Kalender - liturgi
Januari 2020

TiOnToFr
1Guds Mor Maria
Guds Mor Maria

2torsdag efter Nyårsdagen
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

3fredag efter Nyårsdagen
Jesu Heliga Namn

4lördag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

5Andra söndagen efter Jul
Vardag efter Nyårsdagen

6Herrens Uppenbarelse
Herrens Uppenbarelse

7tisdag efter Epifania
Raimond av Penafort präst

8onsdag efter Epifania
Vardag efter Epifania

9torsdag efter Epifania
Vardag efter Epifania

10fredag efter Epifania
Vardag efter Epifania

11lördag efter Epifania
Vardag efter Epifania

12Herrens Dop
Vardag efter Epifania

13måndag i 1 veckan 'under året'
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare

14tisdag i 1 veckan 'under året'

15onsdag i 1 veckan 'under året'

16torsdag i 1 veckan 'under året'

17fredag i 1 veckan 'under året'
Antonius abbot

18lördag i 1 veckan 'under året'
S:t Eriks domkyrkas invigning

192 söndagen 'under året'
Henrik biskop och martyr Finlands apostel

20måndag i 2 veckan 'under året'
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

21tisdag i 2 veckan 'under året'
Agnes jungfru och martyr

22onsdag i 2 veckan 'under året'
Vincentius av Saragossa diakon och martyr

23torsdag i 2 veckan 'under året'

24fredag i 2 veckan 'under året'
Francois de Sales biskop och kyrkolärare

25lördag i 2 veckan 'under året'
Paulus omvändelse

263 söndagen 'under året'
Timotheos och Titus biskopar

27måndag i 3 veckan 'under året'
Angela Merici jungfru

28tisdag i 3 veckan 'under året'
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

29onsdag i 3 veckan 'under året'

30torsdag i 3 veckan 'under året'

31fredag i 3 veckan 'under året'
Giovanni Bosco prästLiturgiska texter


 PDF fil

Den 19 januari 2020, söndag
2 söndagen 'under året'

Henrik biskop och martyr Finlands apostel - firas ej

Inledning:

Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden under året' pågått, en period då vi påminns om olika händelser och hemligheter i Kristi liv. I dag befinner vi oss fortfarande i uppenbarelsens ljus vid Jordan, Jesu uppenbarelse som Messias 'för dem som bor i dödens land och skugga'. Genom deltagandet i eukaristin avger vi ett vittnesbörd om vår tro på hans sändning och kraften i hans död och uppståndelse.

HERRE - Det sanna ljuset, du har lett oss från mörkret till ditt underbara ljus. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - Guds tjänare, du har helgat oss och kallat oss till det eviga livet. Kristus, förbarma dig.
HERRE - Guds lamm, genom ditt offer på korset har du tagit bort våra synder. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son...

Läsningar: Jes 49:3,5-6, Ps 40, 1 Kor 1:1-3, Joh 1:29-34

Första läsningen
Jes 49:3, 5-6
(Genom dig skall jag visa min härlighet)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren sade till mig:
Du är min tjänare, Israel, g
genom dig skall jag visa min härlighet.
Nu har Herren talat,
han som skapade mig till sin tjänare
redan i moderlivet,
för att jag skulle föra Jakob tillbaka
och låta Israel samlas hos honom.
Så skulle jag vinna ära inför Herren
och min Gud vara min styrka.
Han säger:
Det är inte nog att du är min tjänare,
som upprättar Jakobs stammar
och för tillbaka Israels överlevande,
jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,
för att min räddning skall nå över hela jorden.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (633)
Ps 40:2, 4ab, 7-10

R.
Se, jag kommer för att göra din vilja.

Jag satte allt mitt hopp till Hérren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt róp.
Han lade en ny sång i min mún, *
en lovsång till vår Gúd. R.

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
– öppna öron har du gívit mig – *
du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: Se, jag kómmer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. R.

Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, *
och din lag är i mitt hjärta.
Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora försámlingen.
Jag sluter inte mina läppar, *
du, Herre, vét det. R.

Andra läsningen
1 Kor 1:1-3
(Nåd och frid)


Läsning ur Paulus första brev till Korintierna.
Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Joh 1:14a, 12a

Ordet blev människa och tog sin boning ibland oss;
alla som tar emot honom får bli Guds barn.

Evangelium
Joh 1:29-34
(Där är Guds lamm)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden såg Johannes döparen Jesus komma, och han sade: »Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten.« Och Johannes vittnade och sade: »Jag har sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: ’Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.’ Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Vi frambär våra ödmjuka böner till Fadern, som har sänt sin son som ett offer för våra synder.

1. För den heliga kyrkan, att hon i tro förkunnar Kristus för världen, honom som bringar frälsning till alla människor, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För den helige Fadern, biskopen av Rom, att hans apostoliska tjänande bär ut evangeliets ljus till hela världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För människorna i våra hemländer, att de må leva i fred och rättvisa, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som blivit kallade att tjäna Gud, att de i varje ögonblick av sitt liv vittnar om honom, som har kallat dem, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För alla oss som samlas här kring altarbordet, att vi i vår vardag svarar på kallelsen till helighet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Herre, hjälp oss att i likhet med din son alltid vara beredda att göra din vilja; låt vår bön finna nåd inför dina ögon och skänk oss det som är enligt din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter