Månads liturgiMånads liturgi
2024-05-27 - 2024-06-262024-05-27
måndag i 8 veckan 'under året'
måndag
1 Pet 1:3-9, Ps 111, Mark 10:17-27
Augustinus av Canterbury biskop
Augustinus var munk i Rom när han sändes iväg av påven Gregorius den store för att utbreda tron i England. ("Omvänd hedningarna, men förstör ingenting för dem!") 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert, Han ordnade det kyrkliga livet och omvände många till tron. Död 604 eller 605.2024-05-28
tisdag i 8 veckan 'under året'
tisdag
1 Pet 1:10-16, Ps 98, Mark 10:28-312024-05-29
onsdag i 8 veckan 'under året'
onsdag
1 Pet 1:18-25, Ps 147, Mark 10:32-45

2024-05-30
torsdag i 8 veckan 'under året'
torsdag
1 Pet 2:2-5,9-12, Ps 100, Mark 10:46-522024-05-31
Jungfru Marias besök
fredag
Sef 3:14-18, Ps Jes 12:2-6, Luk 1:39-56
I den bysantinska liturgin läses den 2 juli evangeliet om Marias besök hos Elisabet. Franciskanerna införde 1263 på denna dag en fest, som Urban VI upptog i det allmänna kalendariet 1389 som en böndag för ett slut på den västerländska schismen. Påbjöds i de svenska stiften 1406. Flyttades 1969 till denna dag f or att infalla mellan Marie bebådelse och Johannes döparens födelse.2024-06-01
lördag i 8 veckan 'under året'
lördag
Jud v. 17, 20b-25, Ps 63, Mark 11:27-33
Justinus martyr
Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof ha sökt sanningen fann han den till slut i den kristna tron. Av hans skrifter finns två bevarade: en apologi och en dialog med juden Tryfon. Justinus verkade som kristen lärare i Rom, där hem dog som martyr omkr. 165 under Marcus Aurelius regering.2024-06-02
Kristi Kropps och Blods högtid
söndag
2 Mos 24:3-8, Ps 116, Heb 9:11-15, Mark 14:12-16,22-26
2024-06-03
Charles Lwanga och hans följeslagare martyrer
måndag
2 Pet 1:2-7, Ps 91, Mark 12:1-12
Under åren 1885-1887 dödades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Några av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dessa var C. L. och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.2024-06-04
Maria Elisabeth Hesselblad jungfru
tisdag
2 Pet 3:12-15a,17-18, Ps 90, Mark 12:13-17
Elisabeth Hesselblad föddes 4 juni 1870 av lutherska föräldrar i Fåglavik i Västergötland. Hon utvandrade till USA vid 18 års ålder och upptogs 1902 i katolska kyrkan. Hennes önskan att bli läkare omöjliggjordes av sjukdom. Hon fick 1906 påvligt tillstånd att bära birgittindräkten och grundade en reformerad gren av orden (godkänd 1920) med kloster i Europa, Indien och USA. Hon avled 1957 och saligförklarades av Johannes Paulus II år 2000.2024-06-05
Bonifatius biskop och martyr
onsdag
2 Tim 1:1-3,6-12, Ps 123, Mark 12:18-27
Född i England på 670-talet. Blev munk i Exeter men begav sig 719 till Tyskland för att förkunna evangeliet och hade stora framgångar. Blev biskop av Mainz, varifrån han med hjälp av sina medarbetare grundade kyrkor och kloster på flera håll i Tyskland. Dog som martyr 754, då han förkunnade bland friserna. Hans grav finns i Fulda.2024-06-06
torsdag i 9 veckan 'under året'
torsdag
2 Tim 2:8-15, Ps 25, Mark 12:28b-34
Norbert av Xanten biskop
Föddes omkr. 1080 i Rhenlandet. Prästvigd 1115 levde han ett apostoliskt liv och predikade särskilt i Frankrike och Tyskland. Grundade premonstratensorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Han grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg år 1126. Dog år 1134.2024-06-07
Jesu Hjärtas Dag
fredag
Hos 11:1,3-4,8c-9, Ps Jes 12:2-6, Ef 3:8-12,14-19, Joh 19:31-37
2024-06-08
Jungfru Marias obefläckade Hjärta
lördag
Jes 61:9-11, Ps 1 Sam 1,4-8d, Luk 2:41-51
Jungfru Marias obefläckade Hjärta


2024-06-09
10 söndagen 'under året'
söndag
1 Mos 3:9-15, Ps 130, 2 Kor 4:13-5:1, Mark 3:20-35
2024-06-10
måndag i 10 veckan 'under året'
måndag
1 Kung 17:1-6, Ps 121, Matt 5:1-122024-06-11
Barnabas apostel
tisdag
Apg 11:21b-26,13:1-3, Ps 98 Matt 10:7-13
Barnabas apostel
Var levit från Cypern och tillhörde den första församlingen i Jerusalem. Förkunnade i Antiochia och följde Paulus på hans första resa. Deltog i apostlamötet år 49. Skall ha dött på Cypern.

2024-06-12
onsdag i 10 veckan 'under året'
onsdag
1 Kung 18:20-39, Ps 16, Matt 5:17-19
Eskil biskop och martyr Sörmlands apostel
Från England, predikade på den kristne sveakungen Inges tid vid mitten av 1000-talet i Sörmland. Han skall ha blivit stenad den 11 juni (årtal okänt) invid Strängnäs och avbildas därför med stenar i handen.2024-06-13
Antonius av Padua präst och kyrkolärare
torsdag
1 Kung 18,41-46, Ps 65, Matt 5:20-26
Föddes i Lissabon mot slutet av 1100-talet. Han blev franciskan med syfte att missionera i Afrika men kom i stället att verka som predikant i Frankrike och Italien. Hade stor framgång och gjorde sig också känd som de fattigas försvarare. Utsågs av Franciscus att som den förste i orden undervisa medbröderna i teologi. Han dog i Padua år 1231.2024-06-14
fredag i 10 veckan 'under året'
fredag
1 Kung 19:9a,11-16. Ps 27 Matt 5:27-322024-06-15
lördag i 10 veckan 'under året'
lördag
1 Kung 19:19-21, Ps 16, Matt 5:33-372024-06-16
11 söndagen 'under året'
söndag
Hes 17:22-24, Ps 92, 2 Kor 5:6-10, Mark 4:26-34
2024-06-17
måndag i 11 veckan 'under året'
måndag
1 Kung 21:1-16, Ps 5, Matt 5:38-422024-06-18
tisdag i 11 veckan 'under året'
tisdag
1 Kung 21:17-29, Ps 51, Matt 5:43-482024-06-19
onsdag i 11 veckan 'under året'
onsdag
2 Kung 2:1,6-14, Ps 31, Matt 6:1-6,16-18
Romuald abbot
Härstammade från Ravenna, född omkr. 950 Levde bom eremit, vandrade omkring och grundade små kloster. Bekämpade energiskt förfallet i tidens klosterväsen. Död omkr. år 1027.2024-06-20
torsdag i 11 veckan 'under året'
torsdag
Syr 48:1-14, Ps 97, Matt 6:7-152024-06-21
Aloisius Gonzaga ordensman
fredag
2 Kung 11:1-4,9-18,20, Ps 132, Matt 6:19-23
Av adlig härkomst, född nära Mantua 1568. Uppfostrad av en from mor kände han en stark kallelse till ordenslivet. Han tjänstgjorde vid hoven i Florens och Madrid, blev sedan jesuit i Rom. Medan han skötte de sjuka under en pestepidemi blev han själv sjuk och dog år 1591.2024-06-22
lördag i 11 veckan 'under året'
lördag
2 Krön 24:17-25, Ps 89, Matt 6:24-34
Paulinus av Nola biskop, John Fisher biskop och Thomas More martyrer
Paulinus född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390- talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431. John Fisher föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. Thomas More, född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik, Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.2024-06-23
12 söndagen 'under året'
söndag
Job 38:1,8-11, Ps 107, 2 Kor 5:14b-17, Mark 4:35-41
2024-06-24
Johannes Döparens födelse
måndag
Jes 49:1-6, Ps 139, Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80
2024-06-25
tisdag i 12 veckan 'under året'
tisdag
2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36, Ps 48, Matt 7:6,12-14
David av Munktorp abbot
Västmanlands apostel, född i England och munk i Cluny. Torde ha verkat i vårt land på 1000-talet.