Liturgiska texter


Den 6 juni 2023, tisdag
tisdag i 9 veckan 'under året'

Norbert av Xanten biskop

Helgon: Norbert av Xanten biskop
Föddes omkr. 1080 i Rhenlandet. Prästvigd 1115 levde han ett apostoliskt liv och predikade särskilt i Frankrike och Tyskland. Grundade premonstratensorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Han grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg år 1126. Dog år 1134.


Dagens bön:

Gud, vår Fader, inget finns som undandrar sig din försyn. Röj ur vägen allt som skadar oss, och ge oss allt som leder fram till dig.

eller
Fader i himlen, du gjorde den helige Norbert till en bönens man och en god och trogen kyrkans tjänare. Lyssna till hans böner och låt aldrig de dina sakna herdar efter ditt hjärta, sådana som leder hjorden dit där den kan finna näring för sin tro.


Läsningar: Tob 2:9-14,3:1a, Ps 112, Mark 12:13-17

Första läsningen
Tob 2:9–14; 3:1
(Tobit knotade inte mot Gud
när blindhet hade drabbat honom)


Läsning ur Tobits bok.
När jag, Tobit, på pingstdagen hade begravt en död och på natten kom hem igen, gick jag ut på gården och lade mig att sova intill gårdsmuren. Eftersom det var hett, hade jag ingenting över huvudet. Men jag visste inte att det höll till sparvar i muren ovanför mig; deras varma spillning fastnade i ögonen på mig, så att det bildades vita hinnor. Jag gick till läkare för att få hjälp, men ju mer de behandlade mig med sina salvor, desto mer försämrades min syn av de vita hinnorna, tills jag blev helt blind. I fyra års tid var jag utan syn, och alla mina landsmän var ledsna för min skull. Ahikar försörjde mig i två år, men sedan måste han resa till Elam.
Vid den tiden hade min hustru Hanna börjat tjäna pengar på att bereda ull och väva, som kvinnor brukar göra, och hon försörjde mig på sina inkomster. Hon fick ullen skickad till sig och vävde mot betalning. Den sjunde dystros skar hon ner en väv och skickade den till beställarna. De betalade henne hela lönen men gav henne dessutom en killing att ta hem. När hon kom hem till mig, började den bräka. Då ropade jag på Hanna och sade: »Var kommer getkräket ifrån? Den är väl inte stulen? Ge tillbaka den till ägarna, vi får inte äta något som är stulet.« Hon svarade att hon hade fått den till skänks utöver lönen, men jag trodde henne inte utan sade åt henne att lämna tillbaka den till ägarna, och jag rodnade av skam över vad hon hade gjort. Då sade hon till mig: »Vad har du fått för all din välgörenhet? Vad har du fått för din rättfärdighet? Nu ser man vad det var värt!«
Jag blev djupt bedrövad och brast ut i suckar och gråt.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 112:1–2, 7b–9 (R. jfr 7c)

R.
Den rättfärdiges hjärta förtröstar på Herren.

Salig den man som fruktar Herren
och har sin stora lust i hans bud.
Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden,
de trognas släkte skall välsignas. R.

Han fruktar inte för onda budskap,
hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.
Hans hjärta är fast och behöver inte frukta,
han skall snart få se med lust på sina ovänner. R.

Han strör ut, han ger åt de fattiga,
hans rättfärdighet består för evigt,
hans horn skall bli upphöjt med ära. R.

Halleluja
Jfr Ef 1:17–18

Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus,
så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.

Evangelium
Mark 12:13–17


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden skickades några fariseer och herodesanhängare till Jesus, som skulle snärja honom med frågor. De kom och sade till honom: »Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen, utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Skall vi eller skall vi inte göra det?« Men han förstod att de hycklade och svarade: »Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den.« De räckte fram en, och han frågade: »Vems bild och namn är detta?« — »Kejsarens«, svarade de. Jesus sade: »Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.« Då häpnade de över honom.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter