Kalender - liturgi
December 2020

TiOnToFr
11 tisdag i advent

21 onsdag i advent

31 torsdag i advent
Francisco Xavier präst

41 fredag i advent
Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare

51 lördag i advent

6Andra söndagen i advent
Nicolaus av Myra biskop

72 måndag i advent
Ambrosius av Milano biskop och kyrkolärare

8Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

92 onsdag i advent
Juan Diego Cuahtlatoatzin

102 torsdag i advent

112 fredag i advent
Damasus I påve

122 lördag i advent
Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

13Tredje söndagen i advent
Lucia jungfru och martyr

143 måndag i advent
Johannes av Korset präst och kyrkolärare

153 tisdag i advent

163 onsdag i advent

173 torsdag i advent
17 december

183 fredag i advent
18 december

193 lördag i advent
19 december

20Fjärde söndagen i advent
20 december

214 måndag i advent
Petrus Canisius präst och kyrkolärare

224 tisdag i advent
22 december

234 onsdag i advent
Johannes av Kety präst

24
Julenatt

25Juledag
Juledag

26Annandag Jul - Stefanos den första martyren
Annandag Jul - Stefanos den första martyren

27Den Heliga Familjen
Johannes apostel och evangelist

28måndag efter jul
De oskyldiga barnen i Betlehem martyrer

29tisdag efter jul
Femte dagen i Juloktaven
(Thomas Becket biskop och martyr - kan ihågkommas)

30onsdag efter jul
30 december

31torsdag efter jul
Sjunde dagen i Juloktaven
(Silvester I påve- kan ihågkommas)Liturgiska texter


Den 4 december 2020, fredag
1 fredag i advent

Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare

Helgon: Johannes av Damaskus präst och kyrkolärare
Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Efter grundliga studier i filosofi blev han munk och präst i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna; hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkr. hundra års ålder.


Dagens bön:

Stå upp i din makt, Herre, och kom till vår räddning, så att vi undgår den fara som vår synd har berett oss och finner friheten och tryggheten hos dig.

eller
Herre, hör den helige Johannes böner, och låt den sanna tron, som han så klart har utlagt, bli ljuset och kraften i vårt liv.


Läsningar: Jes 29:17-24, Ps 27, Matt 9:27-31

Första läsningen
Jes 29:17–24
(På den dag skall de blindas ögon se)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren: Se, ännu bara en liten tid, och Libanon skall förvandlas till ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som vildmark.
De döva skall på den tiden höra vad som läses för dem, och de blindas ögon skall se och vara fria från dunkel och mörker. Och de ödmjuka skall då känna allt större glädje i Herren, och de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. Ty våldsverkarna är då inte mer till, smädarna har fått ett slut, och de som stod efter fördärv är alla utrotade, de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blev fällda och snärjde den som skulle skipa rätt i porten och genom lögn förvrängde rätten för den rättfärdige.
Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som räddade Abraham: Nu skall Jakob inte mer behöva blygas, nu skall hans ansikte ej vidare blekna, ty när han — hans barn — får se mina händers verk ibland sig, då skall de hålla mitt namn heligt, de skall hålla Jakobs Helige helig och förskräckas för Israels Gud. De förvillade skall då få förstånd, och de knotande skall ta emot lärdom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 1a)

R.
Herren är mitt ljus och min frälsning.

Herren är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta?
Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas? R.

Ett har jag begärt av Herren,
därefter traktar jag:
att få bo i Herrens hus så länge jag lever,
för att skåda Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel. R.

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda
i de levandes land.
Hoppas på Herren,
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren. R.

Halleluja


Se, Herren kommer i makt och glans,
han skall upplysa sina tjänares ögon.

Evangelium
Matt 9:27–31
(Två blinda botas)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden följde två blinda efter Jesus och ropade: »Davids son, förbarma dig över oss!« När han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade: »Tror ni att jag kan hjälpa er?« De svarade: »Ja, herre.« Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ni tror, och det skall ske.« Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: »Låt ingen få veta detta«, men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter