Kalender - liturgi
September 2020

TiOnToFr
1tisdag i 22 veckan 'under året'

2onsdag i 22 veckan 'under året'
Herrens törnekrona

3torsdag i 22 veckan 'under året'
Gregorius den store påve och kyrkolärare

4fredag i 22 veckan 'under året'

5lördag i 22 veckan 'under året'

623 söndagen 'under året'

7måndag i 23 veckan 'under året'

8tisdag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias födelse

9onsdag i 23 veckan 'under året'
Petrus Claver präst

10torsdag i 23 veckan 'under året'

11fredag i 23 veckan 'under året'

12lördag i 23 veckan 'under året'
Jungfru Marias heliga namn

1324 söndagen 'under året'
Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare

14Det heliga korsets upphöjelse
Det heliga korsets upphöjelse

15tisdag i 24 veckan 'under året'
Jungfru Marias smärtor

16onsdag i 24 veckan 'under året'
Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer

17torsdag i 24 veckan 'under året'
Roberto Bellarmino biskop och kyrkolärare

18fredag i 24 veckan 'under året'

19lördag i 24 veckan 'under året'
Januarius biskop och martyr

2025 söndagen 'under året'
Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer

21måndag i 25 veckan 'under året'
Matteus apostel och evangeliet

22tisdag i 25 veckan 'under året'

23onsdag i 25 veckan 'under året'
Pio av Pietrelcina präst

24torsdag i 25 veckan 'under året'
Alla Sveriges skyddshelgon

25fredag i 25 veckan 'under året'

26lördag i 25 veckan 'under året'
Kosmas och Damianus martyrer

2726 söndagen 'under året'
Vincent de Paul präst

28måndag i 26 veckan 'under året'
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer

29tisdag i 26 veckan 'under året'
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar

30onsdag i 26 veckan 'under året'
Hieronymus präst och kyrkolärareLiturgiska texter


Den 23 september 2020, onsdag
Pio av Pietrelcina präst

Helgon: Pio av Pietrelcina präst
Född i byn Pietrelcína nära Benevento i Italien 1887. Prästvigd efter inträdet i franciskanorden (kapucinerna). Verksam i synnerhet i konventet i staden San Giovanni Rotondo i Apulien. Utövade sitt ämbete som själasörjare med utomordentlig hängivenhet genom försoningens sakrament och genom sin omsorg om sjuka och fattiga. Hans tjänande av Gud präglades av bön och ödmjukhet. Helt formad efter den korsfäste Kristus fullbordade han sin jordevandring 23 september 1968.


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, du lät genom en enastående nådegåva den helige prästen Pius ta del i din Sons kors, och genom hans tjänst förnyade du din barmhärtighets under i människors liv. Låt oss på hans förbön vara så förenade med Kristi lidanden att vi lyckligt når fram till uppståndelsens härlighet.


Läsningar: Ords 30:5-9, Ps 119, Luk 9:1-6

Första läsningen
Ords 30:5–9
(Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom
men låt mig få det bröd mig tillkommer)


Läsning ur Ordspråksboken.
Allt Guds tal är luttrat, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn.
Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte, intill min död: Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev alltför mätt, förneka dig, så att jag frågade: »Vem är Herren?« Eller om jag blev alltför fattig, kunde jag bli en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:29, 72, 89, 101, 104, 163 (R. 105a)

R.
Ditt ord är mina fötters lykta.

Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig,
och förunna mig din undervisning. R.

Din lag är mig bättre
än tusentals stycken guld och silver. R.

Herre, du är i evighet,
ditt ord står fast i himlen. R.

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar,
ty jag vill hålla ditt ord. R.

Dina befallningar ger mig förstånd,
därför hatar jag alla lögnens vägar. R.

Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse,
men din lag har jag kär. R.

Halleluja
Mark 1:15

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium
Luk 9:1–6
(Jesus sände ut dem
för att förkunna Guds rike och bota sjuka)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem: »Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem.« Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter