Kalender - breviar
Oktober 2019

TiOnToFr
1tisdag i 26 veckan 'under året'
Teresa av Jesusbarnet jungfru

2onsdag i 26 veckan 'under året'
Skyddsänglarna

3torsdag i 26 veckan 'under året'

4fredag i 26 veckan 'under året'
Franciscus av Assisi

5lördag i 26 veckan 'under året'

627 söndagen 'under året'
Bruno, präst

7Birgitta av Vadstena
Birgitta av Vadstena

8tisdag i 27 veckan 'under året'
Vår Fru av Rosenkransen

9onsdag i 27 veckan 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst

10torsdag i 27 veckan 'under året'

11fredag i 27 veckan 'under året'
Johannes XXIII påve

12lördag i 27 veckan 'under året'

1328 söndagen 'under året'

14måndag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr

15tisdag i 28 veckan 'under året'
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

16onsdag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru

17torsdag i 28 veckan 'under året'
Ignatius av Antiochia biskop och martyr

18fredag i 28 veckan 'under året'
Lukas evangelist

19lördag i 28 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst

2029 söndagen 'under året'

21måndag i 29 veckan 'under året'

22tisdag i 29 veckan 'under året'
Johannes Paulus II påve

23onsdag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

24torsdag i 29 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

25fredag i 29 veckan 'under året'

26lördag i 29 veckan 'under året'

2730 söndagen 'under året'

28måndag i 30 veckan 'under året'
Simon och Judas apostlar

29tisdag i 30 veckan 'under året'

30onsdag i 30 veckan 'under året'

31torsdag i 30 veckan 'under året'


Breviar - Kyrkans dagliga bön


Läsningsgudstjänst
Den 15 oktober 2019, tisdag
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Under natten eller tidigt om morgonen:

O du som speglar Faderns ljus,
ja, själv är ljuset ur hans djup,
med sång vi bryter nattens sömn.
Stå vid vår sida i vår bön.

Allt mörker från vår själ tag bort,
på flykt driv onda andars hop,
från sinnet lyft all sömnighet,
att det ej tyngs till jorden ned.

I tro vi nalkas nådens tron:
Förlåt vår svaghet, o Guds Son,
låt våra psalmers offergärd
för din skull leda till vårt väl.

Din är all makt och härlighet,
barmhärtighetens Kungason,
med Fadern och vår Hjälpare
en enda Gud i evighet. Amen.

Under dagen:

Du kom till jorden ej som gäst
men för att stanna hos oss kvar.
Hos mänskorna din kärlek var
vid sjö och strand, i by och berg.

Fast skyn har lyft dig för vår blick,
kan intet skilja oss från dig.
Ej längesen, ej långtifrån
men här och nu du med oss går.

Den som din kärlek har berört
har funnit mer än ögat sett
och örat hört och tanken tänkt:
dig själv som allt åt oss har skänkt.

Där du i bön och psalm bekänns,
stärks tron och glädjens eld blir tänd.
Kom, Jesus, nu och hos oss bliv.
I dig vi äger evigt liv. Amen.Ant. 1 Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig.

Psalm 102
En landsflyktigs klagan
Gud tröstar oss i alla våra svårigheter (2 Kor 1:4)

I


Herre, hör min bön, *
och låt mitt rop komma inför dig.

Dölj inte ditt ansikte, när jag är i nöd, *
hör mig när jag ropar, skynda att svara mig.

Ty mina dagar har försvunnit som rök, *
benen i min kropp bränner som eld.

Mitt hjärta är förbränt som gräs och förvissnat, *
jag glömmer att äta mitt bröd.

För min högljudda suckans skull *
tränger benen i min kropp ut till huden.

Jag är lik en pelikan i öknen, *
jag är som en uggla bland ruiner.

Jag får ingen sömn *
och har blivit lik en ensam fågel på taket.

Hela dagen smädar mig mina fiender, *
de som rasar mot mig förbannar med mitt namn.

Jag äter aska som bröd *
och blandar min dryck med gråt

för din vredes och förtörnelses skull, *
därför att du har gripit mig och kastat bort mig.

Mina dagar är som skuggan, när den förlängs, *
och jag själv förvissnar som gräs.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig.

Ant. 2 Herren hör de ödmjukas bön.

II

Men du, Herre, tronar för tid och evighet, *
man åkallar dig i släkte efter släkte.

Du skall stå upp och förbarma dig över Sion. +
Det är tid att du bevisar det nåd, *
ja, stunden har kommit.

Ty dina tjänare har dess stenar kära, *
de ser med sorg på resterna av dess glans.

Då skall hedningarna frukta Herrens namn *
och alla jordens konungar din härlighet,

när en gång Herren har byggt upp Sion *
och uppenbarat sig i sin härlighet,

när han har vänt sig till de utblottades bön *
och upphört att förakta deras rop.

Må detta tecknas upp för kommande släkten, *
så att det folk som skapas kan lova Herren:

Han har blickat ned från sin heliga höjd, *
Herren har skådat ned från himmelen till jorden,

för att höra den fångnes klagan *
och befria dödens barn,

för att man i Sion må förkunna Herrens namn *
och sjunga hans lov i Jerusalem,

när alla folk församlas *
och alla riken, för att tjäna Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Herren hör de ödmjukas bön.

Ant. 3 Du har lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

III

Han har brutit min kraft, *
han har förkortat mina dagar,

Jag säger: Min Gud, ta inte bort mig mitt i livet, *
du vars år varar från släkte till släkte.

I begynnelsen lade du jordens grund, *
och himlarna är dina händers verk.

De skall förgås, men du förblir, *
de skall alla nötas ut som en klädnad,

du skall förvandla dem som man byter sin dräkt, *
och de försvinner.

Men du är densamme, *
och dina år varar utan ände.

Dina tjänares barn skall få bo i landet, *
och deras avkomma skall bestå inför dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Du har lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Lyssna, mitt folk, till min undervisning,
vänd era öron till mina ord.

Första läsningen
Sak 1:1-21
Det nya Jernsalem


I åttonde månaden av Darejaves' andra regeringsår kom Herrens ord till Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten. Han sade: Svårt förtörnad var Herren på era fäder. Säg därför nu till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så vill jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Var inte som era fäder, för vilka forna tiders profeter predikade och sade: "Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och era onda gärningar". Men de ville inte höra och brydde sig inte om mig, säger Herren. Era fäder, var är de? Och profeterna, lever de kvar evinnerligen? Nej, men mina ord och mina rådslut, de som jag betrodde åt mina tjänare profeterna, de träffade ju era fäder, så att de måste vända om och säga: "Som Herren Sebaot hade beslutat att göra med oss, och som våra vägar och våra gärningar förtjänade, så har han också gjort med oss."
På tjugofjärde dagen i elfte månaden, det är månaden Sebat, i Darejaves' andra regeringsår, kom Herrens ord till Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten. Han sade: Jag hade en syn om natten: Jag fick se en man som red på en röd häst, och han höll stilla bland myrtenträden i dalsänkningen. Och bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Då frågade jag: "Vad betyder dessa, min herre?" Ängeln som talade med mig svarade mig: "Jag vill låta dig förstå vad dessa betyder." Och mannen som stod bland myrtenträden tog till orda och sade: "Det är dessa som Herren har sänt ut till att fara omkring på jorden."
Och själva tog de till orda och sade till Herrens ängel, som stod bland myrtenträden: "Vi har farit omkring på jorden och har funnit hela jorden lugn och stilla."
Då tog Herrens ängel åter till orda och sade: "Herre Sebaot, hur länge skall det dröja, innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har ju nu varit vred på dem i sjuttio år."
Och Herren svarade ängeln som talade med mig goda och tröstande ord, och ängeln som talade med mig sade sedan till mig: "Predika och säg: Så säger Herren Sebaot: Jag har stor nitälskan för Jerusalem och Sion, och jag är mycket förtörnad på hednafolken, som sitter så säkra, ty när jag var endast litet förtörnad, hjälpte de ytterligare till att fördärva. Därför säger Herren så: Jag vill åter vända mig till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall där bli uppbyggt, säger Herren Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Jerusalem.
Ytterligare må du predika och säga: Så säger Herren Sebaot: Ännu en gång skall mina städer få njuta överflöd av goda gåvor. Ja, Herren skall ännu en gång trösta Sion, och ännu en gång skall han utvälja Jerusalem."
Sedan lyfte jag upp mina ögon och fick då se fyra horn. Då frågade jag ängeln som talade med mig: "Vad betyder dessa?" Han svarade mig: "Detta är de horn som har för-skingrat Juda, Israel och Jerusalem."
Sedan lät Herren mig se fyra smeder. Då frågade jag: "I vilket ärende har dessa kommit?" Han svarade: "De förra var de horn som förskingrade Juda, så att ingen kunde lyfta upp sitt huvud. Men nu har dessa kommit för att injaga skräck hos dem, och för att slå av hornen på de hednafolk som har lyft sitt horn mot Judas land, för att förskingra dess inbyggare."

Responsorium Sak 1:16; Upp 21:23

Jag vill åter vända mig till Jerusalem i barmhärtighet.
+ Mitt hus skall där bli uppbyggt.
Staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Lammet är dess lampa.
+ Mitt hus skall där bli uppbyggt.

Andra läsningen
Ur Teresa av Avilas Boken om mitt liv.
Må vi alltid tänka på Kristi kärlek


Den som vid sin sida har Kristus Jesus, som först tog på sig lidandet, kan uthärda vad som helst. Han hjälper och styrker. Han sviker aldrig. Han är den sanne vännen. Jag inser nu klart, och har insett det alltsedan, att för att vara Gud till viljes och få del av hans stora nådegåvor går vägen genom Kristi allraheligaste Mandom, i vilken Hans Majestät säger sig ha behag.
Många, många gånger har detta bevisats för mig genom erfarenhet. Herren har sagt mig det. Det är alldeles klart för mig att genom den porten har vi att träda in om vi vill att det högsta Majestätet skall visa oss sina stora hemligheter. Ingen annan väg skall användas, även om man nått fram till kontemplationens högsta höjder. Det är denna väg som är säker. Vår Herre är den från vilken allt gott kommer oss till del. Det är han som ger oss undervisning. Att betrakta hans liv ger oss det bästa mönstret.
Vad kan vi högre önska än en sådan vän vid vår sida som inte överger oss i prövningarna och sorgerna, vilket våra vänner här i världen gör? Salig vare den som i sanning älskar honom och ständigt har honom hos sig. Låt oss betrakta den ärorike Sankt Paulus, vars mun aldrig upphörde att tala om Jesus därför att hans hjärta alltid var uppfyllt av honom. Alltsedan jag kom till denna insikt har jag uppmärksamt betraktat några av de heliga, stora kontemplativa andar som aldrig har gått någon annan väg än denna. Sankt Franciscus visar detta med sina sår; Sankt Antonius av Padua, med Jesusbarnet; Sankt Bernhard, med sin kärlek till Kristi mänskliga natur; Sankta Katarina av Siena.
När vi tänker på Kristus bör vi alltid minnas med vilken kärlek han har förlänat oss så stora nådegåvor och vilken underpant Gud har skänkt som bevis på den kärlek han hyser för oss; ty kärlek föder kärlek. Och även om vi bara är i början och alltjämt fulla av mycket ont, må vi vinnlägga oss om att begrunda detta och väcka upp vår egen kärlek; ty om Herren en enda gång ger oss nåden att trycka in denna kärlek i våra hjärtan, blir allt lätt och vi kan åstadkomma mycket på kort tid och med ringa möda. Må Hans Majestät förläna oss den - han vet bäst hur väl vi behöver den - för den kärleks skull som han hyser till oss, för sin ärorike Sons skull, han som fick betala ett så högt pris för att visa oss den, amen.

Responsorium Ps 73:27, 28; 1 Kor 6:17

De som har vikit bort från dig, Herre, skall förgås.
+ Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud, jag söker min tillflykt hos Herren.
Den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom.
+ Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud, jag söker min tillflykt hos Herren.

Slutbön

Himmelske Fader, genom din Ande sände du den heliga Teresa att visa kyrkan vägen till fullkomligheten. Låt oss finna näring i hennes undervisning och tändas av längtan efter den sanna heligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Invitatorium
Den 15 oktober 2019, tisdag
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare


(eller - black-white)

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.

Ant. Låt oss med de rena jungfrurna, som följer Lammet, prisa och tillbedja Herren.

Psalm 95
Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13)


[Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, *
jubel till vår frälsnings klippa.]
Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse *
och höja jubel till honom med lovsång.
Ty Herren är en väldig Gud, *
en väldig konung över alla gudar. Ant.

Han har jordens djup i sin hand, *
och bergens höjder är hans.
Hans är havet, ty han har gjort det, *
och hans händer har danat det torra. Ant.

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, *
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.
Ty han är vår Gud,
och vi är det folk som han har till sin hjord, *
vi är får som står under hans vård. Ant.

O att ni i dag ville höra hans röst!
Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, *
såsom på Massas dag i öknen,
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
fastän de hade sett mina verk. Ant.

I fyrtio år var det släktet mig till leda, +
och jag sade: 'De är ett folk
som far vilse med sitt hjärta, *
och de vill inte veta av mina vägar.'
Då svor jag i min vrede: *
'De skall inte komma in i min vila.' Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

eller: Psalm 100 ⇓⇑
eller: Psalm 67 ⇓⇑
eller: Psalm 24 ⇓⇑

Laudes
Den 15 oktober 2019, tisdag
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O hur vackra era ansikten är,
ni saliga jungfrur, ädla släkte,
ni som skådar Gud
och bygger hus i morgonrodnaden!
I er ser Konungen sin egen bild,
ty er har han i förväg tecknat
med all himlens skönhet.
Ni är den underbaraste trädgård,
som doftar av allt slags ljuvlighet.
R.  Den vars hjärta är rent
     får gå upp på Herrens berg.

Se, jag vill locka henne bort, säger Herren,
och föra henne ut i öknen
och tala ljuvligt till henne. R.

Och jag skall trolova mig med dig för evig tid,
jag skall trolova mig med dig i rättfärdighet och rätt,
i nåd och barmhärtighet. R.

Ja, i trofasthet skall jag trolova mig med dig,
och du skall så lära känna Herren. R.

O hur vackra era ansikten är,
ni saliga jungfrur, ädla släkte,
ni som skådar Gud
och bygger hus i morgonrodnaden!
I er ser Konungen sin egen bild,
ty er har han i förväg tecknat
med all himlens skönhet.
Ni är den underbaraste trädgård,
som doftar av allt slags ljuvlighet.

R.  Den vars hjärta är rent
     får gå upp på Herrens berg.


Ant. 1 Jag är fri att följa Kristus, jag törstar efter Kristus, jag trår efter ständig förening med Kristus.

Psalm 100
En konungs löfte
Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud (Joh 14:15)


Om nåd och rätt vill jag sjunga, *
Herre, dig vill jag prisa.

Jag vill ropa ut min insikt om ostrafflighetens väg. *
När kommer du till mig?

Jag vill leva ostraffligt där jag bor i mitt hus, *
jag vill inte ens se åt det som är orätt,

att öva orättfärdighet hatar jag, *
hos mig skall inget sådant få finnas.

Falskhet skall vara mig fjärran, *
jag vill inte veta av något ont.

Den som i hemlighet förtalar sin nästa, *
honom vill jag förgöra,

den som har stolta ögon och högmodigt hjärta, *
honom kan jag inte fördra.

Mina ögon söker de trogna i landet, *
de skall få bo hos mig.

Den som vandrar på ostrafflighetens väg, *
han får vara min tjänare.

Men den som sviker och bedrar får inte bo i mitt hus, *
ingen lögnare skall bestå inför mina ögon.

Morgon efter morgon
skall jag förgöra alla gudlösa i landet *
och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag är fri att följa Kristus, jag törstar efter Kristus, jag trår efter ständig förening med Kristus.

Ant. 2 Prisa Herren, ni jungfrur. Han som har väckt er vilja att viga er åt honom har nu krönt sin gåva i er.

Canticum
Till Dan B:3-4,6,ll-18
Asarjas bön i den brinnande ugnen
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13)


Prisad och lovad är du, Herre, våra fäders Gud, *
ditt namn skall äras i evighet.

Ty allt vad du har gjort oss är rättfärdigt, +
dina gärningar är de rätta, dina vägar är raka, *
och i dina domslut finns alltid sanningen.

I synd och laglöshet avföll vi från dig, *
vi syndade i allt vad vi gjorde.

För ditt namns skull, överge oss inte för alltid, *
upphäv inte ditt förbund

och ta inte din barmhärtighet från oss, *
för Abrahams skull, som du älskade,

för din tjänare Isaks skull *
och för Israels, som var din helige.

Dem lovade du att ge ättlingar +
lika talrika som himlens stjärnor *
och sandkornen på havets strand.

Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk; *
i dag är vi för våra synders skull
obetydligast på hela jorden.

I denna tid finns varken furste, profet eller ledare, +
varken brännoffer eller slaktoffer,
matoffer eller rökelse, *
och ingen plats, där vi kan offra inför dig
och vinna nåd.

Men ta emot oss *
när vi kommer med förkrossad själ
och ödmjuk ande,

som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar *
och feta lamm i tiotusental.

Må detta bli vårt offer inför dig i dag,
och därtill en fullkomlig lydnad för dig, *
ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

Nu följer vi dig helhjärtat, *
vi fruktar dig och söker oss till dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 2 Prisa Herren, ni jungfrur. Han som har väckt er vilja att viga er åt honom har nu krönt sin gåva i er.

Ant. 3 De som har korsfäst sitt kött skall få jubla i himlens härlighet.

Psalm 144:1-10
Tacksägelse för seger och fred
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13)


Lovad vare Herren, min klippa, +
han som lär mina armar att kriga, *
mina händer att strida,

mitt värn och min borg, *
min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt, *
han som lägger folken under mina fötter.

Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne, *
en människoson, att du tänker på honom?

Människan är lik en vindfläkt, *
hennes dagar som en försvinnande skugga.

Herre, sänk din himmel och far ned, *
rör vid bergen, så att de ryker.

Låt blixtar flamma och skingra mina fiender, *
skjut dina pilar och förvirra dem.

Räck ut dina händer från höjden och befria mig, *
rädda mig ur de väldiga vattnen,
ur främlingarnas våld.

Ur deras mun strömmar lögner, *
de lyfter handen till falska eder.

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära, *
till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna *
och räddar din tjänare David.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 De som har korsfäst sitt kött skall få jubla i himlens härlighet.

Kort läsning
Höga V 8:7


De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. Om någon ville ge alla ägodelar i sitt hus för kärleken, så skulle han ändå bli försmådd.

Responsorium

Mitt hjärta minns att du har sagt: Sök mitt ansikte. + Ditt ansikte, Herre, söker jag.
Mitt hjärta minns att du har sagt: Sök mitt ansikte. + Ditt ansikte, Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig.
+ Ditt ansikte, Herre, söker jag.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Mitt hjärta minns att du har sagt: Sök mitt ansikte. + Ditt ansikte, Herre, söker jag.

Ant. Hon är den kyska jungfrun, som fick gå in i livet med Kristus. Hon strålar i jungfrurnas skara som solen i dess glans.

Benedictus (Sakarias lovsång)
Luk 1:68-79


Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,

så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Hon är den kyska jungfrun, som fick gå in i livet med Kristus. Hon strålar i jungfrurnas skara som solen i dess glans.

Förbön

Kristus är de heliga jungfrurnas brudgum och krona. Låt oss i tro be till honom:
R. Du himmelske brudgum, hör vår bön.

Kristus, de heliga jungfrurna älskade dig som sin ende brudgum
— låt inget skilja oss från din kärlek.
Du som krönte din moder Maria till jungfrurnas drottning
— låt oss, på hennes förbön, tjäna dig i hjärtats renhet.
De heliga jungfrurna strävade att tjäna dig, med odelat hjärta och med kropp och själ
— låt ingenting i denna förgängliga värld dra oss bort från dig.
Herre Jesus, vår brudgum, som de kloka jungfrurna väntade på
— låt oss, vakna i hoppet, vänta på din ankomst.
På förbön av den heliga N., som var en klok och förståndig jungfru, ber vi:
— ge oss evangeliets visdom och ett hjärta utan svek.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Himmelske Fader, genom din Ande sände du den heliga Teresa att visa kyrkan vägen till fullkomligheten. Låt oss finna näring i hennes undervisning och tändas av längtan efter den sanna heligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.


Ters
Den 15 oktober 2019, tisdag
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.


Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.


Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig; dölj inte ditt ansikte för mig.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig; dölj inte ditt ansikte för mig.

Kort läsning
1 Joh 3:17-18


Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

Salig den som är nådig och barmhärtig,
den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt.

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du som vid tredje timmen utgöt Hjälparen, den helige Ande, över apostlarna, ge honom också åt oss, så att vårt vittnesbörd i världen blir trovärdigt och troget. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Sext
Den 15 oktober 2019, tisdag
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Gud, din stilla, starka makt
i tidens tysta gång du lagt,
där gryning tänds kring bergens krans,
där solen står i middagsglans.

Släck ont begär och hat och strid.
Ge kroppen hälsa, hjärtat frid.
Var med oss, led oss där vi går.
Vår dag är din, din dag är vår.

O Skapare av evighet,
i Sonen låt barmhärtighet,
i Anden läkedom och frid
oss följa nu och all vår tid. Amen.

eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑
eller: När dagen full av möda är ⇓⇑
eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑


Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.


Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig; dölj inte ditt ansikte för mig.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig; dölj inte ditt ansikte för mig.

Kort läsning
5 Mos 30:11,14


Det bud som jag i dag ger dig är dig inte för svårt och är inte långt borta. Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan göra efter det.

Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig.

Slutbön

Gud, du uppenbarade för Petrus din plan att rädda alla folk. Ge oss nåden att arbeta som dina verktyg på ett sätt som kan behaga dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Non
Den 15 oktober 2019, tisdag
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑


Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.

Psalm 119:XVIII (137-144)

Du är rättfärdig, o Herre, *
och dina domar är rättvisa.

Du har givit dina vittnesbörd *
i rättfärdighet och trofasthet.

Jag förtärs av nitälskan, *
ty mina ovänner glömmer dina ord.

Dina löften är rena och beprövade, *
och din tjänare har dem kära.

Jag är ringa och föraktad, *
men jag glömmer inte dina befallningar.

Din rättfärdighet består för evigt, *
och din lag är sanning.

Nöd och trångmål har träffat mig, *
men dina bud är min lust.

Dina vittnesbörd är evigt rättfärdiga. *
Ge mig förstånd, så att jag får leva.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.


Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.

Psalm 88
Bön i svår plåga
Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53)

I


Herre, min Gud, min frälsare, *
dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, *
vänd ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, *
och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag räknas bland dem som farit ner i graven, *
jag är som en man utan livskraft.

Jag har blivit som de döda, *
lik de slagna som ligger i graven,

dem som du inte längre tänker på *
och som är avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig långt ner i graven, *
ner i mörkret, ner i djupet.

Din vrede vilar tung på mig, *
alla dina böljors svall låter du gå over mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Låt min bön komma inför ditt ansikte, o Herre.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig; dölj inte ditt ansikte för mig.

II

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, +
du har gjort mig till en styggelse för dem, *
jag ligger fången och kan inte komma ut.

Mitt öga förtvinar av lidande, +
Herre, jag åkallar dig dagligen, *
jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda, *
eller kan skuggorna stå upp och tacka dig?

Berättar man i graven om din nåd, *
i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under *
och din rättfärdighet i glömskans land?

Men jag ropar till dig, *
Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig, *
varför döljer du ditt ansikte för mig?

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, +
jag har drabbats av slag på slag, *
så att jag är nära att förtvivla.

Din vredes lågor går över mig, *
dina fasor förgör mig.

De omger mig ständigt som vatten, *
de kringränner mig från alla sidor.

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, *
i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 3 Herre, jag ropar till dig; dölj inte ditt ansikte för mig.

Kort läsning
Jes 55:10-11


Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun: det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till.

Herren sänder ut sitt ord över jorden.
Hans befallning skyndar iväg med hast.

Slutbön

Gud, du lät en ängel visa frälsningens väg för Cornelius. Lär oss att villigt ställa oss i varandras tjänst, så att vi tillsammans i din kyrka finner vägen hem till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.Vesper
Den 15 oktober 2019, tisdag
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare


(eller - black-white)

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn


Ant. 1 Jag vill bevara mig kysk för dig och hålla min lampa brinnande. Du min brudgum, jag skyndar dig till mötes.

Psalm 137:1-6
Vid Babels floder
Denna folkets yttre fångenskap bör betraktas som en bild av den andliga fångenskapen (Hilarius)


Vid Babels floder satt vi och grät,
när vi tänkte på Sion, *
i pilträden som stod där hängde vi upp våra harpor.

De som höll oss fångna befallde oss att sjunga, +
våra plågoandar krävde att vi skulle vara glada: *
"Sjung för oss en sång om Sion!"

Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång *
när vi är i främmande lånd?

Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, *
så må min högra hand förtvina.

Min tunga må fastna vid min gom,
om jag inte längre tänker på dig, *
om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. 1 Jag vill bevara mig kysk för dig och hålla min lampa brinnande. Du min brudgum, jag skyndar dig till mötes.

Ant. 2 Saliga de renhjärtade: de skall se Gud.

Psalm 138
Tacksägelse
Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden (Upp 21:24)


Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, *
inför änglarna vill jag sjunga ditt lov.

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, *
och prisa ditt namn för din nåd och din sanning.

Ty du har hållit allt du lovat, *
ja, gjort långt mer än allt vad du sagt oss.

Du svarade mig, när jag ropade, *
du gav mig frimodighet och kraft.

Herre, alla jordens konungar skall tacka dig, *
när de får höra dina ord.

De skall sjunga om Herrens vägar, *
ty Herrens ära är stor.

Herren tronar i höjden, men han ser till de ringa *
och känner igen de högmodiga fjärran ifrån.

Om än min väg går genom nöd, *
så behåller du mig vid liv.

Du räcker ut din hand mot mina fienders vrede, *
och din högra hand hjälper mig.

Herren står mig bi.
Herre, evigt varar din nåd. *
Överge inte dina händers verk!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Saliga de renhjärtade: de skall se Gud.

Ant. 3 Jag håller fast vid Kristus, jag är stadigt rotad i honom.

