Liturgiska texter


Den 4 augusti 2021, onsdag
Jean Marie Vianney präst

Helgon: Jean Marie Vianney präst
Född i närheten av Lyon 1786. Hade stora svårigheter med sina studier men blev till sist präst och kyrkoherde i den lilla byn Ars ("le curé d'Ars"). Framstod i alla hänseenden som en föredömlig själasörjare, till vilken människor från hela Frankrike strömmade för att få andlig vägledning. Dog 1859.


Dagens bön:

Allsmäktige och barmhärtige Gud, du har upphöjt den helige Johannes Maria till en lysande förebild för alla själasörjare. Led oss genom hans liv och bön, så att vi vinner människor för Kristus och med dem får ärva en evig härlighet.


Läsningar: 4 Mos 13:1-3a,25-34,14:1,26-35, Ps 106, Matt 15:21-28

Första läsningen
4 Mos 13:2–3a, 26 – 14:1, 26–30, 34–35
(De uppskattade inte de utlovade landet)


Läsning ur fjärde Moseboken.
Herren talade till Mose i öknen Paran och sade: »Sänd iväg några män för att bespeja Kanaans land, som jag vill ge åt Israels barn.« Och efter fyrtio dagar vände de tillbaka, sedan de hade bespejat landet. De gick iväg och kom till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran, i Kades, och avgav sin berättelse inför dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. De berättade för honom och sade: »Vi kom till det land dit du sände oss. Och det flyter i sanning av mjölk och honung, och här är dess frukt. Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är väl befästa och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomlingar av Anak. Amalekiterna bor i Sydlandet, hetiterna, jebuséerna och amoréerna bor i Bergsbygden, och kananéerna bor vid havet och utmed Jordan.«
Men Kaleb sökte lugna folket, så att de inte skulle knota mot Mose. Han sade: »Låt oss ändå dra ditupp och inta det, ty förvisso skall vi bli det övermäktiga.« Men de män som hade varit däruppe med honom sade: »Vi kan inte dra upp mot detta folk, ty de är för starka för oss.« Och de talade bland Israels barn illa om landet som de hade bespejat. De sade: »Det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och alla människor som vi såg där var resligt folk. Vi såg också jättarna där, Anaks barn, av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor, och detsamma tyckte de om oss.«
Då började hela menigheten ropa och skrika, och folket grät den natten. Och Herren talade till Mose och Aron och sade: »Hur länge skall denna onda menighet fortsätta att knota mot mig? Ty jag har hört hur Israels barn knotar mot mig. Säg nu till dem: ’Så sant jag lever, säger Herren, jag skall göra med er som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen skall era döda kroppar bli liggande. Så skall det gå med er alla, så många ni är som har blivit inmönstrade, alla som är tjugo år gamla eller mer, eftersom ni har knotat mot mig. Sannerligen, ingen av er skall komma in i det land som jag med upplyft hand har lovat ge er till boning, ingen förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.
Som ni under fyrtio dagar har bespejat landet, så skall ni under fyrtio år — ett år för varje dag — komma att bära på era missgärningar. Ni skall då erfara vad det är att jag tar min hand ifrån er.’ Jag, Herren, talar. Jag skall förvisso göra så med hela denna onda menighet, som har gaddat sig samman mot mig. Här i öknen skall de förgås, här skall de dö.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 106:6–7a, 13–14, 21–23 (R. 4a)

R.
Tänk på mig, Herre,
du som besöker ditt folk med din nåd.


Vi har syndat som våra fäder,
vi har gjort illa, vi har varit gudlösa.
Våra fäder i Egypten förstod inte dina under. R.

Men de glömde snart hans gärningar,
de väntade inte på vad han hade berett.
De greps av lystnad i öknen
och satte Gud på prov i ödemarken. R.

De glömde Gud, sin frälsare,
som hade gjort så stora ting i Egypten,
så underbara verk i Hams land,
så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. R.

Då hotade han att förgöra dem,
men Mose, den man som han hade utvalt,
trädde fram som medlare inför honom
för att avvända hans vrede,
så att den inte skulle fördärva. R.

Halleluja
Luk 7:16

En stor profet har uppstått bland oss,
Gud har besökt sitt folk.

Evangelium
Matt 15:21–28
(Kvinna, din tro är stark)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.« Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: »Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.« Han svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll ner för honom och sade: »Herre, hjälp mig.« Han svarade: »Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, sade hon, »men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter