Liturgiska texter


Den 22 oktober 2021, fredag
fredag i 29 veckan 'under året'

Johannes Paulus II påve

Helgon: Johannes Paulus II påve
Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland i olika pastorala och akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.


Dagens bön:

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn.

eller
Gud, rik på barmhärtighet, du som ville att den salige påven Johannes Paulus skulle förestå hela din kyrka, låt oss ta lärdom av hans undervisning, så att vi helt öppnar våra hjärtan för den frälsande nåden från Kristus, människans ende återlösare. Han som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder, en Gud från evighet till evighet.


Läsningar: Rom 7:18-25a, Ps 119, Luk 12:54-59

Första läsningen
Rom 7:18–25a
(Vem skall befria mig från denna dödens kropp?)


Läsning ur Paulus brev till romarna.
Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda — i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre!
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:66, 68, 76–77, 93–94 (R. 68b)

R.
Herre, lär mig dina stadgar.

Lär mig gott förstånd och kunskap,
ty jag tror på dina bud. R.

Du är god och gör vad gott är.
Lär mig dina stadgar. R.

Låt din godhet vara min tröst,
så som du har lovat din tjänare. R.

Må din barmhärtighet komma över mig,
så att jag får leva,
ty din lag är min lust. R.

Aldrig skall jag glömma dina stadgar,
ty genom dem har du behållit mig vid liv. R.

Rädda mig, jag är din,
jag begrundar dina befallningar. R.

Halleluja
Jfr Matt 11:25

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter
för dem som är som barn.

Evangelium
Luk 12:54–59
(Varför kan ni inte tyda vilken tid det är?)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »När ni ser moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och det blir det också. Och när ni märker att vinden är sydlig, säger ni att det blir hett, och det blir det. Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det?
Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till domstolen med din motpart, så gör vad du kan för att bli förlikt med honom innan ni är framme. Annars släpar han dig inför domaren, och domaren låter indrivaren ta hand om dig, och indrivaren sätter dig i fängelse. Var säker på att du inte slipper ut förrän du har betalt till sista öret.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter