Liturgiska texter


 PDF fil

Den 3 december 2023, söndag
Första söndagen i advent

Francisco Xavier präst - firas ej

Inledning:

Många gånger har vi upplevt olika slags väntan i vårt liv. Det har varit stunder av livlig och känslofull väntan på annalkande gäster, på ankomsten av dem som står oss nära, på uppfyllelsen av våra hemligaste och innerligaste önskningar. Med dagens söndag börjar vi en fyra veckor lång liturgisk väntan på ankomsten av vår frälsare, Jesus Kristus. Låt därför detta bli en god förberedelsetid för våra hjärtan, till att räta ut de krokiga vägvalen i vårt liv. För den som bringar frälsning kommer, han som är värd det allra finaste och högtidligaste mottagandet. Låt oss be under denna Eukaristi - på denna första söndag i advent - att de närmaste dagarna och veckorna kommer att kunna bli en tid av äkta förberedelse inför Guds Sons ankomst.

Dagens bön:

Allsmäktige Gud, fyll oss med längtan efter din stora dag, så att vi med kärlekens gärningar går Kristus till mötes och ställs på hans högra sida i himlen. Genom honom

Läsningar: Jes 63:16b-17,64:1-8, Ps 80, 1 Kor 1:3-9, Mark 13:33-37

Första läsningen
Jes 63:16b-17; 64:1-8
(O att du slet itu himlen och steg ner!)


Läsning ur profeten Jesajas bok.
Du, Herre, är vår fader,
alltid har du hetat vår befriare.
Varför låter du oss gå vilse
och överge dina vägar, Herre,
varför gör du våra hjärtan hårda,
så att vi inte fruktar dig?
Ändra dig för dina tjänares skull,
de stammar som är din egendom.
O att du slet itu himlen och steg ner,
så att bergen bävade inför dig,
som när elden bränner upp riset,
som när elden får vattnet att koka!
Fienden skulle lära känna ditt namn
och folken darra inför dig
när du utförde underverk som vi inte väntade oss
och aldrig förr hade hört om.
Inget öra har hört, inget öga har sett
någon annan gud än dig gripa in
för dem som hoppas på honom.
Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta,
dem som följer dig och tänker på dig.
Fast du vredgades syndade vi.
Så har vi gjort sedan urminnes tid —
skall vi bli frälsta?
Vi har alla blivit som något orent,
en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.
Vi vissnar alla som löv,
och likt vinden sveper våra synder bort oss.
Ingen åkallar ditt namn,
ingen vaknar upp och håller sig till dig.
Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder.
Men du, Herre, är vår fader.
Vi är leran och du har format oss,
vi är alla ett verk av din hand.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (652)
Ps 80:2ac, 3b, 15-16,18-19

R.
Herre, kom till vår hjälp och befria oss!

Lyssna, du Israels hérde, *
du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.
Låt din makt vakna upp *
och kom till vår frälsning. R.

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, *
skåda ned från himlen och sé på oss,
och ta dig an denna vínstock, *
den ranka din högra hand har plantérat, R.

Håll din hand över mannen vid din högra sída,
den människoson som du har fostrat åt díg.
Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. R.

Andra läsningen
1 Kor 1:3-9
(Vi väntar på att vår Herre Jesus Kristus skall uppenbaras)


Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Evangelium
Mark 13:33-37
(Håll er vakna, ni vet inte när husets herre kommer)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Genom Jesus Kristus, den Messias som vi väntar på och till vilken Gud har anbefallt vår frälsning, ber vi nu till vår Fader i himlen.

1. För den heliga kyrkan, att hon blir ett allt mer fulländat tecken på Kristi frälsande närvaro, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de med sitt ord manar de troende till ett ivrigt och vaket liv i Kristi efterföljd, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För söndrade familjer, att denna tid, då vi väntar på Jesu, vår frälsares ankomst, för familjemedlemmarna närmare varandra och att kärleken skall råda i deras hem, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För dem som fastnat i olika slags missbruk, att väntan på Jesu födelse får dem att övervinna sitt onda beroende och att de allt mer skall öppna sina hjärtan för Gud, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss själva, att vårt deltagande i eukaristin, i synnerhet under adventstiden, stärker oss i vår strävan till ett heligt liv, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige Gud, från dig kommer all nåd, som du skänker oss i Jesus Kristus. Lyssna till våra böner och gör våra hjärtan beredda på vår Frälsares ankomst. Han som med dig lever och råder, från evighet till evighet. Amen.

Andra liturgiska texter