Liturgiska texter


Den 23 april 2024, tisdag
tisdag i 4 påskveckan

Georg martyr, Adalbert biskop och martyr

Helgon: Georg martyr, Adalbert biskop och martyr
Georg. Redan under 300-talet vördades han som martyr i Lydda, Palestina, där en kyrka kom att uppföras till hans ära. Georgskulten utbreddes tidigt i både öst och väst. Han var soldat och säges ha dött i Lydda, men ingen vet när.
Adalbert.
Född i Libice i Böhmen omkring 956. Studerade i Magdeburg och antog vid konfirmationen namnet Adalbert. Åter i hemlandet prästvigdes han 983 och blev Prags andre biskop, som energiskt verkade för utrotandet av hedniska sedvänjor. När han misslyckades i denna verksamhet begav han sig till Rom och blev där munk. Under ett nytt försök att missionera, denna gång i Preussen, dödades han av sina motståndare den 23 april 997.


Dagens bön:

Allsmäktige Gud, låt oss som firar påsk hämta befriande glädje ur Herrens uppståndelse.

eller
Herre, vi prisar din makt, och vi åkallar din hjälp i vår svaghet genom den helige Georgs förbön, ty han fick nåden att i lidandet och döden likna din Son, Jesus Kristus.

Gud, du krönte den helige Adalberts iver som själasörjare med martyriets krona. Ge din kyrka genom hans förmedling och hjälp den nåden att hjorden aldrig saknar omsorg och folket alltid lyssnar till sina herdar och följer dem.


Läsningar: Apg 11:19-26, Ps 87, Joh 10:22-30

Första läsningen
Apg 11:19–26
(De lät icke-judar höra budskapet om herren Jesus)


Läsning ur Apostlagärningarna.
De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia, predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om herren Jesus. Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd, blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom, tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 87 (R. Ps 116:1a)

R.
Lova Herren, alla folk.

Herren älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,
han älskar det mer än andra boningar i Jakob.
Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad. R.

Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare,
liksom Filisteen och Sor och Kush
— även om dem skall det heta: »Där är de alla födda.«
Men om Sion skall det sägas: »Det är hon som har fött oss«,
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

När Herren tecknar upp folken,
då skall han räkna så:
»Där är de alla födda.«
Och under sång och dans skall de säga:
»Alla mina källor är i dig.« R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Joh 10:22–30
(Jag och Fadern är ett)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Tempelinvigningsfesten inföll i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: »Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.« Jesus svarade: »Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter