Liturgiska texter


Den 24 april 2024, onsdag
onsdag i 4 påskveckan

Fidelis av Sigmaringen präst och martyr

Helgon: Fidelis av Sigmaringen präst och martyr
Föddes i Sigmaringen i Sydtyskland 1578. Efter att först ha varit advokat inträdde han i kapucinorden och förde ett strängt asketiskt liv, Outtröttlig som predikant fick han i uppdrag att stärka den katolska tron i Schweiz, där han 1622 dödades av calvinistiska bönder. Juristernas skyddshelgon.


Dagens bön:

Gud, de troendes liv, de ödmjukas ära, de rättfärdigas salighet, fyll oss med din överflödande nåd, ty vi törstar efter dig, du den levande Guden.

eller
Fader i himlen, du gav den helige Fidelis martyriets segerkrans när han av kärlek till dig vann människor för tron. Låt samma kärlek vara grunden för allt vi gör, och låt oss på hans förbön känna den kraft som uppväckte Kristus från de döda.


Läsningar: Apg 12:24-13:5a, Ps 67, Joh 12:44-50

Första läsningen
Apg 12:24 – 13:5a
(Avdela Barnabas och Saul)


Läsning ur Apostlagärningarna.
Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem, vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.
I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sade den helige Ande till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.« Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.
Dessa båda, som alltså sändes ut av den helige Ande, for ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern. I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 67:2–3, 5–6, 8 (R. 4)

R.
Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig.

Gud vare oss nådig och välsigne oss,
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg,
bland alla hedningar hans frälsning. R.

Folkslagen skall glädja sig och jubla,
ty du dömer folken rätt,
och du leder folkslagen på jorden. R.

Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig.
Jorden har givit sin gröda.
Må Gud välsigna oss
och alla jordens ändar frukta honom. R.

Halleluja
Joh 8:12

Jag är världens ljus, säger Herren.
Den som följer mig skall ha livets ljus.

Evangelium
Joh 12:44–50
(Jag är ljuset som har kommit hit i världen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden ropade Jesus: »Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag så som Fadern har lärt mig.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter