Liturgiska texter


Den 2 juni 2023, fredag
fredag i 8 veckan 'under året'

Marcellinus och Petrus martyrer

Helgon: Marcellinus och Petrus martyrer
Påven Damasus berättar om deras martyrium (omkr. 305), som han fått kunskap om genom deras egen bödel. De halshöggs i en lund, varefter kropparna gravsattes i kyrkogården Ad duas lauros, där en basilika sedan kom att uppföras över deras grav. De nämns i den romerska kanonbönen.


Dagens bön:

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt uppdrag.

eller
Herre, vår Gud, du ger oss i dag glädje och skydd genom dina heliga martyrer Marcellinus och Petrus vittnesbörd. Bär oss genom deras förbön, och ge oss kraft att likna dem och gå i Kristi spår.


Läsningar: Syr 44:1,9-13, Ps 149, Mark 11:11-25

Första läsningen
Syr 44:1, 9–13
(Våra fäder fick del av Guds nåd
och deras namn skall leva genom alla släktled)


Läsning ur Syraks bok.
Nu vill jag lovsjunga ärorika män,
våra fäder och vårt ursprung.
De andra har blivit glömda och är borta,
som om de aldrig hade funnits,
de är som om de aldrig varit —
de själva liksom också deras barn.
Men dessa var män som fått del av Guds nåd
och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda.
Hos deras ättlingar blir nåden kvar,
deras efterkommande är ett gott arv.
Tack vare förbunden består deras ättlingar,
att barnen får leva är deras förtjänst.
För all framtid skall deras ättlingar fortleva,
och deras ära kommer aldrig att förblekna.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

R.
Herren har behag till sitt folk.

Sjung en ny sång till Herrens ära,
hans lov i de trognas församling.
Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung. R.

De skall lova hans namn under dans,
lovsjunga honom till puka och harpa.
Herren har behag till sitt folk,
han kröner de kuvade med seger. R.

De trogna gläds och ger honom ära,
de jublar på sina läger.
Guds lov är i deras mun.
Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

Halleluja
Jfr Joh 15:16

Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt,
frukt som består, säger Herren.

Evangelium
Mark 11:11–26
(Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus hade blivit hyllad av folket kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt, vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.
När de gick från Betania nästa dag, blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad; det var inte rätta tiden för fikon. Då sade han till trädet: »Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig!« Och lärjungarna hörde det.
De kom till Jerusalem, och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: »Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.« Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden.
Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: »Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat!« Jesus sade till dem: »Ni skall tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter