Liturgiska texter


 PDF fil

Den 8 augusti 2021, söndag
19 söndagen 'under året'

Dominicus präst - firas ej

Inledning:

Eukaristin är det nya förbundets påskmåltid, i vilken Kristus mättar oss med sin kropp och styrker oss med sitt blod. Liksom mannat i öknen för Israels folk, liksom glödkakan för profeten Elia - är Eukaristin den näring som styrker det nya förbundets folk under dess vandring på jorden - det eviga förbund som har slutits i Kristi blod. Mannat i öknen och Elias bröd, är bara tecken som pekar på det sanna brödet från himlen som Gud fadern ger oss - Guds bröd, som ger världen liv. Styrkta av denna föda kan vi tillitsfullt vandra fram till den strålande festmåltid som vår Herre har förberett åt oss i himlen och där vi kommer att få se honom ansikte mot ansikte.

HERRE - du är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du ger oss din kropp som mat på vägen till Faderns hus. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du har förberett en evig boning i himlen åt dem som Fadern har dragit till dig. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du har gjort oss till dina barn och sänt din Sons Ande in i våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en gång ta vår arvslott i besittning. Genom din Son

Läsningar: 1 Kung 19:4-8, Ps 34, Ef 4:30-5:2, Joh 6:41-51

Första läsningen
1 Kung 19:4-8
(Maten gav Elia kraft att gå ända till Guds berg)


Läsning ur första Kungaboken.
Elia gick en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. »Det är nog«, sade han, »ta mitt liv, Herre, jag är inte bättre än mina fäder.« Han lade sig ner och somnade där under ginstbusken.
Då kom en ängel och rörde vid honom och sade: »Stig upp och ät!« När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden; han åt och drack och lade sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. »Stig upp och ät«, sade han, »annars orkar du inte hela vägen.« Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (631)
Ps 34:2-9

R.
Smaka och se att Herren är god.

Jag vill alltid prisa Hérren, *
hans lov skall ständigt vara i min mún.
Min själ skall berömma sig av Hérren, *
de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

Lova med mig Hérren, *
låt oss med varandra upphöja hans námn.
Jag sökte Herren, och han svárade mig, *
och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

Se mot honom, ta emot hans ljús, *
era ansikten behöver inte rodna av blygsel.
Här är en betryckt som rópade, †
och Herren hörde honom *
och räddade honom ur all hans nöd. R.

Herrens ängel beskyddar dem som frúktar honom, *
och han befríar dem.
Smaka och se att Herren är gód. *
Salig den som tar sin tillflykt till hónom. R.

Andra läsningen
Ef 4:30-5:2
(Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss)


Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja


Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

Evangelium
Joh 6:41-51
(Jag är det levande brödet)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden förargade sig judarna över att han hade sagt: »Jag är brödet som har kommit ner från himlen«, och de sade: »Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?« Jesus svarade: »Var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Med tillit lägger vi nu fram våra böner inför Fadern, som kallar oss till sin son.

1. Må de som förmedlar eukaristins sakrament, leda alla till det Levande brödets altarbord. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

2. Må alla världens nationer göra slut på allt hat och osämja bland sina invånare. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

3. Må de unga kristna alltid vandra på kärlekens vägar, som Guds älskade barn. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

4. Må våra avlidna, som i livet mättats av Livets bröd, nu få åtnjuta himmelsk glädje och ära. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

5. Må vi, som här samlas kring Kristi altare, genom att ta emot hans kropp och blod växa till i kärleken till Gud och till våra medmänniskor. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige Gud. I dig är det vi lever och är till. Tag emot våra böner, som vi frambär på ditt altare som pilgrimer på vandringen hem till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Andra liturgiska texter