Hej då Cliche och Hej one.com... och problem med databas.
One.coms support arbetar nu 10 dagar med problemet.Kalender - liturgi
Februari 2020

TiOnToFr
1lördag i 3 veckan 'under året'
Blasius biskop och martyr

2Kyndelmässodagen
Herrens frambärande i templet

3måndag i 4 veckan 'under året'
Ansgar biskop Nordens apostel

4tisdag i 4 veckan 'under året'
Nils Hermansson biskop

5onsdag i 4 veckan 'under året'
Agatha jungfru och martyr

6torsdag i 4 veckan 'under året'
Paul Miki präst och hans följeslagare martyrer

7fredag i 4 veckan 'under året'

8lördag i 4 veckan 'under året'
Hieronymus Emiliani, Josefina Bakhita jungfru

95 söndagen 'under året'

10måndag i 5 veckan 'under året'
Scholastica jungfru

11tisdag i 5 veckan 'under året'
Vår Fru av Lourdes

12onsdag i 5 veckan 'under året'

13torsdag i 5 veckan 'under året'

14fredag i 5 veckan 'under året'
Kyrillos munk och Methodios biskop Europas skyddspatroner

15lördag i 5 veckan 'under året'
Sigfrid av Växjö biskop

166 söndagen 'under året'

17måndag i 6 veckan 'under året'
De sju grundarna av servitorden

18tisdag i 6 veckan 'under året'

19onsdag i 6 veckan 'under året'

20torsdag i 6 veckan 'under året'

21fredag i 6 veckan 'under året'
Petrus Damiani biskop och kyrkolärare

22lördag i 6 veckan 'under året'
Petrus biskopsstol

237 söndagen 'under året'
Polykarpos biskop och martyr

24måndag i 7 veckan 'under året'

25tisdag i 7 veckan 'under året'

26Askonsdag

27torsdag efter Askonsdag

28fredag efter Askonsdag

29lördag efter AskonsdagLiturgiska texter


Den 24 februari 2020, måndag
måndag i 7 veckan 'under året'


Dagens bön:

Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara gärningar, att det vi gör och säger alltid kan behaga dig.


Läsningar: Jak 3:13-18, Ps 19, Mark 9:14-29

Första läsningen
Jak 3:13–18
(Visheten från ovan är ren)


Läsning ur Jakobs brev.
Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 19:8–10, 15 (R. 9a)

R.
Herrens befallningar ger glädje åt hjärtat.

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R.

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat,
Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R.

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig,
Herre, min klippa och min förlossare. R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden och dragit liv
och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

Evangelium
Mark 9:14–29
(Jag tror. Hjälp min otro!)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden då Jesus steg ner från berget och kom tillbaka till lärjungarna, fann han mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom, greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: »Vad är det ni diskuterar?« — »Mästare«, svarade en i mängden, «jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte.« Han sade: »Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!« De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus, började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: »Hur länge har det varit så här med honom?« Fadern svarade: »Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan.« Jesus sade: »Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.« Då ropade pojkens far: »Jag tror. Hjälp min otro!« När Jesus såg att folk strömmade till, sade han strängt till den orena anden: »Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka.« Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: »Varför kunde inte vi driva ut den?« Han svarade: »Den sorten kan bara drivas ut med bön.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter