Liturgiska texter


Den 22 januari 2022, lördag
lördag i 2 veckan 'under året'

Vincentius av Saragossa diakon och martyr

Helgon: Vincentius av Saragossa diakon och martyr
Efter fruktansvärd tortyr dog Vincentius som martyr i Valencia under Diocletianus förföljelse. Hans kult spreds snart över stora delar av kyrkan, och V. är Spaniens mest kända martyr. Ett altare i Lunds domkyrka helgades åt Vincentius.


Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar.

eller
Allsmäktige, evige Gud, ingjut din Ande i oss, så att vårt hjärta grips av den glödande kärlek som förmådde den helige Vincentius att övervinna alla kroppens plågor.


Läsningar: 2 Sam 1:1-4,11-12,17,19,23-27, Ps 80, Mark 3:20-21

Första läsningen
2 Sam 1:1–4, 11–12, 17, 19, 23–27
(Hur har inte hjältarna fallit!)


Läsning ur andra Samuelsboken.
Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek och när David sedan i två dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på tredje dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David, föll han ned till jorden och bugade sig. David frågade honom: »Varifrån kommer du?« Han svarade honom: »Jag kommer som flykting från Israels läger.«
Då sade David till honom: »Hur har det gått? Säg mig det.« Han svarade: »Folket har flytt ur striden, många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda.«
Då fattade David i sina kläder och rev sönder dem. Så gjorde också alla de män som var med honom där. Och de höll dödsklagan och grät och fastade ända till kvällen för Sauls och hans son Jonatans skull och för Herrens folks och för Israels hus’ skull, därför att de hade fallit för svärd. Och David sjöng följande klagosång över Saul och hans son Jonatan:
»Din härlighet, Israel, ligger slagen på dina höjder.
Hur har inte hjältarna fallit!
Saul och Jonatan, så kära och ljuvliga för varandra i livet,
de blev inte heller skilda i döden,
de två, som var snabbare än örnar, starkare än lejon.
Israels döttrar, gråt över Saul,
över honom som klädde er i scharlakan och praktskrud
och prydde era kläder med gyllene smycken.
Hur har inte hjältarna fallit i striden!
Jonatan ligger slagen på dina höjder.
Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan.
Mycket ljuvlig var du för mig.
Dyrbar var för mig din kärlek, mer än kvinnokärlek.
Hur har inte hjältarna fallit
och de båda stridssvärden förgåtts!«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 80:2–3,5–7 (R. 4b)

R.
Gud, låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss.

Lyssna, du Israels herde,
du som leder Josef som din hjord,
du som tronar på keruberna, träd fram i glans.
Låt din makt vakna upp
till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse,
och kom till vår frälsning. R.

Herre Gud Sebaot, hur länge skall du vredgas på ditt folk
och inte höra våra böner?
Du har låtit oss äta tårebröd
och givit oss tårar i fullt mått att dricka.
Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar,
och våra fiender smädar oss. R.

Halleluja
Jfr Apg 16:14b

Herre, öppna våra hjärtan,
så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord.

Evangelium
Mark 3:20–21
(Hans anhöriga sade: Han är från sina sinnen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden då Jesus kom hem, samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter