Liturgiska texter


 PDF fil

Den 1 juni 2023, torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

Justinus martyr - firas ej

Inledning:Dagens bön:

Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom din Son

Läsningar: 1 Mos 22:9-18 Ps 40, Matt 26:36-42

Första läsningen
1 Mos 22:9-18
(Vår fader Abrahams offer)


Läsning ur första Mosebok.
I de dagarna kom Abraham och Isak fram till platsen som Gud hade talat om. Där byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” — ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” Ängeln sade: ”Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.” När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Da gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället for sin son. Abraham gav denna plats namnet ”Herren utser”. I dag säger man ”på berget där Herren blir sedd”.
Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: ”Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.”
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (633)
Ps 40:7-10ab,11ab, 17

R.
Se, jag kommer för att göra din vilja.

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag
– öppna öron har du gívit mig – *
du begär inte brännoffer och syndoffer.
Därför säger jag: Se, jag kómmer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.
Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, *
och din lag är i mitt hjärta. R.

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora försámlingen.
Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta,
jag talar om din trofasta hjälp.
Alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig.
De som längtar efter din frälsning må alltid säga:
”Lovad vare Herren.” R.

Halleluja
Fil 2:8-9

Kristus var lydig anda till döden, döden pa ett kors.
Därfor har Gud upphöjt honom
och givit honom ett namn som star over alla namn.

Evangelium
Matt 26:36-42


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick Jesus med sina lärjungar till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.” Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.” Sedan gick han bort och bad för andra gången: ”Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.”
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Låt oss genom Kristus utgjuta våra böner inför Gud, vår Fader, som styr allt med sin vilja och välsignar alla dem som sätter sitt hopp till honom:

1. Kristus, du är Faderns Ord, lägg de rätta orden i vår mun, när vi skall be. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Kristus, Överstepräst och livets Bröd, låt dina utvalda tjänare leva sitt prästämbetes gåva och i dig frambära sig själva som en offergåva. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Kristus, härlighetens Herre, du som alltid vädjar för oss inför Fadern, gör oss trogna i vår bön, så att det aldrig fattas arbetare i din skörd. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Kristus, vår Herre, sänd av Fadern, låt alla finna livet och vägen till Guds rike i dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Kristus, du den levande Gudens Son, som med din död besegrat döden, låt våra avlidnas död bli den yttersta offergåvan som ger dem evig glädje i din härlighet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Gud, du håller världens öden i din hand. Avlägsna varje fara, skänk oss din frid och uppfyll våra ödmjuka böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter