Liturgiska texter


Den 1 juni 2024, lördag
lördag i 8 veckan 'under året'

Justinus martyr

Helgon: Justinus martyr
Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof ha sökt sanningen fann han den till slut i den kristna tron. Av hans skrifter finns två bevarade: en apologi och en dialog med juden Tryfon. Justinus verkade som kristen lärare i Rom, där hem dog som martyr omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.


Dagens bön:

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt uppdrag.

eller
Gud, genom korsets dårskap gav du din martyr Justinus en djup insikt i Kristi mysterium. Hör hans bön och hjälp oss att motstå villfarelsernas vindkast, så att vår tro håller fast vid sanningen, din Son Jesus Kristus, vår Herre.


Läsningar: Jud v. 17, 20b-25, Ps 63, Mark 11:27-33

Första läsningen
Jud v. 17, 20b–25
(Gud kan ställa er inför sin härlighet,
fläckfria och jublande)


Läsning ur Judas brev.
Ni, mina kära, skall komma ihåg vad som förutsades av vår herre Jesu Kristi apostlar. Ni skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. Somliga, sådana som tvivlar, skall ni ha förbarmande med och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder.
Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 63:2–6 (R. 2b)

R.
Min själ törstar efter dig Herre, min Gud.

Gud, du är min Gud,
i gryningen söker jag dig.
Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
i ett torrt land som försmäktar utan vatten. R.

Så skådar jag nu efter dig i templet,
för att få se din makt och din ära.
Ty din nåd är bättre än liv,
mina läppar skall prisa dig. R.

Så skall jag då lova dig, så länge jag lever,
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.
Min själ blir mättad som av märg och fett,
och med jublande läppar lovsjunger min mun. R.

Halleluja
Jfr Kol 3:16a, 17c

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och tacka Gud fadern genom honom.

Evangelium
Mark 11:27–33
(Vad har du för fullmakt att göra detta?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar tillbaka till Jerusalem, och när han gick omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har en fråga till er. Svara på den, så skall jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? Svara mig!« De överlade med varandra: »Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara: Från människor?« Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade varit en profet. Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter