Liturgiska texter


Den 10 oktober 2022, måndag
måndag i 28 veckan 'under året'


Dagens bön:

Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda.


Läsningar: Gal 4:22-24,26-27,31, Ps 113, Luk 11:29-32

Första läsningen
Gal 4:22–24, 26–27, 31 – 5:1
(Vi är inte barn till en slavinna
utan till den fria kvinnan)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder, som det står skrivet:
Gläd dig, du ofruktsamma och barnlösa,
jubla högt, du som inte har känt födslovåndor,
ty den ensamma får många barn,
fler än den som har en man.
Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 113 1–5a, 6–7 (R. 2)

R.
Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid.

Lova Herren, ni Herrens tjänare,
lova Herrens namn.
Välsignat vare Herrens namn
från nu och till evig tid. R.

Från solens uppgång till dess nedgång
må Herrens namn vara lovat.
Herren är upphöjd över alla folk,
hans ära når över himlen. R.

Ja, vem är som Herren, vår Gud,
han som ser ned så djupt
– ja, vem i himlen och på jorden?
Han som upprättar den ringe ur stoftet,
han som lyfter den fattige ur dyn. R.

Halleluja
Jfr Ps 95:8ab

I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.

Evangelium
Luk 11:29–32
(Det skall inte få något annat än Jona-tecknet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter