Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
April 2018

TiOnToFr
1Påskdagen - Kristi Uppståndelse

2Annandag påsk
Francesco da Paola eremit

3tisdag i påskoktaven

4onsdag i påskoktaven
Isidor av Sevilla biskop och kyrkolärare

5torsdag i påskoktaven
Vincentius Ferrer präst

6fredag i påskoktaven

7lördag i påskoktaven
Jean Baptiste de la Salle präst

8Andra Påsksöndagen

9Jungfru Marie Bebådelsedag

10tisdag i 2 påskveckan

11onsdag i 2 påskveckan
Stanislaus biskop och martyr

12torsdag i 2 påskveckan

13fredag i 2 påskveckan
Martin I påve och martyr

14lördag i 2 påskveckan

15Tredje Påsksöndagen

16måndag i 3 påskveckan

17tisdag i 3 påskveckan

18onsdag i 3 påskveckan

19torsdag i 3 påskveckan

20fredag i 3 påskveckan

21lördag i 3 påskveckan
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare

22Fjärde Påsksöndagen

23måndag i 4 påskveckan
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

24tisdag i 4 påskveckan
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

25onsdag i 4 påskveckan
Markus evangelist

26torsdag i 4 påskveckan

27fredag i 4 påskveckan

28lördag i 4 påskveckan
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst

29Femte Påsksöndagen
Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare

30måndag i 5 påskveckan
Pius V påve


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Må allt folk med glädje prisa
Herrens stora ödmjukhet,
ty han klädde sig i köttet
för att bota Adams fall;
vad gudomlig vishet skapat
räddar Sonen med sin död.

I sin kärlek bär han alla
i sin kropp som offer fram,
när han, slagen och förhånad
och med törnekrona krönt,
låter sig med grymma spikar
naglas fast vid korsets stam.

Se, på stocken mognar druvan,
livets träd bär härlig frukt,
ty när skalet brister, strömmar
ur dess kött två sakrament.
Här är rening för all världen:
vatten och ett vinrött blod.

Så han öppnar stängda portar
och besegrar dödens makt,
jorden bävar, bergen brister
när den nya tiden gryr,
och ur gravens djup står många
heliga till livet upp.

Nu må glädje fylla jorden,
varje hjärta slå av fröjd;
Juda lejon vinner seger
över draken och hans här;
han som led är nu uppstånden,
med triumf han träder fram.

Lovad vare Gud, vår Fader,
och den gode Frälsaren,
som är mitt ibland oss alltid
— o vår Präst, vårt Offerlamm —
du i Andens enhet råder
nu och i all evighet. Amen.Ant. 1 Deras egen arm gav dem inte seger, utan din högra hand och ditt ansiktes ljus. Halleluja.

Psalm 44
Folkets olyckor
Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek (Rom 8:37)

I


Gud, med våra öron har vi hört, *
våra fäder har berättat det för oss:
     om den gärning du gjorde i deras dagar, *
     i forntidens dagar.
Med din hand fördrev du folken *
och planterade dem i landet.
     Du krossade andra folk *
     men lät dem slå rot och växa till.
Ty de intog inte landet med sitt svärd, *
och deras egen arm gav dem inte seger,
     utan din högra hand, din arm, ditt ansiktes ljus, *
     ty du hade behag till dem.
Du är min konung och min Gud, *
den som lovat Jakob seger.
     Med din hjälp kan vi stöta ner våra ovänner *
     och i ditt namn trampa ner våra fiender.
Jag förlitar mig inte på min båge, *
och mitt svärd kan inte ge mig seger,
     det är du som besegrar våra ovänner *
     och låter dem som hatar oss komma på skam.
Vi sjunger ständigt Guds lov, *
vi prisar ditt namn i evighet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Deras egen arm gav dem inte seger, utan din högra hand och ditt ansiktes ljus. Halleluja.

Ant. 2 Herren skall inte vända sitt ansikte från er, om ni vänder om till honom. Halleluja.

II

Men nu har du förkastat oss +
och låtit oss bli till skam, *
du drar inte ut med våra härar.
     Du låter oss vika tillbaka för ovännen, *
     och de som hatar oss tar sig byte.
Du låter oss bli uppätna som får, *
du har spritt ut oss bland folken.
     Du säljer ditt folk för ett ringa pris, *
     stor är inte den vinst du har gjort på det.
Du låter oss bli till skam för våra grannar, *
till spott och hån för dem som bor omkring oss.
     Du gör oss till ett ordspråk bland folken, *
     du låter folken visa förakt för oss.
Hela dagen är min skam inför mig, *
blygsel höljer mitt ansikte,
     när jag hör belackarens hånfulla ord *
     och ser fiendens hämndgiriga blickar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren skall inte vända sitt ansikte från er, om ni vänder om till honom. Halleluja.

Ant. 3 Herre, vakna! Förkasta oss inte för alltid. Halleluja.

III

Allt detta har kommit över oss, +
utan att vi har glömt dig *
eller svikit ditt förbund.
     Våra hjärtan har inte avfallit, *
     våra steg har inte vikit av från din väg,
så att du därför har krossat oss i schakalers land *
och övertäckt oss med dödsskugga.
     Om vi hade glömt vår Guds namn *
     och sträckt ut våra händer till en främmande gud,
skulle inte Gud ha märkt det, *
han som känner hjärtats hemligaste tankar?
     Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen, *
     vi blir betraktade som slaktfår.
Vakna upp! Herre, varför söver du? *
Vakna, förkasta oss inte för alltid.
     Varför döljer du ditt ansikte *
     och glömmer vårt lidande och trångmål?
Vår själ är nedböjd i stoftet, *
vår kropp ligger nedtryckt till jorden.
     Stå upp till vår hjälp, *
     och rädda oss i din nåd!
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herre, vakna! Förkasta oss inte för alltid. Halleluja.

Gud har uppväckt Herren, halleluja,
och genom sin makt skall han uppväcka oss, halleluja

Första läsningen
Upp 15:5 - 16:21
De sju skålarna töms över jorden


Jag, Johannes, såg, och templet i himlen, vittnesbördets tält, öppnades, och de sju änglarna, de som hade med sig de sju plågorna, kom ut från templet klädda i skinande vita linnekläder och med bälten av guld kring bröstet. Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld som var fulla av Guds vrede - han som lever i evigheters evighet. Och templet fylldes av rök från Guds härlighet och från hans kraft, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna nått sitt slut.
Och jag hörde en stark röst ur templet som sade till de sju änglarna: "Gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden."
Den förste gick bort och tömde sin skål över jorden. Och det slog upp onda och svåra bölder på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild.
Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev tillblod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet.
Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna. Och vattnet blev till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga: "Rättfärdig är du som är och som var, du helige som har fällt denna dom. De har utgjutit heliga mäns och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det har de förtjänat." Och jag hörde altaret säga: "Ja, Herre Gud, allhärskare, sanna och rättfärdiga är dina domar."
Den fjärde tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda människorna med eld, och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning.
Den femte tömde sin skål över odjurets tron. Och dess rike lades i mörker, och människorna bet sönder tungan av smärta och hädade himlens Gud för sina smärtor och sina bölder och vände inte om från sina gärningar.
Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade bort så att vägen öppnades för kungarna från Östern. Och jag såg att ur drakens mun och ur odjurets mun och ur den falske profetens mun kom det tre orena andar som var som paddor. De är demonandar och kan göra tecken, och de gick ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, allhärskarens, stora dag. "Se, jag kommer som en tjuv. Salig den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och blottar sitt kön." Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst kom från tronen i templet, och den sade: "Det har skett." Och det kom blixtar och dån och åska, och det blev en väldig jordbävning, så stor att något liknande inte har förekommit så länge människor funnits på jorden, sådan var jordbävningen och så väldig. Och den stora staden slets i tre delar, och folkens städer störtade samman. Och Gud glömde inte det stora Babylon utan gav det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar försvann, och bergen fanns inte mer. Och väldiga hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen på människorna. Och människorna hädade Gud för hagelplågan, ty den plågan var mycket svår.

Responsorium Matt 24:43a; Upp 16:15a; 1 Thess 5:3a

Om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken.
+ Se, jag kommer som en tjuv, säger Herren. Salig den som vakar, halleluja.
Just när folk säger: Allt är lugnt och tryggt, då plötsligt kommer katastrofen.
+ Se, jag kommer som en tjuv, säger Herren. Salig den som vakar, halleluja.

Andra läsningen
Ur Rupert av Deutz' kommentar till Uppenbarelseboken.
Guds tjänare Moses och Lammets sång


Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet för dess namn stod på glashavet med Guds harpor i händerna. Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets säng. Dessa Guds harpor är sannerligen inte gjorda av händer, de är inte sådana på vilka människan för sin konsts skull har spänt strängar efter vissa mått. Nej, harporna är de troendes hjärtan, i vilka den himmelska musiken, det vill säga sanningens ord, bor genom tron. De strängar som är spända där är Guds bud, och om dem säger Psalmisten: Tacka Herren på harpa, lovsjung honom till tiosträngad psaltare. Utan att iaktta lagens tio bud har det nämligen ingen giltighet inför Gud, att nian har gått genom havet. Sedan Herren hade sagt: Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, tillfogade han därför: och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Att iaktta buden är att stående på detta [dopets] hav först sjunga till harpa och därefter, med ett än klarare ljud, till psaltare, dvs. att först sjunga med fruktan och därefter med fullkomlig kärlek. De hade Guds harpor i händerna betyder alltså, att de handlade väl till Guds ära, inte för att de skulle synas och höras av människor utan för att förhärliga sin Fader som är i himlen.
När det sägs, att de sjöng Guds tjänare Moses säng, är det från den bibliska historien väl bekant vad som åsyftas: Det är den sång som Guds tjänare Mose sjöng tillsammans med Israels barn när de hade tågat genom Röda havet och Farao hade dränkts tillsammans med vagnar och ryttare. Låt oss sjunga till Herrens ära, sägs det där, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare kastade han i havet. Ingen kan väl vara okunnig om att denna sång, läst i ljuset av den evangeliska sanningens hemlighetsfulla kunskap, gäller om dem som stigit upp ur den nya födelsens bad. Sedan det talats om Guds tjänare Moses sång tillfogas det ju med rätta: och Lammets säng. Det som alltså, såsom en förebild, skedde under Mose på det historiska planet, vid hans havsövergång, det uppfyllde Kristus, Guds Lamm, på ett andligt sätt i sitt dop, vari han födde oss på nytt. Detta kommer på ett skönt sätt till uttryck i vårt skriftställe, när Guds Son, till vilkens död vi är döpta, också kallas för Guds Lamm. När Mose sjöng denna sång ägde nämligen rum det som var ämnet för hans sång: ett lamm slaktades på Herrens befallning på den första måna-dens fjortonde dag om aftonen, såsom en förebild för samme Kristus, Guds Son, som skulle offras för att ta bort våra synder. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Detta är till sin innebörd, om än inte till ordalagen, Guds tjänare Moses sång.

Responsorium 2 Mos 15:11,13; Upp 15:4

R. Vilken bland gudar liknar dig, Herre? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under? + Du ledde med din nåd det folk du hade förlossat, halleluja. V. Vem måste inte bäva, Herre, och hylla ditt namn? Alla folk skall komma och tillbe dig, din rättfärdighet har uppenbarats. Du ledde ...

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

(eller - Psalterium 2015)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

Så var det skrivet i Guds lag:
Han uppstå skall på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej skulle gå,
så hjälpte inte sten och vakt
mot Herrens under och hans makt.

Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.

eller: Våra kläder... ⇓⇑

Ant. 1 Herre, ge mig liv för ditt namns skull. Halleluja.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.
     Gå inte till doms med din tjänare, *
     ty inför dig är ingen levande rättfärdig.
Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.
     Min ande försmäktar, *
     mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.
Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.
     Jag räcker ut mina händer till dig, *
     som ett törstigt land längtar min själ efter dig.
Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.
     Dölj inte ditt ansikte, *
     låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.
Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.
     Visa mig den väg som jag bör vandra, *
     ty till dig lyfter jag min själ.
Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.
     Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
     må din goda ande leda mig på jämn mark.
Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, ge mig liv för ditt namns skull. Halleluja.

Ant. 2 Jag skall se er igen, och då ni skall ni glädjas. Halleluja.

Canticum
Jes 66:10-14a
Tröst och glädje i den heliga staden
Det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26)


Gläds med Jerusalem, +
fröjda er över henne, *
alla ni som har henne kär.
     Jubla högt med henne, *
     alla ni som sörjde över henne.
Dia er mätta av hennes tröstande barm, *
sug med lust av hennes välfyllda bröst.
     Ty så säger Herren:
     Jag vill låta freden komma över henne som en ström *
     och folkens rikedomar
     som en översvämmande flod.
Hon skall bära sina barn i famnen, *
låta dem sitta i knäet och smeka dem.
     Som en moder tröstar sin son,
     så skall jag trösta er, *
     i Jerusalem skall ni finna tröst.
Då skall era hjärtan glädja sig, *
då skall ni få liv, som det spirande gräset.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Jag skall se er igen, och då ni skall ni glädjas. Halleluja.

Ant. 3 Herren bygger upp Jerusalem och helår dem som har förkrossade hjärtan. Halleluja.

Psalm 147A
Herrens makt och godhet
O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig (Te Deum)


Det är gott att prisa vår Gud, *
det är härligt att lovsjunga honom.
     Herren är den som bygger upp Jerusalem, *
     Israels fördrivna för han samman.
Han helår dem som har förkrossade hjärtan, *
och deras sår förbinder han.
     Han bestämmer stjärnornas antal, *
     han nämner dem alla vid namn.
Vår Herre är stor och väldig i kraft, *
hans förstånd har ingen gräns.
     Herren reser upp de förtryckta, *
     men de gudlösa slår han till jorden.
Tacka Herren med sång, *
lovsjung vår Gud till harpa,
     honom som täcker himlen med moln,
     honom som ger regn åt jorden, *
     honom som låter gräs skjuta upp på bergen,
honom som ger föda åt djuren, *
åt korpens ungar som ropar.
     Han har inte sin glädje i hästens styrka *
     eller behag till mannens snabbhet.
Herrens behag står till dem som fruktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren bygger upp Jerusalem och helår dem som har förkrossade hjärtan. Halleluja.

Kort läsning
Rom 8:10-11


Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har upp¬väckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

Responsorium

Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.
Han som för vår skull hängde på korsets trä,
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Herren har uppstått ur graven, + halleluja, halleluja.

Ant. Lärjungen är inte förmer än sin lärare; fullkomlig är den tjänare som handlar som sin herre. Halleluja.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids hus,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *
och låta oss tjäna honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför honom *
i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Lärjungen är inte förmer än sin lärare; fullkomlig är den tjänare som handlar som sin herre. Halleluja.

Förbön

Vår himmelske Fader har skänkt oss sin Son som den förstfödde bland de döda. I honom skall alla hans barn uppstå på den sista dagen. Låt oss bedja:
R. Må Herren Jesus bli vårt liv.

Du lät eldpelaren lysa för ditt folk i öknen
- må Kristus i dag med sin uppståndelse ge oss livets ljus.
Du undervisade genom Mose ditt folk på berget
- må Kristus i dag med sin uppståndelse bli livets ord.
Du mättade med mannat ditt folk på dess vandring
- må Kristus i dag med sin uppståndelse bli livets bröd.
Du lät ditt folk i öknen dricka vatten ur klippan
- må Kristus i dag med sin uppståndelse ge oss livets Ande.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.
     Utför min sak och rädda mig, *
     behåll mig vid liv efter ditt löfte.
Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.
     Herre, din barmhärtighet är stor, *
     behåll mig vid liv efter dina lagar.
Mina förföljare och ovänner är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.
     Jag känner leda vid de trolösa, *
     när jag ser att de inte håller dina blid.
Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.
     Summan av ditt ord är sanning, *
     och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
"Herren välsigne dig från Sion", dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.
     Av dina händers arbete får du njuta frukten. *
     Salig är du, det skall gå dig väl!
Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. *
Så välsignas den man som fruktar Herren.
     Herren välsigne dig från Sion. *
     Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar,
och må du få se barn av dina barn. *
Fred över Israel!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
— så skall Israel säga —
     mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
     men de har inte besegrat mig.
På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.
     Men Herren är rättfärdig, *
     han har huggit av de gudlösas band.
De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.
     De skall bli lika gräs på taken, *
     som vissnar, innan det har vuxit upp:
ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,
     och de som går där fram kan inte säga:
     "Herrens välsignelse vare över er!" *
     Men vi välsignar er i Herrens namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
1 Kor 12:13


Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

Herren har verkligen blivit uppväckt, halleluja.
Han har visat sig för Simon, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: Må vi med anden brinnande... ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är... ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.
     Utför min sak och rädda mig, *
     behåll mig vid liv efter ditt löfte.
Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.
     Herre, din barmhärtighet är stor, *
     behåll mig vid liv efter dina lagar.
Mina förföljare och ovänner är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.
     Jag känner leda vid de trolösa, *
     när jag ser att de inte håller dina blid.
Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.
     Summan av ditt ord är sanning, *
     och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
"Herren välsigne dig från Sion", dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.
     Av dina händers arbete får du njuta frukten. *
     Salig är du, det skall gå dig väl!
Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. *
Så välsignas den man som fruktar Herren.
     Herren välsigne dig från Sion. *
     Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar,
och må du få se barn av dina barn. *
Fred över Israel!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
— så skall Israel säga —
     mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
     men de har inte besegrat mig.
På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.
     Men Herren är rättfärdig, *
     han har huggit av de gudlösas band.
De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.
     De skall bli lika gräs på taken, *
     som vissnar, innan det har vuxit upp:
ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,
     och de som går där fram kan inte säga:
     "Herrens välsignelse vare över er!" *
     Men vi välsignar er i Herrens namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Jfr Tit 3:5-7


Han har räddat oss med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss.

Lärjungarna blev glada, halleluja,
när de såg Herren, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

(eller - Psalterium 2015)

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: Du Guds Ande, var vår styrka... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 119: XX (153-160)

Se mitt lidande och rädda mig, *
ty jag glömmer inte din lag.
     Utför min sak och rädda mig, *
     behåll mig vid liv efter ditt löfte.
Räddningen är fjärran från de gudlösa, *
ty de frågar inte efter dina stadgar.
     Herre, din barmhärtighet är stor, *
     behåll mig vid liv efter dina lagar.
Mina förföljare och ovänner är många, *
men jag viker inte från dina vittnesbörd.
     Jag känner leda vid de trolösa, *
     när jag ser att de inte håller dina blid.
Se att jag har dina befallningar kära. *
Herre, behåll mig vid liv i din nåd.
     Summan av ditt ord är sanning, *
     och dina rättfärdiga lagar varar för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 128
Den frid i huset som Herrens fruktan ger
"Herren välsigne dig från Sion", dvs. i sin heliga kyrka (Arnobius d.y.)


Salig den som fruktar Herren *
och vandrar på hans vägar.
     Av dina händers arbete får du njuta frukten. *
     Salig är du, det skall gå dig väl!
Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,
lika olivskott barnen kring ditt bord. *
Så välsignas den man som fruktar Herren.
     Herren välsigne dig från Sion. *
     Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar,
och må du få se barn av dina barn. *
Fred över Israel!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, halleluja, halleluja.


Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 129
Hopp under betryck
Kyrkan talar om det som hon får utstå (Augustinus)


Mycken nöd har de vållat mig från min ungdom *
— så skall Israel säga —
     mycken nöd har de vållat mig från min ungdom, *
     men de har inte besegrat mig.
På min rygg har plöjare plöjt *
och dragit långa fåror.
     Men Herren är rättfärdig, *
     han har huggit av de gudlösas band.
De skall komma på skam och vika tillbaka, *
alla de som hatar Sion.
     De skall bli lika gräs på taken, *
     som vissnar, innan det har vuxit upp:
ingen skördeman fyller sin hand med det, *
ingen kärvbindare sin famn,
     och de som går där fram kan inte säga:
     "Herrens välsignelse vare över er!" *
     Men vi välsignar er i Herrens namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Halleluja, halleluja, halleluja.

Kort läsning
Kol 1:12-14


Ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.

Herre, bli kvar hos oss, halleluja,
ty det lider mot aftonen, halleluja.

Slutbön

Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 26 april 2018, torsdag
torsdag i 4 påskveckan

(eller - Psalterium 2015)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu är vår stora påskafröjd.
Vi prisar dig i himlens höjd.
Med rena hjärtan sjunger vi,
ty plågans tid är nu förbi.

Liksom från Röda havets strand
för du oss hän mot löftets land.
Vi genom dopets vatten går
emot ett härligt frihetsår.

Nu lossade är syndens band.
Vi flytt ifrån vår oväns hand.
Nu ändat är vårt slaveri,
och mänskan är i Kristus fri.

Vårt påskalamm är Jesus Krist,
ett offer utan fläck och brist.
Här bryter vi ett heligt bröd
och äter som han själv oss bjöd.

Hans offer har en sådan makt
att helvetet är nederlagt.
Dess välde han till intet gjort
och öppnat paradisets port.

Vi ber dig nu, vår Herre god,
som själv från död och grav uppstod:
hjälp oss att vandra i din lag,
ge liv med dig på domens dag. Amen.

eller: Ad cenam Agni... ⇓⇑
eller: För oss ut... ⇓⇑

Ant. 1 Herren är min räddare, min sköld och min tillflykt. Halleluja.

Psalm 144
Tacksägelse för seger och fred
Hans händer lärde sig att strida, när han besegrade denna tidsålder; han säger: "Jag har besegrat världen" (Hilarius)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,
     mitt värn och min borg, *
     min fästning och min räddare,
min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.
     Herre, vad är en människa, att du vill veta åv henne, *
     en människoson, att du tänker på honom?
Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.
     Herre, sänk din himmel och far ned, *
     rör vid bergen, så att de ryker.
Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.
     Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
     rädda mig ur de väldiga vattnen,
     ur främlingarnas våld.
Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren är min räddare, min sköld och min tillflykt. Halleluja.

Ant. 2 Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja.

II

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,
     dig som ger seger åt kungarna *
     och räddar din tjänare David.
Rädda mig från det onda svärdet, *
befria mig ur främlingarnas våld.
     Ur deras mun strömmar lögner, *
     de lyfter handen till falska eder.
Låt våra söner i sin ungdom stå som högväxta plantor, *
våra döttrar lika pelare, huggna för palats.
     Låt våra visthus vara fyllda *
     och rymma alla slags förråd.
Låt våra får föröka sig tusenfalt, +
ja, tiotusenfalt på våra marker, *
låt våra oxar gå rikligt lastade.
     Låt ingen rämna brytas i muren, +
     ingen föras bort som fånge, *
     inget klagorop höras på våra gator.
Saligt är det folk som det går så, *
ja, saligt är det folk vars Gud är Herren!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja.

Ant. 3 Jesus Kristus är densamme, i går och i dag och i evighet. Halleluja.

Canticum
Upp ll:17-18b; 12:10b-12a

Guds dom


Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
du som är och som var,
     för att du gjort bruk av din väldiga makt *
     och trätt fram såsom konung.
Folken vredgades, men din vredes dag har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,
     då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
     och dem som fruktar ditt namn, de små och de stora.
Nu har vår Gud vunnit seger, +
Kraften och väldet är håns, *
och makten finns hos hans smorde.
     Ty våra bröders anklagare har störtats nér, *
     han som anklagade dem inför vår Gud
     både dag och natt.
De har besegrat honom i kraft av Lammets blod *
och i kraft av sitt vittnesbörd:
     de älskade inte sitt liv så högt
     att de drog sig undan döden. *
     Jubla då, ni himlar och ni som bor i dem!
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jesus Kristus är densamme, i går och i dag och i evighet. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 3:18,21b-22


Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Ni räddas nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.

Responsorium

Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.
När de såg Herren,
+ halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Lärjungarna blev glada, + halleluja, halleluja.

Ant. Jag är fårens herde. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Halleluja.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Jag är fårens herde. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Halleluja.

Förbön

Låt oss prisa Kristus, som är skälet till vårt hopp om uppståndelsen, och ropa till honom:
R. Du ärans Konung, hör vår bön.

Herre Jesus, du som med ditt eget blod har gått in i helgedomen
- led oss genom detta livet in i Faderns härlighet.
Du som med din uppståndelse stärkte dina lärjungar i tron och sände ut dem i världen
- gör biskoparna, prästerna och diakonerna till trogna förkunnare av evangeliet.
Du som genom din uppståndelse blivit vår frid och vår försoning
- låt de troende fullkomligt förenas i trons och kärle¬kens gemenskap.
Du som genom din uppståndelse botade den lame mannen vid tempelporten
- visa dina sår i förklaringens glans för de sjuka och döende.
Du som blev den förste som uppstod från de döda
- ge härligheten åt dem som satt sitt hopp till dig.

Fader vår...

Slutbön
Gud, vår Fader, du som i den nya skapelsen har givit människan en värdighet långt högre än den första, freda detta din kärleks verk och omslut oss med evig välsignelse och nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Completorium
Den 26 april 2018, torsdag
Torsdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du min salighet,
du nådens brunn av evighet,
min synd och brist du på dig tog
och för min skull på korset dog.

Giv att jag håller mig till dig
i tro och kärlek innerlig
och att jag följer dina spår
var än min väg i världen går.

Då synden vaknar i min själ
och lockar mig att bli sin träl,
ledsaga mig till korsets fot
på nytt din nåd att taga mot.

Ditt kors, o Jesu, blive mig
vägvisaren på livets stig,
min sol i dagens larm och brus,
i stilla natt mitt stjärneljus.

Då vet jag att jag säker går
och att mig ingen ofärd når,
då blir ej vägen villosam,
den leder mig till målet fram.

Så blive då i lust och nöd
ditt helga kors mitt värn och stöd,
min levnads enda fasta grund,
mitt trygga hopp i dödens stund.

Vi tackar dig, o Herre kär,
som ur din grav uppstånden är.
Av nåd låt oss bli värdiga
med dig uppstå rättfärdiga. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja

Psalm 16
För mig finns inget gott utom dig
Gud löste honom ur dödens vända och lät honom uppstå (Apg 2:24)


Bevara mig, Gud, *
ty jag tar min tillflykt till dig.
     Jag säger till Herren: "Du är ju Herren, *
     för mig finns inget gott utom dig."
De heliga i landet, de härliga, *
endast till dem har jag behag.
     Men de som tar sig andra gudar, *
     de drabbas av svåra plågor.
Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *
eller ta deras namn på mina läppar.
     Herren är min beskärda del och bägare, *
     du håller mitt öde i dina händer.
En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, *
ett arv som behagar mig väl.
     Jag vill lova Herren, han ger mig råd. *
     Ännu om natten manar mig mitt innersta.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
     Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, *
     även min kropp får bo i trygghet.
Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din fromme se graven.
     Du visar mig livets väg,
     inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, *
     ljuvlighet i din högra hand för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Halleluja, halleluja, halleluja

Kort läsning
1 Thess 5:23

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
+ Halleluja, halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. + Halleluja, halleluja.

Ant. Vare sig vi är vakna eller sover, skall vi leva för Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Vare sig vi är vakna eller sover, skall vi leva för Herren.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Herre, vår Gud, låt kropp och själ, som tyngts av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Regina caeli, letare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

eller: (översättning) Himmelens drottning... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg