Kalender - liturgi
Oktober 2020

TiOnToFr
1torsdag i 26 veckan 'under året'
Teresa av Jesusbarnet jungfru

2fredag i 26 veckan 'under året'
Skyddsänglarna

3lördag i 26 veckan 'under året'

427 söndagen 'under året'
Franciscus av Assisi

5måndag i 27 veckan 'under året'

6tisdag i 27 veckan 'under året'
Bruno, präst

7Birgitta av Vadstena
Birgitta av Vadstena

8torsdag i 27 veckan 'under året'
Vår Fru av Rosenkransen

9fredag i 27 veckan 'under året'
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst

10lördag i 27 veckan 'under året'

1128 söndagen 'under året'
Johannes XXIII påve

12måndag i 28 veckan 'under året'

13tisdag i 28 veckan 'under året'

14onsdag i 28 veckan 'under året'
Calixtus I påve och martyr

15torsdag i 28 veckan 'under året'
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare

16fredag i 28 veckan 'under året'
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru

17lördag i 28 veckan 'under året'
Ignatius av Antiochia biskop och martyr

1829 söndagen 'under året'
Lukas evangelist

19måndag i 29 veckan 'under året'
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst

20tisdag i 29 veckan 'under året'

21onsdag i 29 veckan 'under året'

22torsdag i 29 veckan 'under året'
Johannes Paulus II påve

23fredag i 29 veckan 'under året'
Giovanni da Capistrano präst

24lördag i 29 veckan 'under året'
Antonio Maria Claret biskop

2530 söndagen 'under året'

26måndag i 30 veckan 'under året'

27tisdag i 30 veckan 'under året'

28onsdag i 30 veckan 'under året'
Simon och Judas apostlar

29torsdag i 30 veckan 'under året'

30fredag i 30 veckan 'under året'

31lördag i 30 veckan 'under året'Liturgiska texter


Den 20 oktober 2020, tisdag
tisdag i 29 veckan 'under året'


Dagens bön:

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn.


Läsningar: Ef 2:12-22, Ps 85, Luk 12:35-38

Första läsningen
Ef 2:12–22
(Kristus är vår fred
och han har gjort de två lägren till ett)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.
Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till andlig boning åt Gud.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 85:9–14 (R. jfr 9)

R.
Herren talar frid till sitt folk.

Jag vill höra Guds ord,
ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

Herren skall ge oss goda gåvor,
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå framför honom,
frälsning skall följa i hans spår. R.

Halleluja
Luk 21:36

Håll er vakna och bed
så att ni kan stå upprätta inför Människosonen.

Evangelium
Luk 12:35–38
(Saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare — saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter