Kalender - liturgi
Augusti 2020

TiOnToFr
1lördag i 17 veckan 'under året'
Alfonso Maria de Liguori biskop och kyrkolärare

218 söndagen 'under året'
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Verceli biskop, Pierre-Julien Eymard präst

3måndag i 18 veckan 'under året'

4tisdag i 18 veckan 'under året'
Jean Marie Vianney präst

5onsdag i 18 veckan 'under året'
Invigningen av basilikan Santa Maria Maggiore

6Kristi Förklarings Dag
Kristi Förklarings Dag

7fredag i 18 veckan 'under året'
Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst

8lördag i 18 veckan 'under året'
Dominicus präst

919 söndagen 'under året'
Theresia Benedicta av Korset martyr ordenskvinna Europas skyddspatron

10måndag i 19 veckan 'under året'
Laurentius diakon och martyr

11tisdag i 19 veckan 'under året'
Clara jungfru

12onsdag i 19 veckan 'under året'
Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna

13torsdag i 19 veckan 'under året'
Pontianus påve och Hippolytos präst martyrer

14fredag i 19 veckan 'under året'
Maximilian Maria Kolbe präst och martyr

15Marias upptagning i himmelen
Marias upptagning i himmelen

1620 söndagen 'under året'
Brynolf av Skara biskop, Stefan av Ungern

17måndag i 20 veckan 'under året'

18tisdag i 20 veckan 'under året'

19onsdag i 20 veckan 'under året'
Jean Eudes präst

20torsdag i 20 veckan 'under året'
Bernhard av Clairvaux abbot och kyrkolärare

21fredag i 20 veckan 'under året'
Pius X påve

22lördag i 20 veckan 'under året'
Jungfru Maria Drottningen

2321 söndagen 'under året'
Rosa av Lima jungfru

24måndag i 21 veckan 'under året'
Bartolomaios apostel

25tisdag i 21 veckan 'under året'
Ludvig den helige av Frankrike, Josef av Calasanz präst

26onsdag i 21 veckan 'under året'

27torsdag i 21 veckan 'under året'
Monica Augustinus mor

28fredag i 21 veckan 'under året'
Augustinus biskop och kyrkolärare

29lördag i 21 veckan 'under året'
Johannes döparens martyrium

3022 söndagen 'under året'

31måndag i 22 veckan 'under året'Liturgiska texter


Den 12 augusti 2020, onsdag
onsdag i 19 veckan 'under året'

Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna

Helgon: Johanna Franciska de Chantal ordenskvinna
Född i Dijon i Frankrike 1572. Gifte sig med en adelsman, med vilken hon fick sex barn. Efter makens död ställde hon sig under andlig ledning av François de Sates och grundade med hans hjälp Marie besöks orden. Hon ägnade sig med iver åt att tjäna de sjuka och fattiga, men levde också ett liv i kontemplation. Dog 1641.


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du har gjort oss till dina barn och sänt din Sons Ande in i våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en gång ta vår arvslott i besittning.

eller
Fader, du lät den heliga Johanna som hustru, mor och sedan ordenssyster visa vad din nåd förmår att göra med en människa. Ge oss på hennes förbön trohet mot vår kallelse och nåden att leva som ljusets barn.


Läsningar: Hes 9:1-7;10:18-22, Ps 113, Matt 18:15-20

Första läsningen
Hes 9:1–7; 10:18–22
(Teckna med ett tecken på pannan alla dem
som jämrar sig över alla styggelser som bedrivs i Jerusalem)


Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Jag, Hesekiel, hörde Gud ropa med hög röst och säga: »Kom hit med hemsökelser över staden, och må var och en ha sitt mordvapen i handen.« Och se, då kom sex män från Övre porten, den som vetter åt norr, och var och en hade sin stridshammare i handen, och bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid sin höft. Och de kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret.
Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben, som den vilade på, och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel, och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och hade skrivdonet vid sin höft. Herren sade till honom: »Gå igenom Jerusalems stad, och teckna med ett tecken på pannan de män som suckar och jämrar sig över alla styggelser som bedrivs därinne.«
Till de andra hörde jag honom säga: »Dra fram i staden efter honom och slå ned folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande. Både åldringar och ynglingar och flickor, både barn och kvinnor skall ni dräpa och förgöra, men ni må inte komma vid någon som har tecknet på sig.
Och ni skall börja vid min helgedom.« Och de började med de äldsta, med de män som stod framför tempelhuset. Han sade nämligen till dem: »Orena tempelhuset, och fyll upp förgårdarna med slagna. Dra sedan ut.« Och de drog ut och slog ned folket i staden.
Herrens härlighet flyttade sig bort ifrån husets tröskel och stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig från jorden, när de begav sig bort, och hjulen tillsammans med dem. Och de stannade vid ingången till östra porten på Herrens hus, och Israels Guds härlighet vilade ovanpå dem. Det var samma väsenden som jag hade sett under Israels Gud vid strömmen Kebar, och jag märkte att det var keruber.
Var och en hade fyra ansikten och fyra vingar, och under deras vingar var något som liknade människohänder. Och deras ansikten var likadana som de ansikten jag hade sett vid strömmen Kebar. Så såg de ut, och sådana var de. Och de gick alla rakt fram.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 113:1–6 (R. 4b)

R.
Herrens ära når över himlen.

Lova Herren, ni Herrens tjänare,
lova Herrens namn.
Välsignat vare Herrens namn
från nu och till evig tid. R.

Från solens uppgång till dess nedgång
må Herrens namn vara lovat.
Herren är upphöjd över alla folk,
hans ära når över himlen. R.

Ja, vem är som Herren, vår Gud,
han som sitter så högt,
han som ser ned så djupt
– ja, vem i himlen och på jorden? R.

Halleluja
Jfr 2 Kor 5:19

Gud var i Kristus
och försonade hela världen med sig själv,
och han har anförtrott oss försoningens ord.

Evangelium
Matt 18:15–20
(Om han lyssnar på dig, har du vunnit tillbaka din broder)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter