Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 27 maj 2024, mandag
mandag - uke IV
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjertet.

Salme 73
Hvorfor den rettferdige mishandles?
Salig den mann som ikke lar seg rokke i sin tillit til meg (Matt 11,6).

I


Ja, Gud er god mot Israel, *
mot dem som er rene av hjertet.

Men jeg var nær ved å snuble, *
mine føtter holdt på å gli ut.

For jeg ble misunnelig på de hovmodige, *
jeg så at det gikk de ugudelige vel.

De nekter seg intet så lenge de lever, *
de er friske og velnærte.

Menneskers møye er de fri for, *
de blir ikke rammet som andre.

Derfor er hovmod deres halsbånd, *
voldsferd er kappen de hyller seg i.

Ondskapen strømmer fra deres indre, *
hjertets tanker trenger seg frem.

De håner og taler ondskapsfullt, *
ovenfra truer de med vold.

De løfter munnen mot himmelen, *
og tungen farer om på jorden.

Derfor vender folket seg til dem, *
og vann i mengder suger de i seg.

De sier: „Hvordan skulle Gud vite om det? *
Har den Høyeste kjennskap til noe?“

Ja, slik er de ugudelige *
som alltid er trygge og øker sin rikdom.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjertet.

Ant. 2 Bytt latteren med gråt og gleden med jammer.

II

Forgjeves har jeg holdt hjertet rent *
og vasket mine hender til tegn på uskyld.

Enda ble jeg plaget hele dagen, *
hver morgen ble jeg tuktet.

Hadde jeg sagt: „Slik vil jeg tale, *
da hadde jeg sveket dine sønners ætt.

Jeg undret meg og grublet på dette, *
en urett jeg ikke kunne fatte.

Til jeg gikk inn i Guds helligdom; *
da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt.

Ja, du fører dem ut på glatte veier. *
Du lar dem falle og gå til grunne.

De blir revet bort *
og ender i redsel.

Likesom en drøm når vi våkner, *
jager du bort deres bilde, Herre.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Bytt latteren med gråt og gleden med jammer.

Ant. 3 De som holder seg borte fra deg, går til grunne, for meg er det godt å holde meg nær til min Gud.

III

Så lenge mitt sinn var bittert, mitt hjerte sårt, *
da var jeg dum og uforstandig,
som en flodhest var jeg mot deg.

Men jeg blir hos deg for alltid, *
du har grepet min høyre hånd.

Du leder meg ved ditt råd, *
og siden tar du meg opp i herlighet.

Hvem har jeg ellers i himmelen? *
Har jeg deg, er jeg uten ønsker på jorden.

Om min kropp og mitt hjerte forgår, *
er Gud for evig mitt hjertes klippe, min arvedel.

Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne, *
du gjør ende på alle som er utro mot deg.

For meg er det godt å holde meg nær til Gud, *
i Herren har jeg min tilflukt.
Jeg vil forkynne alt du har gjort.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 De som holder seg borte fra deg, går til grunne, for meg er det godt å holde meg nær til min Gud.

Hvor søtt er ditt ord for min gane, Herre.
Søtere enn honning i min munn.

Første lesning
Job 2,1-13
Fra Jobs bok
Job blir slått med byller og får besøk av venner


Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte frem for Herren; blant dem var også Satan. „Hvor kommer du fra?" spurte Herren. „Jeg har streifet omkring på jorden,“ svarte Satan. Da sa Herren til ham: „La du merke til min tjener Job? Det finnes ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.“ Men Satan svarte: „Hud for hud! En mann gir jo gjerne alt han eier for sitt liv. Men rekk bare hånden ut og rør ved hans ben og kjøtt, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet." Da sa Herren til Satan: „Han er i din makt. Spar bare livet hans!"
Så gikk Satan bort fra Herren, og han slo Job med vonde byller fra hode til hel. Job tok et potteskår og skrapte seg med, der han satt borte på avfallsdyngen. Da sa hans hustru til ham: „Er du fremdeles like from? Spott heller Gud og dø!" Men han svarte: „Du taler som en ufornuftig kvinne. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det onde også?" Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job med sin munn.
Job hadde tre venner. Da de fikk høre om all ulykken som hadde rammet ham, kom de hver fra sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Na’ama. De ble enige om at de skulle gå til Job og vise ham sin medynk og trøste ham. Mens de ennå var et stykke borte, fikk de øye på ham; men de kjente ham ikke igjen. Da brast de i gråt, flerret kappene sine og kastet støv opp i luften så det falt ned over hodet på dem. Så satt de hos ham der på jorden i syv dager og syv netter. Og ingen sa et ord til ham, for de så at han led forferdelig.

Responsorium Sal 38, 2.3.4.12

Herre, tukt meg ikke i din harme, jeg er gjennomboret av dine piler.
* Hele min kropp er syk for din vredes skyld.
Mine venner og mine frender skyr meg for min plages skyld.
* Hele min kropp er syk for din vredes skyld.

Annen lesning
Fra «Forklaringer til Jobs bok" av pave Gregor den Store
Du taler som en av de uforstandige kvinner;
skal vi bare ta imot det gode fra Guds hand og ikke ogsa det onde?


Hør bare hvordan fienden blir slått og nedkjempet på alle fronter, hvordan hvert argument i fristelsens favor blir tilbakevist, ja, til og med den støtte fristeren pleier å få fra kvinner blir avvist. Vi skal merke oss at den hellige mann i det ytre har mistet alt, men i sitt indre er han fylt av Gud. Da Paulus betraktet de rikdommer av indre visdom han bar i seg, alt mens han innså at han i det ytre var et forgjengelig legeme, utbrøt han: „Vi bærer denne skatt i leirkar/” Hos den salige Job hadde leirkaret i det ytre fått verkende sår, men den indre skatt var forblitt intakt. I det ytre brast han ut i åpne sår, men det var den gryende indre skatt av visdom som frydefullt ytret seg i ord preget av hellig kunnskap da han sa: „Skal vi bare ta imot det gode fra Guds hånd og ikke også det onde?“ Med „gode“ mener han her Guds timelige og hans evige gaver; „onde“ kaller han de prøvelser han må gjennomgå. Det er om dette Herren sier gjennom profeten: „Jeg er Herren, det finnes ingen annen; det er jeg som danner lyset og skaper mørket, som stifter fred og skaper det onde."3 Det er med rette det sies: „Som danner lyset og skaper mørket", for når smertens mørke oppstår i det ytre av prøvelser, da tennes sinnets lys i det indre av kunnskap. „Som stifter fred og skaper det onde", for fred med Gud blir stiftet for oss ved at de goder som i seg selv er skapt gode, men som vi elsker altfor høyt, blir omgjort til onder i form av prøvelser. Ved synden er vi nemlig kommet i uoverensstemmelse med Gud. Derfor er det rett og riktig at vi vender tilbake til fred med ham gjennom prøvelser, slik at når noe som er skapt godt, blir omgjort til smerte for oss, da vil sinnet til den som blir irettesatt, ydmykt få tilbake fred med sin skaper. Det er disse prøvelser den salige Job kaller onder, for de er en motvekt mot at frelsens og fredelighetens goder var kommet i ubalanse.
Men det vi særlig skal merke oss er hvor klokt Job tenker nar han irettesetter sin hustru med disse ordene: „Skal vi bare ta imot det gode fra Guds hånd og ikke også det onde?" Det er til stor trøst i prøvelser, når vi opplever motgang, å komme ihu skaperens velgjerninger mot oss. Det som stammer fra smerten, knuger ikke sinnet ned når det minnes det som stammer fra Guds gave. Det er derfor det står skrevet: „I gode dager skal du ikke glemme de onde; i onde dager skal du ikke glemme de gode."4 For den som tar imot gaver uten samtidig å frykte prøvelsen, han blir overmodig av ren og skjær begeistring. Men den som lider under prøvelser uten midt i all sin elendighet å la seg trøste av de gaver han allerede har fått, hans sinn blir fullstendig knust av fortvilelse. Begge deler må altså stå sammen, slik at den ene alltid støtter den andre, i den forstand at minnet om gaven mildner prøvelsens straff, og forutanelse om og frykt for prøvelse legger en demper på gleden over gaven. Derfor er det at den hellige mann, for å lindre sitt nedslåtte sinn midt blant alle sine sår, veier prøvelsenes smerter opp mot gavenes glans og sier: „Skal vi bare ta imot det gode fra Guds hånd og ikke også det onde?"
Dessuten er det helt riktig det som han først sier: „Du taler som en av de uforstandige kvinner", fordi det er hustruens dømmekraft som er feil, det er ikke hennes kjønn det er noe i veien med. Derfor sier han ikke: „Du taler som en kvinne", men: „som en av de uforstandige kvinner" for å gjøre det klart at når hennes oppfatning er gal, skyldes det hennes tåpelighet, ikke hennes natur slik den er skapt.

Responsorium Job 2, 10; 1, 21-22 Vulg

Skal vi bare ta imot det gode fra Guds hånd og ikke også det onde?
* Herren gav, Herren tok; slik Herren ville det, slik er det blitt; Herrens navn være lovet!
Under alt dette syndet ikke Job med sine lepper, og han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.
* Herren gav, Herren tok; slik Herren ville det, slik er det blitt; Herrens navn være lovet!

Bønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …


Invitatorium
27. maj 2024, mandag
mandag - uke IV
Augustinus av Canterbury biskop

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss glede oss i Herren, synge hans pris med salmer.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
27. maj 2024, mandag
mandag - uke IV
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Mett oss med din miskunn ved daggry, og vi skal juble alle våre dager.

Salme 90
Herrens herlighet komme over oss
En dag er for Herren som tusen år og tusen år som en dag (2 Pet 3,8).


Herre, du har vært oss en bolig *
fra slekt til slekt.

Før fjellene ble til, før jorden og jorderiket ble født, *
fra evighet til evighet er du.

Du byr mennesket vende tilbake til støv og sier: *
„Vend tilbake, menneskebarn."

For tusen år er i dine øyne som én dag, *
som dagen i går og som en nattevakt.

Du skyller dem bort som en drøm om morgenen, *
de er som det groende gress.

Det gror og blomstrer en morgen, *
innen aftenen er det vissent og tørt.

Vi blir oppslukt av din vrede, *
din harme slår oss med skrekk.

Våre misgjerninger holder du deg for øye, *
vår skjulte synd for ditt åsyns lys.

Alle våre dager svinner under din vrede, *
årene går som et pust.

Sytti år er vår levetid, *
åtti for den sterke.

Men de er fulle av møye og tomhet, *
forsvinner hastig og vi med dem.

Hvem har kjent styrken av din vrede, *
hvem frykter din harmes glød?

Lær oss å telle våre dager *
for å vinne hjertets visdom.

Herre, kom! Hvor lenge vil du drøye? *
Ha medynk med dine tjenere.

Mett oss med din miskunn ved daggry, *
og vi skal juble alle våre dager.

Vend straffens dager til glede *
og alle ulykkens år.

La dine tjenere se din gjerning, *
din herlighet stråle over våre barn.

Herre, la din miskunn hvile over oss, *
styrk våre henders gjerning.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Mett oss med din miskunn ved daggry, og vi skal juble alle våre dager.

Ant. 2 Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Jesaja (42,10-16)
Hymne til Gud, seierherre og frelser
Det er som de synger en ny sang for tronen (Ap 14,3).


Syng en ny sang for Herren, *
lovsyng ham fra jordens ender,

dere som ferdes på havet og alt det rommer, *
dere øyer og alle som bor der!

ørkenen og dens byer heve røsten, *
teltbyene hvor Kedar bor.

De som bor på fjellet, skal juble, *
fra fjelltoppene skal de rope høyt.

Måtte de gi Herren ære, *
på alle øyer forkynne hans pris.

Herren drar ut som en kjempe, *
egger sin harme som en kriger.

Han lar hærropet gjalle, *
viser fiendene sin styrke.

Fra eldgammel tid har jeg tiet, *
jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake.

Nå skriker jeg som en kvinne i barnsnød, *
jeg stønner og snapper etter været.

Jeg vil legge fjell og hauger øde, *
svi av alt grønt som gror på dem.

Elver gjør jeg til fast land *
og myrer tørker jeg ut.

Blinde vil jeg føre på en vei de ikke kjenner, *
lede dem på ukjente stier.

Mørket foran dem gjør jeg til lys *
og ulendt mark til sletteland.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Ant. 3 Hele Israels folk, lovsynger deg, Herre.

Salme 135 (1-12)
Pris Herren, han som gjør under
Dere er et utvalgt folk som skal forkynne storheten hos ham som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys (Jf. 1 Pet 2,9).


Lovsyng Herrens navn, *
Herrens tjenere, lovsyng Herren,

dere som tjener i Herrens hus, *
i forgårdene HI Guds tempel.

Lovpris Herren, for han er god, *
lovsyng hans navn for det er herlig.

Herren har kåret Jakob, *
gjort Israel til sin eiendom.

Jeg vet at Herren er stor, *
vår Herre er større enn alle guder.

Alt hva Herren vil, det gjør han, *
i himmel og på jord, i hav og dypest dyp.

Han samler skyer fra jordens ende, sender lyn og regn, *
han henter vinden fra sitt gjemme.

Han slo Egyptens førstefødte, *
både av mann og fe.

Han sendte tegn og under til Egyptens land *
mot farao og hans tjenere.

Han slo utallige folk, *
felte mektige konger,

Sihon, amorittenes konge, Og, konge i Basan *
og alle kongene i Kanaans land.

Han gav deres land til odel og eie, *
for Israel, sitt folk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Hele Israels folk, lovsynger deg, Herre.

Lesning
Jud 8,25-26a.27


La oss takke Herren, vår Gud, som setter oss på prøve slik han gjorde med våre fedre. Husk hva han gjorde med Abraham, og hvorledes han satte Isak på prøve, og alt det som hendte med Jakob. Det var for å prøve deres hjerter at han lot dem gjennomgå denne ildprøven. Slik vil han heller ikke straffe oss; men det er for å advare at Herren tukter dem som holder seg til ham.

Responsorium

Rettferdige, juble i Herren, + oppriktige av hjertet, syng hans pris.
Rettferdige, juble i Herren, + oppriktige av hjertet, syng hans pris.
Syng en ny sang for Herren.
+ Oppriktige av hjertet, syng hans pris.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Rettferdige, juble i Herren, + oppriktige av hjertet, syng hans pris.

Ant. Velsignet være Herren, Israels Gud, han har sett til oss og løst oss ut.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Velsignet være Herren, Israels Gud, han har sett til oss og løst oss ut.

Forbønner

La oss be til Kristus, han som bønnhører og frelser alle som håper på ham, og si:
R. Herre, vi lovpriser deg,
   til deg setter vi vår lit.


- Vi takker deg, du som er rik på miskunn, fordi du elsker oss med så stor en kjærlighet.
- Du som sammen med Faderen alltid virker i verden, gjør alle ting nye ved den Hellige Ånds kraft.
- Lær oss og våre medmennesker å ha et åpent øye for dine underverk.
- Du som i dag kaller oss ut i din tjeneste, gi at vi må tjene våre brødre og søstre som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Gud, du som gav mennesket jorden til å bevare og dyrke og satte solen på himmelhvelvet for å lyse for oss, gi oss i dag, med din nådes hjelp, å arbeide til din ære og til gagn for vår neste. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Evige Gud, ved den salige biskop Augustins forkynnelse førte du Englands folk til Evangeliet. Gi at hans apostoliske tjeneste alltid må bære frukt i din Kirke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 27 maj 2024, mandag
mandag - uke IV
Augustinus av Canterbury biskop


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Gjør foten stø som du har lovet, Herre.

Salme 119 (129-136 XVII Phe)
Meditasjon over Guds ord i loven
Loven er oppfylt i kjærligheten (Rom 13,10).


Vidunderlige, Herre, er dine bud, *
derfor vil jeg følge dem.

Dine ord gir oss lys når de åpenbares, *
de gjør den enfoldige vis.

Begjærlig åpner jeg munnen, *
for jeg lengter etter dme bud.

Se hen til meg og vær meg nådig, *
det er rett mot dem som elsker ditt navn.

Gjør foten stø som du har lovet, *
så ingen urett får overhånd.

Forløs meg fra menneskers vold, *
så vil jeg holde dme bud.

La ditt åsyn lyse over din tjener, *
lær meg å kjenne din vjljes bud.

Mine øyne strømmer over av tårer *
over alle som ikke følger din lov.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gjør foten stø som du har lovet, Herre.


Ant. 2 Bare én er lovgiver og dommer. Hvem er du som setter deg til doms over din neste?

Salme 82
Mot dem som dømmer urett
Døm ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer (1 Kor 4,5).


Gud står i de helliges forsamling, *
blant guder holder han dom:

„Hvor lenge vil dere dømme urettferdig, *
hvor lenge gi støtte til ondskap?

Vær den svake og farløses dommer, *
gi de små og elendige rett.

Redd den ringe og den som er i nød, *
frels ham fra ondskapens grep!“

Uvitende og tankeløse farer de frem,
de vandrer i mørke, *
jordens grunnvoller vakler.

En gang sa jeg: +
„Også dere er guder, *
den Høyestes sønner er dere alle.

Men som mennesker skal dere dø, *
som én mann skal dere falle, fyrster."

Reis deg, Herre, hold dom over jorden, *
for alle folkeslag tilhører deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Bare én er lovgiver og dommer. Hvem er du som setter deg til doms over din neste?


Ant. 3 Jeg ropte til Herren og han svarte meg.

Salme 120
Lengsel etter fred
Rer utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bonnen (Rom 12,12).


Jeg ropte til Herren i nød, *
og han svarte meg.

Herre, frels meg fra lepper som lyver, *
fra den falske tunge.

Hva skal han gi deg, du falske tunge, *
hva mer skal han la deg få?

Stridsmannens skarpe piler, *
hvesset i gyvelbuskens glør.

Ve meg, som må bo i Mesjek, *
bo blant Kedars telt.

Min sjel har bodd lenge nok *
blant dem som hater fred.

Jeg er bare fred, *
men taler jeg, ypper de til strid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg ropte til Herren og han svarte meg.

Kort lesning
Lev 20,26


Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra de andre folkene, for at dere skal høre meg til.

Salig det folk hvis Gud er Herren.
Det folk han har utvalgt til sin arv.

Bønn

Gud, vår Far, du som gav menneskene arbeidet som et felles middel til fremgang, gi oss alltid å arbeide i pakt med vårt barnekår hos deg og i nestekjærlighet mot alle. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 27 maj 2024, mandag
mandag - uke IV
Augustinus av Canterbury biskop


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Gjør foten stø som du har lovet, Herre.

Salme 119 (129-136 XVII Phe)
Meditasjon over Guds ord i loven
Loven er oppfylt i kjærligheten (Rom 13,10).


Vidunderlige, Herre, er dine bud, *
derfor vil jeg følge dem.

Dine ord gir oss lys når de åpenbares, *
de gjør den enfoldige vis.

Begjærlig åpner jeg munnen, *
for jeg lengter etter dme bud.

Se hen til meg og vær meg nådig, *
det er rett mot dem som elsker ditt navn.

Gjør foten stø som du har lovet, *
så ingen urett får overhånd.

Forløs meg fra menneskers vold, *
så vil jeg holde dme bud.

La ditt åsyn lyse over din tjener, *
lær meg å kjenne din vjljes bud.

Mine øyne strømmer over av tårer *
over alle som ikke følger din lov.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gjør foten stø som du har lovet, Herre.


Ant. 2 Bare én er lovgiver og dommer. Hvem er du som setter deg til doms over din neste?

Salme 82
Mot dem som dømmer urett
Døm ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer (1 Kor 4,5).


Gud står i de helliges forsamling, *
blant guder holder han dom:

„Hvor lenge vil dere dømme urettferdig, *
hvor lenge gi støtte til ondskap?

Vær den svake og farløses dommer, *
gi de små og elendige rett.

Redd den ringe og den som er i nød, *
frels ham fra ondskapens grep!“

Uvitende og tankeløse farer de frem,
de vandrer i mørke, *
jordens grunnvoller vakler.

En gang sa jeg: +
„Også dere er guder, *
den Høyestes sønner er dere alle.

Men som mennesker skal dere dø, *
som én mann skal dere falle, fyrster."

Reis deg, Herre, hold dom over jorden, *
for alle folkeslag tilhører deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Bare én er lovgiver og dommer. Hvem er du som setter deg til doms over din neste?


Ant. 3 Jeg ropte til Herren og han svarte meg.

Salme 120
Lengsel etter fred
Rer utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bonnen (Rom 12,12).


Jeg ropte til Herren i nød, *
og han svarte meg.

Herre, frels meg fra lepper som lyver, *
fra den falske tunge.

Hva skal han gi deg, du falske tunge, *
hva mer skal han la deg få?

Stridsmannens skarpe piler, *
hvesset i gyvelbuskens glør.

Ve meg, som må bo i Mesjek, *
bo blant Kedars telt.

Min sjel har bodd lenge nok *
blant dem som hater fred.

Jeg er bare fred, *
men taler jeg, ypper de til strid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg ropte til Herren og han svarte meg.

Kort lesning
Visd 15,1.3


Du, vår Gud, er god og sannferdig; du er tålmodig og styrer alt med miskunn. Det å kjenne deg er fullkommen rettferdighet, og å erkjenne din kraft er roten til udødelighet.

Du, Herre, ømhets og miskunns Gud,
Langmodig er du, kjærlig og trofast.

Bønn

Gud, du som er herre over vingården og avlingen, du som fordeler oppgavene og gir hver enkelt lønn som fortjent, gi oss å bære dagens byrde uten å klage over det du pålegger oss å gjøre. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 27 maj 2024, mandag
mandag - uke IV
Augustinus av Canterbury biskop


Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Gjør foten stø som du har lovet, Herre.

Salme 119 (129-136 XVII Phe)
Meditasjon over Guds ord i loven
Loven er oppfylt i kjærligheten (Rom 13,10).


Vidunderlige, Herre, er dine bud, *
derfor vil jeg følge dem.

Dine ord gir oss lys når de åpenbares, *
de gjør den enfoldige vis.

Begjærlig åpner jeg munnen, *
for jeg lengter etter dme bud.

Se hen til meg og vær meg nådig, *
det er rett mot dem som elsker ditt navn.

Gjør foten stø som du har lovet, *
så ingen urett får overhånd.

Forløs meg fra menneskers vold, *
så vil jeg holde dme bud.

La ditt åsyn lyse over din tjener, *
lær meg å kjenne din vjljes bud.

Mine øyne strømmer over av tårer *
over alle som ikke følger din lov.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Gjør foten stø som du har lovet, Herre.


Ant. 2 Bare én er lovgiver og dommer. Hvem er du som setter deg til doms over din neste?

Salme 82
Mot dem som dømmer urett
Døm ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer (1 Kor 4,5).


Gud står i de helliges forsamling, *
blant guder holder han dom:

„Hvor lenge vil dere dømme urettferdig, *
hvor lenge gi støtte til ondskap?

Vær den svake og farløses dommer, *
gi de små og elendige rett.

Redd den ringe og den som er i nød, *
frels ham fra ondskapens grep!“

Uvitende og tankeløse farer de frem,
de vandrer i mørke, *
jordens grunnvoller vakler.

En gang sa jeg: +
„Også dere er guder, *
den Høyestes sønner er dere alle.

Men som mennesker skal dere dø, *
som én mann skal dere falle, fyrster."

Reis deg, Herre, hold dom over jorden, *
for alle folkeslag tilhører deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Bare én er lovgiver og dommer. Hvem er du som setter deg til doms over din neste?


Ant. 3 Jeg ropte til Herren og han svarte meg.

Salme 120
Lengsel etter fred
Rer utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bonnen (Rom 12,12).


Jeg ropte til Herren i nød, *
og han svarte meg.

Herre, frels meg fra lepper som lyver, *
fra den falske tunge.

Hva skal han gi deg, du falske tunge, *
hva mer skal han la deg få?

Stridsmannens skarpe piler, *
hvesset i gyvelbuskens glør.

Ve meg, som må bo i Mesjek, *
bo blant Kedars telt.

Min sjel har bodd lenge nok *
blant dem som hater fred.

Jeg er bare fred, *
men taler jeg, ypper de til strid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg ropte til Herren og han svarte meg.

Kort lesning
Bar 4,21b-22


Fatt mot, mine barn! Rop til Gud, så skal han fri dere fra overmakten, fra fienders hånd. Jeg har satt mitt håp til Den Evige, at han skal fri dere ut. Den Hellige har fylt meg med glede, for deres evige frelser skal snart vise miskunn.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre,
For den er fra evighet.

Bønn

Gud, du som kaller oss sammen i den time da apostlene gikk opp til templet, gi at den bønn vi med ærlig sinn bærer frem for deg i Jesu navn, må bringe frelse til alle som påkaller dette navn. Ved ham, Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 27 maj 2024, mandag
mandag - uke IV
Augustinus av Canterbury biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Lovpris Herren, for han er god, evig er hans kjærlighet.

Salme 136
Påskehymne
Å tale om Guds verk er a lovprise dem (Cassiodorus).

I


Lovpris Herren, for han er god, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris gudenes Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris herrenes Herre, *
for evig varer hans miskunn!

Han alene gjør store under, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte himlene med visdom, *
for evig varer hans miskunn!

Han festet jorden over vannene, *
for evig varer hans miskunn!

Han skapte de store lys, *
for evig varer hans miskunn!

Solen til å råde om dagen, *
for evig varer hans miskunn!

Måne og stjerner til å råde om natten, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Lovpris Herren, for han er god, evig er hans kjærlighet.

Ant. 2 Store og herlige er dine verker, Herre, allmektige Gud.

II

Han slo Egyptens førstefødte, *
for evig varer hans miskunn!

Han førte Israel ut fra dem, *
for evig varer hans miskunn!

Med veldig hånd og utstrakt arm, *
for evig varer hans miskunn!

Han kløvet Sivsjøens vann i to, *
for evig varer hans miskunn!

Lot Israel gå tørrskodd over, *
for evig varer hans miskunn!

Farao og hans hær ble styrtet i sjøen, *
for evig varer hans miskunn!

Gjennom ørkenen førte han sitt folk, *
for evig varer hans miskunn!

Han felte store konger, *
for evig varer hans miskunn!

Han drepte mektige fyrster, *
for evig varer hans miskunn!

Amorittenes konge, Sihon, *
for evig varer hans miskunn!

Og, konge i Basan, *
for evig varer hans miskunn!

Han gav dem landet i arv, *
for evig varer hans miskunn!

Til odel og eie for Israel, sin tjener, *
for evig varer hans miskunn!

Han kom oss ihu i vår nnghet, *
for evig varer hans miskunn!

Han frelste oss fra våre fiender, *
for evig varer hans miskunn!

Det er han som gir føde til alt som lever, *
for evig varer hans miskunn!

Lovpris himmelens Gud, *
for evig varer hans miskunn!

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Store og herlige er dine verker, Herre, allmektige Gud.

Ant. 3 Gud hadde besluttet i tidenes fylde å sammenfatte alt i Kristus.

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud hadde besluttet i tidenes fylde å sammenfatte alt i Kristus.

Lesning
1 Tes 3,12-13


Måtte vår Herre gi dere en stadig større rikdom på innbyrdes kjærlighet, og lære dere å holde like meget av alle mennesker, som vi holder av dere. Måtte han styrke deres hjerter, så dere kan stå plettfrie, helliggjorte frem for vår Gud og Far, den dag vår Herre Jesus holder sitt inntog sammen med alle sine hellige!

Responsorium

Herre, la min bønn + stige opp til deg.
Herre, la min bønn + stige opp til deg.
Som røkoffer for ditt åsyn.
+ Stige opp til deg.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herre, la min bønn + stige opp til deg.

Ant. Måtte min sjel alltid opphøye deg, min Gud.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Måtte min sjel alltid opphøye deg, min Gud.

Forbønner

La oss ydmykt vende oss i bønn til Jesus, han som aldri svikter dem som håper på ham, og si:
R. Du vår Gud, hør vår bønn.

- Herre Kristus, du lysets giver, opplys din Kirke med lyset fra deg, så den kan forkynne deg for folkene, du gudsfryktens hemmelighet, åpenbart i kjødet.
- Vern og bevar din Kirkes prester og tjenere, så de som forkynner for andre, selv må være trofaste i din tjeneste.
- Du som skjenket verden fred ved ditt blod, verg oss mot splittelsens synd og krigens svøpe.
- Gi din nåde i rikt mål til alle ektefolk, så deres samliv kan være et fullkomment bilde på din Kirkes mysterium.
- Gi syndenes forlatelse til alle avdøde, så de ved din miskunn kan finne hvile blant de hellige.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Bli hos oss, Herre, for dagen heller. Gå sammen med oss på veien, gjør våre hjerter brennende i oss og fyll oss med håp, så vi sammen med våre brødre og søstre gjenkjenner deg når Skriftene leses og brødet brytes. Du som lever og råder med Faderen i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Evige Gud, ved den salige biskop Augustins forkynnelse førte du Englands folk til Evangeliet. Gi at hans apostoliske tjeneste alltid må bære frukt i din Kirke. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 27 maj 2024
Mandag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.