Månads liturgiMånads liturgi
2021-09-27 - 2021-10-272021-09-27
Vincent de Paul präst
måndag
Sak 8:2-8, Ps 102, Luk 9:46-50
Verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden Hand huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade under medverkan av den heliga Louise de Marillac. Dog nästan 80-årig i Paris 1660.2021-09-28
tisdag i 26 veckan 'under året'
tisdag
Sak 8:20-23, Ps 87, Luk 9:51-56
Venceslaus martyr, Lorenzo Ruiz och hans följeslagare martyrer
Venceslaus född i Bohmen i början av 900-talet. Regerade över Böhmen från 925 och framstår som en stor både religiös och kulturell personlighet. Han förråddes av sin bror och dödades år 935. Räknades omedelbart bland martyrerna och vördas särskilt i Böhmen, vars skyddspatron han är. Graven finns i Prag. Lorenzo Ruiz. Åren 1633-37 dog sexton dominikaner och med dominikanorden förbundna kristna martyrdöden i Nagasaki, Japan. De missionerade på Filippinerna och Formosa samt i Japan. I gruppen, som bestod av både präster och lekmän, marks Lorenzo Ruiz, en filippinsk familjefar.2021-09-29
Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
onsdag
Dan 7:9-10,13-14, Ps 138, Joh 1:47-51
Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".2021-09-30
Hieronymus präst och kyrkolärare
torsdag
Neh 8:1-4a,5b-6,7b-12, Ps 19, Luk 10:1-12
Född i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes, l avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina, där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgata och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.2021-10-01
Teresa av Jesusbarnet jungfru
fredag
Bar 1:15-22, Ps 79, Luk 10:13-16
Föddes i Alencon i Frankrike 1873. Redan som flicka trädde hon m i karmelitklostret i Lisieux. Hennes liv var kort — hon dog 26 år gammal i tuberkulos — och utan märkliga händelser, men genom sina nedtecknade ord har hon betytt mycket, Hon ville lära ut en väg till fullkomning utan stordåd, "den lilla vägen".2021-10-02
Skyddsänglarna
lördag
2 Mos 23:20-23a, Ps 91, Matt 18:1-5,10
Skyddsänglarna
Skyddsänglarnas dag firas för att hedra de osynliga väsen som av Gud fått uppgiften att skydda oss på vår väg (Matt 4:6, 18:10). Dagen infördes i det romerska kalendariet 1615.

2021-10-03
27 söndagen 'under året'
söndag
1 Mos 2:18-24, Ps128, Heb 2:9-11, Mark 10:2-16
2021-10-04
Franciscus av Assisi
måndag
Jon 1:1-16, 2:1,11, Ps Jona 2:2-5,8, Luk 10:25-37
Efter en lättsinnig ungdomstid genomgick Franciscus en genomgripande omvändelse, avstod från sin egendom och inriktade sitt liv helt på Gud. Han förde ett evangeliskt liv i fattigdom, och förkunnade under sina vandringar Guds kärlek till hela skapelsen. Han lade grunden till en orden vars medlemmar skulle leva i världen och ägna sig åt förkunnelse. Dog 1226, endast 44 år gammal.2021-10-05
tisdag i 27 veckan 'under året'
tisdag
Jon 3:1-10, Ps 130, Luk 10:38-42

2021-10-06
onsdag i 27 veckan 'under året'
onsdag
Jon 3:10-4:11, Ps 86, Luk 11:1-4
Bruno, präst
Född i Köln omkr. 1035. Efter studier i Paris prästvigdes han och undervisade i teologi, men då han drogs av en kallelse titt ett ensligt liv grundade han klostret La Chartreuse, ur vilken kartusianorden vuxit fram. Denna orden vill förena eremit- och gemenskapsliv. Död 1101.2021-10-07
Birgitta av Vadstena
torsdag
Vish 7:7-14, Ps 25, 1 Kor 2:6-10, Luk 10:21-24
2021-10-08
Vår Fru av Rosenkransen
fredag
Joel 1:13-15, 2:1-2, Ps 9, Luk 11:14-26
Den 7 oktober 1571 besegrade den kristna flottan turkarna i slaget vid Lepanto. S:t Pius V instiftade denna firningsdag till minne av detta och den hjälp som tillskrevs Guds moder. Dagen inbjuder alla att under Marias ledning begrunda Kristi hemligheter i inkarnationen, lidandet och uppståndelsen.2021-10-09
lördag i 27 veckan 'under året'
lördag
Joel 3:12-21, Ps 97, Luk 11:27-28
Ingrid av Skänninge ordenskvinna, Dionysios biskop och hans följeslagare martyrer, Giovanni Leonardi präst
Som nybliven änka blev Ingrid 1281 priorinna i Sveriges första kvinnliga dominikankonvent. Hon dog efter ett år, men sägs hela sitt liv ha tjänat Gud och sin nästa. Reste flera gånger till Rom och gjorde också en. pilgrimsfärd till Jerusalem. Dionysios. Enligt Gregorius av Tours kom D. från Rom till Gallien omkr. år 250 och blev den förste biskopen av Paris, där han tillsammans med två präster led martyrdöden under Decius förföljelse. Giovanni Leonardi. Född i Toscana 1541, utbildades till apotekare men ville bli präst. Han ägnade sig mycket åt att undervisa barn i den kristna tron, men ägnade sig också med stor iver åt ungdomsarbete och vuxenundervisning i det tridentinska konciliets anda. Han anses vara en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av missionskongregationen De propaganda fide. Dog i Rom 1609.2021-10-10
28 söndagen 'under året'
söndag
Vish 7:7-11, Ps 90, Heb 4:12-13, Mark 10:17-30
2021-10-11
måndag i 28 veckan 'under året'
måndag
Rom 1:1-7, Ps 98, Luk 11:29-32
Johannes XXIII påve
Angelo Giuseppe Roncalli föddes i byn Sotto il Monte i trakten av Bergamo i Italien 1881. Elvaårig inträdde han i stiftsseminariet och fullbordade senare sin prästutbildning vid det påvliga seminariet i Rom. Han prästvigdes 1904 och blev sekreterare till biskopen av Bergamo. 1921 trädde han i tjänst vid den Heliga stolen som ordförande för den italienska avdelningen av påvliga Rådet för utbredandet av tron. 1925 utnämndes han till påvlig visitator och därefter apostolisk delegat i Bulgarien och 1935 i Turkiet och Grekland. 1944 blev han påvlig nuntie i Frankrike och 1953 kardinal och patriark av Venedig. Han upphöjdes till påveämbetet 1958 och sammankallade en romersk synod, beslutade om revision av Codex iuris canonici och utlyste det andra ekumeniska Vatikankonciliet. Han avled i Rom på kvällen 3 juni 1963.2021-10-12
tisdag i 28 veckan 'under året'
tisdag
Rom 1:16-25, Ps 19, Luk 11:37-412021-10-13
onsdag i 28 veckan 'under året'
onsdag
Rom 2:1-11, Ps 62, Luk 11:42-462021-10-14
torsdag i 28 veckan 'under året'
torsdag
Rom 3:21-30, Ps 130, Luk 11:46-54
Calixtus I påve och martyr
Denne påve, vars grekiska namn var Kallistos, var en frigiven slav. Han vigdes till diakon av påven Zefyrinos, vars efterträdare han blev 217, Som påve bekämpade han olika villoläror men mötte också motstånd när han mjukade upp den kyrkliga disciplinen. Blev martyr 222. En av Roms katakomber är uppkallad efter honom, som under sin diakontid bl.a. hade hand om gravplatsförvaltningen.2021-10-15
Teresa av Avila jungfru och kyrkolärare
fredag
Rom 4:1-8, Ps 32, Luk 12:1-7
Född i Spanien 1515. Som karmelit gjorde hon stora framsteg på fullkomlighetens väg och hade uppenbarelser. Men hon var även handlingsmänniska och utarbetade ett program för sin ordens förnyelse, l detta arbete hade hon stora motgångar, som hon bar med jämnmod. Dog 1582. Utnämndes av Paulus VI till historiens första kvinnliga kyrkolärare.2021-10-16
lördag i 28 veckan 'under året'
lördag
Rom 4:13,16-18, Ps 105, Luk 12:8-12
Hedvig, ordenskvinna, Margareta Maria Alacoque jungfru
Hedvig född i Bayern 1174, gifte sig med fursten av Schlesien och fick sju barn. Brinnande i sin fromhet, tog sig an fattiga och sjuka, för vilka hon grundade sjukhus. Sedan maken dött gick hon in i ett kloster, där hon dog 1243. Margareta. Född 1647 i stiftet Autun, Frankrike. Gick in i Marie besöks orden, blev känd som mystiker. Verkade för att utbreda kulten av Jesu hjärta. Dog den 17 oktober 1690.2021-10-17
29 söndagen 'under året'
söndag
Jes 53:10-11, Ps 33, Heb 4:14-16, Mark 10:35-45
2021-10-18
Lukas evangelist
måndag
2 Tim 4:9-17a, Ps 145, Luk 10:1-9
Enligt traditionen författare till tredje evangeliet och Apostlagärningarna, som bildar ett dubbelverk. Läkaren L., som var grek, var Paulus följeslagare och medarbetare och fick sin första undervisning av honom ,2021-10-19
tisdag i 29 veckan 'under året'
tisdag
Rom 5:12,15b,17-19,20b-21, Ps 40, Luk 12:35-38
Jean de Brébeuf och Isaac Jogues präster och deras följeslagare martyrer, Paulus av Korset präst
Mellan åren 1642 och 1649 dödades i Nordamerika åtta jesuiter av indianer efter fruktansvärd tortyr. Isaac Jogues dog den 18 oktober 1647, Jean de Brébeuf den 16 mars 1648. Paulus. Föddes i Ligurien 1694. Levde ett apostoliskt liv för att hjälpa fattiga och sjuka. Grundade Passionistkongregationen. Sedan han blivit präst verkade han med stor iver för själarnas frälsning, allt under sträng botgöring. Dog i Rom den 18 oktober 1775.2021-10-20
onsdag i 29 veckan 'under året'
onsdag
Rom 6:12-18, Ps 124, Luk 12:39-482021-10-21
torsdag i 29 veckan 'under året'
torsdag
Rom 6:19-23, Ps 1, Luk 12:49-532021-10-22
fredag i 29 veckan 'under året'
fredag
Rom 7:18-25a, Ps 119, Luk 12:54-59
Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.2021-10-23
lördag i 29 veckan 'under året'
lördag
Rom 8:1-11, Ps 24 Luk 13:1-9
Giovanni da Capistrano präst
Föddes i Italien 1386. Började som jurist och var en tid domare. Efter en djupgående omvändelse blev han franciskan och verkade i fyrtio år som kringvandrande predikant i stora delar av Europa. Outtröttligt sökte han stärka det kristna livet och bekämpa villoläror. Dog i Kroatien 1456.2021-10-24
30 söndagen 'under året'
söndag
Jer 31:7-9, Ps 126, Heb 5:1-6, Mark 10:46-52
2021-10-25
måndag i 30 veckan 'under året'
måndag
Rom 8:12-17, Ps 68, Luk 13:10-172021-10-26
tisdag i 30 veckan 'under året'
tisdag
Rom 8:18-25, Ps 126, Luk 13:18-21