Liturgiska texter


Den 1 februari 2023, onsdag
onsdag i 4 veckan 'under året'

Blasius biskop och martyr

Helgon: Blasius biskop och martyr
Biskop i Sebaste i Armenien under 300-talet. Under medeltiden spreds vördandet av honom över hela kyrkan. Firas enligt det allmänna romerska kalendariet den 3 februari.


Dagens bön:

Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig.

eller
Herre, bönhör ditt folk, som ropar till dig på den helige Blasius dag: ge oss fred i våra dagar och hjälp att vinna evigt liv.


Läsningar: Heb 12:4-7, Ps 103, Mark 6:1-6a

Första läsningen
Heb 12:4–7, 11–15
(Den Herren älskar, den tuktar han)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Och ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner:
Min son, var tacksam för Herrens tuktan
och förlora inte modet när han straffar dig.
Ty den Herren älskar, den tuktar han,
och han agar var son som han har kär.
Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far?
För stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan i stället blir friskt igen.
Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 103:1–2, 13–14, 17–18a (R. jfr 17)

R.
Evigt varar Herrens nåd över dem som fruktar honom.

Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort. R.

Som en fader förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är danade,
han tänker på att vi är stoft. R.

Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom
och hans rättfärdighet intill barnbarn,
när man håller hans förbund. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Mark 6:1–6
(En profet blir ringaktad bara i sin hemstad)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kom Jesus till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat, undervisade han i synagogan. Och de många som hörde honom häpnade och sade: »Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?« Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem.« Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter