Liturgiska texter


 PDF fil

Den 6 augusti 2021, fredag
Kristi Förklarings Dag


Inledning:

Festen instiftades sannolikt till minne av invigningen av basilikorna på berget Tabor och har firats sedan 500-talet, fyrtio dagar före Korsets upphöjelse. Den övertogs i väst på sina häll under 800-talet men inskrevs i det romerska kalendariet först år 1457, som tacksägelse för segern över turkarna vid Belgrad året innan. Förklaringsundret (som även firas andra söndagen i fastan) visar att Kristi och den kristnes väg till härligheten går över kors, lidande och död.

Dagens bön:

Evige Gud, när Kristus trädde fram i förklaringens ljus, fick fäderna från det gamla förbundet vittna om hans hemlighet, och du betygade att vi i honom blivit dina äkta barn. Ge oss en sann och bärande tro, så att vi lyssnar till din älskade Son och med honom får ärva det himmelska riket. Genom honom, Jesus Kristus

Läsningar: Dan 7:9-10,13-14, Ps 97, 2 Pet 1:16-19, Mark 9:2-10

Första läsningen
Dan 7:9-10, 13-14
(Åt honom gavs makt, ära och herravälde)


Läsning ur profeten Daniels bok.
Jag såg tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld.
Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (664)
Ps 97:1-2, 5-6, 9

R.
Herren är konung, upphöjd över jorden.

Herren är nu kónung.*
Därför må jorden fröjda sig *
och alla havsländerna glädja sig.
Han omges av moln och töcken, *
rättfärdighet och rätt är fästet för hans trón. R.

Bergen smälter som vax för Hérren, *
för hela jordens Hérre.
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, *
och alla folk ser hans ära.
Ty du, Herre, är den Högste över hela jórden, *
du är högt upphöjd över alla gúdar. R.

Andra läsningen
2 Pet 1:16-19
(Rösten på det heliga berget)


Läsning ur Petrus andra brev.
Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: »Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.« Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Detta är min älskade Son, han är min utvalde.
Lyssna till honom.

Evangelium
Mark 9:2-10
(Kristi förklaring)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Vår Herre, Jesus Kristus förvandlades inför sina lärjungar på det heliga berget Tabor. Vi ber till honom i tro.

1. För den heliga kyrkan, som kämpar i denna värld, att hennes nöd förvandlas till glädje, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår påve N. och kyrkans alla biskopar, att de leder Guds folk, stärkta av hoppet om härligheten, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För det judiska folket, att de får se Guds löften uppfyllda helt och hållet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För alla människor av god vilja, att de får leva i Guds ljus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För våra avlidna, att de får gå in i Guds glädje, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Evige Gud, ge oss en sann och bärande tro, så att vi får ärva det himmelska riket. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter