Liturgiska texter


 PDF fil

Den 4 juni 2023, söndag
Heliga Trefaldighets dag


Inledning:

Välsignad vare Gud: Fadern och den enfödde Sonen och den Helige Ande, ty han har visat barmhärtighet mot oss. I dag ärar vi den Heliga Treenigheten, som vi är förbundna med ända sedan vårt dop. Om vi förblir i kärleken till Gud och till vår nästa, bor Gud Fadern tillsammans med Sonen och den helige Ande i oss som i ett levande tempel. Genom Jesus Kristus, skänker Gud Fadern i den helige Andes enhet oss denna Eukaristi. Den Oåtkomlige Guden kommer människan oändligt nära, stiger ner i molnskyn, ger sig till känna, uppenbarar sig i skapelsen. I dag ärar vi Honom i Trefaldighetens enhet, och vi tror att efter vår jordiska pilgrimsfärd kommer vi att kunna se honom ansikte mot ansikte i det himmelska hemlandet, och tillbe Honom utan ände.

HERRE - du kom till världen, för att avslöja Faderns barmhärtighet för oss. Herre, förbarma dig.
KRISTUS- du har blivit vår förespråkare hos Fadern i himlen. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du är det enda vägen till Faderns hem, som är himlen. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din Son

Läsningar: 2 Mos 34:4b-6,8-9, Ps Dan B:29-33, 2 Kor 13:11-13, Joh 3:16-18

Första läsningen
2 Mos 34:4b-6, 8-9
(Herren stiger ned på Sinai berg)


Läsning ur andra Moseboken.
Tidigt på morgonen gick Mose upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade: »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Han sade: »Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (699)
Till Dan B:29-33

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Och prisat vare din härlighets heliga namn,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ned i djupen
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron,
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du i himlens boningar.
R. Lovad och upphöjd i evighet.

Andra läsningen
2 Kor 13:11-13
(Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud, gemenskap från den helige Ande)


Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.
Gläd er, mina bröder, och låt mina förmaningar göra er alltmer felfria, var eniga och håll fred, så skall kärlekens och fridens Gud vara med er. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Jfr Upp 1:8

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
som var och som är och som skall komma.

Evangelium
Joh 3:16-18
(Så älskade Gud världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Förenade i den helige Ande frambär vi genom Jesus Kristus våra ödmjuka böner till Gud, vår Fader.

1. Gud, världsalltets Skapare, ingjut i alla människor en känsla av värdighet över att vara dina barn. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Israels Gud, du ingick ett förbund med ditt folk. Styrk din kyrka, så att hon förblir trogen mot det nya förbundet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Gud, evige Herde, stärk med din allmakt vår påve och alla kyrkans herdar, så att vi alla tillsammans når fram till det eviga livet hos dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Gud, skördens Herre, sänd arbetare till din vingård så att alla får tillräcklig näring av ditt ord och av det eukaristiska brödet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Gud, en enda i Treenigheten, du bor i våra hjärtan, hjälp oss alla, som samlats här att till fullo ta emot dig och ära dig med våra liv. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Barmhärtighetens Fader, hör våra böner. Var oss nådig och ge oss din frälsning. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter