Liturgiska texter


Den 4 februari 2023, lördag
lördag i 4 veckan 'under året'

Nils Hermansson biskop

Helgon: Nils Hermansson biskop
Född i Skänninge 1325 eller 1326, studerade i Paris och Orleans. Var huslärare på Ulvåsa och tillhörde den birgittinska kretsen. Tog emot Birgittas reliker i Linköping och invigde klostret i Vadstena. Kämpade som biskop för kyrkans frihet, särskilt mot kung Albrekt. Hade rykte om sig att vara renhjärtad, god mot de fattiga och modig när det gällde att säga sanningen till de mäktiga. En rad diktverk, blå. tidegärden till Birgittas ära med antifonen Rosa, rörans bonitatem (se 7 oktober), har biskop Nils som. upphovsman.


Dagens bön:

Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig.

eller
Himmelske Fader, du gjorde den salige Nicolaus till ett föredöme för sin hjord i lidelse för rättvisan och kyrkans helighet. Hör hans bön för oss och ge oss nåden att leva helt i samklang med vår tro på din Son Jesus Kristus.


Läsningar: Heb 13:15-17,20-21, Ps 23, Mark 6:30-34

Första läsningen
Heb 13:15–17, 20–21
(Må fridens Gud styrka er i allt gott)


Läsning ur Hebreerbrevet.
Vi vill genom Jesus ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud. Lyssna till era ledare och foga er efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda; det skulle inte vara lyckligt för er.
Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 23 (R. 1)

R.
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Herren är min herde:
ingenting skall fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
så som han har lovat. R.

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav gör mig trygg. R.

Du dukar ett bord för mig
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden. R.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. R.

Halleluja
Joh 10:27

Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.

Evangelium
Mark 6:30–34
(De var som får utan herde)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden samlades apostlarna hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sade till dem: »Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.« Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta.
De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. När han steg i land, fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge.
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter