Liturgiska texter


Den 6 december 2023, onsdag
1 onsdag i advent

Nicolaus av Myra biskop

Helgon: Nicolaus av Myra biskop
Biskop i Myra i nuv. Turkiet, död omkr. år 350. Vördnaden för honom spreds särskilt fr.o.m. 900-talet. Legenduppgifterna skildrar enstämmigt en man av osedvanlig godhet.


Dagens bön:

Herre, vår Gud, bered våra hjärtan med din väldiga kraft, så att din Son vid sin ankomst finner oss redo för den stora måltiden i himlen, där han själv betjänar oss.

eller
Herre, vi ber om din barmhärtighet och om skydd i alla faror. Hör den helige Nicolaus bön för oss och röj undan hindren på vår väg till dig.


Läsningar: Jes 25:6-10a, Ps 23, Matt 15:29-37

Första läsningen
Jes 25:6–10
(Herren inbjuder till sitt gästabud
och torkar tårarna från alla ansikten)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Herren Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta, märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat. Och han skall på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk, och den slöja som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat.
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på, och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Ty Herrens hand skall vila över detta berg.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 23 (R. 6cd)

R.
Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Herren är min herde:
ingenting skall fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
så som han har lovat. R.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav gör mig trygg. R.

Du dukar ett bord för mig
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden. R.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. R.

Halleluja


Se, Herren kommer för att rädda sitt folk.
Saliga de som skyndar honom till mötes.

Evangelium
Matt 15:29–37
(Jesus botar många och ger mat åt fem tusen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick Jesus utmed Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem, och folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.
Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: »Det gör mig ont om folket. De har nu varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga, för då orkar de kanske inte ta sig hem.« Lärjungarna svarade: »Varifrån skall vi få så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta sig mätta?« Jesus frågade: »Hur många bröd har ni?« — »Sju stycken, och så några fiskar«, svarade de. Då sade han till folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gav dem åt folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, sju fulla korgar.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter