Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
Augusti 2019

TiOnToFr
1torsdag i 17 veckan 'under året'
Alfonso Maria de Liguori biskop och kyrkolärare

2fredag i 17 veckan 'under året'
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Verceli biskop, Pierre-Julien Eymard präst

3lördag i 17 veckan 'under året'

418 söndagen 'under året'
Jean Marie Vianney präst

5måndag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

6Kristi Förklarings Dag
Kristi Förklarings Dag

7onsdag i 18 veckan 'under året'
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst

8torsdag i 18 veckan 'under året'
Dominicus präst

9fredag i 18 veckan 'under året'
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron

10lördag i 18 veckan 'under året'
Laurentius diakon och martyr

1119 söndagen 'under året'
Clara jungfru

12måndag i 19 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna

13tisdag i 19 veckan 'under året'
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer

14onsdag i 19 veckan 'under året'
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr

15Marias upptagning i himmelen
Marias upptagning i himmelen

16fredag i 19 veckan 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

17lördag i 19 veckan 'under året'

1820 söndagen 'under året'

19måndag i 20 veckan 'under året'
Jean Eudes präst

20tisdag i 20 veckan 'under året'
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare

21onsdag i 20 veckan 'under året'
Pius X påve

22torsdag i 20 veckan 'under året'
Jungfru Maria Drottningen

23fredag i 20 veckan 'under året'
Rosa av Lima jungfru

24lördag i 20 veckan 'under året'
Bartolomaios apostel

2521 söndagen 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst

26måndag i 21 veckan 'under året'

27tisdag i 21 veckan 'under året'
Monica Augustinus mor

28onsdag i 21 veckan 'under året'
Augustinus biskop och kyrkolärare

29torsdag i 21 veckan 'under året'
Johannes döparens martyrium

30fredag i 21 veckan 'under året'

31lördag i 21 veckan 'under året'Liturgiska texter
Den 23 augusti 2019, fredag
fredag i 20 veckan 'under året'

Rosa av Lima jungfru

Helgon: Rosa av Lima jungfru
Född i Lima i Peru 1586. Levde som dominikantertiär ett tillbakadraget liv under kroppsliga och själsliga lidanden. Dog 1617.


Dagens bön:

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka.

eller
Gud, vår Fader, du väckte den heliga Rosas kärlek, så att hon övergav världen och levde helt för dig i bot och självförnekelse. Låt oss med henne som förebedjerska på jorden följa livets väg och dricka ur din ljuvlighets ström i himlen.


Läsningar: Rut 1:1,3-6,14b-16,22, Ps 146, Matt 22:34-40

Första läsningen
Rut 1:1, 3–6, 14b–16, 22
(Noomi och Rut kom till Bet-Lehem)


Läsning ur boken Rut.
På den tid då domarna regerade blev det hungersnöd i landet. Då drog en man från Bet-Lehem i Juda bort med sin hustru och sina båda söner för att bosätta sig i Moabs land under någon tid. Och Elimelek, Noomis man, dog. Men hon levde kvar med sina båda söner. Dessa skaffade sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa och den andra Rut. Och sedan de hade bott där omkring tio år, dog också de båda, Mahelon och Kiljon. Men kvinnan levde kvar efter sina båda söner och sin man.
Då bröt hon upp med sina sonhustrur för att återvända från Moabs land. Ty hon hade hört i Moabs land, att Herren hade sett till sitt folk och gett det bröd. Och Orpa kysste sin svärmoder till avsked, men Rut höll sig alltjämt intill henne. Då sade hon: »Se, din svägerska har återvänt till sitt folk och till sin gud. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska.«
Men Rut svarade: »Försök inte övertala mig att överge dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Så kom då Noomi tillbaka med sin sonhustru, moabitiskan Rut, när hon vände tillbaka från Moabs land. Och de kom till Bet-Lehem, när kornskörden började.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 146:5–10 (R. 2a)

R.
Lova Herren, min själ.

Salig den vars hjälp är Jakobs Gud,
den som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
Han har gjort himlen och jorden och havet
och allt som finns i dem. R.

Han är trofast för evigt.
Han skaffar rätt åt de förtryckta,
han ger bröd åt de hungrande.
Herren löser de fångna. R.

Herren öppnar de blindas ögon,
Herren upprättar de förnedrade,
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar. R.

Faderlösa och änkor tar han sig an,
men de gudlösa för han på villospår.
Herren är konung för evigt,
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Halleluja
Ps 25:4b, 5a

Herre, lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning.

Evangelium
Matt 22:34–40
(Du skall älska Herren din Gud
och din nästa som dig själv)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa, samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: »Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter