Liturgiska texter


Den 2 juli 2022, lördag
lördag i 13 veckan 'under året'


Dagens bön:

Gud, vår Fader, du som i dopet har gjort oss till ljusets barn, låt aldrig mörkret få makt över oss, utan ge oss nåden att för alltid bli kvar din sannings strålande ljus.


Läsningar: Am 9:11-15, Ps 85, Matt 9:14-17

Första läsningen
Am 9:11–15
(Jag skall plantera mitt folk i deras eget land)


Läsning ur profeten Amos' bok.
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda, säger Herren. Jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han som skall göra detta.
Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren, och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder skall smälta ner.
Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer, skall de också få bo i dem, när de planterar vingårdar, skall de också få dricka vin från dem, när de anlägger trädgårdar, skall de också få äta deras frukt.
Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9, 11–14 (R. 9b)

R.
Herren talar frid till sitt folk.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk
och till sina fromma,
må de då inte vända åter till dårskap. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Matt 9:14–17
(Bröllopsgästerna kan inte sörja
så länge brudgummen är hos dem)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade: »Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?« Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då sliter lappen med sig bitar av plagget, och det blir en värre reva. Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter