Liturgiska texter


Den 7 augusti 2021, lördag
lördag i 18 veckan 'under året'

Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst

Helgon: Sixtus II påve och hans följeslagare martyrer, Cajetanus präst
Sixtus blev påve 257. Han greps i enlighet med ett påbud av kejsar Valmanus, enligt traditionen då han firade liturgin i Calixtuskatakomben, och dödades tillsammans med fyra diakoner den 6 augusti. Han är gravsatt i samma katakomb. Cajetanus född i Vicenza 1480. Studerade juridik i Padua. Blev präst i Rom och ägnade sig samtidigt åt arbete bland stadens fattiga tillsammans med en grupp präster och lekmän. Lämnade så småningom sin höga prästerliga befattning för att ägna sig helt åt denna tjänst och åt kyrkligt reformarbete inom den nygrundade teatinorden. Dog i Neapel 1547.


Dagens bön:

Gud, du som skapat och uppehåller allt, låt oss känna din närvaro i vår bön och i vårt liv, så att all vår strävan förbereds och fullbordas i din nåd.

eller
Allsmäktige Gud, ge oss din Andes kraft, så att vi villigt tror vad du har uppenbarat och inte tvekar att bekänna det, liksom den helige Sixtus och hans följeslagare inte tvekade att ge sitt liv som vittnen för ditt ord och Jesus Kristus.


Läsningar: 5 Mos 6:4-13, Ps 18, Matt 17:14-20

Första läsningen
5 Mos 6:4–13
(Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta)


Läsning ur femte Moseboken.
Mose sade till folket: »Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett märke på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
När nu Herren, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge dig — stora och vackra städer, som du inte har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du inte har fyllt, och uthuggna brunnar, som du inte har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du inte har planterat — och när du då äter och blir mätt, så ta dig till vara för att glömma Herren, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Herren, din Gud, skall du frukta, och honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du svärja.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 18:2–4, 47, 51ab (R. 2a))

R.
Jag har dig kär, Herre, min styrka.

Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka,
Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare. R.

Gud är min klippa till vilken jag tar min tillflykt,
min sköld och mitt räddande horn, mitt värn.
Lovad vare Herren! Jag ropar till honom,
och jag blir räddad från mina fiender. R.

Herren lever! Lovad vare min klippa,
och upphöjd vare Gud, min räddare!
Ty du ger din konung väldig seger
och gör nåd mot din smorde. R.

Halleluja
Jfr 2 Tim 1:10

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset
genom evangeliet.

Evangelium
Matt 17:14–20
(Om ni har tro blir ingenting omöjligt för er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden kom en man fram och föll på knä för Jesus och sade: »Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom.« Jesus svarade: »Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig.«
Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad. När de var ensamma, kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Varför kunde inte vi driva ut demonen?« Han svarade: »Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn, kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter