Breviar - Tidebønnene


Lesningsgudstjenesten
Den 2 august 2021, mandag
mandag - uke II
Katarina av Vadstena jungfru, Eusebius av Vercelli biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Under natten eller tidigt om morgonen:

Se. detta är en vakans tid
— så talar Skriften manande —
då himmelrikets härskare
skall komma till sin bröllopsfest.

Med tända facklor i sin hand
och under glädjerop och dans
skall då de visa jungfrur
gå att möta själens sanne vän.

Därutanför de fåvitska
skall lämnas kvar i natt och kval;
för sent de klappat på den port
som leder in till rikets bord.

Låt oss med hjärtan brinnande
gå vägen fram med vaksamhet,
beredda för det ögonblick
då Kristus kommer, högtidsklädd.

O Herre, gör oss värdiga
att träda in i ärans sal,
och låt oss med de heliga
där sjunga evig jubelsång. Amen.

Under dagen:

Ej finns i himmel, ej på jord
så tröstrikt namn, så dyrbart ord
som Jesu namn; dess salighet
når över tid och evighet.

I Jesu namn i dopets stund
Gud gjort med oss ett livsförbund.
I detta namn i all vår tid
vi vinner seger, äger frid.

Det namnet över alla namn
oss lede till en salig hamn.
O Fader vår, av nåd oss giv
i Jesu namn ett evigt liv. Amen.Ant. 1 Herre, lytt til mitt rop, kom meg til hjelp.

Salme 31
Tillitsfull bønn i nød
Fader, i dine hender overgir jeg min ånd (Luk 23,46).

I


Herre, til deg tar jeg min tilflukt, *
la meg aldri i evighet bli til skamme.

Frels meg ved din rettferd, *
lytt til mitt rop, kom meg til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe, *
en borg til frelse.

Du vil føre meg ut av deres skjulte snarer, *
for, Herre, du er mitt vern.

I dine hender overgir jeg min ånd, *
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.

Herre, jeg avskyr dem som tjener fremmede guder. *
Herre, jeg tar min tilflukt til deg.

Jeg vil danse av glede over dm miskunn. *
Min nød og trengsel har du sett.

Du gav meg ikke over i fiendens hånd. *
Du skaffet meg feste for min fot.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herre, lytt til mitt rop, kom meg til hjelp.

Ant. 2 Herre, la ditt åsyn lyse over din tjener.

II

Herre, se til meg i nåde, *
trengsel er kommet over meg.

Mitt øye sløves av bitter sorg, *
strupen snører seg sammen og kroppen svekkes.

I bekymring svinner mitt liv, *
årene går i sukk og klage.

Min styrke svikter på grunn av min skyld, *
mine knokler tæres bort.

For alle mine fienders skyld *
blir jeg til spott og spe.

For mine kjenninger er jeg et skremsel. *
Folk som ser meg på gaten, flykter.

Lik en død er jeg glemt og ute av sinn. *
Jeg er som et sønderslått kar.

Jeg hører mange som hvisker, *
- redsel på alle kanter, -

de legger opp råd mot meg, *
og tenker på å ta mitt liv.

Herre, til deg setter jeg min lit. *
Jeg sier: „Du er min Gud“.

Mine dager er i din hånd, *
fri meg fra fiender som står meg etter livet.

La ditt åsyn lyse over din tjener *
og frels meg i din godhet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 2 Herre, la ditt åsyn lyse over din tjener.

Ant. 3 Lovet være Herren som på underfull måte har vist meg sin miskunn.

III

Herre, hvor stor er din godhet *
mot dem som frykter deg.

Du øser den ut for alles øyne, *
over dem som søker tilflukt hos deg.

Du skjuler dem i ditt åsyns ly *
mot menneskers svik og list.

Du skjermer dem i din hytte *
mot tungens bitende sverd.

Lovet være Herren!
I sin troskap har han øvet underverk, *
vist meg miskunn i den kringsatte by.

Og jeg, jeg sa i min trengsel: *
„Jeg er støtt bort fra dine øyne.“

Men du hørte min bedende stemme, *
mitt rop om hjelp.

Elsk Herren, alle hans fromme. *
Herren bevarer dem som tror.

Men han gjør rikelig gjengjeld *
mot dem som farer frem i overmot.

Fatt mot og vær sterke, *
alle dere som håper på ham.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Lovet være Herren som på underfull måte har vist meg sin miskunn.

La din sannhet lære og lede meg.
For du er Gud, min frelser.

Første lesning
Am 2,4-16
Fra profeten Amos’ bok.
Herrens dom over Juda og Israel


Så sier Herren: For tre ugjerninger Juda har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de ringeaktet Herrens lov og holdt ikke hans forskrifter, men lot seg føre vill av løgngudene, som deres fedre hadde fulgt. Jeg vil sende ild mot Juda, den skal fortære borgene i Jerusalem.
Så sier Herren: For tre ugjerninger Israel har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de selger de rettferdige for penger og fattigfolk for et par sko. De tråkker småkårsfolks hoder i støvet og trenger de hjelpeløse bort fra veien. En mann og hans far går til samme kvinne og vanhelliger således mitt hellige navn. De strekker seg på pantsatte klær ved siden av hvert alter, og vin som de har tatt i bøter, drikker de i sin Guds hus. Det var da likevel jeg som utryddet amorittene for dem; de var høye som sedertrær og sterke som eiketrær. Jeg ødela frukten oventil og røttene nedentil. Det var jeg som førte dere opp fra Egypt og ledet dere i ørkenen i førti år, for at dere kunne innta amorittenes land. Jeg gjorde noen av deres sønner til profeter og noen av deres unge menn til nasireere. Er det ikke så, dere israelitter? lyder ordet fra Herren. Men dere gav nasireerne vin å drikke og forbød profetene å forkynne.
Se, jeg lar grunnen skake under dere som under en vogn full av korn. Den raske finner ikke tilflukt, den sterke får ikke bruke sin kraft, og krigeren berger ikke sitt liv. Bueskytteren holder ikke stand, den som er lett på foten, kommer ikke unna, og rytteren berger ikke livet. Den djerveste blant krigerne skal flykte naken den dagen, sier Herren.

Responsorium Am 2,10.11.12; Sal 95,10-11

Det var jeg som førte dere opp fra Egypt og ledet dere i ørkenen i førti år.
* Jeg sa: Deres hjerter er forherdet, de kjenner ikke mine veier.
Jeg lot noen av deres sønner stå frem som profeter, men dere befalte profetene: Tal ikke profetord.
* Jeg sa: Deres hjerter er forherdet, de kjenner ikke mine veier.

Annen lesning
Fra det såkalte Barnabas’ brev.
Vår Herres nye lov


De gamle ofre ble altså avskaffet slik at vår Herre Jesu Kristi nye lov, som ikke er under nødvendighetens åk, skulle ha noe å ofre som ikke er menneskeverk. For han sier igjen til dem: Jeg påla ikke fedrene deres, da de dro ut av Egypt, å bringe meg brennoffer og slaktoffer. Nei, men dette påla jeg dem: Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertet, elsk ikke falsk ed.
Hvis vi ikke er uforstandige, bør vi forstå vår Fars godhet og hensikt når han sier til oss hvordan vi skal nærme oss ham, for han vil ikke at vi skal fare vill slik som dem. Til oss sier han altså: Offer for Gud er et sønderbrutt hjerte, et velluktende offer for Herren er et hjerte som priser ham som skapte det. Så, brødre, vi bør med største omhu legge vinn på vår frelse, så den onde ikke vinner innpass hos oss og river oss bort fra vårt liv.
Igjen sier han til dem om disse tingene: Hvorfor faster dere for meg, sier Herren, slik at røsten deres idag høres som et skrik? Det er ikke den fasten jeg har valgt, sier Herren, at mennesket ydmyker sin sjel. Men han sier til oss: Nei, dette er fasten jeg har valgt, sier Herren: Løs enhver urettferdig lenke, opphev påtvungne avtaler, send de sønderknuste bort med tilgivelse og riv i stykker enhver urettferdig overenskomst. Del ditt brød med sultne og hvis du ser en naken, kle ham. Før de hjemløse inn i ditt hus.
La oss sky all lettsindighet og helt og holdent avsky den onde veiens gjerninger. Lev ikke isolert for dere selv som om dere alt var rettferdige, men kom sammen og søk det som er til felles beste. For Skriften sier: Ve dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker. La oss bli åndelige mennesker, la oss bli et fullkomment tempel for Gud. La oss så godt vi makter øve oss i gudsfrykt og strebe etter å holde hans bud, så vi kan fryde oss i hans rettferdige gjerninger. Herren skal dømme verden uten persons anseelse. Enhver vil motta etter sine gjerninger. Hvis han er god, vil hans rettferdighet gå foran ham. Hvis han er ond, har han ondskapens lønn i vente. Vi som er kalt, må ikke slappe av og sovne inn i syndene våre - så ondskapens fyrste får makt over oss og fører oss bort fra Herrens rike!
Dessuten vit også dette, brødre: Når dere ser at hvor mange undere og jærtegn som skjedde i Israel, og at de allikevel ble forkastet, la oss da passe på at ikke også vi vil finne at mange var kalt, men få utvalgt, slik det står skrevet.

Responsorium Gal 3,24—25.23

Loven var vår læremester til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro.
* Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under læremesteren.
Før troen kom, ble vi beskyttet av loven, bundet av den til den tro som skulle komme, ble åpenbart.
* Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under læremesteren.

Bønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.


Invitatorium
2. august 2021, mandag
mandag - uke II
Katarina av Vadstena jomfru, Eusebius av Vercelli biskop

Herre, løs min tunge.
Så min munn kan forkynne din pris.

Ant. La oss glede oss i Herren, synge hans pris med salmer.

Salme 95
Oppfordring til lovsang.

Kom, la oss juble for Herren, *
rope av glede for Gud, vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang, *
synge hans pris med salmer.

For Herren er en mektig Gud, *
en stor konge over alle guder.
Han holder jordens dyp i sin hånd, *
han har fjellenes høyder i eie.

Havet er hans, *
han har skapt det,
hans hender har formet *
det tørre land.

Kom, la oss tilbe og kaste oss ned, *
knele for Herrens, vår Skapers åsyn.
For han er vår Gud. *
Vi er det folk han fører, den hjord han leder.

Lytt til hans røst i dag, forherd ikke deres hjerter *
som på opprørets og fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve, *
skjønt de hadde sett min gjerning.

I førti år var jeg harm på denne slekt. *
Jeg sa: „Deres hjerter er forherdet,
de kjenner ikke mine veier.“
Så svor jeg i min vrede: *
„De skal ikke gå inn til min hvile.“

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Laudes
2. august 2021, mandag
mandag - uke II
Katarina av Vadstena jomfru, Eusebius av Vercelli biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne
Lucis largitor splendide

Du lysets giver som med prakt
nu kleder alt i lysets drakt
og gir oss dag å virke i
når nattens timer er forbi.

Vær du oss i all gjerning nær
som livet krever av oss her,
gi oss å fly fra synd og ei
forlate dine budords vei!

Fyll hjertet med din rene lyst,
så seirer vi i kjødets dyst;
vårt legem du bevare som
en Helligåndens helligdom!

Bønnhør vår sjel som tror på deg,
forsmå vårt hjertes offer ei,
at morgenstundens lys og fred
må følge oss til sol går ned. Amen.

eller:
Nox et tenebræ et nubila

Gøymd låg jordi i fok og kav,
natt og myrker og skoddehav;
då braut sol gjenom døkke sky,
Kristus kom og baud myrkret fly.

Myrkret sokk i sitt djupe gil,
kløyvt av soli med gullan pil,
då fekk stjernon’ all skapning sjå
fram i fagraste leter stå.

Herre, høyr våre ringe ord!
Deg åleine me veit på jord,
og i tåror me syng og bed:
gjev oss alle i hjarta fred!

Mangt ligg sulka i moldi løynt,
hev ’kje ljosauget enno røynt.
Skin du sol, som gjev stjernor glans,
skirsla oss i din strålekrans!

Gode Fader på gåvor rik,
dyre Sonen som er deg lik,
Heilag Ande, vår Trøystar blid,
vere lova i allan tid!


Ant. 1 Min sjel tørster etter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Salme 42
Lengsel etter Herren og hans tempel
Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann (Ap 22,17).


Som hjorten lengter etter rinnende bekker, *
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.

Min sjel tørster etter den levende Gud, *
når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Tårer er mitt brød både dag og natt. *
Hele dagen sier de til meg: „Hvor er din Gud?“

Med fryd i sjelen kommer jeg ihu *
at jeg vandret mot Herrens herlige bolig.

I festtog, under jubelrop og takkesang, *
en pilegrimsskare i fest.

Hvorfor er du motløs, mm sjel? *
Hvorfor river du og sliter i meg?

Håp på Gud, jeg skal ennå prise ham, *
mitt åsyns frelse og min Gud.

Min sjel er motløs og tynget ned, *
derfor vender jeg tanken mot deg,

fra Jordans land og fra Hermons høyder, *
ja, fra berget Misar.

Avgrunn kaller på avgrunn ved duren av dine fossefall. *
Dine bølger og brenninger skyller over meg.

Herren sender sin miskunn om dagen. *
Hans sang er hos meg om natten
når jeg ber til den levende Gud.

Jeg vil si til Gud, min klippe: *
„Hvorfor glemmer du meg?

Hvorfor skal jeg gå motløs omkring, *
knuget av fienden?“

Fiendens hån går meg gjennom marg og ben. *
Hele dagen sier de: „Hvor er din Gud?“

Hvorfor er du motløs, mm sjel? *
Hvorfor river du og sliter i meg?

Håp på Gud. Jeg skal ennå prise ham, *
mitt åsyns frelse og min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Min sjel tørster etter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Jesu Siraks sønns visdom (36,1-7.13-16)
Bønn for den hellige by Jerusalem
Det evige liv, det er å kjenne deg, den ene, sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus (Joh 17,3).


Se i miskunn til oss, Gud, du verdens Herre! *
Slå alle folkeslag med redsel for deg!

Løft din hånd mot de fremmede folk, *
la dem få se din makt.

Som du har vist dem din hellighet blant oss, *
vis nå din kraft mot dem for våre øyne.

Lær dem å kjenne deg som vi har kjent deg *
at du, Herre, er Gud og ingen annen.

Gjenta dine jærtegn, gjør nye under, *
herliggjør din hånd og din høyre arm.

Før sammen alle Jakobs stammer, *
la dem få sin odel fra fordums tid.

Herre, ha miskunn med det folk som bærer ditt navn, *
Israel som du gjorde til din førstefødte.

Ha medynk med den byen der din helligdom står, *
med Jerusalem, ditt hvilested.

La Sion fylles av lovsang *
og templet av din herlighet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Ant. 3 Himlene forkynner din ære, Herre.

Salme 19 (2-7)
Lovsyng Herren, alle tings skaper
Solrenning fra det høye skal gjeste oss... og styre våre skritt inn på fredens vei (Luk 1,78.79).


Himlene forkynner Guds ære, *
hvelvingen kunngjør hans henders verk.

Dag bærer bud dl dag, *
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale, *
det er ingen lyd å høre.

De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord. *
På himmelen reiser han solen et telt.

Som en brudgom går den ut av sitt kammer, *
gleder seg som en helt til å løpe sin bane.

Dens løp går fra himmelrand til himmelrand, *
intet er skjult for dens glød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Himlene forkynner din ære, Herre.

Lesning
Jer 15,16


Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud.

Responsorium

Rettferdige, juble i Herren, + oppriktige av hjertet, syng hans pris.
Rettferdige, juble i Herren, + oppriktige av hjertet, syng hans pris.
Syng en ny sang for Herren.
+ Oppriktige av hjertet, syng hans pris.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Rettferdige, juble i Herren, + oppriktige av hjertet, syng hans pris.

Ant. Velsignet være Herren, Israels Gud, han har sett til oss og løst oss ut.

Benedictus (Sakarias' lovsang om forløperen for Messias)
Luk 1:68-79


Velsignet være Herren, Israels Gud, *
for han har sett til sitt folk og løst det ut.

Han har oppreist for oss en kraft til frelse *
i sin tjener Davids ætt;

slik han lovet fra fordum *
gjennom sine hellige profeters munn:

Å frelse oss fra våre fiender *
og fra deres hånd som hater oss;

vise miskunn mot våre fedre når han minnes sin hellige pakt, *
den ed han svor Abraham, vår far;

å gi oss å tjene ham uten frykt, *
fridd fra våre fienders hender,

i hellighet og rettferd for hans åsyn *
alle våre dager.

Også du, barn, skal kalles profet for den Høyeste. *
Du skal gå forut for Herren og rydde hans veier,

for å gi hans folk kunnskap om frelsen *
gjennom syndenes forlatelse,

ved vår Guds barmhjertighet og miskunn *
som vil la solrenning fra det høye gjeste oss,

for å åpenbare seg for dem som sitter i mørke og dødens skygge, *
og styre våre skritt inn på fredens vei.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Velsignet være Herren, Israels Gud, han har sett til oss og løst oss ut.

Forbønner

Vår Frelser har gjort oss til et kongelig presteskap for å bære frem offer som er Gud til behag. La oss derfor påkalle ham, takke ham og si:
R. BEVAR OSS I DIN TJENESTE, HERRE.

- Kristus, du evige prest, du som gjorde ditt hellige folk til et presteskap, gi oss alltid å bære frem åndelige offer for Gud, ham til behag.
- Gi oss din Ånds frukter, tålmodighet, velvillighet, vennlighet.
- Gi oss å elske deg slik at vi kan eie deg, du som er kjærlighet. Gi oss å handle rett slik at vårt liv kan være en lovprisning av deg.
- Gi oss å søke det som er til beste for våre brødre og søstre og til fremme av deres frelse.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige, evige Gud, du som har ført oss frem til begynnelsen på denne dagen, bevar oss i dagens løp ved din kraft slik at vi ikke begår noen synd. Måtte all vår tale, tanke og all vår gjerning ha din rettferd for øyet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Din kyrka gläder sig, Herre, över skönheten i den saliga Katarinas liv. Låt oss, som vill vara dina tjänare, betrakta hennes föredöme och växa i vårt inre liv i skydd av hennes förbön mot hotande faror. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Gud, du skänkte den helige Petrus Julianus en enastående kärlek till Kristi kropps och blods ofattbara mysterier. Låt också oss få smaka den ljuvlighet som han öste ur denna gudomliga källa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.Texter från: "Tidebønnene" - St. Olav Forlag 2006
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg


Ters
Den 2 august 2021, mandag
mandag - uke II
Katarina av Vadstena jomfru, Eusebius av Vercelli biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Salige de som hører Guds ord og tar vare på det.

Salme 119 (41-48 VI Vau)

La din kjærlighet komme over meg, Herre, *
din frelse som du har lovet.

Så jeg kan svare dem som håner, *
for jeg stoler på ditt ord.

Ta ikke sannhetens ord fra min munn, *
for jeg bier på dine dommer.

Så vil jeg evig og alltid holde din lov, *
ja, for evig og alltid.

La meg ferdes på åpent land, *
for jeg søker din vilje.

For konger vil jeg tale om dine lovbud, *
og jeg skal ikke bli til skamme.

Jeg har min glede i dme bud, *
inderlig elsker jeg dem.

Jeg løfter mine hender mot dine bud som jeg elsker, *
jeg grunner på dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Salige de som hører Guds ord og tar vare på det.


Ant. 2 Min mat er å gjøre min Fars vilje.

Salme 40 (2-14.17-18)
Takksigelse og bønn om hjelp
Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ka, men et legeme formet du for meg (Hebr 10,5).

I


Jeg ventet og håpet på Herren, *
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.

Han drog meg opp av fordervelsens grav, *
opp av den dype gjørmen.

Han satte mine føtter på fjell, *
gjorde skrittene faste.

En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud, *
mange skal se det og frykte
og sette sin Et til Herren.

Salig den mann som setter sin lit til Herren, *
som ikke slår lag med de hovmodige,
med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, *
og mange er dine tanker til vårt beste,
ingen er din like.

Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, *
er de så mange at de ikke kan telles.

Offer og gaver ønsker du ikke, *
du har åpnet mitt øre.

Brennoffer og sonoffer krever du ikke, *
da sa jeg: „Se, her er jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg *
at jeg skal gjøre din vilje.

Min Gud, jeg elsker din lov *
fra dypet av mitt hjerte."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Min mat er å gjøre min Fars vilje.


Ant. 3 Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.

II

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling. *
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Jeg skjulte ikke din rettferd i mitt hjertes dyp. *
Jeg talte om din trofasthet, din frelse.

Jeg la ikke skjul på din miskunn og sannhet *
i den store forsamling.

Du, Herre, utelukk meg ikke fra din godhet, *
din sannhet og din kjærlighet vokte meg alltid.

Talløse ulykker leirer seg om meg, *
mine synder har innhentet meg.

De er flere enn hårene på mitt hode, *
mitt livsmot svikter.

Herre, frels meg, *
kom meg til hjelp.

La alle som søker deg, gledes i deg, *
og alle som elsker din frelse si: „Herren er stor“.

Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg. *
Du min hjelper og redningsmann,
drøy ikke lenger, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.

Kort lesning
Jer 31,33


Slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Gud, skap i meg et rent hjerte.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn.

Bønn

Gud, vår Far, du som gav menneskene arbeidet som et felles middel til fremgang, gi oss alltid å arbeide i pakt med vårt barnekår hos deg og i nestekjærlighet mot alle. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Sekst
Den 2 august 2021, mandag
mandag - uke II
Katarina av Vadstena jomfru, Eusebius av Vercelli biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Salige de som hører Guds ord og tar vare på det.

Salme 119 (41-48 VI Vau)

La din kjærlighet komme over meg, Herre, *
din frelse som du har lovet.

Så jeg kan svare dem som håner, *
for jeg stoler på ditt ord.

Ta ikke sannhetens ord fra min munn, *
for jeg bier på dine dommer.

Så vil jeg evig og alltid holde din lov, *
ja, for evig og alltid.

La meg ferdes på åpent land, *
for jeg søker din vilje.

For konger vil jeg tale om dine lovbud, *
og jeg skal ikke bli til skamme.

Jeg har min glede i dme bud, *
inderlig elsker jeg dem.

Jeg løfter mine hender mot dine bud som jeg elsker, *
jeg grunner på dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Salige de som hører Guds ord og tar vare på det.


Ant. 2 Min mat er å gjøre min Fars vilje.

Salme 40 (2-14.17-18)
Takksigelse og bønn om hjelp
Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ka, men et legeme formet du for meg (Hebr 10,5).

I


Jeg ventet og håpet på Herren, *
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.

Han drog meg opp av fordervelsens grav, *
opp av den dype gjørmen.

Han satte mine føtter på fjell, *
gjorde skrittene faste.

En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud, *
mange skal se det og frykte
og sette sin Et til Herren.

Salig den mann som setter sin lit til Herren, *
som ikke slår lag med de hovmodige,
med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, *
og mange er dine tanker til vårt beste,
ingen er din like.

Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, *
er de så mange at de ikke kan telles.

Offer og gaver ønsker du ikke, *
du har åpnet mitt øre.

Brennoffer og sonoffer krever du ikke, *
da sa jeg: „Se, her er jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg *
at jeg skal gjøre din vilje.

Min Gud, jeg elsker din lov *
fra dypet av mitt hjerte."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Min mat er å gjøre min Fars vilje.


Ant. 3 Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.

II

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling. *
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Jeg skjulte ikke din rettferd i mitt hjertes dyp. *
Jeg talte om din trofasthet, din frelse.

Jeg la ikke skjul på din miskunn og sannhet *
i den store forsamling.

Du, Herre, utelukk meg ikke fra din godhet, *
din sannhet og din kjærlighet vokte meg alltid.

Talløse ulykker leirer seg om meg, *
mine synder har innhentet meg.

De er flere enn hårene på mitt hode, *
mitt livsmot svikter.

Herre, frels meg, *
kom meg til hjelp.

La alle som søker deg, gledes i deg, *
og alle som elsker din frelse si: „Herren er stor“.

Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg. *
Du min hjelper og redningsmann,
drøy ikke lenger, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.

Kort lesning
Jer 32,40


Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort, men gjøre vel mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg.

Gud er min frelse, min ære.
Jeg søker tilflukt hos ham.

Bønn

Gud, du som er herre over vingården og avlingen, du som fordeler oppgavene og gir hver enkelt lønn som fortjent, gi oss å bære dagens byrde uten å klage over det du pålegger oss å gjøre. Ved Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Non
Den 2 august 2021, mandag
mandag - uke II
Katarina av Vadstena jomfru, Eusebius av Vercelli biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hymne

Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord,
la det få overmakt på jord
mot dem som Krist din Sønn, vår sol,
vil støte fra hans kongestol!

La sees, Herre Krist, ditt verk,
at du er fremfor alle sterk,
forsvar din arme kristenhet,
ditt navn til pris i evighet.

Gud Hellig And, du trøster sann,
gi enig tro i alle land!
Bli hos oss i vår siste nød,
gi oss i Gud en salig død!

eller: O Gud, på nåde rik ⇓⇑
eller: Du, Herre, opprettholder alt ⇓⇑


Ant. 1 Salige de som hører Guds ord og tar vare på det.

Salme 119 (41-48 VI Vau)

La din kjærlighet komme over meg, Herre, *
din frelse som du har lovet.

Så jeg kan svare dem som håner, *
for jeg stoler på ditt ord.

Ta ikke sannhetens ord fra min munn, *
for jeg bier på dine dommer.

Så vil jeg evig og alltid holde din lov, *
ja, for evig og alltid.

La meg ferdes på åpent land, *
for jeg søker din vilje.

For konger vil jeg tale om dine lovbud, *
og jeg skal ikke bli til skamme.

Jeg har min glede i dme bud, *
inderlig elsker jeg dem.

Jeg løfter mine hender mot dine bud som jeg elsker, *
jeg grunner på dine bud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Salige de som hører Guds ord og tar vare på det.


Ant. 2 Min mat er å gjøre min Fars vilje.

Salme 40 (2-14.17-18)
Takksigelse og bønn om hjelp
Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ka, men et legeme formet du for meg (Hebr 10,5).

I


Jeg ventet og håpet på Herren, *
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.

Han drog meg opp av fordervelsens grav, *
opp av den dype gjørmen.

Han satte mine føtter på fjell, *
gjorde skrittene faste.

En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud, *
mange skal se det og frykte
og sette sin Et til Herren.

Salig den mann som setter sin lit til Herren, *
som ikke slår lag med de hovmodige,
med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, *
og mange er dine tanker til vårt beste,
ingen er din like.

Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, *
er de så mange at de ikke kan telles.

Offer og gaver ønsker du ikke, *
du har åpnet mitt øre.

Brennoffer og sonoffer krever du ikke, *
da sa jeg: „Se, her er jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg *
at jeg skal gjøre din vilje.

Min Gud, jeg elsker din lov *
fra dypet av mitt hjerte."

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Min mat er å gjøre min Fars vilje.


Ant. 3 Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.

II

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling. *
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Jeg skjulte ikke din rettferd i mitt hjertes dyp. *
Jeg talte om din trofasthet, din frelse.

Jeg la ikke skjul på din miskunn og sannhet *
i den store forsamling.

Du, Herre, utelukk meg ikke fra din godhet, *
din sannhet og din kjærlighet vokte meg alltid.

Talløse ulykker leirer seg om meg, *
mine synder har innhentet meg.

De er flere enn hårene på mitt hode, *
mitt livsmot svikter.

Herre, frels meg, *
kom meg til hjelp.

La alle som søker deg, gledes i deg, *
og alle som elsker din frelse si: „Herren er stor“.

Jeg er hjelpeløs og fattig,
men Herren har omsorg for meg. *
Du min hjelper og redningsmann,
drøy ikke lenger, min Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 3 Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg.

Kort lesning
Esek 34,31


Dere er mine får, hjorden som jeg vokter, men jeg er deres Gud, lyder ordet fra Herren, Israels Gud.

Herren er min hyrde, meg fattes intet.
Han lar meg ligge i grønne enger.

Bønn

Gud, du som kaller oss sammen i den time da apostlene gikk opp til templet, gi at den bønn vi med ærlig sinn bærer frem for deg i Jesu navn, må bringe frelse til alle som påkaller dette navn. Ved ham Kristus, vår Herre.

La oss prise Herren.
Gud være lovet!.


Vesper
Den 2 august 2021, mandag
mandag - uke II
Katarina av Vadstena jomfru, Eusebius av Vercelli biskop

Gud, kom meg til hjelp
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja!)

Hymne

Løft eders hender, enhver især,
løft dem mot himlen, hvor Herren er,
alle som tror at han hører.
Mennesket spår vel, men himlen rår,
skjebnen her nede og skiftende kår,
himlen den høye, i dag som i går
evige veier oss fører.

Løft eders hender mot himlen og bed:
Himlen må senke seg signende ned
over vår jordiske væren.
Tent er hver tanke som stjerner er tent,
evig har lyset i templene brent,
trangen til bønn er en lysgnist sendt
ute fra stjernesfæren.

Bønnen i verden har himlen til mål,
bønnen er flammen fra lengslenes bål,
hvor det bestandig brenner.
Løft eders hender i lys og lønn.
Huser ditt sinn den oppriktige bønn,
er det et tempel for menneskets Sønn,
bygget av løftede hender.
eller:

Nu skrider dagen under
og natten veller ut,
forlat for Jesu vunder
vår synd, o milde Gud!
Gud Fader oss bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om oss slå.

Når mørket jorden blinder
og dagens lys tar av,
det tidemål oss minner
om dødens mørke grav.
Ved hvert et trinn her nede
lys for oss, Herre Krist,
fyll hjertet med din glede,
gi salighet til sist!


Ant. 1 Herren har velsignet deg til evig tid.

Salme 45
Kongens bryllup
Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte (Matt 25,6).

I


Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. *
Jeg synger min sang for kongen.

Min tunge er raskere enn skriverens penn. *
Du er den fagreste blant menneskenes barn.

Nåde er utgytt på dine lepper; *
derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

Spenn sverdet ved din side, du veldige, *
rykk frem i din høyhets glans
til kamp for sannhet, miskunn og rett.

Du seirer ved din høyre hånd. *
Folkene faller for dine skarpe piler.

Kongens fiender er rammet i hjertet. *
Din trone, Gud, står fast for evig.

Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. *
Du elsker rettferd og hater urett.
Derfor har Gud, din Gud,

salvet deg med gledens olje fremfor dine like. *
Din kledning dufter av myrra, aloé og kassia.

Fra elfenbenspalass fryder deg strengelek, *
kongsdøtre er blant dine utvalgte.

Ved din høyre side står en dronning *
prydet med gull fra Ofir.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1 Herren har velsignet deg til evig tid.

Ant. 2 Se, brudgommen kommer, gå ham i møte.

II

Hør, min datter, gi akt og bøy dht øre, *
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil kongen finne behag i din skjønnhet. *
Han er din Herre, fall ned for hans fot.

Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver, *
de rikeste i folket med gull og edle stener.

I all sin prakt føres kongedatteren inn, *
kledd i gullvhket kledning.

Hun føres frem for kongen *
i fargerik drakt.

Hun blir fulgt av unge piker, *
av sine venninner.

Under jubel og glede *
ledes de inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal sønner komme. *
Du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Måtte jeg forkynne ditt navn, fra slekt til slekt, *
så folkene kan prise ditt navn til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. 2 Se, brudgommen kommer, gå ham i møte.

Ant. 3 Gud hadde besluttet i tidenes fylde å sammenfatte alt i Kristus.

Canticum
Efeserbrevet (1,3-10)

Om Gud Frelseren


Velsignet være Gud, *
vår Herres Jesu Kristi Gud og Far,

han som har velsignet oss *
med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus.

For i ham har han utvalgt oss *
før verdens grunnvoll ble lagt,

til å være hellige og ulastelige for hans åsyn, *
i kjærlighet.

atter sin egen frie vilje har han forutbestemt oss *
til å bli hans sønner ved Jesus Kristus,

sin nådes herlighet til lov og pris, *
den nåde han rikelig har skjenket oss gjennom sin elskede.

I ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, *
i ham er våre synder tilgitt, etter hans rike nåde,

den nåde han har latt flyte ned over oss, *
i strømmer av visdom og innsikt.

Slik har han gitt sin viljes mysterium til kjenne for oss, *
etter den frie beslutning han selv på forhånd hadde fattet,

om å fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde: *
A sammenfatte alt i Kristus, alt i himlene og alt på jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 3 Gud hadde besluttet i tidenes fylde å sammenfatte alt i Kristus.

Lesning
l Tes 2,13


Vi takker Gud uten opphør, - fordi dere ikke bare lyttet til det Guds ord som vi lot dere få høre, men tok imot det som det var: ikke menneskepåfunn, men virkelig et budskap fra Gud. Og gjennom troen er det stadig virksomt i dere.

Responsorium

Herre, la min bønn + stige opp til deg.
Herre, la min bønn + stige opp til deg.
Som røkoffer for ditt åsyn.
+ Stige opp til deg.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And.
Herre, la min bønn + stige opp til deg.

Ant. Måtte min sjel alltid opphøye deg, du min Gud.

Magnificat (Marias lovsang)
Luk 1:46-55


Min sjel opphøyer Herren, *
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,

han som har sett til sin ringe tjenerinne. *
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

Store ting har han gjort mot meg, han den mektige. *
Hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt *
mot dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm, *
han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen *
og opphøyet de ringe.

Sultne mettet han med gode gaver, *
rikfolk ble sendt tomhendt bort.

Han tok seg av Israel, sin tjener, *
for han kom ihu sin miskunn.

Slik han hadde lovet våre fedre: *
Abraham og hans ætt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And.

Som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Måtte min sjel alltid opphøye deg, du min Gud.

Forbønner

La oss lovprise Kristus, han som elsker sin Kirke og har den i sin varetekt. La oss tillitsfullt be til ham og si:
R. Herre, hør ditt folks bønn.

- Herre Jesus, gi at alle mennesker må bli frelst og komme frem til erkjennelse av sannheten.
- Beskytt vår pave N. og vår biskop N. Støtt og hjelp dem med din mektige hånd.
- Veiled menneskene i deres rettmessige forehavender, slik at de kan leve i glede og trygghet.
- Herre, vær de fattiges tilflukt, deres hjelp i nød.
- Herre, til deg overgir vi dem som du hedret med prestetjenesten mens de levde. Måtte de uten ende feire deg i himmelens liturgi.

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skie din vilje,
som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

Bønn

Allmektige Gud, du som i dag har styrket oss, dine unyttige tjenere, i vårt arbeid: Ta imot vår bønn som aftenoffer, hvor vi med takksigelse gir tilbake til deg de gaver du selv har gitt oss. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
eller:
Din kyrka gläder sig, Herre, över skönheten i den saliga Katarinas liv. Låt oss, som vill vara dina tjänare, betrakta hennes föredöme och växa i vårt inre liv i skydd av hennes förbön mot hotande faror. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Gud, du skänkte den helige Petrus Julianus en enastående kärlek till Kristi kropps och blods ofattbara mysterier. Låt också oss få smaka den ljuvlighet som han öste ur denna gudomliga källa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Avslutning

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.


Kompletorium
Den 2 august 2021
Mandag


Gud, kom meg til hjelp.
Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige And, ,
som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. (Halleluja)

Hymne

Før dagens siste lysning dør
og natten breder ut sitt slør,
vi ber deg, Skaper, mild og kjær,
vær du oss med din allmakt nær.

La svinne hver en syndig drøm
og led vår tankes ville strøm.
Mot helvedsfyrstens list og vold
vær du i natt vårt vern og skjold.

O milde Fader, hør vår bønn,
du som med din enbårne Sønn
og Trøsteren, den Helligånd
allverden styrer med din hånd. Amen.

eller:

O Hellige Treenighet,
du lys som ei av nedgang vet,
din sol er slukt, la i vårt sinn
ditt guddoms lys gå salig inn!

Din lov er årle oss i munn,
og ydmyk bønn om aftenstund;
igjennom tiden tung og trang
deg priser, Gud, vår arme sang.

Gud Fader evig ære skje,
Guds Sønn som ville til oss se,
Guds And, vår trøst og salighet,
lov, takk og pris i evighet!


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Salme 86
Bønn under trussel og fare
Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød (Jf. 2 Kor 1,3.4).


Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg, *
fattig og elendig som jeg er.

Vern mitt liv, for jeg er din venn, *
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre, *
hele dagen kaller jeg på deg.

Gi din tjener glede. *
Til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Herre, du er tilgivelse og godhet, *
full av miskunn mot alle som søker deg.

Herre, hør min bønn, *
lytt til min tryglende klage.

På nødens dag vil jeg kalle på deg, *
for jeg vet du svarer meg.

Blant guder finnes det ingen som deg, *
intet kan lignes med ditt verk.

Folkene skal komme for å hylle deg, Herre, *
og prise ditt navn.

For du, Herre, er stor og veldig i gjerning, *
du, Gud, og bare du.

Vis meg, Herre, dine veier, *
så jeg kan vandre i troskap mot deg;
lær mitt hjerte å frykte ditt navn.

Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, *
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

For du har vist meg din miskunn, *
fra dødsrikets dyp har du fridd meg ut.

De hovmodige har reist seg mot meg,
rasende står de meg etter livet *
ingen av dem tenker på deg.

Men du, Herre, ømhets og miskunns Gud, *
langmodig er du, kjærlig og trofast;

vend deg til meg, *
ha medynk med meg.

Gi din tjener din styrke, din tjenerinnes sønn din frelse, *
vis meg et tegn på din godhet.

Mine fiender skal se det og rødme av skam, *
for du, Herre, hjelper og trøster meg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige Ånd,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.


Ant. 1  Herre, min Gud, sen til vrede og overveldende i kjærlighet.

Lesning
1 Tess 5,9-10

Gud har bestemt oss til å eie frelsen, gjennom vår Herre Jesus Kristus, han som døde for vår skyld, for at vi, enten vi er våkne eller sover, skal leve i samfunn med ham.

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang
Luk 2:29-32


Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, *
etter ditt ord.

For mine øyne har sett din frelse *
som du har beredt for folkenes åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, *
en herlighet for ditt folk, Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og den Hellige And,

som det var i opphavet, så nå og alltid *
og i all evighet. Amen.

Ant. Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Bønn

 Herre, gi våre legemer en styrkende søvn og la det arbeid vi har utført i dag være spirende såkorn hvis frukter vi kan høste i evigheten. Ved Kristus, vår Herre.

Velsignelsen

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død. Amen.


Antifon til Jomfru Maria

Salve, Regina, mater misericordiæ:
Vita dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamåmus éxsules filii Hevæ.
Ad te suspiråmus, geméntes et flentes
in hac lacrimårum valle.
Eia ergo, advocåta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

eller:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.