Liturgiska texter


 PDF fil

Den 13 maj 2021, torsdag
Kristi Himmelsfärdsdag


Inledning:

Vi lever mitt i Påskens mysterium - Kristi lidande, död, uppståndelse, himmelsfärd och den helige Andens utgjutande. Idag, firar vi Herrens himmelsfärd. Jesus hade avstått från allt och gjort sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat genom hans ärorika uppståndelse och himmelsfärd. Vi som är lemmarna i Kristi Kropp, Kyrkan, får aldrig glömma att vårt sanna hemland är himlen, där Kristus, vårt huvud, sitter på Faderns högra sida. 'I dag stiger vår Herre, Jesus Kristus, upp till himlen, må vårt hjärta stiga upp tillsammans med honom'.

HERRE - du dog på korset för vår frälsnings skull. Herre, förbarma dig.
KRISTUS- du uppstod från de döda för vår rättfärdiggörelses skull. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du steg upp till himlen, för att leda oss till Fadern. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus

Läsningar: Apg 1:1-11, Ps 47, Ef 4:1-13, Mark 16:15-20

Första läsningen
Apg 1:1-11
(Himmelsfärden)


Läsning ur Apostlagärningarna.
I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, »det som ni har hört mig tala om«, sade han. »Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.«
De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?« Han svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.« När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. »Galileer«, sade de, »varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (638)
Ps 47:2-3, 6-9

R.
Gud har stigit upp under jubelrop. Halleluja.

Klappa i händerna, alla fólk, *
höj jubel till Gud med fröjderop.
Ty Herren är den Högste, han är värd att frúkta, *
en väldig konung över hela jórden. R.

Gud har stigit upp under júbel, *
Herren, till dånet av basúner.
Lovsjung Gud, ja, lóvsjung, *
lovsjung vår konung, lóvsjung. R.

Ty Gud är konung över hela jórden, *
sjung med insikt till hans ära.
Gud är nu konung över alla hédningar, *
Gud har satt sig på sin heliga trón. R.

Andra läsningen
Ef 1:17-23
(Gud är kärleken)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Gå ut och gör alla folk till lärjungar.
Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Evangelium
Mark 16:15-20
(Förkunna evangeliet för allt skapat)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden visade sig Jesus för de elva. Han sade till dem: »Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.«
När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Kristus, som sitter på Faderns högra sida, lever i sin kyrka och som vår överstepräst är han vår förespråkare i himlen. Därför ber vi nu:

1. Herre, du upphöjde Jesus Kristus till din högra sida, låt din kyrka förenas med honom i ära. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Herre, din son ville att lärjungarna skulle vara hans vittnen i hela världen. Välsigna biskoparna, prästerna och diakonerna och alla som deltar i förkunnelsen av evangeliet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Herre, du gav din son all makt i himlen och på jorden. Styr samvetena hos dem som har makten, så att de tjänar människornas bästa. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Herre, genom Påskens mysterium gick din son över från denna värld till dig. Tag emot i din boning våra bröder och systrar som har lämnat denna värld tecknade med trons insegel. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Herre, din son är med oss intill tidens slut. Hjälp oss att ta emot honom i hans ord och i eukaristin och ge vittnesbörd om vår kallelse. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Fader, tag emot våra böner som vi frambär här genom Jesus Kristus, han som med dig lever och råder, från evighet till evighet. Amen.

Andra liturgiska texter