Kalender - liturgi
Juni 2020

TiOnToFr
1måndag i 9 veckan 'under året'
Jungfru Maria, kyrkans moder

2tisdag i 9 veckan 'under året'
Marcellinus och Petrus martyrer

3onsdag i 9 veckan 'under året'
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer

4Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru

5fredag i 9 veckan 'under året'
Bonifatius biskop och martyr

6lördag i 9 veckan 'under året'
Norbert av Xanten biskop

7Heliga Trefaldighets dag

8måndag i 10 veckan 'under året'

9tisdag i 10 veckan 'under året'
Efraim Syriern diakon och kyrkolärare

10onsdag i 10 veckan 'under året'

11torsdag i 10 veckan 'under året'
Barnabas apostel

12fredag i 10 veckan 'under året'
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel

13lördag i 10 veckan 'under året'
Antonius av Padua präst och kyrkolärare

14Kristi Kropps och Blods högtid

15måndag i 11 veckan 'under året'

16tisdag i 11 veckan 'under året'

17onsdag i 11 veckan 'under året'

18torsdag i 11 veckan 'under året'

19Jesu Hjärtas Dag
Romuald abbot

20lördag i 11 veckan 'under året'
Jungfru Marias obefläckade Hjärta

2112 söndagen 'under året'
Aloisius Gonzaga ordensman

22måndag i 12 veckan 'under året'
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer

23tisdag i 12 veckan 'under året'

24Johannes Döparens födelse
Johannes Döparens födelse

25torsdag i 12 veckan 'under året'
David av Munktorp abbot

26fredag i 12 veckan 'under året'

27lördag i 12 veckan 'under året'
Kyrillos av Alexandria biskop och kyrkolärare

2813 söndagen 'under året'
Irenaeus av Lyon biskop och martyr

29Petrus och Paulus
Petrus och Paulus

30tisdag i 13 veckan 'under året'
Den romerska kyrkans första martyrerLiturgiska texter


Den 1 juni 2020, måndag
Jungfru Maria, kyrkans moder


Helgon: Jungfru Maria, kyrkans moder
Den saliga jungfru Maria har fått titeln Kyrkans moder, eftersom hon födde Kristus, Kyrkans huvud, och alldeles innan hennes Son på korset överlämnade sin ande gjordes till moder för alla återlösta. Den [helige] påven Paulus VI bekräftade högtidligt denna titel i sitt tal till konciliefäderna vid Andra Vatikankonciliet 21 november 1964 och stadgade att ”hela det kristna folket med tanke på detta ljuvliga namn nu skulle växa i sin vördnad för Guds Moder”.


Dagens bön:
Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …


Läsningar: 1 Mos 3:9-15, 20, Ps 87:1–2, 3, 5, 6 Joh 19:25–34

Första läsningen
1 Mos 3:9–15, 20
(Moder till alla som lever)


Läsning ur Första Moseboken.
När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han frågade: ”Var är du?” Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården. Då blev jag rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” Då sade Herren Gud: ”Vem har låtit dig förstå att du är naken? Du har alltså ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: ”Kvinnan som du gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, och då åt jag.” Herren Gud sade till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan svarade: ”Ormen bedrog mig, och då åt jag.” Då sade Herren Gud till ormen:
”Eftersom du gjort detta skall du vara förbannad och utstött från alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du kräla, och stoft skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han skall trampa sönder ditt huvud, och du skall hugga honom i hälen.”
Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7 (R. v. 3)

R.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.

Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
Herren älskar det mer än andra boningar i Jakob. R.

Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.
Ja, om Sion skall det sägas:
”I henne är alla födda”,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
”Där är de alla födda.”
Och under sång och dans skall de säga:
”Alla mina källor är i dig.” R.

Halleluja


O du saliga Jungfru, som födde Herren!
O du heliga Kyrkans moder,
som med din bön låter hans Andes låga brinna i oss!

Evangelium
Joh 19:25–34
(”Där är din son.” ”Där är din mor.”)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.
Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.
Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter