats där din härlighet bor.
Ryck inte bort mig med syndarna, *
inte mitt liv med de blodgiriga,
     i vilkas händer är skändlighet *
     och vilkas högra hand är full av mutor.
Jag är ju ostrafflig, *
rädda mig och var mig nådig.
     Mina fötter står på säker grund, *
     i församlingarna skall jag lovsjunga Herren.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag förtröstar på Herren och skall inte vackla.


Ant. 3 Herren hjälper mig, därför fröjdar sig mitt hjärta.

Psalm 28:1-3,6-9
Rop om hjälp och tacksägelse
Fader, jag tackar dig för att du har hört mig (Joh 11:41)


Till dig, Herre, ropar jag, *
min klippa, var inte stum mot mig.
     Ja, var inte tyst mot mig, *
     så att jag blir lik dem som far ner i graven.
Hör mina böner när jag ropar till dig, *
när jag lyfter mina händer
mot det allraheligaste i din helgedom.
     Ta inte bort mig med ogärningsmännen,
     med de gudlösa, *
     som talar vänligt med sin nästa
     men har ondska i sina hjärtan.
Lovad vare Herren, *
ty han har hört mina böner!
     Herren är min styrka och min sköld, *
     på honom förtröstade mitt hjärta.
Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta, *
jag vill tacka honom med min sång.
     Herren är sitt folks styrka, *
     räddning och tillflykt är han för sin smorde.
Hjälp ditt folk och välsigna din arvedel, *
och var deras herde och bär dem för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herren hjälper mig, därför fröjdar sig mitt hjärta.

Kort läsning
2 Kor 13:4b


När Kristus blev korsfäst, var han svag, men han lever genom Guds kraft. Vi är också svaga med honom, men vi skall leva tillsammans med honom genom Guds kraft.

Jag ligger nedtryckt i stoftet.
Behåll mig vid liv genom ditt ord.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du som vid sjätte timmen, när mörkret hade världen i sitt våld, frambar dig själv på korsets altare för oss och för de många, ge oss ditt ljus så att vi når det eviga livet. Du som lever och råder i evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 29 juli 2016, fredag
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant. 1 Jag vill löpa dina befallningars väg, ty du tröstar mitt hjärta.

Psalm 119:IV (25-32)

Jag ligger nedtryckt i stoftet, *
behåll mig vid liv genom ditt órd.
     Jag berättade om mina vägar, och du svarade. *
     Lär mig dina bud.
Lär mig att förstå dina stadgars väg, *
så vill jag begrunda dina under.
     Jag gråter av bedrövelse, *
     upprätta mig efter ditt órd.
Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig, *
och förunna mig din undervisning.
     Jag har utvalt sanningens väg, *
     jag har bejakat dina lågar.
Jag håller mig till dina vittnesbörd. *
Herre, låt mig inte komma på skam.
     Jag vill löpa dina befallningars väg, *
     ty du tröstar mitt hjärta.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag vill löpa dina befallningars väg, ty du tröstar mitt hjärta.


Ant. 2 Jag förtröstar på Herren och skall inte vackla.

Psalm 26
En oskyldigs tillitsfulla bön
Gud har utvalt oss i Kristus till att stå heliga och fläckfria inför sig (jfr Ef 1:4)


Skaffa mig rätt,Herre, ty jag är ostrafflig, *
jag förtröstar på Herren utan att vackla.
     Utforska mig, Herre, och sätt mig på prov, *
     rannsaka mina njurar och mitt hjärta.
Ty din nåd är inför mina ögon, *
och jag vandrar i din sanning.
     Jag sitter inte hos lögnare *
och har ingen gemenskap med hycklare.
     Jag hatar alla de gudlösa *
och sitter inte hos de onda.
     Jag tvår mina händer i oskuld, *
     och kring ditt altare, Herre, vill jag vandra,
för att höja min röst till tacksägelse *
och förkunna alla dina under.
     Herre, jag har din boning kär, *
     den plats där din härlighet bor.
Ryck inte bort mig med syndarna, *
inte mitt liv med de blodgiriga,
     i vilkas händer är skändlighet *
     och vilkas högra hand är full av mutor.
Jag är ju ostrafflig, *
rädda mig och var mig nådig.
     Mina fötter står på säker grund, *
     i församlingarna skall jag lovsjunga Herren.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Jag förtröstar på Herren och skall inte vackla.


Ant. 3 Herren hjälper mig, därför fröjdar sig mitt hjärta.

Psalm 28:1-3,6-9
Rop om hjälp och tacksägelse
Fader, jag tackar dig för att du har hört mig (Joh 11:41)


Till dig, Herre, ropar jag, *
min klippa, var inte stum mot mig.
     Ja, var inte tyst mot mig, *
     så att jag blir lik dem som far ner i graven.
Hör mina böner när jag ropar till dig, *
när jag lyfter mina händer
mot det allraheligaste i din helgedom.
     Ta inte bort mig med ogärningsmännen,
     med de gudlösa, *
     som talar vänligt med sin nästa
     men har ondska i sina hjärtan.
Lovad vare Herren, *
ty han har hört mina böner!
     Herren är min styrka och min sköld, *
     på honom förtröstade mitt hjärta.
Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta, *
jag vill tacka honom med min sång.
     Herren är sitt folks styrka, *
     räddning och tillflykt är han för sin smorde.
Hjälp ditt folk och välsigna din arvedel, *
och var deras herde och bär dem för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herren hjälper mig, därför fröjdar sig mitt hjärta.

Kort läsning
Kol 3:12-13


Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var över¬seende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.

Slutbön

Herre Jesus Kristus, du öppnade ditt rikes port för rövaren. Vi bekänner våra synder i fast förvissning om att också vi får vara med dig i ditt paradis. Du som lever och råder i evighet.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 29 juli 2016, fredag
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O alla trogna kämpars Gud
och krona, liv och nådelön,
låt dem som hyllar din martyr
barmhärtigt lösas från all synd.

Han (Hon) vittnade med munnens ord
om hjärtats tillförsikt och tro
och vann sin Herre, då han (hon) göt
sitt blod — som han — i kvalfull död.

Han (Hon) räknade som intet värd
den tomma glädje världen bjöd,
föraktande dess lockelser
han (hon) gick sin väg mot himmelen.

Låt oss med din martyr få del
i gåvan du i nåd berett
och evigt glädjas i den stad
där du församlar dina barn.

Dig vare ära, pris och lov,
O Fader, och din ende Son,
med helga Anden, Hjälparen,
i evighet Treenige. Amen.

Ant. 1 Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Psalm 41
En sjuk människas bön
Han sitter på Faderns högra sida, och pä hans rike skall icke vara någon ände (Credo)


Salig den som tänker på den svage, *
Herren skall hjälpa honom på olyckans dag.
     Herren skall bevara honom och behålla honom vid liv,
     han skall prisas salig i landet, *
     du utlämnar honom inte åt hans fiender.
Herren skall på sjukbädden stå honom bi, *
du vänder hans sjukdom i hälsa och kraft.
     Så säger jag då: Herre, var mig nådig, *
     hela mig, ty jag har syndat mot dig.
Mina fiender talar ónt mot mig: *
"När skall han dö och hans namn förgås?"
     Kommer någon och besöker mig,
     så talar han falskhet, +
     han samlar ont i sitt hjärta, *
     sedan går han och sprider ut det.
Alla som hatar mig viskar till varandra, *
de tänker ut det som är mig till skåda.
     "Ohjälplig ofärd har drabbat honom, *
     han som ligger där skall aldrig mer stå upp."
Ja, också min vän, som jag litade på,
han som åt mitt bröd, *
han lyfter nu mot mig sin häl.
     Men du, Herre, var mig nådig och låt mig stå upp, *
     så att jag kan ge dem vad de förtjänat.
Om inte min fiende får triumfera, *
vet jag att du har behag till mig.
     Du uppehåller mig, ty jag är utan skuld, *
     du låter mig stå inför ditt ansikte för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Ant. 2 Om någon tjänar mig, skall min himmelske Fader ära honom.

Psalm 46
Gud är med oss
Man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder: Gud med oss (Matt 1:23)


Gud är vår tillflykt och vår styrka, *
en hjälp i nöden, väl beprövad.
     Därför skulle vi inte frukta, om än jorden skälvde *
     och bergen störtade ner i havets djup,
om än dess vågor brusade och svallade, *
så att bergen bävade vid dess uppror.
     Herren Sebaot är med oss, *
     Jakobs Gud är vår borg.
En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, *
åt den Högstes heliga boning.
     Gud bor därinne, den skall inte vackla, *
     Gud hjälper den, när morgonen gryr.
Hedningarna larmar, riken vacklar, *
han låter höra sin röst, då smälter jorden.
     Herren Sebaot är med oss, *
     Jakobs Gud är vår bórg.
Kom och skåda Herrens verk: *
gärningar som väcker häpnad utför han på jorden.
     Han stillar strider intill jordens ände, +
     han bryter bågen och knäcker spjutet, *
     sköldarna bränner han upp i eld.
"Bli stilla och besinna att jag är Gud. *
upphöjd över folken, upphöjd över jorden."
     Herren Sebaot är med oss, *
     Jakobs Gud är vår borg.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Om någon tjänar mig, skall min himmelske Fader ära honom.

Ant. 3 Den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.

Canticum
Upp 15:3-4

Tillbedjan


Stora och förunderliga är dina gärningar, *
Herre, allsmäktige Gud,
     rättfärdiga och sanna är dina vägar, *
     du folkens konung.
Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? *
Du allena är helig.
     Alla folk skall komma och tillbe inför dig, *
     din rättfärdighet har blivit uppenbar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.

Kort läsning
1 Pet 4:13-14


Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppen¬baras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

Responsorium

Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Du har prövat oss i eld, såsom guldet prövas,
+ och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Du har prövat oss, o Gud, + och sedan skänkt oss vederkvickelse och svalka.

Ant. I himmelriket bor alla Guds helgon, där har de evigt sin viloplats.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. I himmelriket bor alla Guds helgon, där har de evigt sin viloplats.

Förbön

Vid den timme, då påsklammet slaktades, då martyrernas konung frambar sitt liv vid den sista måltiden och då hans kropp togs ner från korset, tackar vi honom och säger:
R. Vi prisar och tillber dig, Herre.

Vi prisar dig, Herre, du som har älskat oss ända till det yttersta, du vår Frälsare, martyrernas kraft och förebild.
Du som kallar alla botfärdiga syndare till det eviga livets lön.
Du som i dag har låtit din kyrka frambära det nya och eviga förbundets blod, utgjutet till syndernas förlåtelse.
Du som i dag har gett oss nåden att hålla ut i tron.
Du som i dag har förenat många bröder med din död.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige, evige Gud, du konungarnas krona och martyrernas seger, vi vet att den helige Olav för vår talan inför dig. Låt oss, som prisar din storhet i hans ärorika död, få segerkransen som du lovat åt dem som älskar dig.

Fredag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Den sig i Herrens hand förtror
och i hans vingars skugga bor,
han säger trygg: I Gud jag
har min hjälpare och mitt försvar.

Han fruktar icke mörkrets makt,
ej världens smälek och förakt:
i nödens tid, på sorgens dag
hans glädje är Guds välbehag.

När världens väsende förgår,
förgängelsen ej honom når.
En salig fröjd, en evig frid
är slutet på hans korta strid.

Högtlovat vare Herrens namn.
Det är en trygg, en ljuvlig hamn,
i alla faror, nöd och sorg
en mäktig sköld, en säker borg.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och nåd oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.
     Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
     vänd ditt öra till mitt rop.
Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.
     Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
     jag är som en man utan livskraft.
Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,
     dem som du inte längre tänker på *
     och som är avskilda från din hand.
Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.
     Din vrede vilar tung på mig, *
     alla dina böljors svall låter du gå over mig.
Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.
     Mitt öga förtvinar av lidande, +
     Herre, jag åkallar dig dagligen, *
     jag räcker ut mina händer till dig.
Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?
     Berättar man i graven om din nåd, *
     i avgrunden om din trofasthet?
Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?
     Men jag ropar till dig, *
     Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.
Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?
     Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
     jag har drabbats av slag på slag, *
     så att jag är nära att förtvivla.
Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.
     De omger mig ständigt som vatten, *
     de kringränner mig från alla sidor.
Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud.

Kort läsning
Jfr Jer 14:9

Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i hans död och begravning, att vi kan stå upp med honom till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑

1132984  -