Kalender - liturgi
Januari 2021

TiOnToFr
1Guds Mor Maria
Guds Mor Maria

2lördag efter Nyårsdagen
Basilios den store och Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

3Andra söndagen efter Jul
Jesu Heliga Namn

4måndag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

5tisdag efter Nyårsdagen
Vardag efter Nyårsdagen

6Herrens Uppenbarelse
Herrens Uppenbarelse

7torsdag efter Epifania
Raimond av Penafort präst

8fredag efter Epifania
Vardag efter Epifania

9lördag efter Epifania
Vardag efter Epifania

10Herrens Dop
Vardag efter Epifania

11måndag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

12tisdag i 1 veckan 'under året'
Vardag efter Epifania

13onsdag i 1 veckan 'under året'
Hilarius av Poitiers biskop och kyrkolärare

14torsdag i 1 veckan 'under året'

15fredag i 1 veckan 'under året'

16lördag i 1 veckan 'under året'

172 söndagen 'under året'
Antonius abbot

18måndag i 2 veckan 'under året'
S:t Eriks domkyrkas invigning

19tisdag i 2 veckan 'under året'
Henrik biskop och martyr Finlands apostel

20onsdag i 2 veckan 'under året'
Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

21torsdag i 2 veckan 'under året'
Agnes jungfru och martyr

22fredag i 2 veckan 'under året'
Vincentius av Saragossa diakon och martyr

23lördag i 2 veckan 'under året'

243 söndagen 'under året'
Francois de Sales biskop och kyrkolärare

25måndag i 3 veckan 'under året'
Paulus omvändelse

26tisdag i 3 veckan 'under året'
Timotheos och Titus biskopar

27onsdag i 3 veckan 'under året'
Angela Merici jungfru

28torsdag i 3 veckan 'under året'
Thomas av Aquino präst och kyrkolärare

29fredag i 3 veckan 'under året'

30lördag i 3 veckan 'under året'

314 söndagen 'under året'
Giovanni Bosco prästLiturgiska texter


Den 15 januari 2021, fredag
fredag i 1 veckan 'under året'


Dagens bön:

Herre, kom oss till mötes i vår bön, så att vi inser vilken uppgift du har givit oss och fylls av kraft att fullgöra vad vi insett.


Läsningar: Heb 4:1-5,11, Ps 95, Mark 2:1-12

Första läsningen
Heb 4:1–5, 11
(Låt oss göra allt vi kan för att komma in i Guds vila)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Låt oss se till att ingen av er tror sig vara för sent ute, medan löftet att få komma in i Guds vila ännu står kvar. Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som de en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro. Vi däremot som har kommit till tro får gå in i den vila om vilken han har sagt: Och jag svor i min vrede: Aldrig skall de komma in i min vila, detta fast hans verk var färdigt med världens skapelse. Ty på något ställe heter det om den sjunde dagen: Och Gud vilade på sjunde dagen från allt sitt verk, men här heter det: Aldrig skall de komma in i min vila.
Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 78:3, 4, 6c–8 (R. jfr 7c)

R.
Glöm inte Herrens verk.

Vad vi har hört och känner,
vad våra fäder har berättat,
det vill vi inte dölja för deras barn.
För kommande släkten vill vi förkunna Herrens lov
och hans makt och de under han har gjort. R.

Och de skulle kungöra dessa ting för sina barn.
Då skulle de sätta sitt hopp till Gud
och inte glömma Guds verk
utan ta hans bud i akt. R.

Och de skulle inte bli som sina fäder,
ett motsträvigt och upproriskt släkte,
ett släkte vars hjärta inte var ståndaktigt
och vars ande inte var trofast mot Gud. R.

Halleluja
Luk 7:16

En stor profet har uppstått bland oss,
Gud har besökt sitt folk.

Evangelium
Mark 2:1–12
(Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus kom tillbaka till Kafarnaum blev det känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln, bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: »Mitt barn, dina synder är förlåtna.«
Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: »Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?« Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: »Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig« — och nu talade han till den lame — »stig upp, ta din bädd och gå hem.« Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: »Aldrig har vi sett något sådant!«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter