Liturgiska texter


Den 25 april 2024, torsdag
Markus evangelist


Helgon: Markus evangelist
Av de fyra evangelierna är Markus det äldsta. Troligen skrevs det i Rom och återger bl.a. Petrus predikan och minnen. Han följde Paulus på den första missionsresan, kom senare till Rom. Hans mor upplät sitt hemför den första församlingen i Jerusalem.. Kyrkan i Alexandria vördar honom som sin grundare. Hans dag firades först bara i östkyrkan men ingår fr.o.m. 1000-talet även i den romerska kalendern.


Dagens bön:
Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt.


Läsningar: 1 Pet 5:5b-14, Ps 89, Mark 16:15-20

Första läsningen
1 Pet 5:5b–14
(Min son Markus hälsar er)


Läsning ur Petrus första brev.
För er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.
Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen.
Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni skall stå fasta i. Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid åt er alla som lever i Kristus.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 89:2–3, 6–7, 16–17 (R. 2a)

R.
Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet.

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet,
jag vill låta min mun förkunna din trofasthet
från släkte till släkte.
Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp.
I himlen, där befäster du din trofasthet. R.

Av himlarna prisas dina under, o Herre,
och i de heligas församling din trofasthet.
Ty vilken i skyn kan liknas vid Herren,
vilken bland Guds söner kan anses lik Herren? R.

Saligt är det folk som vet vad jubel är,
de som vandrar, o Herre, i ditt ansiktes ljus.
I ditt namn fröjdar de sig alltid,
och genom din rättfärdighet upphöjs de. R.

Halleluja
Jfr 1 Kor 1:23a, 24b

Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst.
Han är Guds kraft och Guds vishet.

Evangelium
Mark 16:15–20
(Förkunna evangeliet för hela skapelsen)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden uppenbarade sig Jesus för de elva och sade till dem: »Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.«
När herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter