Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 6 juni 2023, tirsdag
tirsdag - uke I
Norbert av Xanten biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Himlene, Herre, forteller din ære,
Mesteren prises av hvelvingen blå.
Solen og månen og stjernenes hære
sier oss grant hva din makt kan formå.
Ei er det ord eller tale som lyder,
over all jorden dog når deres røst.
Folkeferd alle det vitnesbyrd tyder,
gjenklang det har i hvert menneskebryst.

Solen går frem som en brudgom i smykke,
løper sin bane med kraft som en helt,
vekker av jorden til livsgledens lykke
skapningen all under himmelens telt.
Dag etter dag om din miskunnhet melder,
som våre dager, så styrke vi fikk.
Natthimlens blinkende øyne forteller:
Ei sover du om til hvile vi gikk.

Herre, ditt ord er vårt lys fra det høye,
rent og fullkomment og evig som du,
åpner for sannhet og livet vårt øye,
omvender sjelen, gir visdom i hu.
Å, at jeg aldri fra det måtte vanke!
Glem hva jeg syndet og lær meg ditt bud!
Å, at jeg kunne i tale og tanke
tekkes deg, Herre, min klippe, min Gud!Ant. 1 Herre, reis deg, kom meg til hjelp, rekk hånden ut til min frelse.

Salme 10
Takksigelse
Salige er dere fattige, for Guds rike er deres (Luk 6,20).

I


Herre, hvorfor er du så fjern? *
Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengsels tider?

Ugudelige jager i sitt hovmod den arme, *
men fanges selv ved de knep dę fant på.

Den gudløse priser sin onde lyst, *
den griske forbanner og ringeakter Herren.

Den ugudelige sier i sitt overmot: *
„Gud krever ikke til regnskap.

Det finnes ingen Gud." *
Slik er det han tenker.

Han lykkes alltid i alt han gjør; *
fjernt i det høye er dine dommer.

Av alle sine motstandere blåser han. *
Han sier i sitt hjerte:

„Jeg skal ikke vakle, *
ikke lide nød fra slekt til slekt."

Hans munn er full av forbannelse, svik og vold, *
han har urett og ondskap på tungen.

Han ligger på lur ved gårdene *
og dreper i lønndom uskyldige folk.

Hans øyne speider etter den svake, *
han lurer som løven i krattet.

Han vil gripe den arme i bakhold, *
fange ham og ta ham i garnet.

Han dukker seg ned og krøker seg sammen, *
den vergeløse blir tatt til fange.

„Gud glemmer," slik er hans tanke, *
„han skjuler sitt ansikt og ser det nok aldri."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, reis deg, kom meg til hjelp, rekk hånden ut til min frelse.

Ant. 2 Herre, du ser vår elendighet.

II

Herre, reis deg! Løft din hånd, *
glem ikke de elendige.

Hvorfor skal de gudløse ringeakte Gud +
og si ved seg selv: *
„Du krever jo ikke til regnskap."

For du ser både møye og sorg, *
du ser og tar alt i din hånd.

Hen elendige tar sin tilflukt til deg, *
for farløse er du en hjelper,

bryt den ondes og ugudeliges arm, +
krev ham til regnskap for hans ondskap *
og gjør den til intet.

Herren er konge for evig og alltid; *
fremmede folk skal forsvinne fra hans jord.

Herre, du hører de hjelpeløses bønn, *
vender øret til dem og gir dem mot.

He farløse og undertrykte *
hjelper du til deres rett.

Mennesker som hører jorden til, *
skal ikke lenger volde skrekk.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Herre, du ser vår elendighet.

Ant. 3 Herrens ord er sanne, de står fast for evig.

Salme 12
Bønn om hjelp mot de hovmodige
For vår elendighets skyld sendte Faderen sin Sønn (Augustin).


Hjälp oss, Herre, ty de fromma är borta, *
de trogna är försvunna från jorden.

De talar lögn, den ene med den andre, *
med hala tungor, och med falskhet i hjärtat.

Frels meg, Herre, de fromme er borte, *
trofaste mennesker finnes ikke mer.

Hver mann taler løgn med sin neste, *
med falske lepper og tvedelt sinn.

Ve over alle som taler svik, *
hver tunge som taler store ord.

De sier: „Tungen er vår styrke. +
Vi har leppene med oss. *
Hvem er vår mester?

Herren sier: +
„Fordi vergeløse undertrykkes og fattige stønner,
vil jeg reise meg nå. *
Jeg vil frelse dem som lengter etter hjelp."

Herrens ord er rene som brent sølv, *
lutret i ilden, syv ganger renset.

Herre, du vil bevare oss, *
alltid verne oss mot denne slekt.

Gudløse mennesker svermer omkring *
usseldom hersker blant menneskenes barn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Herrens ord er sanne, de står fast for evig.

Herren leder de ydmyke med rettferd.
Og lærer de fattige sin vei.

Første lesning
Job 31,1-8. 13-23. 35-37
Fra Jobs bok
Job forsvarer seg


Job sa: Jeg har gjort en avtale med mine øyne at jeg ikke skal se på noen jomfru. Hvilken lodd fikk jeg ellers av Gud i himmelen, hvilken arv fra den Allmektige i det høye? Ulykke rammer jo den som gjør urett, og vanskjebne den som gjør ondt. Ser ikke Gud hvordan jeg ferdes, teller han ikke alle min skritt? Skulle jeg ha faret med svik og vært rask på foten til å bedra? La Gud bare veie meg på rettferds vekt, så skal han skjønne at jeg er hel i min ferd. Hvis jeg har bøyd av fra veien og med øynene fulgt mitt hjertes lyst, hvis det er noen flekk på mine hender, da kan en annen få spise det jeg har sådd og grøden kan rykkes op med roten. Har jeg krenket retten når jeg hadde sak med min trell eller trellkvinne, hva skal jeg da gjøre når Gud står opp som dommer, hva skal jeg svare når han gransker saken? Han som skapte meg i mors liv, har ikke han også skapt den andre? Er det ikke den samme Gud som har formet oss begge i mors liv? Har jeg nektet småkårsfolk det de ønsket, og slukket glansen i en enkes øyne? Har jeg spist mitt brød alene, så farløse ikke fikk smake det? Nei, som en far har jeg fostret dem helt fra ungdommen av, fra første stund har jeg tatt meg av enker. Orket jeg å se på at noen flakket omkring uten klær, at den fattige ikke hadde et teppe? Måtte han ikke velsigne meg fordi han fikk varme hoftene med ull fra lammene mine? Har jeg løftet min hånd mot en farløs når jeg var viss på å få medhold i retten, da la mitt skulderblad løsne fra nakken og armen min gå av ledd. For da ble jeg rammet av redsel fra Gud, jeg kunne ikke stå meg mot hans velde. A, om noen ville høre på meg! Se, her er min underskrift - nå kan den Allmektige svare meg! Bare jeg også hadde det skrivet som min motpart har satt opp! Da ville jeg ta det på min skulder, sette det som et diadem på mitt hode! Jeg ville gjøre regnskap for mitt liv og møte ham som en fyrste.

Responsorium Job 31,3; Ordsp 15,3; Job 31,4

Rammer ikke fordervelse den som gjør urett, og ulykke den som gjør ondt?
* Herrens øyne når alle steder, de våker over onde og gode.
Ser ikke Gud mine veier, teller han ikke alle mine skritt?
* Herrens øyne når alle steder, de våker over onde og gode.

Annen lesning
Fra den hellige Dorotheos’ „Lærdommer“.
Om falsk sjelefred


Hvilken glede, hvilken hvile finner ikke den som legger skylden på seg selv, hvor han nå enn måtte ferdes, slik også abbeden, vår hyrde, sa. Om han opplever tap eller vanære eller hvilken elendighet det nå måtte være, godtar han med en gang at han har gjort seg fortjent til det, og lar det slett ikke gå inn på seg. Hvordan kan man vel leve mer sorgløst?
Men så vil noen si: Om nå en bror fornærmer meg, og jeg går i meg selv og finner ut at jeg overhodet ikke har gitt ham noe påskudd til det, hvordan skal jeg da kunne bebreide meg selv? Men det er både sant og visst at dersom man gransker seg selv med gudsfrykt, vil man alltid finne ut at man har gitt foranledning nok, enten ved noe man har gjort eller ved noe man har sagt eller ved den måten man har opptrådt på. Og om du nå ser det slik, etter hva du selv sier, at du overhodet ikke i noe av dette har fremprovosert en slik reaksjon på det nåværende tidspunkt, da har du kanskje fornærmet ham tidligere, enten på samme måte eller på en annen, eller du kan ha såret en annen bror. Dette er da årsaken til at du har gjort deg fortjent til å lide, men det kan også skyldes en annen synd som du har begått. Som jeg sa, forholder det seg slik at dersom man går i seg selv og ransaker sin samvittighet grundig og vel, vil man finne at man selv har gitt foranledning nok.
Så kan det være at man sitter der i fred og ro, og så kommer det en bror og sier noe som sårer en. Da blir han opprørt og mener at han har rett til å føle seg såret, for han sier til seg selv: „Dersom han ikke var kommet og hadde snakket til meg og forstyrret meg, ville jeg ikke ha hatt noen foranledning til å synde." Dette er en vits og en feilslutning. Det var jo ikke den som kom med bemerkningen, som førte lidenskapen inn i ham. Han viste bare at den var der, slik at den andre kunne angre seg, om han vil. Dette er en som ligner en loff som på utsiden er ren og pen, men inni er den full av mugg. Når noen bryter loffen, kommer styggedommen til syne. Der satt han i fred og ro, trodde han, men inni seg hadde han en lidenskap han ikke visste om. Ett ord sa hans bror til ham, og ut kom den styggedommen som skjulte seg der inne. Om han ønsker miskunn, må han omvende seg, rense seg, gjøre fremskritt, og da vil han se at han snarere skylder sin bror takk fordi han forårsaket et slikt botemiddel. For prøvelser vil ikke lenger være en like stor byrde for ham, for jo større fremskritt han gjør, desto lettere vil han finne dem å bære. Jo mer det går fremover med sjelen, desto sterkere blir den og får kraft til å bære livets tilskikkelser.

Responsorium Job 9, 2. 14; 15, 15

Hvordan kan et menneske ha rett mot Gud?
* Hvordan skulle jeg kunne svare og velge mine ord når jeg taler med ham?
Gud stoler ikke engang på sine hellige, og himlene er ikke rene i hans øyne.
* Hvordan skulle jeg kunne svare og velge mine ord når jeg taler med ham?

Bønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader og gi oss det som er til vårt gavn. Ved vår Herre …


Invitatorium
6. juni 2023, tirsdag
tirsdag - uke I
Norbert av Xanten biskop

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. Herren er en mektig konge, kom, la oss tilbe ham.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
6. juni 2023, tirsdag
tirsdag - uke I
Norbert av Xanten biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Salme 24
Herren kommer til sitt tempel
Himmelens porter ble åpnet for Kristus da han ble løftet opp i sitt kjød (Ireneus).


Herrens er jorden og alt den bærer, *
jorderik og alle som bor der.

Han festet den over havet, *
den står fast over vannene.

"Hvem kan stige opp på Herrens fjell? *
Hvem kan stå i hans helligdom?"

"Den som har rent hjerte og skyldfrie hender, *
som ikke farer med svik og ikke sverger falsk.

Han mottar velsignelse fra Herren, *
rettferdighet fra Gud, sin frelser."

"Dette er den ætt som søker Herren, *
Jakob som søker ditt åsyn."

"Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den veldige, sterk i strid."

Porter, løft deres buer, spring opp, evige dører, *
for herlighetens Konge kommer."

"Hvem er den herlighetens Konge." *
"Herren, den Høyeste, han er herlighetens Konge."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige Konge.

Tobits sang (13,1-3b.7-8)
Gud straffer og frelser
Lovet väre Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har gjenfødt oss (1 Pet 1,3).


Velsignet være Gud, som lever evig, *
velsignet være hans kongedømme.

For han straffer og viser miskunn, *
han sender ned til dødsriket i jordens dypeste dyp

og fører opp fra fordervelsen, den store. *
Det finnes intet som kan flykte fra hans hånd.

Dere Israels sønner,
bekjenn ham for hedningenes øyne, *
for han har spredt dere blant dem,

der har han vist sin storhet. *
Opphøy ham for de levendes åsyn,

for han er vår Herre, han er vår Gud, *
han er vår Far, og han er Gud til evig tid.

Han vil straffe dere for deres ondskap, *
men så vil han atter ha miskunn med dere alle

og samle dere fra alle de folkeslag *
som han har spredt dere blant.

Dersom dere vender om til ham av hele deres hjerte
og hele deres sjel, *
og gjør det som er sant og rett i hans øyne,

da skal han vende seg til dere, *
lovsyng ham med høy røst!

Velsign rettferdighetens Herre, *
opphøy evighetens konge!

På min landflyktighets jord bekjenner jeg ham, *
for et syndig folk kunngjør jeg hans makt og storhet.

Syndere, vend om! *
Gjør det som er rett i hans øyne!

Hvem vet? Kanskje vil han da fatte godhet for dere *
og vise dere miskunn?

Jeg opphøyer min Gud, *
min sjel opphøyer himmelens konge
og jubler over hans storhet.

Måtte hans storverk være på alles lepper, *
alle synge hans pris i Jerusalem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Lovpris rettferdighetens Herre og opphøy den evige Konge.

Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Salme 33
Lovpris Herrens forsyn
Alt ble skapt ved ham (Joh 1,3).


Rettferdige, juble i Herren, *
opriktige av hjertet, syng hans pris.

Lov Herren med sitar, *
lovsyng ham til tistrenget harpe.

Syng en ny sang for Herren, *
spill for ham med frydesang.

For Herrens ord er sannhet, *
han er trofast i all sin gjerning.

Han elsker rett og rettferd, *
jorden er full av Herrens miskunn.

Himlene ble skapt ved hans ord, *
all deres hær ved hans ånde.

Han samler havets vann,  *
har vannenes dyp i sitt gjemme.

All jorden skjelve for Herren, *
frykt ham alt som lever.

For han taler og det skjer, *
han byder og det står der.

Herren omstøter gudløses råd, *
gjør deres tanker til skamme.

Herrens råd står fast for evig, *
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Salig det folk hvis Gud er Herren, *
det folk han har utvalgt til sin arv.

Herren skuer ned fra himmelen, *
han ser alle menneskebarn.

Fra sin høye bolig *
ser han ned på alle som bor på jorden,

han som har skapt deres hjerte, *
han som gir akt på deres verk.

En konges makt kan ikke frelse, *
helten berges ikke ved sin store kraft.

Hesten bringer ingen seier, *
redder ingen, selv med all sin styrke.

Herrens øye hviler på dem som frykter ham, *
som bier på hans miskunn,

for å fri deres sjel fra døden, *
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel venter med lengsel på Herren, *
han er vårt skjold og vårt verge.

Vårt hjerte fryder seg i ham,  *
hans hellige navn er vår tilflukt.

Herre, la din miskunn hvile over oss,  *
for vi setter vår lit til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 De rene av hjertet skal love Herren.

Lesning
Rom 13,1 lb.12—13a


Tiden er nå inne til å våkne opp av søvnen; frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er nesten omme, dagen er nær. Så la oss legge bort alt mørkets vesen og spenne på oss lysets våpen. La oss leve sømmelig på en måte som er verdig dagens lys.

Responsorium

Min Gud er min hjelper, + og jeg håper på ham.
Min Gud er min hjelper, + og jeg håper på ham.
Han er min tilflukt og min redningsmann.
+ Og jeg håper på ham.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Min Gud er min hjelper, + og jeg håper på ham.

Ant. Herren har oppreist for oss en kraft til frelse, slik han lovet gjennom sine hellige profeters munn.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Herren har oppreist for oss en kraft til frelse, slik han lovet gjennom sine hellige profeters munn.

Forbønner

Vi har fått del i det himmelske kall. La oss lovprise Jesus, den yppersteprest som vi bekjenner, og si:
R. HERRE, DU ER VÅR GUD OG VÅR FRELSER.

-Allmektige Konge, du som ved dåpen gjorde oss til et kongelig presteskap, gi oss alltid å bære vårt lovprisningsoffer frem for deg.
-Gi oss å holde dine bud, slik at vi ved den Hellige Ånd forblir i deg og du i oss.
-Gi oss din evige visdom, slik at den er med oss i dag og virker sammen med oss
-Gi at vi i dag ikke må såre noen, men være til glede for alle dem vi er sammen med.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, lytt i nåde til vår morgenbønn. Opplys med din godhets lys alt vårt hjerte huser, slik at ingen mørke tanker skjuler seg i oss som lyset fra den himmelske nåde har helbredet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Gud, i den salige biskop Norbert gav du din Kirke en tjener fylt av bønnens ånd og iver for sjelenes frelse. Gi på hans forbønn at hyrder etter ditt hjerte må føre ditt folk til frelsens kilder. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 6 juni 2023, tirsdag
tirsdag - uke I
Norbert av Xanten biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Salig den som vandrer i Herrens lov.

Salme 119 (1-8 I Aleph)
Meditasjon over Guds ord i loven
Å elske Gud er å holde hans bud (1 Joh 5,3).


Salig den som er ulastelig i sin ferd, *
som vandrer i Herrens lov.

Salige de som følger hans bud *
og søker ham av hele sitt hjerte;

de som ikke gjør urett, *
men vandrer på hans veier.

Du har gitt oss dine bud *
for at de skal holdes nøye.

Gjør mine fottrinn faste *
så jeg kan følge dine bud.

Da skal jeg aldri bli til skamme *
når jeg gir akt på alle dine bud.

Jeg priser deg av et oppriktig hjerte *
når jeg lærer dine rettferdige dommer.

Dine forskrifter vil jeg følge, *
du må ikke rent forlate meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Salig den som vandrer i Herrens lov.


Ant. 2 Mitt hjerte skal juble over din frelse.

Salme 13
Den rettferdiges klage i tillit til Gud
Håpets Gud fylle dere med glede (Rom 15,13).


Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? *
Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?

Hvor lenge må jeg tåle uro i mitt sinn, +
og sorg i hjertet dag og natt? *
Hvor lenge skal fienden være min overmann?

Se, og svar meg, Herre, min Gud! *
Gi mine øyne glans så jeg ikke sovner inn i døden.

Så min fiende ikke skal si: „Jeg har slått ham, *
og mine uvenner juble når de ser meg vakle.

Men jeg setter min lit til din kjærlighet, *
mitt hjerte skal juble over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, *
for han har gjort vel imot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Mitt hjerte skal juble over din frelse.


Ant. 3 Gud sperret alle inne i synden for å slutte alle inn i sin miskunn.

Salme 14
De ugudeliges dumhet
Der synden var stor, ble nåden enda større (Rom 5,20).


Dåren sier i sitt hjerte: *
„Det finnes ingen Gud."

Falske og fordervede er deres gjerninger. *
Ingen gjør det som er godt.

Gud i sin høye himmel *
ser ned på menneskenes barn.

Er det noen som har forstand, *
en eneste som søker Gud?

Alle har falt fra, alle som en er fordervet. *
Ingen gjør det som er godt, ikke en eneste en.

Forstår de da ingenting, *
de som gjør urett?

De fortærer mitt folk som de eter brød, *
men Herren påkaller de ikke.

De skal bli grepet av skrekk, *
for Gud står ved den rettferdiges side.

Dere kan håne de elendiges håp, *
men Herren er deres tilflukt.

Hvem skal sende frelse fra Sion, *
frelse for Israels hus?

Når Gud fører sitt folk tilbake, *
da skal Jakob juble og Israel fryde seg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Gud sperret alle inne i synden for å slutte alle inn i sin miskunn.

Kort lesning
Jer 17,7-8


Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt.

Herren holder ikke sine gaver tilbake for dem som vandrer i uskyld.
Hærskarenes Herre, vel den som stoler på deg.

Bønn

Allmektige, evige Gud, du som utøste den Hellige And, Trøsteren, over apostlene i den tredje time, gi også oss del i den samme kjærlighetens And, så vi trofast bærer vitnesbyrd om deg for alle mennesker. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 6 juni 2023, tirsdag
tirsdag - uke I
Norbert av Xanten biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Salig den som vandrer i Herrens lov.

Salme 119 (1-8 I Aleph)
Meditasjon over Guds ord i loven
Å elske Gud er å holde hans bud (1 Joh 5,3).


Salig den som er ulastelig i sin ferd, *
som vandrer i Herrens lov.

Salige de som følger hans bud *
og søker ham av hele sitt hjerte;

de som ikke gjør urett, *
men vandrer på hans veier.

Du har gitt oss dine bud *
for at de skal holdes nøye.

Gjør mine fottrinn faste *
så jeg kan følge dine bud.

Da skal jeg aldri bli til skamme *
når jeg gir akt på alle dine bud.

Jeg priser deg av et oppriktig hjerte *
når jeg lærer dine rettferdige dommer.

Dine forskrifter vil jeg følge, *
du må ikke rent forlate meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Salig den som vandrer i Herrens lov.


Ant. 2 Mitt hjerte skal juble over din frelse.

Salme 13
Den rettferdiges klage i tillit til Gud
Håpets Gud fylle dere med glede (Rom 15,13).


Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? *
Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?

Hvor lenge må jeg tåle uro i mitt sinn, +
og sorg i hjertet dag og natt? *
Hvor lenge skal fienden være min overmann?

Se, og svar meg, Herre, min Gud! *
Gi mine øyne glans så jeg ikke sovner inn i døden.

Så min fiende ikke skal si: „Jeg har slått ham, *
og mine uvenner juble når de ser meg vakle.

Men jeg setter min lit til din kjærlighet, *
mitt hjerte skal juble over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, *
for han har gjort vel imot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Mitt hjerte skal juble over din frelse.


Ant. 3 Gud sperret alle inne i synden for å slutte alle inn i sin miskunn.

Salme 14
De ugudeliges dumhet
Der synden var stor, ble nåden enda større (Rom 5,20).


Dåren sier i sitt hjerte: *
„Det finnes ingen Gud."

Falske og fordervede er deres gjerninger. *
Ingen gjør det som er godt.

Gud i sin høye himmel *
ser ned på menneskenes barn.

Er det noen som har forstand, *
en eneste som søker Gud?

Alle har falt fra, alle som en er fordervet. *
Ingen gjør det som er godt, ikke en eneste en.

Forstår de da ingenting, *
de som gjør urett?

De fortærer mitt folk som de eter brød, *
men Herren påkaller de ikke.

De skal bli grepet av skrekk, *
for Gud står ved den rettferdiges side.

Dere kan håne de elendiges håp, *
men Herren er deres tilflukt.

Hvem skal sende frelse fra Sion, *
frelse for Israels hus?

Når Gud fører sitt folk tilbake, *
da skal Jakob juble og Israel fryde seg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Gud sperret alle inne i synden for å slutte alle inn i sin miskunn.

Kort lesning
Ordsp 3,13-15


Lykkelig den som finner visdom, det menneske som vinner god innsikt. Det er bedre å skaffe seg visdom enn sølv, den vinning den gir er større enn gull. Visdommen er mer verdifull enn perler, av alle dine skatter er ingen som den.

Herre, du elsker hjertets sannhet.
I stillhet lærer du meg visdom.

Bønn

Gud, du som åpenbarte for Peter ditt råd til frelse for alle folkeslag, gi at alt vi gjør, må være deg til behag og ved din hjelp tjene din kjærlighets og frelses vilje. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 6 juni 2023, tirsdag
tirsdag - uke I
Norbert av Xanten biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Salig den som vandrer i Herrens lov.

Salme 119 (1-8 I Aleph)
Meditasjon over Guds ord i loven
Å elske Gud er å holde hans bud (1 Joh 5,3).


Salig den som er ulastelig i sin ferd, *
som vandrer i Herrens lov.

Salige de som følger hans bud *
og søker ham av hele sitt hjerte;

de som ikke gjør urett, *
men vandrer på hans veier.

Du har gitt oss dine bud *
for at de skal holdes nøye.

Gjør mine fottrinn faste *
så jeg kan følge dine bud.

Da skal jeg aldri bli til skamme *
når jeg gir akt på alle dine bud.

Jeg priser deg av et oppriktig hjerte *
når jeg lærer dine rettferdige dommer.

Dine forskrifter vil jeg følge, *
du må ikke rent forlate meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Salig den som vandrer i Herrens lov.


Ant. 2 Mitt hjerte skal juble over din frelse.

Salme 13
Den rettferdiges klage i tillit til Gud
Håpets Gud fylle dere med glede (Rom 15,13).


Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? *
Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?

Hvor lenge må jeg tåle uro i mitt sinn, +
og sorg i hjertet dag og natt? *
Hvor lenge skal fienden være min overmann?

Se, og svar meg, Herre, min Gud! *
Gi mine øyne glans så jeg ikke sovner inn i døden.

Så min fiende ikke skal si: „Jeg har slått ham, *
og mine uvenner juble når de ser meg vakle.

Men jeg setter min lit til din kjærlighet, *
mitt hjerte skal juble over din frelse.

Jeg vil synge for Herren, *
for han har gjort vel imot meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Mitt hjerte skal juble over din frelse.


Ant. 3 Gud sperret alle inne i synden for å slutte alle inn i sin miskunn.

Salme 14
De ugudeliges dumhet
Der synden var stor, ble nåden enda større (Rom 5,20).


Dåren sier i sitt hjerte: *
„Det finnes ingen Gud."

Falske og fordervede er deres gjerninger. *
Ingen gjør det som er godt.

Gud i sin høye himmel *
ser ned på menneskenes barn.

Er det noen som har forstand, *
en eneste som søker Gud?

Alle har falt fra, alle som en er fordervet. *
Ingen gjør det som er godt, ikke en eneste en.

Forstår de da ingenting, *
de som gjør urett?

De fortærer mitt folk som de eter brød, *
men Herren påkaller de ikke.

De skal bli grepet av skrekk, *
for Gud står ved den rettferdiges side.

Dere kan håne de elendiges håp, *
men Herren er deres tilflukt.

Hvem skal sende frelse fra Sion, *
frelse for Israels hus?

Når Gud fører sitt folk tilbake, *
da skal Jakob juble og Israel fryde seg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Gud sperret alle inne i synden for å slutte alle inn i sin miskunn.

Kort lesning
Job 5,17-18


Salig er den som blir refset av Gud. Den Allmektiges tukt skal du ikke forakte. For han sårer, og han forbinder, han slår, og hans hender leger.

Gjør med din tjener etter din miskunn, Herre.
Lær meg dine bud.

Bønn

Gud, du som sendte din engel til offiseren Cornelius for å vise ham frelsens vei, gi oss, vi ber deg, å arbeide for at alle mennesker skal bli frelst, slik at vi sammen med dem i din Kirke, når frem til deg. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 6 juni 2023, tirsdag
tirsdag - uke I
Norbert av Xanten biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Salme 20
Bønn for kongens seier
Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst (Apg 2,21).


Herren bønnhøre deg på nødens dag, *
Jakobs Gud berge deg ved sitt navn.

Han sende deg hjelp fra sin helligdom. *
Han støtte deg fra Sion.

Han komme dine offergaver ihu, *
og finne ditt brennoffer godt.

Han gi deg etter ditt hjertes ønske, *
og fullføre alt du håper på.

Så vi kan juble over din frelse og opphøye Guds navn. *
Herren oppfylle alle dine bønner.

Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier. *
Han svarer ham fra sin høye himmel med
storverk av sin høyre hånd.

Noen setter sin lit til vogner og hester. *
Vi påkaller Herren vår Guds navn.

De snubler og faller. *
Vi holder oss oppreist og står støtt.

Herre, gi kongen seier. *
Hør oss den dag vi roper til deg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 1 Juble av glede for Gud, vår styrke. Rop med fryd for Jakobs Gud.

Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Salme 21 (2-8.14)
Takksigelse for kongens seier
Han fikk livet igjen og stod opp, hans dager er uten ende (Ireneus).


Herre, kongen fryder seg over din styrke, *
din frelse fyller ham med jublende glede.

Du har oppfylt hans hjertes ønske *
og ikke avslått hans leppers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, *
du har satt en krone av gull på hans hode.

Han bad deg om liv og du gav ham det, *
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp, *
med glans og prakt har du omgitt ham.

Du har satt ham til velsignelse for alle tider. *
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Kongen setter sin lit til Herren. *
Den Høyestes nåde verner ham mot fall.

Herre, reis deg i din velde. *
Med sang og spill vil vi ære din makt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Canticum
Johannes’Åpenbaring (4,11;5,9-10.12)

De forløstes hymne


Verdig er du, vår Herre og Gud, *
til å motta ære, heder og makt,

for alle ting har du skapt, *
ved din vilje skaptes de pg ble til.

Verdig er du til å ta boken og bryte dens segl, *
for du ble slaktet som offer.

Til Gud har du kjøpt med ditt blod *
mennesker av alle stammer og tungemål,
alle folkeslag og raser.

Du har gjort dem til et kongerike for vår Gud
og til prester for ham,  *
konger skal de være på jorden.

Verdig er Lammet som ble slaktet, *
til å motta makt og rikdom, visdom og styrke,
heder, ære og velsignelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Til et kongerike har du gjort dem og til prester for vår Gud.

Lesning
1 Joh 3,la.2


Se, hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn - ja, vi er det! Mine kjære! Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå ikke åpenbart. Vi bare vet at den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er.

Responsorium

I evighet, Herre, + består ditt ord.
I evighet, Herre, + består ditt ord.
Din sannhet varer fra slekt til slekt.
+ Ditt ord består.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I evighet, Herre, + består ditt ord.

Ant. Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, han som lever midt iblant oss, la oss be til ham, vi som er det folk han har gjort til sitt, og si:
R. Bønnhør oss, Herre, til din ære.

- Herre, du som er konge og hersker over alle folk, hjelp og støtt folkene og deres ledere slik at de enig og tro søker det felles beste, i samsvar med din lov.
- Du ble fange og bortførte vårt fangenskap, befri våre brødre og søstre som sitter lenket på legeme eller sjel og gi dem tilbake den frihet som tilkommer Guds barn.
- Måtte våre ungdommer alltid finnes ulastelige for deg, ivrige etter å gjøre din vilje.
- Gi barna å følge ditt eksempel og gå stadig frem i nåde og visdom.
- Ta de avdøde inn i ditt rike hvor vi håper engang å råde sammen med deg.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Herre, allmektige Gud, vi bringer deg vår takksigelse, du som lot oss nå frem til denne aftentime. Vi ber om at våre løftede hender for ditt åsyn må være et offer etter ditt behag. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Gud, i den salige biskop Norbert gav du din Kirke en tjener fylt av bønnens ånd og iver for sjelenes frelse. Gi på hans forbønn at hyrder etter ditt hjerte må føre ditt folk til frelsens kilder. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 6 juni 2023
Tirsdag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.

Salme 143 (1—11)
Bønn i nedtrykthet
Mennesket blir ikke rettferdiggjort ved loven, men ved troen på Jesus Kristus (Gal 2,16).


Herre, hør min bønn, lytt til min tryglende røst, *
svar meg i din trofaste rettferd.

Gå ikke i rette med din tjener. *
Ingen som lever er rettferdig for deg.

Fienden forfølger min sjel, *
knuger mitt liv til jorden.

Han lar meg sitte i stummende mørke, *
lik dem som er døde for evig.

Livsånden slukner i meg. *
Jeg er forferdet i hjertets grunn.

Jeg minnes fordums dager, jeg tenker på alt ditt verk *
og grunner på dine henders gjerning.

Jeg rekker mine hender ut mot deg, *
min sjel tørster etter deg
som uttørket jord etter vann.

Drøy ikke, svar meg, Herre, *
jeg har ikke pust igjen.

Skjul ikke ditt åsyn for meg, *
så jeg blir lik dem som farer ned i graven.

Vis meg hver morgen din kjærlighet, *
til deg setter jeg min lit.

Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå, *
for jeg løfter min sjel mot deg.

Fra mine fiender fri meg, Herre, *
jeg søker ly hos deg.

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud, *
på trygge stier lede meg din gode ånd.

For ditt navns skyld la meg leve, *
i din rettferd før min sjel ut av trengsel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit.

Lesning
1 Pet 5,8-9

Vær våkne og på vakt! For deres motstander går omkring som en brølende løve, på jakt etter noen å sluke. Vær faste i troen og stå ham imot!

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, vår Gud, fordriv denne nattens mørke. La dine tjenere få hvile i fred, så vi ved daggry med glede kan våkne i ditt navn. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.