Oblatmissionärerna i Sverige
Ramels väg 149, 213 69 Malmö


 Start  Omi  Breviar
Juni 2016

TiOnToFr
1onsdag i 9 veckan 'under året'
Justinus martyr

2torsdag i 9 veckan 'under året'
Marcellinus och Petrus martyrer

3Jesu Hjärtas Dag
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

4Jungfru Marias obefläckade Hjärta
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru

510 söndagen 'under året'
Bonifatius biskop och martyr

6måndag i 10 veckan 'under året'
Norbert av Xanten biskop

7tisdag i 10 veckan 'under året'

8onsdag i 10 veckan 'under året'

9torsdag i 10 veckan 'under året'
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare

10fredag i 10 veckan 'under året'

11lördag i 10 veckan 'under året'
Barnabas apostel

1211 söndagen 'under året'
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel

13måndag i 11 veckan 'under året'
Antonius av Padua präst och kyrkolärare

14tisdag i 11 veckan 'under året'

15onsdag i 11 veckan 'under året'

16torsdag i 11 veckan 'under året'

17fredag i 11 veckan 'under året'

18lördag i 11 veckan 'under året'

1912 söndagen 'under året'
Romuald abbot

20måndag i 12 veckan 'under året'

21tisdag i 12 veckan 'under året'
Aloisius Gonzaga ordensman

22onsdag i 12 veckan 'under året'
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer

23torsdag i 12 veckan 'under året'

24Johannes Döparens födelse
Johannes Döparens födelse

25lördag i 12 veckan 'under året'
David av Munktorp abbot

2613 söndagen 'under året'

27måndag i 13 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

28tisdag i 13 veckan 'under året'
Irenaeus av Lyon biskop och martyr

29Petrus och Paulus
Petrus och Paulus

30torsdag i 13 veckan 'under året'
Den romerska kyrkans första martyrer


 Dagens liturgi  Veckans liturgi  Veckoblad  Katekism  Andakter

Breviar - Kyrkans dagliga bön


Invitatorium
Den 27 juni 2016, måndag
måndag i 13 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss träda fram för Herrens ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsång.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 27 juni 2016, måndag
måndag i 13 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O himmelsljus, som strömmar ur
en outtömlig källas djup,
du låter alla dagar bli
en enda dag, som bor i dig.

Du solars sol, som speglad står
i allt som födes och förgår,
med Andens eld i hjärtat brinn.
Bränn där ditt gyllne tecken in.

I kraftfull gärning oss befäst,
i kärleken som håller ut.
Ge mening, Gud, åt det som mest
förtvivlat, tungt och svårt ser ut.

I Kristus vi vår föda har,
ett bröd som delas dag för dag.
Ur Andens brunn den dryck vi får
vars smak all annan övergår.

Låt hjärtat bliva lika rent
som skimret nu i gryningen
och tron som middagstimmens sol;
låt kvällen ge vårt sinne ro.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd,
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Psalm 5:2-10,12-13
Morgonbön om hjälp
I evighet skall de jubla, de som inom sig har berett ett rum åt Ordet


Lyssna, Herre, till mina órd, *
hör min suckan.
     Ge akt på mitt klagorop, min konung och min Gud, *
     ty jag åkallar dig.
Herre, tidigt hör du nu min röst, *
tidigt frambär jag mitt offer och skådar efter dig.
     Ty du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, *
     den som är ond får inte bo hos dig.
Du hatar alla ogärningsmän, *
inga övermodiga består inför dina ögon.
     Du förgör dem som talar lögn, *
     de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren.
Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, *
jag får tillbe i din fruktan,
vänd mot ditt heliga tempel.
     Herre, led mig i din rättfärdighet,
     trots alla dem som förföljer mig, *
     jämna din väg för mig.
Ty i deras mun finns ingen sanning, *
deras inre är fullt av fördärv,
     sin tunga gör de hål, *
     en öppen grav är deras strupe.
Låt alla dem glädjas som tar sin tillflykt till dig,
evigt må de jubla, ty du beskyddar dem, *
i dig må de fröjda sig, de som älskar ditt namn.
     Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, *
     du skyddar honom med nåd som med en sköld.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, hör min bön, när jag nu tidigt kommer inför dig.
eller:
Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud.

Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Canticum
1 Krön 29:10-13
Gud ensam tillhör äran
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3)


Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, *
från evighet till evighet!
     Dig, Herre, tillhör storhet och makt
     och härlighet och glans och majestät, *
     dig tillhör allt i himlen och på jorden.
Ditt, o Herre, är riket, *
ditt är herraväldet över allt som finns.
     Rikedom och ära kommer från dig, *
     du, Herre, råder över allt.
I din hand vilar kraft och välde, *
från dig kommer all storhet och makt.
     Därför tackar vi dig, vår Gud, *
     och lovar ditt ärorika nämn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Vi tackar dig och lovar ditt namn.

Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Psalm 29
Herrens ords makt
En röst från himlen sade: "Detta är min älskade Son" (Matt 3:17)


Giv åt Herren, ni Guds söner, *
giv åt Herren ära och makt,
     giv åt Herren hans namns ära, *
     tillbed Herren i helig skrud.
Herrens röst går över vattnen, +
Gud, den härlige, dundrar, *
ja, Herren, över de stora vattnen.
     Herrens röst ljuder med makt, *
     Herrens röst ljuder härligt.
Herrens röst bräcker cédrar, *
Herren bräcker Libanons cédrar.
     Han får dem att hoppa liksom kalvar, *
     Libanon och Sirjon som unga vildoxar.
Herrens röst sprider blixtrande lågor, +
Herrens röst får öknen att bäva, *
Herren kommer öknen vid Kadesh att bäva.
     Herrens röst får hindarna att föda, +
     skogarnas klädnad rycker den bort. *
     I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.
Herren på sin tron befallde floden att komma, *
och Herren tronar som konung i evighet.
     Herren skall ge styrka åt sitt folk, *
     Herren skall välsigna sitt folk med fred.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Tillbed Herren i hans heliga boning.

Kort läsning
Jer 15:16


När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.

Responsorium

Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.
Sjung en ny sång till hans ära.
+ De trognas skara skall sjunga hans lov.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov.

Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Välsignad är Herren, vår Gud.

Förbön

Prisad vare Kristus, han som är full av nåd och helig Ande:
R. Herre, ge oss din Ande.

Ge oss en dag av glädje, frid och utan fläck
— så att vi i kväll kan prisa dig med fröjd och rena hjärtan.
Må din ljuvlighet komma över oss
— och må du främja för oss våra händers verk.
Låt ditt ansikte lysa över oss, med din godhet och frid
— så att vi i dag blir hjälpta av din mäktiga hand.
Vänd dig i nåd till alla dem som har bett oss ovärdiga om förbön
— fyll dem med allt som är gott, till kropp och själ.

Fader vår...

Slutbön
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son ?
eller:
Fader i himlen, du gav den helige biskopen Kyrillos uppdraget att hävda och försvara kyrkans tro att jungfru Maria med rätta kallas Guds moder. Låt oss, som delar denna hans övertygelse, finna frälsning och frihet i din Son, som blev människa för oss, Jesus Kristus, vår Herre.

Ters
Den 27 juni 2016, måndag
måndag i 13 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Jubelsång om frälsningen
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Rom 13:8,10


Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Driv inte bort mig i vrede, du som har varit min hjälp,
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare.

Slutbön

Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva och som uppgift, låt var och en arbeta för allas gemen¬samma bästa, så att vi lever som dina barn och varandras bröder och systrar. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 27 juni 2016, måndag
måndag i 13 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Jubelsång om frälsningen
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
Jak l:19b-20,26


Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede, ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.

Jag alltid prisa Herren.
Hans lov skall ständigt vara i min mun.

Slutbön

Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 27 juni 2016, måndag
måndag i 13 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.

Psalm 19 B
Jubelsång om frälsningen
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48)


Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, *
Herrens vittnesbörd är fast
och gör den enfaldige vis.
     Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, *
     Herrens bud är klart och upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren och består för evigt, *
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
     De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, *
     de är sötare än honung, än renaste honung.
Av dem hämtar också din tjänare varning, *
den som håller dem blir rikt belönad.
     Vem märker själv hur ofta han felar? *
     Förlåt mig mina hemliga brister.
Och bevara din tjänare för onda människor, +
låt dem inte få makt med mig, *
så blir jag ostrafflig och fri från svåra synder.
     Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, *
     Herre, min klippa och min förlossare.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herrens lag ger glädje åt hjärtat, den ger ögonen ljus.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.

Psalm 7
Bön av en rättfärdig som får utstå falska anklagelser
Domaren står utanför dörren (Jak 5:9)

I


Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig, *
hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,
     så att de inte sliter sönder mig, som lejon, *
     och släpar bort mig utan räddning.
Har jag gjort orätt, Herre, min Gud, *
och är orättfärdighet i mina händer,
     har jag lönat dem med ont som höll frid med mig *
     eller plundrat den som utan skäl var min ovän,
så må fienden förfölja och gripa mig +
och trampa ner mig i jorden *
och lägga min ära i stoftet.
     Herre, stå upp i din vrede, *
     res dig mot mina ovänners raseri.
Vakna upp, du min Gud, *
du som har kallat till dóm.
     Må folken samlas omkring dig, +
     och må du trona över dem i höjden. *
     Herren håller dom över folken.
Herre, skaffa mig rätt, *
ty jag är rättfärdig och utan skuld.
     Låt de gudlösas ondska få ett slut, *
     men låt den rättfärdige bestå,
ty du, som prövar hjärtan och njurar, *
du är en rättfärdig Gud.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren står upp, han håller dom över folken.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

II

Gud är min sköld, *
han räddar sina trogna.
     Gud är en rättfärdig domare *
     och en Gud som alltid kan vredgas.
Om någon inte vill omvända sig, vässar han sitt svärd, *
sin båge spänner han och gör den redo,
     han riktar mot honom dödande skött, *
     sina pilar gör han brinnande.
Den gudlöse går havande med olycka och fördärv, *
men han föder ett intet.
     Han gräver en grop och gör den djup *
     men faller själv i den grav som han gräver.
Den olycka han tänkte vålla
vänder tillbaka på hans huvud, *
över hans egen hjässa kommer hans ondska.
     Jag vill tacka Herren för hans rättvisa döm *
     och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud är en rättvis domare, han räddar sina trogna.

Kort läsning
1 Pet 1:17b,18a,19


Lev i gudsfruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

Rädda mig, Herre, och var mig nådig.
I församlingarna skall jag lovsjunga dig.

Slutbön

Du kallar oss, Herre, vid nionde timmen, när Petrus och Johannes gick upp till templet. Hör nu vår bön i Jesu namn och skänk din hälsa och frälsning åt alla som åkallar det. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 27 juni 2016, måndag
måndag i 13 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O du som jordens grundval lagt
och himlen höljt i stjärnors prakt
och med allsmäktig fadershand
sträckt gränserna kring hav och land.

Du vindar gör till sändebud,
ur stoft och lågor stiger liv,
och folks och hjärtans rådslag, Gud,
likt vattenbäckar leds till dig.

Blås från vårt hjärtas spegel bort
maktlösa gudars döda stoft
— förblandning, falskhet, vantrons bild —
att vi i dig oss själva blir.

Må gammal synd ej gå igen
och plåga oss. Förinta den!
Låt tron gå dit där källan är:
det ljus som skapar, renar, bär.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Psalm 11
Herren, den rättfärdiges tillflykt
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6)


Jag har tagit min tillflykt till Herren. *
Hur kan ni då säga till mig:
"Fly som en fågel upp i bergen,
     ty de gudlösa spänner bågen, +
     de har lagt sin pil på strängen, *
     för att i mörkret skjuta på de trogna.
När grundvalarna rivs upp, *
vad kan då den rättfärdige göra?"
     Herren är i sitt heliga tempel, *
     Herrens tron är i himlen.
Hans ögon skådar ned på världen, *
hans blickar prövar alla människor.
     Herren prövar den rättfärdige *
     men hatar den gudlöse och den som älskar våld.
Han skall låta eld och svavel regna över de gudlösa, *
glödande vind blir dem given.
     Ty Herren är rättfärdig, rättfärdigheten älskar han, *
     de trogna skall skåda hans ansikte.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Herren älskar rättfärdighet och rätt.
eller:
Du, Herre, bevarar oss; du beskyddar oss för evigt.

Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Psalm 15
Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22)


Herre, vem får bo i din hydda, *
vem får vara på ditt heliga berg?
     Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta +
     och talar sanning av hjärtat, *
     den som inte bär förtal på sin tunga,
den som inte gör sin broder något ont *
och inte drar smälek över sin nästa,
     den som föraktar den förkastlige *
     men ärar dem som fruktar Herren,
den som aldrig bryter sin éd *
utan håller vad han lovat sin nästa,
     den som inte driver ocker med sina pengar *
     och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så, *
han skall aldrig någonsin vackla.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud.

Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristus.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,
     han som, innan världens grund var lagd,
     har utvalt oss i honom *
     till att vara heliga och rena inför sig.
Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,
     för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
     som han har skänkt oss i den älskade.
I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.
     Så rik är den nåd han har gett oss, *
     den nåd som låter vishet och insikt flöda över.
Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,
     den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
     att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn.
eller:
Välsignad är Gud, vår Fader, som har välsignat oss i Kristus.

Kort läsning
Kol 1:9b-11


Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Responsorium

Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.
Herre, var mig nådig
+ ty jag har syndat mot dig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herre, hela min själ, + ty jag har syndat mot dig.

Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Min själ prisar Herrens storhet, ty han har sett till min ringhet.

Förbön

Gud har slutit ett förbund med sitt folk, och han upphör inte att göra väl mot oss. Vi tackar honom och ber med tillförsikt:
R. Herre, gör väl mot ditt folk.

Herre, fräls ditt folk
— och välsigna din arvedel.
Samla alla dem som bär det kristna namnet
— så att världen tror på Kristus, honom som du har sänt.
Ge din nåd åt alla som vi känner och som vi älskar
— så att de sprider Kristi väldoft i världen.
Visa din kärlek mot dem som snart skall dö
— och låt deras ögon skåda frälsningen.
Var barmhärtig mot de avlidna
— och låt dem sova fridens sömn i Kristus.

Fader vår...

Slutbön
Dina ringa tjänare prisar din storhet, o Herre, och ber att du, som för vår frälsnings skull har vänt din blick till jungfrun Maria, ville upphöja också oss till Guds barns fulla frihet. Genom din Son ?
eller:
Fader i himlen, du gav den helige biskopen Kyrillos uppdraget att hävda och försvara kyrkans tro att jungfru Maria med rätta kallas Guds moder. Låt oss, som delar denna hans övertygelse, finna frälsning och frihet i din Son, som blev människa för oss, Jesus Kristus, vår Herre.

Måndag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.
     Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
     rädda din tjänare som förtröstar på dig.
Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.
     Låt mig få glädjas över din hjälp, *
     ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.
Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
     Lyssna, Herre, till mitt rop, *
     och ge akt på mina böner.
Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svåra mig.
     Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
     inget är som dina verk.
Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.
     Ty du är stor, och du gör under, *
     du allena är Gud.
Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.
     Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
     att jag fruktar ditt namn.
Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,
     ty din nåd mot mig är stor, *
     och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.
     Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
     sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.
     Ge mig ett tecken på din godhet: +
     låt dem som hatar mig stå där med skam *
     och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑

1111518  -