Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Augusti 2017

TiOnToFr
1tisdag i 17 veckan 'under året'
Alfonso Maria de Liguori biskop och kyrkolärare

2onsdag i 17 veckan 'under året'
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Vercelli biskop

3torsdag i 17 veckan 'under året'

4fredag i 17 veckan 'under året'
Jean Marie Vianney präst

5lördag i 17 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

6Kristi Förklarings Dag
Kristi Förklarings Dag

7måndag i 18 veckan 'under året'
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst

8tisdag i 18 veckan 'under året'
Dominicus präst

9onsdag i 18 veckan 'under året'
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron

10torsdag i 18 veckan 'under året'
Laurentius diakon och martyr

11fredag i 18 veckan 'under året'
Clara jungfru

12lördag i 18 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna

1319 söndagen 'under året'
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer

14måndag i 19 veckan 'under året'
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr

15Marias upptagning i himmelen
Marias upptagning i himmelen

16onsdag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

17torsdag i 19 veckan 'under året'

18fredag i 19 veckan 'under året'

19lördag i 19 veckan 'under året'
Jean Eudes präst

2020 söndagen 'under året'
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare

21måndag i 20 veckan 'under året'
Pius X påve

22tisdag i 20 veckan 'under året'
Jungfru Maria Drottningen

23onsdag i 20 veckan 'under året'
Rosa av Lima jungfru

24torsdag i 20 veckan 'under året'
Bartolomaios apostel

25fredag i 20 veckan 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst

26lördag i 20 veckan 'under året'

2721 söndagen 'under året'
Monica Augustinus mor

28måndag i 21 veckan 'under året'
Augustinus biskop och kyrkolärare

29tisdag i 21 veckan 'under året'
Johannes döparens martyrium

30onsdag i 21 veckan 'under året'

31torsdag i 21 veckan 'under året'


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 20 augusti 2017, söndag
20 söndagen 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

Låt oss i nattens mörka tid
i lydnad för profetens ord
besjunga Fadern och hans Son
och Anden, Herren, Hjälparen.

Ty detta är den fasans stund
då Herren sänder ängeln ut
att krossa mörkrets härskarmakt,
allt förstfött i Egyptens land.

Men för det folk som Gud har valt
är frälsningstimman inne strax,
ty Herrens ängel skonar dem
som tecknats med förbundets blod.

Egypten höjer klagorop,
begraver döda i sin jord,
men Israel kan fira glatt
befrielsen i Lammets blod.

Det sanna Israel är vi,
vår glädje du, vårt Påskalamm,
o Kristus, du som övervann
det ondas välde i din död.

Bered oss, Konung, Segrare,
för rikets stora härlighet,
där vi till sist vid Lammets tron
skall sjunga evig glädjesång. Amen.

Under dagen:

O Jesus Krist, dig till oss vänd,
din helge Ande till oss sänd,
vårt lov och våra böner hör
och själv på livets väg oss för.

Låt våra läppar prisa dig,
din nåd i oss låt visa sig.
Ja, stärk vår tro, upplys vår själ,
din sannings ord att lära väl.

Med änglarna vi sjunger här:
Gud helig, helig, helig är.
I hoppet sjunger vi med dem
vår sång hos dig i himmelen.

O Fader, Son och Ande bliv
hos oss med kärlek, ljus och liv.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.Ant. 1 Vem får gå upp på Herrens berg, och vem får träda in i hans helgedom?

Psalm 24
Herrens ankomst till sitt tempel
Himlens portar öppnades för Kristi förhärligade kropp (Irenaeus)


Jorden är Herrens och allt som finns på den, *
jordens krets och de som bór där.
     Det är han som har grundat den på haven *
     och fäst den över strömmarna. Vem får gå upp på Herrens berg, *
vem får träda in i hans helgedom?
     Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rent, *
     den som inte bedrar och som inte svär falskt.
Han skall få välsignelse av Hérrem *
och rättfärdighet av Gud, sin frälsare.
     Detta är det släkte som frågar efter honom, *
     som söker ditt ansikte, du Jakobs Gud. Höj, ni portar, era huvuden, +
höj er, ni eviga dörrar, *
för att ärans konung må träda in.
     Vem är då ärans konung? +
     Det är Herren, stark och väldig, *
     Herren, väldig i strid.
Höj, ni portar, era huvuden, +
höj dem, ni eviga dörrar, *
för att ärans konung må träda in.
     Vem är då denne ärans konung? +
     Det är Herren Sébaot, *
     han är ärans konung. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Vem får gå upp på Herrens berg, och vem får träda in i hans helgedom?

Ant. 2 Prisa, ni folk, vår Gud, ty han har bevarat vårt liv.

Psalm 66
Tacksägelsesång
Om Herrens uppståndelse och hedningarnas omvändelse (Hesychios av Jerusalem)

I


Höj jubel till Gud, alla länder, *
lovsjung hans namn, ge honom ära och pris.
     Säg till Gud: Hur underbara är inte dina gärningar! *
     För din stora makts skull
     visar dina fiender dig lydnad.
Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, *
de skall lovsjunga ditt nämn.
     Kom och se vad Gud har gjort. *
     Underbara är hans gärningar mot människor.
Han förvandlade havet till torrt land,
de vandrade rakt genom floden, *
då gladdes vi över honom.
     Han råder för evigt, +
     hans ögon ger akt på folken, *
     de trotsiga kan inte stå emot hans makt.
Prisa, ni folk, vår Gud, *
och låt hans lov ljuda högt,
     ty han har bevarat vårt liv *
     och har inte låtit oss vackla.
Du prövade oss, o Gud, *
du luttrade oss, som silver,
     du förde oss in i fängelse, *
     du lade en tung börda på vår rygg,
du lät människor fara fram över vårt huvud, +
vi måste gå genom eld och vatten. *
Men du har fört oss ut i frihet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Prisa, ni folk, vår Gud, ty han har bevarat vårt liv.

Ant. 3 Kom och hör, ni alla som fruktar Gud, vad Herren har gjort för mig.

II

Så kommer jag då till ditt hus med brännoffer, *
jag vill infria mina löften till dig,
     dem som jag avgav med mina läppar *
     och som min mun uttalade i min nöd.
Brännoffer av feta får bär jag fram inför dig,
med offerånga av vädurar, *
jag offrar både tjurar och bockar.
     Kom och hör, jag vill berätta för er,
     ni alla som fruktar Gud, *
     om allt gott som Herren har gjort för mig.
När jag ropade till honom med min mun, *
redan då var lovsång på min tunga.
     Om jag hade tänkt ut något orätt i mitt hjärta, *
     så skulle Herren inte ha hört mig.
Men Gud har hört mig, *
han har lyssnat till mitt bönerop.
     Lovad vare Gud, som inte har förkastat min bön *
     eller vänt ifrån mig sin nåd!
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Kom och hör, ni alla som fruktar Gud, vad Herren har gjort för mig.

Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd.

Första läsningen
Jes 6:1-13
Jesajas kallelse


I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar: med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter, och med två flög de.
Och den ene ropade till den andre och sade: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet."
Och dörrtrösklarnas fästen darrade, när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök.
Då sade jag: "Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot."
Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol, som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde med det vid min mun. Därefter sade han: "Se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din miss-gärning blivit tagen ifrån dig, och din synd är försonad."
Och jag hörde Herren tala, och han sade: "Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?" Och jag sade: "Se, här är jag, sänd mig."
Då sade han: "Gå och säg till detta folk: 'Hör alltjämt, men förstå inget, se alltjämt, men fatta inget.' Förstocka detta folks hjärta, och tillslut dess öron, och förblinda dess ögon, så att det inte kan se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sitt hjärta, och omvända sig och bli helat."
Men jag sade: "För hur lång tid, Herre?" Han svarade: "Till dess att städerna blir öde och utan någon invånare, och husen utan folk, och till dess att fälten ligger öde och förhärjade. Och när Herren har fört folket bort i fjärran och ödsligheten blir stor i landet, och endast en tiondel ännu är kvar i det, då skall denna ytterligare förödas, som en terebint eller en ek av vilken en stubbe har lämnats kvar, när den fälldes. Den stubben skall vara en helig säd."

Responsorium Upp 4:8; Jes 6:3

Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer,
+ hela jorden är full av hans härlighet.
Och den ene serafen ropade till den andre och sade: Helig, helig, helig är Herren Sebaot,
+ hela jorden är full av hans härlighet.

Andra läsningen
Ur Odo Casels skrift Das christliche Opfermysterium.
Helig, helig, helig


Denna profetens vision kan lära oss vad som menas med Guds helighet. Härmed menas inte hans sanning, hans godhet, hans trofasthet, hans rättfärdighet, inte ens hans upphöjdhet och majestät. Nej, med helighet menar vi en egenskap hos Gud - naturligtvis i den mening som man kan tala om Guds "egenskaper"; hos honom är ju allt endast ett enda oändligt rikt väsen - en egenskap som väl för oss mestadels är outsäglig. Till och med seraferna säger om och om igen bara detta: Helig, helig, helig. Templets dörrtrösklar darrar. Människan bävar och fylls av fruktan. Det är en bävan inför den Helt Annorlunde som griper skapelsen. Gud är så oändligt upphöjd, så långt borta, väcker en sådan fruktan och fasa, att man bara med helig bävan och heligt skälvande kan säga: "Han är den Helige" - och sedan tystnar man. Helig tystnad är skapelsens svar, när Gud bara det minsta visar sin helighet.
Gud är den Helige, hans väsen är helighet. Det som inte är Gud är inte av sig självt heligt, men det kan bli heligt genom delaktighet i Guds helighet. Ja, Gud önskar till och med att skapelsen helgas. Ty eftersom allt finner sitt mål och sin slutpunkt i honom, måste det också sträva efter helighet. Till de väsen som utrustats med ande har Gud själv ropat: Var heliga, såsom jag är helig. Och Frälsaren säger: För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Heligheten drar oss alltså till sig, vi uppfordras till helighet, vi måste bli heliga.
Hjärtat, viljan, hela människan måste i sitt inre tas i besittning av Guds lag. Frälsaren upprepar i sin kamp mot den skenheliga fariseismen ständigt detta. Han har, särskilt i bergspredikan, uppställt den nya, inre sedlighetens lag. Men sedelagen ensam kan inte helga människan. Som den rike ynglingen sträcker hon längtansfullt sina armar mot detta ideal, men den inre kraften fattas. Först måste synden utplånas.
Det nya mysteriet måste alltså till: påsken, Herrens död och uppståndelse. Detta mysterium är helgandets mysterium. Nu först är synden verkligen övervunnen. Paulus förkunnar det för oss under jubel: Nu däremot, när ni har bli-vit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Korsets frukt är alltså heligheten. Genom Kristi död har den blivit en säker tillgång. Lagen, moralen, kunde inte skänka oss den fulla heligheten. Den blev tillgänglig för oss först när Herren genom sitt blod hade banat vägen för oss till denna skatt.

Responsorium 1 Sam 2:2; Joh 17:19

Ingen är helig som Herren, ty ingen finns förutom dig.
+ Ingen klippa är som vår Gud.
Jag helgar mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.
+ Ingen klippa är som vår Gud.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
'Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.'
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]


Slutbön

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i alla evigheters evigheter.

Invitatorium
Den 20 augusti 2017, söndag
20 söndagen 'under året'

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Vi är Guds folk och får i hans hjord. Kom, låt oss tillbedja honom, halleluja.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 20 augusti 2017, söndag
20 söndagen 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Morgonens rodnad över bergen brinner.
Stilla från jorden nattens skugga svinner.
Kom, låt oss alla inför Gud nedfalla,
honom tillbedja.

Bönen förjage själens sömn och tröghet.
Över oss lyse nådens glans och höghet.
Ljuvligt av höjden frälsningen och fröjden
till oss nedkomme.

Fadern, som ovan alla stjärnor tronar,
Kristus, som gjutit blodet som försonar,
Anden, som talar mäktigt och hugsvaiar,
tillhör all äran. Amen.

Ant. 1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Halleluja.

Psalm 118
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Så må Israel säga, *
     evigt varar hans nåd.
Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.
     Så må de som fruktar Herren säga, *
     evigt varar hans nåd.
I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.
     Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
     vad kan människor göra mig?
Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.
     Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
     än att förlita sig på människor.
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.
     Alla hedningar omringar mig, *
     men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
     De omringar mig som bin,
     men de slocknar som eld i törne, *
     i Herrens namn skall jag förgöra dem.
Man stöter mig hårt, för att jag skall fålla, *
men Herren hjälper mig.
     Herren är min styrka och min lovsång, *
     han blev min räddning.
Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
"Herrens högra hand gör mäktiga ting.
     Herrens högra hand upphöjer, *
     Herrens högra hand gör mäktiga ting."
Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.
     Herren har tuktat mig, *
     men han gav mig inte åt döden.
Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
     Detta är Herrens port, *
     här får de rättfärdiga gå in.
Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.
     Stenen som husbyggarna ratade *
     har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.
     Detta är den dag som Herren har gjort, *
     låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!
     Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
     Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,
med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.
     Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
     min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Halleluja.

Ant. 2 Halleluja, prisa Herren, alla hans verk, halleluja.

Canticum
Till Dan B:29-34
Hela skapelsens lovprisning Skaparen ... är välsignad i evighet (Rom 1:25)


Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud, *
lovad och upphöjd i evighet,
     och prisat vare din härlighets heliga namn, *
     lovprisat och upphöjt i evighet.
Prisad vare du i din heliga härlighets tempel, *
lovsjungen och förhärligad i evighet.
     Prisad vare du som tronar på keruberna
     och ser ned i djupen, *
     lovad och upphöjd i evighet.
Prisad vare du på din kungatron, *
lovsjungen och upphöjd i evighet.
     Prisad vare du i himlens boningar, *
     lovsjungen och ärad i evighet.
Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Halleluja, prisa Herren, alla hans verk, halleluja.

Ant. 3 Allt vad anda har, lova Herren. Halleluja.

Psalm 150
Lova Herren
Lovsjung med er ande, lovsjung också med ert förnuft; förhärliga Gud med både själ och kropp (Hesychios av Jerusalem)


Lova Gud i hans helgedom, *
lova honom i hans mäktiga himmel.
     Lova honom för hans väldiga gärningar, *
     lova honom för hans stora härlighet.
Lova honom med basunklang, *
lova honom med harpa och lyra.
     Lova honom med puka och dans, *
     lova honom med strängaspel och pipa.
Lova honom med klingande cymbaler, +
lova honom med dånande cymbaler. *
Allt vad anda har, lova Herren!
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Allt vad anda har, lova Herren. Halleluja.

Kort läsning
2 Tim 2:8,11-13


Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss; är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Responsorium

Vi lovar ditt namn, o Herre, + och sjunger till din ära.
Vi lovar ditt namn, o Herre, + och sjunger till din ära.
Vi förkunnar alla dina under
+ och sjunger till din ära.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vi lovar ditt namn, o Herre, + och sjunger till din ära.

Ant. Herre Jesus Kristus, Davids son, förbarma dig över mig.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Herre Jesus Kristus, Davids son, förbarma dig över mig.

Förbön

Vi öppnar vårt hjärta för all makts och godhets Gud, som älskar oss och vet vad vi behöver. Låt oss lovprisa honom och bedja:
R. Vi prisar dig, vi tror på dig.

Lovad vare du, allsmäktige Gud, du universums konung, som kallat oss orättfärdiga syndare
— att lära känna sanningen och tjäna dig.
Gud, din barmhärtighets famn står öppen för oss
— låt oss då aldrig villas bort från livets väg.
Vi firar denna Herrens dag i glädje över hans uppståndelse
— låt oss leva i Andens glädje och kraft.
Herre, ge åt dina trogna en lovsångens och bönens Ande
— så att vi tackar dig i alla livets växlingar.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön
Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i alla evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.

Ters
Den 20 augusti 2017, söndag
20 söndagen 'under året'

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.
Ant. 1 Den som äter av det bröd jag ger skall leva i evighet. Halleluja.

Psalm 23
Den gode herden
Lammet skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor (Upp 7:17)


Herren är min herde: *
ingenting skall fattas mig.
     Han låter mig vila på gröna ängar, *
     han för mig till vatten där jag finner ro,
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
så som han har lovat.
     Inte ens i den mörkaste dal *
     fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och stav gör mig trygg.
     Du dukar ett bord för mig *
     i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
     Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, *
     och Herrens hus skall vara mitt hem
     så länge jag lever.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Den som äter av det bröd jag ger skall leva i evighet. Halleluja.


Ant. 2 Herren kommer för att förhärligas och hyllas bland alla sina heliga. Halleluja.

Psalm 76
Tacksägelse för seger
Man skall få se Människosonen komma på himlens moln (Matt 24:30)

I


Guds makt har visat sig i Juda, *
hans namn är stort i Israel.
     Hans tält är rest i Salem, *
     hans boning på Sion.
Där har han brutit sönder bågens blixtrande pilar, *
sköld och svärd och alla vapen.
     I bländande glans och härlighet *
     kom du från de eviga bergen.
Du har avväpnat de tappra krigarna, +
de har slumrat in och sover, *
stridsmännen kan inte lyfta sina händer.
     Av ditt rytande, du Jakobs Gud, *
     ligger domnade både man och häst.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren kommer för att förhärligas och hyllas bland alla sina heliga. Halleluja.


Ant. 3 Gör löften och frambär gåvor åt Herren, er Gud. Halleluja.

II

Du, o Gud, är fruktansvärd. * Vem kan bestå inför dig, när du vredgas?
     Från himlen lät du höra din dom, *
     då bävade världen och förstummades,
när Gud stod upp till dom, *
för att upprätta alla förtryckta på jorden.
     Även de trotsigaste måste prisa dig *
     alla folk måste hylla dig.
Gör löften och infria dem åt Herren, er Gud, *
må alla omkring honom
bära fram gåvor åt den Fruktansvärde.
     Ty han stäcker furstarnas övermod, *
     fruktansvärd är han för kungarna på jorden.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gör löften och frambär gåvor åt Herren, er Gud. Halleluja.

Kort läsning
1 Kor 6:19-20


Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.

Slutbön

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son ?

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 20 augusti 2017, söndag
20 söndagen 'under året'

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑Ant. 1 Den som äter av det bröd jag ger skall leva i evighet. Halleluja.

Psalm 23
Den gode herden
Lammet skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor (Upp 7:17)


Herren är min herde: *
ingenting skall fattas mig.
     Han låter mig vila på gröna ängar, *
     han för mig till vatten där jag finner ro,
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
så som han har lovat.
     Inte ens i den mörkaste dal *
     fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och stav gör mig trygg.
     Du dukar ett bord för mig *
     i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
     Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, *
     och Herrens hus skall vara mitt hem
     så länge jag lever.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Den som äter av det bröd jag ger skall leva i evighet. Halleluja.


Ant. 2 Herren kommer för att förhärligas och hyllas bland alla sina heliga. Halleluja.

Psalm 76
Tacksägelse för seger
Man skall få se Människosonen komma på himlens moln (Matt 24:30)

I


Guds makt har visat sig i Juda, *
hans namn är stort i Israel.
     Hans tält är rest i Salem, *
     hans boning på Sion.
Där har han brutit sönder bågens blixtrande pilar, *
sköld och svärd och alla vapen.
     I bländande glans och härlighet *
     kom du från de eviga bergen.
Du har avväpnat de tappra krigarna, +
de har slumrat in och sover, *
stridsmännen kan inte lyfta sina händer.
     Av ditt rytande, du Jakobs Gud, *
     ligger domnade både man och häst.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren kommer för att förhärligas och hyllas bland alla sina heliga. Halleluja.


Ant. 3 Gör löften och frambär gåvor åt Herren, er Gud. Halleluja.

II

Du, o Gud, är fruktansvärd. * Vem kan bestå inför dig, när du vredgas?
     Från himlen lät du höra din dom, *
     då bävade världen och förstummades,
när Gud stod upp till dom, *
för att upprätta alla förtryckta på jorden.
     Även de trotsigaste måste prisa dig *
     alla folk måste hylla dig.
Gör löften och infria dem åt Herren, er Gud, *
må alla omkring honom
bära fram gåvor åt den Fruktansvärde.
     Ty han stäcker furstarnas övermod, *
     fruktansvärd är han för kungarna på jorden.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gör löften och frambär gåvor åt Herren, er Gud. Halleluja.

Kort läsning
5 Mos 10:12


Och nu, Israel, vad är det som Herren, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar Herren din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ.

Herre, vem får bo i din hydda?
Den som gör det rätta och talar sanning av hjärtat.

Slutbön

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son ?

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 20 augusti 2017, söndag
20 söndagen 'under året'

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑Ant. 1 Den som äter av det bröd jag ger skall leva i evighet. Halleluja.

Psalm 23
Den gode herden
Lammet skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor (Upp 7:17)


Herren är min herde: *
ingenting skall fattas mig.
     Han låter mig vila på gröna ängar, *
     han för mig till vatten där jag finner ro,
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
så som han har lovat.
     Inte ens i den mörkaste dal *
     fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och stav gör mig trygg.
     Du dukar ett bord för mig *
     i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
     Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, *
     och Herrens hus skall vara mitt hem
     så länge jag lever.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Den som äter av det bröd jag ger skall leva i evighet. Halleluja.


Ant. 2 Herren kommer för att förhärligas och hyllas bland alla sina heliga. Halleluja.

Psalm 76
Tacksägelse för seger
Man skall få se Människosonen komma på himlens moln (Matt 24:30)

I


Guds makt har visat sig i Juda, *
hans namn är stort i Israel.
     Hans tält är rest i Salem, *
     hans boning på Sion.
Där har han brutit sönder bågens blixtrande pilar, *
sköld och svärd och alla vapen.
     I bländande glans och härlighet *
     kom du från de eviga bergen.
Du har avväpnat de tappra krigarna, +
de har slumrat in och sover, *
stridsmännen kan inte lyfta sina händer.
     Av ditt rytande, du Jakobs Gud, *
     ligger domnade både man och häst.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herren kommer för att förhärligas och hyllas bland alla sina heliga. Halleluja.


Ant. 3 Gör löften och frambär gåvor åt Herren, er Gud. Halleluja.

II

Du, o Gud, är fruktansvärd. * Vem kan bestå inför dig, när du vredgas?
     Från himlen lät du höra din dom, *
     då bävade världen och förstummades,
när Gud stod upp till dom, *
för att upprätta alla förtryckta på jorden.
     Även de trotsigaste måste prisa dig *
     alla folk måste hylla dig.
Gör löften och infria dem åt Herren, er Gud, *
må alla omkring honom
bära fram gåvor åt den Fruktansvärde.
     Ty han stäcker furstarnas övermod, *
     fruktansvärd är han för kungarna på jorden.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gör löften och frambär gåvor åt Herren, er Gud. Halleluja.

Kort läsning
Höga V 8:6b-7a


Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den. De största vatten förmår ej ut¬släcka kärleken, strömmar kan inte dränka den.

Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka,
Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare.

Slutbön

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son?

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 20 augusti 2017, söndag
20 söndagen 'under året'

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O heliga Treenighet,
sann Gud, som är av evighet!
Det skymmer, och vår dag är slut.
Din klarhet, Gud, släcks aldrig ut.

Var dag vi prisar dig på nytt
och söker dig när dagen flytt.
Från dag till dag, från år till år
pris ske det ljus som ej förgår!

Gud Fader, makt och majestät,
Guds Son, som all vår synd begrät,
vår Tröstare, Gud helge And',
Gud vare pris i alla land. Amen.

Ant. 1 I helig glans har jag fött dig före morgonstjärnan Halleluja.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)


Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,
     medan jag lägger dina fiender *
     som en pall under dina fötter.
Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!
     Villigt samlas ditt folk *
     i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.
     Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
     Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.
Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.
     Han dricker ur bäcken vid vägen. *
     Så lyfter han sitt huvud.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ände, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 I helig glans har jag fött dig före morgonstjärnan Halleluja.

Ant. 2 Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet: de skall bli mättade.

Psalm 112
Den rättfärdige blir välsignad
Lev som ljusets barn - ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning (Ef 5:9)


Salig den man som fruktar Herren *
och har sin stora lust i hans bud.
     Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, *
     de trognas släkte skall välsignas.
Gods och rikedom skall finnas i hans hus, *
hans rättfärdighet består för evigt.
     För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, *
     nådig och barmhärtig och rättfärdig.
Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån *
och handlar rättfärdigt i allt vad han gör.
     Han skall aldrig i evighet vackla, *
     den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt.
Han fruktar inte för onda budskap, *
hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.
     Hans hjärta är fast och behöver inte frukta, *
     han skall snart få se med lust på sina ovänner.
Han strör ut, han ger åt de fattiga, +
hans rättfärdighet består för evigt, *
hans horn skall bli upphöjt med ära.
     Den gudlöse skall se det och hårmas, +
     han skall gnissla tänder och förgås. *
     Vad de gudlösa önskar blir till intet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet: de skall bli mättade.

Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans tjänare, både stora och små, halleluja.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7

Lammets bröllop


Segern och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.
     Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
     ni som fruktar honom, både stora och små.
     Halleluja.
Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.
     Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
     och bruden har gjort sig redo.
     Halleluja.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Prisa vår Gud, alla hans tjänare, både stora och små, halleluja.

Kort läsning
Heb 12:22-24


Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Responsorium

Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.
Herre mångfaldiga är dina verk. Med visdom har du gjort dem alla.
+ Din är äran i evighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet.

Ant. Kvinna, din tro är stark. Det skall bli som du vill.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Kvinna, din tro är stark. Det skall bli som du vill.

Förbön

Vi gläder oss i Herren, ty från honom kommer allt vårt goda, och vi lägger våra liv i hans hand. Låt oss bedja:
R. Herre, hör vår bön.

Du allas Fader och Herre, som sände din Son till världen för att ditt namn skulle förhärligas över hela jorden
— stärk din kyrkas vittnesbörd bland folken.
Gör oss trogna mot apostlarnas undervisning
— och låt vårt liv bli ett med vår tro.
Du som älskar de rättfärdiga
— skaffa rätt åt de förtryckta.
Lös de fångna, öppna de blindas ögon
— upprätta de nedböjda, bevara främlingarna, och uppfyll de avlidnas önskan att vila i din frid och uppstå i din härlighet.

Fader vår...

Slutbön
Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son?

Completorium
Den 20 augusti 2017, söndag
Sön- och helgdag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

I Herrens hand jag lämnar mig
när mina ögon sluter sig.
När jag ur sömnen vaknar opp
är Gud min glädje och mitt hopp.

Kär kommer nattens stilla
ro när jag mig Herren fått förtro,
och glad jag ser en dag igen
när jag med Gud får börja den.

Min gode hjälpare är han
som för all nöd mig skydda kan,
min väktare som hör och ser
när jag ej hör och skådar mer.

Jag vet, ja jag är viss därpå,
att ingen ofärd skall mig nå,
om han ej giver lov därtill
och mig av kärlek pröva vill.

Min Gud är stark, min Gud är god.
Så är jag nöjd och har gott mod.
Gud, Fader, Son och helge And',
dig vare pris i alla land. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.
eller:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt.


Psalm 91
Under den Högstes beskydd
Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner (Luk 10:19)


Den som sitter under den Högstes beskydd *
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
     han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg,
     min Gud, på vilken jag förtröstar."
Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara *
och från pesten, som fördärvar.
     Med sina fjädrar skall han betäcka dig, +
     och under hans vingar skall du finna tillflykt, *
     hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte behöva frukta nattens fasor, *
inte pilen, som flyger om dagen,
     inte pesten, som går fram i mörkret, *
     eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, +
ja, tio tusen vid din högra sida, *
så skall det dock inte drabba dig.
     Du skall se det med egna ögon, *
     du skall se de ogudaktigas lön.
Ty du har sagt: "Du, Herre, är mitt skydd", *
och du har gjort den Högste till din tillflykt.
     Ingen olycka skall drabba dig, *
     och ingen plåga skall nalkas din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning *
att bevara dig på alla dina vägar.
     De skall bära dig på händerna, *
     så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram, *
du skall trampa ner unga lejon och drakar.
     "Han håller sig intill mig,
     därför skall jag befria honom. *
     Jag skall beskydda honom,
     därför att han känner mitt namn. Han åkallar mig, och jag skall svåra honom, +
Jag är med honom i nöden, *
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.
     Jag skall mätta honom med långt liv *
     och låta honom se min frälsning."
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig.
eller:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt.


Kort läsning
Upp 22:4-5

De skall se Herrens ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.
eller:
Ge oss din frid, Herre Kristus, och låt den stanna kvar hos oss, så att vi inte fruktar nattens fasor utan vilar i din goda vilja.

Slutbön
Herre, hör vår bön när natten sänker sig. Låt uppståndelsens mysterium, som vi i dag har firat, bli ett säkert skydd mot mörkrets makt och vår glädje när vi i morgon på nytt får prisa dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
eller vid högtider:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg