Liturgiska texter


Den 30 maj 2023, tisdag
tisdag i 8 veckan 'under året'


Dagens bön:

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt uppdrag.


Läsningar: Syr 35:1-12, Ps 50, Mark 10:28-31

Första läsningen
Syr 35:1–15
(Gemenskapsoffer frambärs när man följer buden)


Läsning ur Syraks bok.
Att hålla lagen är ett rikligt offer;
gemenskapsoffer frambärs när man följer buden.
Att löna gott med gott är att frambära matoffer,
och välgörenhet är detsamma som tackoffer.
Herrens nåd får den som undviker det onda,
försoning vinner den som skyr orättfärdighet.
Träd inte fram tomhänt inför Herren;
alla dessa gåvor påbjuds av lagen.
Den rättfärdiges offer pryder altaret,
dess vällukt når fram till den Högste.
En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,
hans påminnelseoffer blir inte bortglömt.
Var frikostig när du ger till Herrens ära,
snåla inte med de förstlingsoffer du skänker.
Bär fram gåvor med glatt ansikte,
och överlämna med glädje det heliga tiondet.
Ge åt den Högste så som han gett åt dig,
var frikostig så långt dina tillgångar räcker.
Ty Herren är den som återgäldar;
han skall återgälda dig sjufalt.
Kom inte med mutor, dem tar han inte emot,
lita inte på orättfärdiga offer.
Ty Herren är den som dömer,
inför honom finns ingen mänsklig storhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 50:5–8, 14, 23 (R. 23b)

R.
Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning.

»Samla inför mig mina fromma,
som sluter förbund med mig vid offer.«
Himlarna förkunnar att han är rättfärdig,
att Gud är den som skipar rätt. R.

»Hör, mitt folk, jag vill tala,
Israel, jag vill ställa dig till svars.
Jag är Gud, din Gud.
Jag vill inte straffa dig för dina offer,
dina brännoffer har jag alltid inför mig. R.

Offra lovets offer åt Gud,
och infria dina löften till den Högste.
Den som offrar lovets offer, han ärar mig,
och den som ger akt på sin väg,
honom skall jag låta se min frälsning.« R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Mark 10:28–31
(Ni skall få hundrafalt igen mitt under förföljelser,
och sedan evigt liv i den kommande världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter