Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - breviar
Mars 2017

TiOnToFr
1Askonsdag

2torsdag efter Askonsdag

3fredag efter Askonsdag

4lördag efter Askonsdag
Kasimir

5Första söndagen i fastan

6måndag i 1 fasteveckan

7tisdag i 1 fasteveckan
Perpetua och Felicitas martyrer

8onsdag i 1 fasteveckan
Johannes av Gud ordensman

9torsdag i 1 fasteveckan
Francesca Romana ordenskvinna

10fredag i 1 fasteveckan

11lördag i 1 fasteveckan

12Andra söndagen i fastan

13måndag i 2 fasteveckan

14tisdag i 2 fasteveckan

15onsdag i 2 fasteveckan

16torsdag i 2 fasteveckan

17fredag i 2 fasteveckan
Patrick biskop Irlands apostel

18lördag i 2 fasteveckan
Kyrillos av Jerusalem biskop och kyrkolärare

19Tredje söndagen i fastan
Josef Jungfru Marias Brudgum

20Josef Jungfru Marias Brudgum

21tisdag i 3 fasteveckan

22onsdag i 3 fasteveckan

23torsdag i 3 fasteveckan
Toribio av Mongrovejo biskop

24fredag i 3 fasteveckan

25Jungfru Marie Bebådelsedag
Jungfru Marie Bebådelsedag

26Fjärde söndagen i fastan

27måndag i 4 fasteveckan

28tisdag i 4 fasteveckan

29onsdag i 4 fasteveckan

30torsdag i 4 fasteveckan

31fredag i 4 fasteveckan


Breviar - Kyrkans dagliga bön

A
A
A
A

Läsningsgudstjänst
Den 27 mars 2017, måndag
måndag i 4 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Vishet, Son av evighet,
allt skapats källa, liv och mål,
låt dina vänner i din nåd
få smaka av din ljuvlighet.

I strid har du en väldig kraft
— du segrar i vårt nederlag —
var då vårt fäste och vår borg,
för sårad kämpe läkedom.

Du är vårt hjärtas jubelsång,
i dig all sanning uppenbar.
In i vår tankes dolda rum
når prövande ditt ögas ljus.

Du gode herde för din hjord,
som söker dem som irrat bort,
låt oss med alla dina lamm
få beta på din rika mark.

Bevara oss till vredens dag
från vilsenhet och flykt och fall,
och när du dömer, räkna oss
till dem du vunnit med ditt blod.

Din, Kristus, är all härlighet,
med Fadern och vår Hjälpare,
du som med alla heliga
regerar i all evighet. Amen.


eller: Till öknens tystnad... ⇓⇑

Ant. 1 Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan.

Psalm 73
Varför blir den rättfärdige ansatt?
Salig är den som inte kommer på fall för min skull (Matt 11:6)

I


Sannerligen, Gud är god mot Israel, *
mot dem som har rena hjärtan!
     Men jag hade så när stapplat med mina fötter, *
     mina steg var nära att slinta,
ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, *
när jag såg att det gick dem väl i deras gudlöshet.
     De lever fria från plågor ända till sin död, *
     deras kroppar är välnärda och friska.
De drabbas inte av olycka som andra dödliga *
och behöver inte lida som andra människor.
     Därför är högmod deras halsprydnad, *
     våld är den klädnad som höljer dem.
Deras ögon skådar fram ur fetma, *
deras inbillningar har ingen gräns.
     De talar idel hånfulla, elaka ord, *
     med höga åthävor talar de.
Med sin mun stiger de upp i himlen, *
och deras tunga far fram över jorden.
     Deras folk vänder sig till dem *
     och super så in vattnet i fulla drag.
Och de säger: "Hur skulle Gud kunna veta det? *
Skulle sådan kunskap finnas hos den Högste?"
     Ja, så är det med de gudlösa: *
     det går dem alltid väl, och de växer i makt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan.

Ant. 2 Syndarnas skratt skall vändas i tårar och deras glädje i sorg.

II

Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent *
och tvättade mina händer i oskuld:
     jag blev ju plågad hela dagen, *
     och tuktan kom över mig varje morgon.
Om jag hade sagt: "Jag vill tala som de", *
då hade jag svikit dina barn, ditt släkte.
     Men när jag tänkte efter för att förstå, *
     syntes det mig alltför svårt,
till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut *
och insåg vad som drabbar dem:
     Sannerligen, du ställer dem på slipprig mark, *
     du störtar dem i fördärv.
De blir plötsligt förintade, *
de rycks bort och får ett slut med förskräckelse.
     Som det är med en dröm, Herre, när man vaknar, +
     så aktar du dem för intet, *
     som skuggbilder när man vaknar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Syndarnas skratt skall vändas i tårar och deras glädje i sorg.

Ant. 3 De som viker bort från dig skall gå under, men jag har min glädje i att hålla mig intill dig.

III

När mitt hjärta förbittrades *
och jag kände styng i mitt inre,
     då var jag oförnuftig, utan förstånd, *
     som ett oskäligt djur var jag inför dig.
Dock förblir jag alltid hos dig, *
du håller mig vid min högra hand.
     Du leder mig efter ditt råd *
     och skall sedan upptaga mig med ära.
Vem har jag i himlen utom dig! *
När jag har dig, frågar jag inte efter något på jorden.
     Om än min kropp och min själ försmäktar, *
     är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
De som viker bort ifrån dig skall gå under, *
du förgör var och en som trolöst avfaller från dig.
     Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud.
     Jag söker min tillflykt hos Herren. *
     Jag skall vittna om alla dina gärningar.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 De som viker bort från dig skall gå under, men jag har min glädje i att hålla mig intill dig.

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på budskapet.

Första läsningen
3 Mos 16:2-28
Försoningsdagen


Herren sade till Mose: Säg till din broder Aron att han inte på vilken tid som helst får gå in i helgedomen innanför för-låten, framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte må dö. Ty i molnskyn vill jag uppenbara mig över nådastolen. Så skall förfaras, när Aron skall gå in i helgedomen: Han skall ta en ungtjur till syndoffer och en vädur till brännoffer.
Han skall klä sig i en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne över sitt kött, och han skall spänna kring sig ett bälte av linne och vira en huvudbindel av linne om sitt huvud. Detta är de heliga kläderna, och innan han klär sig i dem, skall han bada sin kropp i vatten.
Och av Israels barns menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en vädur till brännoffer. Och Aron skall föra fram sin egen syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte, vid ingången till uppen-barelsetältet. Och Aron skall dra lott om de två bockarna: en lott för Herren och en lott för Asasel. Och den bock som lotten bestämmer åt Herren skall Aron föra fram och offra till syndoffer. Men den bock som lotten bestämmer åt Asasel skall ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning må bringas för honom, så att han må släppas fri ut till Asasel i öknen.
Aron skall alltså föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Han skall slakta sin syndofferstjur. Sedan skall han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte, och fylla sina händer med stött välluktande rökelse. Och han skall bära in detta innanför förlåten. Och rökelsen skall han lägga på elden inför Herrens ansikte, så att ett moln av rökelse skyler nådastolen, ovanpå vittnesbördet, för att han inte må dö. Och han skall ta av tjurens blod och stänka med sitt finger fram¬till på nådastolen. Och framför nådastolen skall han stänka blodet sju gånger med sitt finger.
Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och bära in hans blod innanför förlåten. Och han skall göra med hans blod som han gjorde med tjurens blod: han skall stänka med det på nådastolen och framför nådastolen. Så skall han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, vad de än må ha syndat. Och på samma sätt skall han göra med uppenbarelsetältet, som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Och ingen människa får vara i uppenbarelsetältet, från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, ända tills han har gått ut. Så skall han bringa försoning för sig och sitt hus och för Israels hela församling. Sedan skall han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han skall ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring, och han skall stänka blodet på det med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter.
När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. Och Aron skall lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad de än må ha syndat. Han skall lägga dem på bockens huvud och genom en man som hålls redo för det släppa honom ut i öknen. Så skall bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man skall släppa bocken ute i öknen.
Därefter skall Aron gå in i uppenbarelsetältet och ta av sig linnekläderna, som han hade klätt sig i, när han gick in i helgedomen. Och han skall lämna dem där. Och han skall bada sin kropp i vatten på en helig plats och klä sig i sina vanliga kläder. Sedan skall han gå ut och offra sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och bringa försoning för sig och för folket. Och fettet av syndoffersdjuret skall han förbränna på altaret. Men den som släppte bocken ut till Asasel skall tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han gå in i lägret. Och syndofferstjuren och syndoffersbocken, vilkas blod blev inburet för att bringa försoning i helgedomen, skall föras bort utanför lägret, och man skall bränna upp dem i eld med deras hud och kött och orenlighet. Och den som bränner upp detta skall tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han gå in i lägret.

Responsorium Jfr Heb 9:11,12, 24

Kristus, översteprästen för det goda som skall komma, har en gång för alla trätt in i helgedomen,
+ och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han vunnit befrielse åt oss för evigt.
Kristus har inte gått in i en helgedom som är byggd av människohand. Han har gått in i själva himlen,
+ och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han vunnit befrielse åt oss för evigt.

Andra läsningen
Ur en predikan av Origenes.
Kristus, vår överstepräst och försoning


En gång om året lämnade översteprästen folket och gick in till den plats, där nådastolen är och över den keruberna, och där förbundsarken och rökelsealtaret är, och dit ingen fick gå in utom översteprästen.
Om jag nu tänker på hur min sanne överstepräst, Herren Jesus Kristus, sedan han kommit i köttet, under hela året var tillsammans med folket, jag menar det år, om vilket han säger: Han har sänt mig till de fattiga för att förkunna ett Herrens år och en försoningens dag, så lägger jag märke till, att han under detta år en enda gång, på försoningens dag, går in i det allra heligaste; sedan han fullgjort sitt uppdrag, tränger han in i himlarna och träder fram inför Fadern, för att försona honom med människosläktet och be för alla som tror på honom.
Om denna försoning, varigenom han gör Fadern nådig mot människorna, har aposteln Johannes kunskap, när han säger: Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Men också Paulus påminner om denna försoning, när han säger om Kristus: Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Försoningens dag varar alltså för oss ända till dess att solen går ner, dvs. ända till dess att världen tar slut.
Det gudomliga ordet säger: Och rökelsen skall han lägga på elden inför Herrens ansikte, så att ett moln av rökelse skymmer nådastolen som står framför vittnesbördet, så att han inte dör. Och han skall ta av tjurens blod och stänka med sitt finger på nådastolens östliga sida. Men du som har kommit till Kristus, den sanne översteprästen, till honom som med sitt blod har gjort Gud nådig mot dig och försonat dig med Fadern, du bör inte hålla dig till ett köttsligt blod; snarare bör du lära känna Ordets blod och lyssna till honom som säger: Detta är mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
Det är inte betydelselöst, att blodet stänktes på altarets östliga sida, ty försoningen kommer till dig från öster. Där-ifrån kommer nämligen den man som har namn efter den uppgående solen, han som blivit gjord till medlaren mellan Gud och människor. Detta är en inbjudan till dig att alltid lyfta din blick mot öster, där rättfärdighetens sol går upp och där ljuset föds för dig. Detta sägs, för att du aldrig skall vandra i mörker och den yttersta dagen möta dig i mörkret, för att okunnighetens natt och töcken inte skall komma över dig utan du alltid håller dig till kunskapens ljus, alltid lever i trons dag, alltid tar emot kärlekens och fridens ljus.

Responsorium Jfr Heb 6:20; 7:2,3

Jesus har gått in i himlen före oss och för vår skull, ett lamm utan fläck;
+ han har blivit överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.
Hans namn betyder "rättfärdig konung" och han är präst för alltid.
+ Han har blivit överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Slutbön

Allsmäktige Gud, du som i påskens mysterium ständigt förnyar världen, låt din kyrka växa enligt din eviga plan, och ge henne allt som hon i denna tid behöver. Genom din Son?

Invitatorium
Den 27 mars 2017, måndag
måndag i 4 fasteveckan

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.
eller:
I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det tórra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 27 mars 2017, måndag
måndag i 4 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kristus, vår lykta, livets goda källa,
du har för världen öppnat väg till glädjen,
du som med blodet räddat oss ur dödens
eviga mörker.

I våra hjärtan gjut din nåd och godhet,
lys för vårt sinne, låt ej tron förtvina,
liva den låga som av helig kärlek
flammar mot höjden.

Giv oss som gåva tårars rika flöde,
låt våra fastor av din kraft få styrka,
döda med glöden i din Ande synden
i våra lemmar.

Fjärran ifrån oss driv den Ondes anslag,
Krossa hans välde med din allmakts spira,
sänd till vårt bistånd från ditt rikes gårdar
heliga Anden.

Gud tillhör äran, evighetens Fader,
enfödde Sonen och Guds helga Ande.
Honom vi prisar som i gudoms enhet
evigt regerar. Amen.


Ant. 1 Herre, du mättar oss med din nåd, när morgonen gryr.

Psalm 90
Må Herrens ljuvlighet komma över oss
För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag (2 Pet 3:8)


Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.
     Förrän bergen blev till
     och du födde jorden och världen, *
     ja, från evighet till evighet är du, o Gud.
Du låter människorna vända åter till stoft, *
du säger: "Vänd åter, ni människor."
     Ty tusen år är i dina ögon
     som den dag som förgick i går, *
     de är som en nattvakt.
Du sköljer dem bort, *
de är som en sömn.
     Om morgonen liknar de gräset som frodas: +
     det blomstrar upp och frodas om morgonen, *
     men om aftonen torkar det bort och förvissnar.
Ty vi förgås genom din vrede, *
genom din förtörnelse rycks vi plötsligt bort.
     Du ställer våra missgärningar inför dig, *
     våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus.
Alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse,
vi slutar våra år som en suck.
     Vårt liv varar sjuttio år *
     eller åttio år, om det blir långt,
och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet,
det går snabbt förbi, vi flyger bort.
     Vem besinnar din mäktiga vrede *
     och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?
Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats vishet.
     Herre, vänd åter. Hur länge dröjer du? *
     Förbarma dig över dina tjänare.
Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
     Ge oss glädje så många dagar som du har plågat oss,
     så många år som vi har lidit olycka.
Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras barn.
     Herre, låt oss förnimma din ljuvlighet. *
     Ge framgång åt våra händers verk.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, du mättar oss med din nåd, när morgonen gryr.

Ant. 2 Sjung en ny sång till Herrens ära, ropa ut hans ära över hela jorden.

Canticum
Jes 42:10-16
Lovsång över Gud, segraren och befriaren
De sjöng en ny sång inför tronen (Upp 14:3)


Sjung en ny sång till Herrens ära, *
förkunna hans lov över hela jorden.
     Må havet jubla och allt som finns i det, *
     öarna och alla som bör på dem.
Stäm upp, du öken med dina städer, *
ni byar som Kedar bebor.
     Sjung av glädje, ni som bor i Sela, *
     ropa från bergens toppar.
Förkunna Herrens härlighet, *
bred ut hans ära över öarna.
     Herren drar ut till strid som en hjälte, *
     han eggar upp sig som en krigare.
Han uppger härskri, han ropar högt, *
när han visar sin makt mot sina fiender:
     "Under långa tider har jag tigit, *
     jag var stilla och höll mig tillbaka.
Men nu skall jag ropa som en födande kvinna, *
jag vill skaffa mig luft och andas ut.
     Jag skall föröda bergen och höjderna *
     och låta gräset på dem förtorka.
Jag skall göra floder till land *
och låta sjöar torka ut.
     Jag skall leda de blinda på en väg de inte känner, *
     på obekanta stigar skall jag föra dem.
Jag skall göra mörkret framför dem till ljus, *
och det som är krokigt skall jag räta ut."
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Sjung en ny sång till Herrens ära, ropa ut hans ära över hela jorden.

Ant. 3 Lova Herrens namn, ni som står i Herrens hus.

Psalm 135:1-12
Lovsång till Herren för hans storverk
Ni är Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (jfr 1 Pet 2:9)


Lova Herrens namn, *
lova det, ni Herrens tjänare,
     ni som står i Herrens hus, *
     i gårdarna till vår Guds hus.
Lova Herren, ty Herren är god, *
lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.
     Herren har utvalt Jakob åt sig, *
     Israel till sin egendom.
Detta vet jag: Herren är stor, *
att vår Herre är förmer än alla gudar.
     Herren kan göra allt vad han vill, *
     i himlen och på jorden, i haven och i alla djup,
Han låter molnen stiga upp från jordens ände, +
han sänder blixtar och regn, *
och släpper ut vinden ur sitt förråd.
     Han slog de förstfödda i Egypten, *
     både människor och boskap,
han sände tecken och under över dig, Egypten, *
över farao och alla hans tjänare,
     han besegrade väldiga folk *
     och dräpte mäktiga kungar:
Sihon, amoreernas kung,
Og, kungen av Bashan, *
och alla Kanaans riken,
     och gav deras land i arv åt Israel, *
     till arvslott åt sitt folk Israel.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Lova Herrens namn, ni som står i Herrens hus.

Kort läsning
2 Mos 19:4-6a


Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna, och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt folk.

Responsorium

Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Kom, mina söner, hör mig,
+ ty de som fruktar honom lider ingen brist.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Frukta Herren, ni hans heliga, + ty de som fruktar honom lider ingen brist.

Ant. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
     Han reser för oss frälsningens horn *
     i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
     frälsning från våra fiender *
     och från alla dem som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
     att rycka oss ur våra fienders hand
     och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
     rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
     Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
     med förlåtelse för deras synder *
     genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörker
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.

Förbön

Lovad vare Gud vår Fader, som ger oss denna dag av nåd för att vi skall ge honom lovprisningens offergåva. Vi ber till honom och säger:
R. Fostra oss, Herre, med ditt himmelska ord.

Allsmäktige och barmhärtige Gud, ge oss bönens och botens anda
- och en brinnande kärlek till dig och vår nästa.
Låt oss samverka med dig för att allt skall förnyas i Kristus
- så att rättvisa och fred kan råda på vår jord.
Öppna våra ögon för skapelsens värde och skönhet
- och låt oss så förena den med oss i lovsång till dig.
Förlåt oss, Fader, förlåt oss, ty vi har förbisett Kristi närvaro i behövande och besvärliga människor
- och inte vördat honom i dessa våra bröder.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige Gud, du som i påskens mysterium stän¬digt förnyar världen, låt din kyrka växa enligt din eviga plan, och ge henne allt som hon i denna tid behöver. Genom din Son?

Ters
Den 27 mars 2017, måndag
måndag i 4 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.
     När dina ord upplåts, ger de ljus *
     och skänker de enfaldiga förstånd.
Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
     Vänd dig till mig, var mig nådig, *
     handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.
Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.
     Rädda mig från människors förtryck, *
     så vill jag hålla dina befallningar.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.
     Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
     därför att man inte håller din lag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:
     "Hur länge skall ni döma orätt *
     och vara partiska för de gudlösa?
Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.
     Befria den arme och fattige, *
     rädda honom ur de gudlösas våld.
Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.
     Jag har sagt att ni är gudar, *
     allesammans den Högstes söner,
men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."
     Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
     Alla folk skall bli din egendom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.
     Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
     och från falska tungor.
Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?
     Jo, en krigares skarpa pilar *
     och glödande ginstkol.
Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!
     Länge nog har jag måst bo *
     bland dem som hatar friden.
Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Nu är botens tid. Låt oss söka själens läkedom och syndernas förlåtelse.

Kort läsning
Vish 11:23-24a


Du är barmhärtig mot alla, därför att du förmår allt, och du överser med människornas synder, för att de skall omvända sig. Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Slutbön

Allsmäktige Gud, du som i påskens mysterium stän¬digt förnyar världen, låt din kyrka växa enligt din eviga plan, och ge henne allt som hon i denna tid behöver. Genom din Son ?

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Sext
Den 27 mars 2017, måndag
måndag i 4 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.
     När dina ord upplåts, ger de ljus *
     och skänker de enfaldiga förstånd.
Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
     Vänd dig till mig, var mig nådig, *
     handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.
Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.
     Rädda mig från människors förtryck, *
     så vill jag hålla dina befallningar.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.
     Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
     därför att man inte håller din lag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:
     "Hur länge skall ni döma orätt *
     och vara partiska för de gudlösa?
Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.
     Befria den arme och fattige, *
     rädda honom ur de gudlösas våld.
Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.
     Jag har sagt att ni är gudar, *
     allesammans den Högstes söner,
men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."
     Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
     Alla folk skall bli din egendom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.
     Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
     och från falska tungor.
Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?
     Jo, en krigares skarpa pilar *
     och glödande ginstkol.
Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!
     Länge nog har jag måst bo *
     bland dem som hatar friden.
Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Så sant jag lever, säger Herren, jag vill inte syndarens död, utan att han vänder om från sin väg och får leva.

Kort läsning
Hes 18:23


Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte snarare till att han vänder om från sin väg och får leva?

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina skulder.

Slutbön

Allsmäktige Gud, du som i påskens mysterium stän¬digt förnyar världen, låt din kyrka växa enligt din eviga plan, och ge henne allt som hon i denna tid behöver. Genom din Son ?

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Non
Den 27 mars 2017, måndag
måndag i 4 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Psalm 119:XVII (129-136)

Underbara är dina vittnesbörd, *
därför tar min själ dem i akt.
     När dina ord upplåts, ger de ljus *
     och skänker de enfaldiga förstånd.
Jag spärrar upp min mun och flämtar, *
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
     Vänd dig till mig, var mig nådig, *
     handla rättvist mot dem som älskar ditt namn.
Gör mina steg fasta efter ditt löfte, *
och låt ingen orätt bli mig övermäktig.
     Rädda mig från människors förtryck, *
     så vill jag hålla dina befallningar.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, *
och lär mig dina stadgar.
     Vattenbäckar rinner ner från mina ögon, *
     därför att man inte håller din lag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 82
Mot dem som dömer orätt
Fäll ingen dom i förtid, förrän Herren kommer (1 Kor 4:5)


Gud står mitt ibland gudarna, *
i gudaförsamlingen håller han dom:
     "Hur länge skall ni döma orätt *
     och vara partiska för de gudlösa?
Skaffa den arme och faderlöse rätt, *
ge den betryckte och fattige rättvisa.
     Befria den arme och fattige, *
     rädda honom ur de gudlösas våld.
Men de vet ingenting och har inget förstånd,
de vandrar i mörker, *
jordens alla grundvalar vacklar.
     Jag har sagt att ni är gudar, *
     allesammans den Högstes söner,
men ni måste dö, som människor dör, *
och falla, som furstarna faller."
     Ja, stå upp, o Gud, håll dom över jorden. *
     Alla folk skall bli din egendom.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 120
Längtan efter frid
Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)


Jag ropar till Herren i min nöd, *
och han svarar mig.
     Herre, rädda mig från lögnaktiga läppar *
     och från falska tungor.
Varmed blir du lönad, *
vad vinner du på detta, du falska runga?
     Jo, en krigares skarpa pilar *
     och glödande ginstkol.
Ve mig, som är främling i Méshek *
och måste bo bland Kedars tält!
     Länge nog har jag måst bo *
     bland dem som hatar friden.
Jag själv håller frid, *
men säger jag ett ord, är de redo till strid.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

Kort läsning
Jes 58:6a, 7


Detta är den fasta som jag vill ha: att du bryter ditt bröd s.t den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom, och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta.

Slutbön

Allsmäktige Gud, du som i påskens mysterium stän¬digt förnyar världen, låt din kyrka växa enligt din eviga plan, och ge henne allt som hon i denna tid behöver. Genom din Son?

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Vesper
Den 27 mars 2017, måndag
måndag i 4 fasteveckan

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Vänd bort din vrede, Gud, som straffet sänder,
vänd bort din vrede från bestörta länder!
Vänd bort din vrede, du som har i händer
livet och döden.

Böner så varma alla vi förenar:
Döm ej oss arma så som vi förtjänar!
Gud, dig förbarma! I din nåd allena
har vi vår räddning.

Bojor vi drager av den lott vi ärver,
lustar oss jagar, frestelser omvärver.
Gud, vi är svaga! Vill du oss fördärva
utan försköning?

För Jesu pina, för den törnekrona
han för de sina bar att dem förskona,
låt nåden skina! Oss i kärlek skona!
Var oss en fader!

Jesus allena hela kan det brutna,
med dig förena det från dig förskjutna,
genom det rena, från hans hjärta flutna
blodet och vattnet.

Låt oss ej falla, låt den förbön gälla
som för oss alla Jesus hördes fälla!
Dig vi åkallar, Gud, all godhets källa,
trefaldigt store! Amen.

eller: Till dig, vår konung... ⇓⇑

Ant. 1 Tacka Herren. Evigt varar hans nåd.

Psalm 136
Guds gärningar i historien
Att lovsjunga är att berätta om Herrens välgärningar (Cassiodorus)

I


Tacka Herren, ty hangar god, *
evigt varar hans nåd.
     Tacka gudarnas Gud,*
     evigt varar hans nåd.
Tacka herrarnas Herre, *
evigt varar hans nåd.
     Han ensam gör under, *
     evigt varar hans nåd.
Han skapade himlen med vishet, *
evigt varar hans nåd.
     Han bredde ut jorden på vattnen, *
     evigt varar hans nåd.
Han gjorde de stora ljusen, *
evigt varar hans nåd,
     solen till att råda över dagen, *
     evigt varar hans nåd,
måne och stjärnor tillsatt råda över natten, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Tacka Herren. Evigt varar hans nåd.

Ant. 2 Herre, vår Gud, stora och förunderliga är dina gärningar.

II

Han slog de förstfödda i Egypten, *
evigt varar hans nåd,
     och förde Israel ut därifrån, *
     evigt varar hans nåd,
med sin starka hand, sin mäktiga arm, *
evigt varar hans nåd.
     Röda havet klöv han mitt itu, *
     evigt varar hans nåd,
och lät Israel gå rakt igenom, *
evigt varar hans nåd.
     och vräkte farao och hans här i Röda havet, *
     evigt varar hans nåd.
Han ledde sitt folk i öknen, *
evigt varar hans nåd.
     Han slog mäktiga kungar, *
     evigt varar hans nåd, *
och dräpte väldiga kungar, *
evigt varar hans nåd:
     Sihon, amoreernas kung, *
     evigt varar hans nåd,
och Og, kungen av Bashan, *
evigt varar hans nåd.
     Han gav deras land till arvedel, *
     evigt varar hans nåd,
till arvedel åt sin tjänare Israel, *
evigt varar hans nåd.
     Han tänkte på oss i vår förnedring, *
     evigt varar hans nåd.
Han ryckte oss ur våra fienders grepp, *
evigt varar hans nåd.
     Han ger bröd åt allt levande, *
     evigt varar hans nåd.
Tacka himmelens Gud, *
evigt varar hans nåd.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, vår Gud, stora och förunderliga är dina gärningar.

Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus.

Canticum
Ef 1:3-10

Guds frälsningsplan


Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *
som i Kristus har välsignat oss
med all andlig välsignelse i himlen,
     han som, innan världens grund var lagd,
     har utvalt oss i honom *
     till att vara heliga och rena inför sig.
Av kärlek har han i förväg bestämt
— så var hans vilja och beslut — *
att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,
     för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
     som han har skänkt oss i den älskade.
I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
och våra överträdelser är nu förlåtna.
     Så rik är den nåd han har gett oss, *
     den nåd som låter vishet och insikt flöda över.
Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,
     den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
     att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.
Ara vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus.

Kort läsning
Rom 12:1-2


Jag ber er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Responsorium

Stor är friden + för dem som älskar din lag.
Stor är friden + för dem som älskar din lag.
Att hålla dina bud är den sanna glädjen
+ för dem som älskar din lag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Stor är friden + för dem som älskar din lag.

Ant. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans Son.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
     Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
     och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
     varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
     Han störtar härskare från deras troner, *
     och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
     Han tar sig an sin tjänare Israel *
     och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, för evigt.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans Son.

Förbön

Lovad vare vår himmelske Fader, som genom sin Son har lovat oss att höra varje bön som vi tillsammans ber. Trygga i detta löfte ropar vi till honom:
R. Herre, var nådig mot ditt folk.

Herre, du har fullkomnat lagen från Sinai genom Kristi bud
- skriv den i våra hjärtan och gör oss trogna mot ditt förbund.
Ge de makthavande en anda av tjänande och ansvar för sina bröder
- och låt dem mötas av folkets aktning och samverkan.
Stärk med din Ande dem som skall förkunna evangeliet i andra länder
- och ge dem medarbetare i dagens börda och solens hetta.
Låt barnen tillväxa i ålder och nåd
- och de unga upptäcka din kärlek och finna ett mål för sin väg.
Kom ihåg alla som insomnat i din frid
- och ge dem evigt liv.

Fader vår...

Slutbön
Allsmäktige Gud, du som i påskens mysterium stän¬digt förnyar världen, låt din kyrka växa enligt din eviga plan, och ge henne allt som hon i denna tid behöver. Genom din Son?

Completorium
Den 27 mars 2017, måndag
Måndag

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

Dig, Fader vår, som världen styr,
anropar vi när dagen flyr.
På vägen vi ej själva ser;
barmhärtighet och skydd oss ge.

Låt natten ge oss vila god,
och skölj oss i dess mörka flod,
att renade till själ och kropp
vi till en ny, ung dag står opp.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss fylla nu och all vår tid. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Ännu en dag... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 86
Bön under hot och fara
Välsignad är Gud, som tröstar oss i alla våra svårigheter (jfr 2 Kor 1:3,4)


Herre, vänd ditt öra till mig och svåra mig, *
ty jag är fattig och förtryckt.
     Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen, *
     rädda din tjänare som förtröstar på dig.
Herre, var mig nådig, *
ty hela dagen ropar jag till dig.
     Låt mig få glädjas över din hjälp, *
     ty till dig, Herre, lyfter jag min själ.
Du, Herre, är god och förlåtande, *
stor i nåd mot dem som åkallar dig.
     Lyssna, Herre, till mitt rop, *
     och ge akt på mina böner.
Jag åkallar dig i nödens tid, *
ty du skall svåra mig.
     Herre, ingen är dig lik bland gudarna, *
     inget är som dina verk.
Alla hedningar skall komma och tillbe inför dig, *
de skall ära ditt namn.
     Ty du är stor, och du gör under, *
     du allena är Gud.
Visa mig, Herre, din väg, *
jag vill vandra i din sanning.
     Behåll mitt hjärta vid detta enda: *
     att jag fruktar ditt namn.
Då vill jag tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta *
och ära ditt namn i evighet,
     ty din nåd mot mig är stor, *
     och du räddar mig ur dödsrikets djup.
Gud, fräcka människor har rest sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt liv, *
de har inte dig för ögonen.
     Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, *
     sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig och var mig nådig, +
ge kraft åt din tjänare, *
och hjälp din tjänsteflickas son.
     Ge mig ett tecken på din godhet: +
     låt dem som hatar mig stå där med skam *
     och se att du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek.

Kort läsning
1 Thess 5:9-10

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Responsorium

I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.
Ty du, Herre, låter mig bo avskild och i trygghet,
+ och i frid skall jag somna in.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag somna in.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.
     Ty mina ögon har skådat frälsningen *
     som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.
     Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
     nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte; ty Herren, Herren, är min starkhet och min lovsång.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete i dag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Ave Regina caelorum,
ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

eller: (översättning) Hell dig, drottning... ⇓⇑


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlemnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg