Liturgiska texter


Den 25 oktober 2021, måndag
måndag i 30 veckan 'under året'


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss.


Läsningar: Rom 8:12-17, Ps 68, Luk 13:10-17

Första läsningen
Rom 8:12–17
(Ni har fått en ande som ger söners rätt)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Vi har skyldigheter men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 68:2, 4, 6–7ab, 20–21 (R. 21a)

R.
Vår Gud är den Gud som vinner seger.

Gud står upp, hans fiender skingras,
och de som hatar honom flyr för hans ansikte.
Men de rättfärdiga är glada,
de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. R.

De faderlösas fader och änkors försvarare,
Gud i sin heliga boning.
Gud hjälper de ensamma till ett hem
och för de fångna ut till lycka. R.

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär oss, Gud ger oss seger.
Vår Gud är den Gud som vinner seger,
och hos Herren finns räddning från döden. R.

Halleluja
Jfr Joh 17:17

Helga oss genom sanningen,
ditt ord är sanning.

Evangelium
Luk 13:10–17
(Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne, kallade han på henne och sade: »Kvinna, du är fri från din sjukdom«, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: »Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.« Herren svarade honom: »Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?« Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter