Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Kalender - liturgi
April 2019

TiOnToFr
1måndag i 4 fasteveckan

2tisdag i 4 fasteveckan
Francesco di Paola eremit

3onsdag i 4 fasteveckan

4torsdag i 4 fasteveckan
Isidor av Sevilla biskop och kyrkolärare

5fredag i 4 fasteveckan
Vincentius Ferrer präst

6lördag i 4 fasteveckan

7Femte söndagen i fastan
Jean Baptiste de la Salle präst

8måndag i 5 fasteveckan

9tisdag i 5 fasteveckan

10onsdag i 5 fasteveckan

11torsdag i 5 fasteveckan
Stanislaus biskop och martyr

12fredag i 5 fasteveckan

13lördag i 5 fasteveckan
Martin I påve och martyr

14Palmsöndagen

15måndag i stilla veckan

16tisdag i stilla veckan

17onsdag i stilla veckan

18Skärtorsdag

19Långfredag

20Påskafton

21Påskdagen - Kristi Uppståndelse
Anselm av Canterbury biskop och kyrkolärare

22Annandag påsk

23tisdag i påskoktaven
Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

24onsdag i påskoktaven
Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

25torsdag i påskoktaven
Markus evangelist

26fredag i påskoktaven

27lördag i påskoktaven

28Andra Påsksöndagen
Pierre Chanel präst och martyr, Louis Marie Grinion de Montfort präst

29måndag i 2 påskveckan
Katarina av Siena jungfru och kyrkolärare

30tisdag i 2 påskveckan
Pius V påveLiturgiska texter

 PDF fil

Den 21 april 2019, söndag
Påskdagen - Kristi Uppståndelse


Inledning:

Detta är dagen som alla har längtat efter. Dagen, på vilken Kristus har besegrat döden, helvetet och satan. Dagen på vilken vi församlas för att genom firandet av den heliga Eukaristin tacka Gud för frälsningens nåd. Livet kämpade mot Döden, men trots att Livets Herre dödades, har han genom sin uppståndelse besegrat döden och härskar nu för evigt. Han är närvarande mitt ibland oss för att mätta oss med sitt ord och sin kropp, och för att säga till var och en av oss: 'Jag har uppstått från graven och är alltid med dig'.

Låt oss bekänna våra synder inför Herren, så att vi värdigt skall kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi, som är åminnelsen av hans död och uppståndelse.

HERRE - du har uppstått från de döda, för att vi skulle vinna evigt liv. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du sitter på Faderns högra sida och för talan för ditt folk. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer igen, för att visa oss att vårt liv är fördold i dig hos Gud. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Allsmäktige Gud, du som i dag har låtit Kristus vinna seger över döden och öppnat evighetens portar, sänd oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet. Genom din Son...

Läsningar: Apg 10:34a,37-43, Ps 118, Kol 3:1-4, Joh 20:1-9

Första läsningen
Apg 10:34a, 37–43
(Vi åt och drack med honom efter hans uppståndelse)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När Petrus var i Caesarea, hos Cornelius, tog han till orda: »Ni känner till det som har skett i hela Judeen, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (677)
Ps 118:1–2, 16–17, 22–23 (R. jfr 24)

R.
Detta är den dag som Herren har gjort,
låt oss jubla och vara glada.


Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd. R.

Herrens högra hand är upplyft, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting.
Jag skall inte dö utan leva *
och berätta om Herrens gärningar. R.

Stenen som husbyggarna raatade *
har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, *
underbar är den i våra ögon. R.

Andra läsningen
Kol 3:1–4
(Ni har uppstått med Kristus)


Läsning ur Paulus brev till kolosserna.
Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
Så lyder Herrens ord.

Påsksekvensen

Lovets offer alla trogna
ger åt det Lamm som offrats.

Kristus som själv var skuldlös
gav sitt liv för oss alla,
återlöste oss från våra synder.

Död och liv gick i närkamp.
Allt i häpnad höll andan.
I sin död förintade Gud döden.

Vad såg du, Maria,
när du kommit till graven?
— Jag såg den plats där han lades.
Men han var ej där, han hade uppstått.

Hans huvudduk såg jag
och bindlarna som låg där.
Guds ängel sade: »Han lever,
han väntar på er i Galileen.«

Han har uppstått. Han oss leder
från döden till livet,
och hans är makten, äran och riket.

Halleluja
1 Kor 5:7–8

Vårt påskalamm, Kristus, är slaktat.
Låt oss därför fira högtid
med renhetens och sanningens osyrade bröd.

Evangelium
Joh 20:1–9
(Den tomma graven)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.« Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda.
Så lyder Herrens evangelium.


P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2007
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2010
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2013
P. Ingmar Svanteson OSB predikningar: år - 2016

Förböner:

På denna dag, då vår Herre Jesus Kristus segrade över döden, frambär vi våra böner till Gud vår Fader.

1. För den heliga kyrkan, att hon med sitt liv vittnar för världen om tron på den uppståndne Kristus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår splittrade kristenhet, att vår gemensamma tro på Kristi seger över döden, gör våra hjärtan öppna för den frid och enhet som endast han kan skänka oss, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För dem som ännu inte har nåtts av det Glada budskapet om frälsningen, att de tack vare de kristnas ansträngningar får del i den Uppståndnes ljus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För alla våra avlidna som har lämnat oss för att få glädjas över att se Guds ansikte, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vi genom att deltaga i denna eukaristi, ständigt förändrar vårt liv och vänder oss till det himmelska, där Kristus sitter på Faderns högra sida, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, vår Fader, hör våra böner, som vi frambär till dig på denna glädjerika dag, då din son uppstod från de döda, och hjälp alla människor på deras väg hem till dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter