Liturgiska texter


Den 5 oktober 2022, onsdag
onsdag i 27 veckan 'under året'

Faustina Kowalska

Helgon: Faustina Kowalska
Född 1905 i Głogowiec, Polen, vigde hon sitt korta liv år Kristus i kongregationen Den saliga jungfrun Maria av Barmhärtigheten. Hon mottog kallelsen att förkunna Guds barmhärtiga kärlek, och i sin andliga dagbok har hon vittnat om sina mystika erfarenheter. Hon gav upphov till en rörelse som över hela världen förkunnar och med sin bön nedkallar den gudomliga barmhärtigheten. Avled i Kraków 1938.


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, din kärlek övergår allt vad vi kan kräva eller önska. Omslut oss med din barmhärtighet: förlåt oss allt som tynger samvetet, och ge oss också det vi inte vågar be om.

eller
Gud, du som gav den heliga Faustyna uppdraget att sprida budskapet om din gränslösa barmhärtighets rikedom, hör hennes bön för oss och ge oss nåden att fullkomligt förtrösta på din godhet och utan att spara oss utföra kärlekens verk. Genom din Son …


Läsningar: Gal 2:1-2,7-14, Ps 117, Luk 11:1-4

Första läsningen
Gal 2:1–2, 7–14
(De förstod vilken nåd jag hade fått)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Efter fjorton år for jag på nytt upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas; också Titus tog jag med mig. Jag for dit efter att ha haft en uppenbarelse. Där lade jag fram — enskilt, inför de ansedda — det evangelium som jag förkunnar bland hedningarna, för jag ville inte slita, eller ha slitit, förgäves. Tvärtom. De såg att jag är betrodd med att föra evangeliet till de oomskurna på samma sätt som Petrus till de omskurna — han som har gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och när de förstod vilken nåd jag hade fått — det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna — räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de omskurna. Dock skulle vi tänka på deras fattiga, och det har jag verkligen lagt mig vinn om.
Men när Kefas kom till Antiochia, vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit, ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för dem som höll fast vid omskärelsen. Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyldiga till, så att till och med Barnabas drogs med. Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet, sade jag till Kefas i allas närvaro: »Om du som är jude kan leva på hedningarnas vis i stället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar?«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 117 (R. Mark 16:15)

R.
Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet.

Lova Herren, alla hedningar,
prisa honom, alla folk. R.

Ty hans nåd är väldig över oss,
och Herrens sanning varar i evighet. R.

Halleluja
Rom 8:15

Vi har fått en ande som ger söners rätt,
så att vi kan ropa: »Abba! Fader!«

Evangelium
Luk 11:1–4
(Herre, lär oss att be)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade, sade en av hans lärjungar till honom: »Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Då sade han till dem: »När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter