Liturgiska texter


Den 26 januari 2022, onsdag
Timotheos och Titus biskopar
Mariavall: Robert, Alberic och Stefan - cist. Abbotar


Helgon: Timotheos och Titus biskopar
Mariavall: Robert, Alberic och Stefan - cist. Abbotar

Enligt traditionen skall Timotheos ha varit biskop i Efesos, Titus på Kreta. Inget är med visshet känt om dem utöver vad som står i de till dem riktade tre breven i Nya testamentet. De firades tidigare var för sig (Timotheos sedan 700-talet, Titus sedan 1854) men fick 1969 en gemensam dag.


Dagens bön:
Evige Gud, du rustade de heliga Timotheos och Titus med apostolisk kraft och visdom. Låt oss på deras förbön leva rättrådigt och fromt i den tid som nu är, så att vi ser vårt saliga hopp infrias i vårt himmelska hemland.
Warning: Undefined array key "hl2k" in /customers/d/2/d/oblates.se/httpd.www/liturgia/liturgiD.php on line 223

Läsningar: 2 Tim 1:1-8, Ps 96, Luk 10:1-9

Första läsningen
2 Tim 1:1–8
(Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro
som finns hos dig)


Läsning ur Paulus brev till Timotheos.
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus vår herre.
Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig. Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 96:1–3, 7–8a, 10 (R. 3)

R.
Förkunna Herrens under bland folken.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn. R.

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning,
förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under. R.

Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn. R.

Säg bland hedningarna: »Herren är nu konung!
Därför står jordkretsen orubbligt fast,
med rättvisa dömer han folken.« R.

Halleluja
Luk 4:18

Herren har sänt mig
att frambära ett glädjebud till de fattiga
och att förkunna befrielse för de fångna.

Evangelium
Luk 10:1–9
(Skörden är stor men arbetarna få)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter