Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Maj 2018

TiOnToFr
1tisdag i 5 påskveckan
Josef arbetaren

2onsdag i 5 påskveckan
Athanasios biskop och kyrkolärare

3torsdag i 5 påskveckan
Filippos och Jakob apostlar

4fredag i 5 påskveckan

5lördag i 5 påskveckan

6Sjätte Påsksöndagen

7måndag i 6 påskveckan

8tisdag i 6 påskveckan

9onsdag i 6 påskveckan

10Kristi Himmelsfärdsdag

11fredag i 6 påskveckan

12lördag i 6 påskveckan
Nereus och Achilleus martyrer, Pankratios, martyr

13Sjunde Påsksöndagen
Vår Fru av Fatima

14måndag i 7 påskveckan
Mattias apostel

15tisdag i 7 påskveckan

16onsdag i 7 påskveckan

17torsdag i 7 påskveckan

18fredag i 7 påskveckan
Erik konung och martyr Sveriges skyddspatron

19lördag i 7 påskveckan
Johannes I påve och martyr

20Pingstdagen
Bernardino av Siena präst

21måndag i 7 veckan 'under året'
Jungfru Maria, kyrkans moder

22tisdag i 7 veckan 'under året'
Rita av Cascia ordenskvinna

23onsdag i 7 veckan 'under året'

24Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

25fredag i 7 veckan 'under året'
Beda Venerabilis präst och kyrkolärare, Gregorius VII påve, Maria Magdalena de Pazzi jungfru

26lördag i 7 veckan 'under året'
Filippo Neri präst

27Heliga Trefaldighets dag
Augustinus av Canterbury biskop

28måndag i 8 veckan 'under året'

29tisdag i 8 veckan 'under året'

30onsdag i 8 veckan 'under året'

31torsdag i 8 veckan 'under året'
Jungfru Marias besökLiturgiska texter
Den 21 maj 2018, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder


Helgon: Jungfru Maria, kyrkans moder
Den saliga jungfru Maria har fått titeln Kyrkans moder, eftersom hon födde Kristus, Kyrkans huvud, och alldeles innan hennes Son på korset överlämnade sin ande gjordes till moder för alla återlösta. Den [helige] påven Paulus VI bekräftade högtidligt denna titel i sitt tal till konciliefäderna vid Andra Vatikankonciliet 21 november 1964 och stadgade att ”hela det kristna folket med tanke på detta ljuvliga namn nu skulle växa i sin vördnad för Guds Moder”.


Dagens bön:
Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son ?


Läsningar: 1 Mos 3:9-15, 20, Ps 87:1?2, 3, 5, 6 Joh 19:25?34

Första läsningen
1 Mos 3:9–15, 20
(Moder till alla som lever)


Läsning ur Första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han frågade: ”Var är du?” Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården. Då blev jag rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” Då sade Herren Gud: ”Vem har låtit dig förstå att du är naken? Du har alltså ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: ”Kvinnan som du gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, och då åt jag.” Herren Gud sade till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan svarade: ”Ormen bedrog mig, och då åt jag.” Då sade Herren Gud till ormen:
”Eftersom du gjort detta skall du vara förbannad och utstött från alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du kräla, och stoft skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han skall trampa sönder ditt huvud, och du skall hugga honom i hälen.”
Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7 (R. v. 3)

R.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.

Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
Herren älskar det mer än andra boningar i Jakob. R.

Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.
Ja, om Sion skall det sägas:
”I henne är alla födda”,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
”Där är de alla födda.”
Och under sång och dans skall de säga:
”Alla mina källor är i dig.” R.

Halleluja


O du saliga Jungfru, som födde Herren!
O du heliga Kyrkans moder,
som med din bön låter hans Andes låga brinna i oss!

Evangelium
Joh 19:25–34
(”Där är din son.” ”Där är din mor.”)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.
Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.
Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter