Liturgiska texter


Den 15 april 2021, torsdag
torsdag i 2 påskveckan


Dagens bön:

Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar av vårt liv.


Läsningar: Apg 5:27-33, Ps 34, Joh 3:31-36

Första läsningen
Apg 5:27–33
(Man måste lyda Gud mer än människor)


Läsning ur Apostlagärningarna.
När tempelkommendanten och hans män kom tillbaka med apostlarna, förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: »Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod.« Petrus och apostlarna svarade: »Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och likaså den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.« Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 34:2, 9, 17–20 (R. jfr 7)

R.
Herren hör den som ropar till honom.

Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov skall ständigt vara i min mun.
Smaka och se att Herren är god.
Salig är den som tar sin tillflykt till honom. R.

Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda,
han vill utrota minnet av dem från jorden.
Herren hör, när de rättfärdiga ropar,
och räddar dem ur all deras nöd. R.

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och hjälper dem som har en bedrövad ande.
Den rättfärdige måste lida mycket,
men Herren räddar honom ur allt. R.

Halleluja
Joh 20:29

Saliga de som inte har sett
men ändå tror, säger Herren.

Evangelium
Joh 3:31–36
(Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant. Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter