Liturgiska texter


 PDF fil

Den 7 oktober 2022, fredag
Birgitta av Vadstena


Inledning:

Född omkr. 1302 på Finsta gärd i Uppland, där hennes far, Birger Persson, var lagman. Vid 13 års ålder gift med Ulf Gudmarsson titt Ulvåsa i Östergötland, med vilken hon fick åtta barn. Vid tiden för Ulfs död 1344 började B, allt oftare få uppenbarelser, som nedtecknades av hennes biktfäder. Hon grundade Vår Frälsares orden. Dog i Rom den 23 juli 1373 och helgonförklarades den 7 oktober 1391. Hennes världsrykte grundar sig på hennes kärlek till Kristus och kyrkan, hennes mod inför världsliga herrar och kyrkliga dignitärer, hennes omsorger om andra, hennes glödande fromhet och hennes nyktra realism.

Dagens bön:

Herre, vår Gud, då den heliga Birgitta betraktade din Sons lidande uppenbarade du för henne himmelska hemligheter. Låt oss, dina tjänare, i våra egna lidanden och smärtor se den Korsfästes härlighet uppenbaras. Genom honom, Jesus Kristus

Läsningar: Vish 7:7-14, Ps 25, 1 Kor 2:6-10, Luk 10:21-24

Första läsningen
Vish 7:7-14
(Jag valde visheten)


Läsning ur Vishetens bok.
Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,
ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand
och silver räknas som smuts på marken.
Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet
och ville hellre äga henne än dagens ljus,
ty skenet från henne slocknar aldrig.
Men med henne kom också allt annat gott till mig;
det låg omätlig rikedom i hennes händer.
Jag gladdes åt alla dessa ting, ty visheten härskar över dem,
men jag visste ännu inte att hon också är deras moder.
Det jag lärde mig utan baktankar
lär jag ut utan missunnsamhet.
Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv,
ty den är en outtömlig skattkammare för människorna.
De som utnyttjar den vinner Guds vänskap,
fostrans gåvor öppnar vägen till honom.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (624)
Ps 25:4-5, 8-10, 14

R.
Herre, visa mig din väg,
och gör mig villig att gå den.


Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
jag hoppas alltid på díg. R.

Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg. R.

Alla Herrens vägar är nåd och trófasthet *
för dem som håller hans förbund och víttnesbörd.
De som fruktar Herren blir hans förtrógna, *
han inviger dem i sitt förbúnd. R.

Andra läsningen
1 Kor 2:6-10
(Vishet förkunnar vi)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Ingen vet vem Fadern är utom Sonen
och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Evangelium
Luk 10:21-24
(Du har dolt detta för de visa och kloka
men uppenbarat det för dem som är som barn)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden fylldes Jesus med jublande glädje genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.« Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: »Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Låt oss tacka Gud som har undervisat sin kyrka genom den heliga Birgittas ord och exempel. Vi ber till honom:

1. Helige Fader, du som berett fred åt världen genom den Korsfästes blod, befäst din kyrkas enhet och hängivenhet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Du, som för att bygga upp din kyrka, sände din tjänarinna Birgitta med sanningens och kärlekens ord, tänd en liknande profetisk eld i vår tid. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Ge dem som skall förkunna sanningens ord i vår tid, den vishet som finner vägen till människornas hjärtan. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Skänk uthållighet och kraft åt dem som lider förföljelse för Kristi skull, så att de avlägger ett gott vittnesbörd. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Öppna, genom Kristi död och uppståndelse, himlens port för alla dem som har lämnat denna värld. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige, evige Gud, när du kröner dina helgon visar du oss hela måttet på din kärlek. Låt deras förebild och sporra oss och ge oss kraft att gå i Jesu fotspår. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Andra liturgiska texter