Liturgiska texter


Den 25 september 2023, måndag
måndag i 25 veckan 'under året'


Dagens bön:

Helige Gud, du som sammanfattat din lag kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet.


Läsningar: Esra 1:1-6, Ps 126, Luk 8:16-18

Första läsningen
Esr 1:1–6
(Ni ska dra upp till Jerusalem
för att bygga Herrens hus)


Läsning ur Esras bok.
I den persiske kungen Kores’ första regeringsår uppväckte Herren — för att Herrens ord från Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse — den persiske kungen Kores’ ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och likaså skriftligen kungöra följande:
»Så säger Kores, kungen i Persien: Alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er, som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels Guds, hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och var än någon ännu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor som främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap, detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem.«
Då stod huvudmännen för Judas och Benjamins familjer upp, liksom prästerna och leviterna, alla de vilkas ande Gud uppväckte till att dra upp och bygga på Herrens hus i Jerusalem. Och alla de som bodde i deras grannskap understödde dem med silverkärl, med guld, med gods och boskap och med dyrbara gåvor, detta förutom allt vad man i övrigt frivilligt gav.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 126:1–6 (R. 3a)

R.
Herren gjorde stora ting med oss.

När Herren åter upprättade Sion,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar. R.

Då sade man bland folken:
»Herren har gjort stora ting med dem!«
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada. R.

Herre, upprätta oss åter,
liksom du ger liv på nytt åt strömmarna i Negev.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel. R.

Gråtande går de och sår sin säd,
jublande kommer de och bär sina kärvar. R.

Halleluja
Matt 5:16

Låt ert ljus lysa för folket,
så att de ser era goda gärningar
och prisar er fader i himlen.

Evangelium
Luk 8:16–18
(Lampan sätts på en hållare,
så att de som kommer in ser ljuset)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror att han har.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter