Kalender - liturgi
Juli 2020

TiOnToFr
1onsdag i 13 veckan 'under året'

2torsdag i 13 veckan 'under året'

3fredag i 13 veckan 'under året'
Tomas apostel

4lördag i 13 veckan 'under året'
Elisabeth av Portugal

514 söndagen 'under året'
Antonio Maria Zaccaria präst

6måndag i 14 veckan 'under året'
Maria Goretti jungfru och martyr

7tisdag i 14 veckan 'under året'

8onsdag i 14 veckan 'under året'

9torsdag i 14 veckan 'under året'
Augustinus Zhao Rong präst och hans följeslagare martyrer

10fredag i 14 veckan 'under året'
Knut konung och martyr Danmarks skyddspatron

11lördag i 14 veckan 'under året'
Benedictus av Nursia abbot Europas skyddspatron

1215 söndagen 'under året'

13måndag i 15 veckan 'under året'
Henrik II

14tisdag i 15 veckan 'under året'
Camillo de Lellis präst

15onsdag i 15 veckan 'under året'
Bonaventura biskop och kyrkolärare

16torsdag i 15 veckan 'under året'
Vår Fru av berget Karmel

17fredag i 15 veckan 'under året'

18lördag i 15 veckan 'under året'

1916 söndagen 'under året'
Apollinaris biskop och martyr

20måndag i 16 veckan 'under året'
Thorlak biskop Islands skyddspatron

21tisdag i 16 veckan 'under året'
Lorenzo da Brindisi präst och kyrkolärare

22onsdag i 16 veckan 'under året'
Maria från Magdala

23torsdag i 16 veckan 'under året'
Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag

24fredag i 16 veckan 'under året'
Charbel Makhluf präst

25lördag i 16 veckan 'under året'
Jakob apostel

2617 söndagen 'under året'
Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar

27måndag i 17 veckan 'under året'
Marta

28tisdag i 17 veckan 'under året'
Botvid martyr

29onsdag i 17 veckan 'under året'
Olav konung och martyr Norges skyddshelgon

30torsdag i 17 veckan 'under året'
Elin av Skövde martyr, Petrus Chrysologus biskop och kyrkolärare

31fredag i 17 veckan 'under året'
Ignatius av Loyola prästLiturgiska texter


 PDF fil

Den 12 juli 2020, söndag
15 söndagen 'under året'


Inledning:

Jesus är såningsmannen, som sår kornet - Gud ord, ända sedan de dagar då han vandrade på vägarna i Galileen och Judeen, och ända fram till tidens slut. Också nu när vi samlas här för att fira Eukaristi, sår han sitt korn i våra hjärtan. Låt oss be, att vår tro genom denna sådd skall kunna födas på nytt..

HERRE - du sträckte ut dina händer på korset, för att förena oss med Fadern. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - än i dag vandrar du på vår jord, för att outtröttligt så Ordets korn. Kristus, förbarma dig.
HERRE - på den sista dagen kommer du att samla in skörden av kornet som du har sått i våra hjärtan. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son

Läsningar: Jes 55:10-11, Ps 65, Rom 8:18-23, Matt 13:1-23

Första läsningen
Jes 55:10-11
(Ordet utför Guds uppdrag)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Liksom regn och snö faller från himlen
och inte vänder tillbaka dit
utan vattnar jorden,
får den att grönska och bära frukt,
och ger säd att så och bröd att äta,
så är det med ordet som kommer från min mun:
det vänder inte fruktlöst tillbaka
utan gör det jag vill
och utför mitt uppdrag.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (644)
Ps 65:10-14

R.
Herre, du har det eviga livets ord.

Du visar omsorg om landet och váttnar det, †
du låter det flöda över av ríkedom, *
Guds källa har vatten till fyllest.
Du bereder säd åt människorna, *
när du så bereder jórden. R.

Dess fåror váttnar du, *
du jämnar det som är úpplöjt,
med regnskurar mjukar du úpp den, *
det som växer på den välsígnar du. R.

Du kröner året med ditt góda, *
och där du går fram ges skörd i överflöd:
betesmarkerna i öknen dryper, *
och höjderna omger sig med fröjd, R.

ängarna höljer sig i hjórdar, †
och dalarna täcks med säd. *
Allt höjer jubelrop och sjúnger. R.

Andra läsningen
Rom 8:18-23
(Skapelsen väntar otåligt)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.
Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Säden är Guds ord, den som sår är Kristus;
alla som finner honom får det eviga livet.

Evangelium
Matt 13:1-23
(Liknelsen om sådden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser: »En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot.
En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt
och trettiofalt. Hör, du som har öron.«
[Lärjungarna kom fram och frågade honom: »Varför talar du till dem i liknelser?« Han svarade dem: »Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se med era ögon men ändå ingenting uppfatta. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.
Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.« ]
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Undervisade av Guds ord, som har makt att frälsa våra själar, ber vi till Gud för kyrkan och för hela världen.

1. För vår påve, att han utan att förtröttas förkunnar Guds ord och genom sitt tjänande drar människorna till Kristus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För missionärer som arbetar på fjärran kontinenter, att de dagligen må skörda goda frukter av sitt arbete, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För dem som arbetar på åkrar och fält, dem som sår och ger oss vårt dagliga bröd, att deras arbete och möda må röna uppskattning, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som försvårar spridningen av Guds ord i världen, att de förstår att man bör lyda Gud mer än människor, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss som är samlade här, att vi inte låter våra egna sorger och bekymmer överrösta Guds ord, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, din nåd är större än vad vi kan förstå. Se inte till våra synder, utan hör oss i din barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter