Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Juni 2019

TiOnToFr
1lördag i 6 påskveckan
Justinus martyr

2Sjunde Påsksöndagen
Marcellinus och Petrus martyrer

3måndag i 7 påskveckan
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

4tisdag i 7 påskveckan
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru

5onsdag i 7 påskveckan
Bonifatius biskop och martyr

6torsdag i 7 påskveckan
Norbert av Xanten biskop

7fredag i 7 påskveckan

8lördag i 7 påskveckan

9Pingstdagen
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare

10måndag i 10 veckan 'under året'
Jungfru Maria, kyrkans moder

11tisdag i 10 veckan 'under året'
Barnabas apostel

12onsdag i 10 veckan 'under året'
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel

13Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
Antonius av Padua präst och kyrkolärare

14fredag i 10 veckan 'under året'

15lördag i 10 veckan 'under året'

16Heliga Trefaldighets dag

17måndag i 11 veckan 'under året'

18tisdag i 11 veckan 'under året'

19onsdag i 11 veckan 'under året'
Romuald abbot

20torsdag i 11 veckan 'under året'

21fredag i 11 veckan 'under året'
Aloisius Gonzaga ordensman

22lördag i 11 veckan 'under året'
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer

23Kristi Kropps och Blods högtid

24Johannes Döparens födelse
Johannes Döparens födelse

25tisdag i 12 veckan 'under året'
David av Munktorp abbot

26onsdag i 12 veckan 'under året'

27torsdag i 12 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

28Jesu Hjärtas Dag
Irenaeus av Lyon biskop och martyr

29Petrus och Paulus
Petrus och Paulus

3013 söndagen 'under året'
Den romerska kyrkans första martyrerLiturgiska texter

 PDF fil

Den 16 juni 2019, söndag
Heliga Trefaldighets dag


Inledning:

Idag bekänner vi på ett särskilt sätt det största kristna trosmysteriet - Den trefaldige Gudens mysterium: Fadern och Sonen och den helige Ande. Tillsammans med den helige Augustinus ropar vi: 'Vem kan fatta den allsmäktiga Treenigheten (?), Förekom dig själv, min tro, och bekänn din Gud: Helig, helig, helig, min Gud, i ditt namn har vi blivit döpta, Fader, Son och helig Ande. I ditt namn döper vi också våra barn (...). Du är själva Godheten, som inte är beroende av någon annans godhet, du förblir i vila, eftersom du själv är din egen vila. Vilken människa skulle kunna hjälpa en annan människa att förstå denna sanning? Det är Dig man måste be om denna nåd, det i Dig man måste söka, och det är på dina portar, som man måste bulta. Då kommer vi att få, då kommer vi att finna, då kommer portarna att öppnas för oss.'

I ödmjukhet står vi inför den helige Guden, medvetna om vår ovärdighet och synd och ber om nåd, så att vi med rent hjärta skall kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi.

HERRE - Eviga Vishet, vilken har funnits från begynnelsen innan jorden skapades. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - Ordet, genom vilket Fadern har uppenbarat sin kärlek och barmhärtighet. Kristus, förbarma dig.
HERRE - världsalltets konung, dig har getts all makt i himlen och på jorden. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din Son...

Läsningar: Ords 8:22-31, Ps 8, Rom 5:1-5, Joh 16:12-15

Första läsningen
Ords 8:22-31
(Innan jorden fanns blev Visheten född)


Läsning ur Ordspråksboken.
Herren skapade mig som det första,
som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan.
I urtiden formades jag,
i begynnelsen, innan jorden fanns.
Innan djupen blev till föddes jag,
när det ännu inte fanns källor med vatten,
innan bergen fått sin grund,
innan höjderna fanns föddes jag,
när han ännu inte gjort land och fält
eller mullen som täcker jorden.
När han spände upp himlen var jag där,
när han välvde dess kupa över djupet,
när han fyllde molnen däruppe med kraft
och lät djupets källor bryta fram,
när han satte en gräns för havet
och vattnet stannade där han befallt,
när han lade jordens grundvalar,
då var jag som ett barn hos honom.
Jag var hans glädje dag efter dag
och lekte ständigt inför honom,
jag lekte i hela hans värld
och gladde mig med människorna.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (613)
Ps 33:4-6, 9, 18-20, 22

R.
Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden.


När jag ser din himmel, dina fingrars vérk, *
månen och stjärnorna som du har berétt,
vad är då en människa, att du tänker på henne, *
eller en människoson, att du tar dig án honom? R.

En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, *
men du har krönt honom med ära och härlighet.
Du satte honom till herre över dina händers vérk, *
allting lade du under hans fötter: R.

alla får och óxar, *
likaså vildmarkens djúr,
fåglarna under himlen och fiskarna i hávet, *
allt som vandrar havens vägar. R.

Andra läsningen
Rom 5:1-5
(Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
som var och som är och som skall komma.

Evangelium
Joh 16:12-15
(Av mig skall han ta emot det han låter er veta)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.«
Så lyder Herrens evangelium.P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2004
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2007
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2010
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2013
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2016

Förböner:

Vi ber till Gud Fadern i himlen genom Jesus Kristus i den helige Andes namn.

1. För den splittrade kristenheten, att våra ansträngningar att uppnå enhet snart låter oss mötas vid ett och samma nattvardsbord, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För nationer där splittring och krig råder, att de i stället skall använda sina krafter till att lösa sina konflikter, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För kyrkans herdar, att de genom att förvalta sakramenten drar alla döpta närmare Kristus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För teologer, som fördjupar sig i Guds ord och i kyrkans lära, att deras tro förblir stark, så att de på bästa sätt kan förmedla mysteriet om den Treenige Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vårt deltagande i detta trons väldiga mysterium, som eukaristin utgör, visar sin frukt i vår kärlek till vår nästa, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Herre, barmhärtige Fader, hör de böner, som vi alla, förenade i den helige Ande, frambär inför dig. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare, som lever och råder i evighet. Amen.

Andra liturgiska texter