Canticum
Upp 4:11; 5:9,10,12

De återlöstas lovsång


Du är värdig, du vår Herre och Gud,
att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk
och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jag håller fast vid Kristus, jag är stadigt rotad i honom.

Kort läsning
1 Kor 7:32b, 34a


Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han skall vara Herren till lags. En ogift kvinna eller flicka tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till kropp och själ.

Responsorium

Jungfrurna leds in till konungen, + under glädje och fröjd förs de fram.
Jungfrurna leds in till konungen, + under glädje och fröjd förs de fram.
De tågar in i konungens palats,
+ under glädje och fröjd förs de fram.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Jungfrurna leds in till konungen, + under glädje och fröjd förs de fram.

Ant. Kom, du Kristi brud, och ta emot den krona som Herren har berett åt dig för evigt.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55


Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Kom, du Kristi brud, och ta emot den krona som Herren har berett åt dig för evigt.

Förbön

Kristus har prisat dem som för himmelrikets skull avstår från äktenskapet. Vi vänder oss till honom i bön:
R. Du kyrkans brudgum, hör vår bön.

Kristus, du vill att kyrkan skall bli en ren jungfru i obrottslig trohet mot dig
— helga henne och rena henne från allt som fläckar hennes skönhet.
Kristus, de kloka jungfrurna gick dig till mötes med trons lampor brinnande
— låt aldrig trohetens låga slockna för dina tjänarinnor.
Herre, genom dig har kyrkan, jungfru och moder, bevarat tron ren och oförfalskad
— bevara alla kristna i trohet mot ditt ord.
Du låter ditt folk glädja sig över den heliga N:s minnesdag
— låt oss också känna oss ledsagade av hennes förbön.
Du som öppnade bröllopssalen för de trogna jungfrurna
— låt våra avlidna bröder och systrar ta del i den himmelska bröllopsmåltiden.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Himmelske Fader, genom din Ande sände du den heliga Teresa att visa kyrkan vägen till fullkomligheten. Låt oss finna näring i hennes undervisning och tändas av längtan efter den sanna heligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.


Completorium
Den 15 oktober 2019
Tisdag


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vareFadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja)

Hymn

O Jesu, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
o kom och ingå i mitt tjäll,
det lider snart, ack snart till kväll.

Jag ensam är och utan ro.
O kom och i mitt hjärta bo.
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbliv i mörkret ock mig när.

Allt vad av nåd du givit har
jag anförtror i ditt förvar.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.


eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑
eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑
eller: Så går en dag... ⇓⇑
eller: Av goda makter... ⇓⇑
eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑
eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Psalm 143:1-11
Bön i betryck
Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16)


Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, *
svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet.

Gå inte till doms med din tjänare, *
ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, *
han höljer mig i mörker som de längesedan döda.

Min ande försmäktar, *
mitt hjärta har stelnat i mitt bröst.

Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, *
jag begrundar dina händers verk.

Jag räcker ut mina händer till dig, *
som ett törstigt land längtar min själ efter dig.

Herre, skynda att svåra mig, *
ty min ande förgås.

Dölj inte ditt ansikte, *
låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven.

Låt mig om morgonen förnimma din nåd, *
ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg som jag bör vandra, *
ty till dig lyfter jag min själ.

Herre, rädda mig från mina fiender, *
hos dig söker jag skydd.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, *
må din goda ande leda mig på jämn mark.

Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, *
för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1  Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig.

Kort läsning
1 Pet 5:8-9a

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Responsorium

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Nunc dimittis
Luk 2:29-32


Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *
i frid, som du har lovat.

Ty mina ögon har skådat frälsningen *
som du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.
eller:
Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön
 Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.
Amen.
eller:
Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr.
Amen.

Maria-antifon

Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑
eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑
eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑
eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑
eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑
eller: Mundi Domina... ⇓⇑
eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑Start  Omi  Breviar  Liturgi 
Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg