Liturgiska texter


Den 11 oktober 2022, tisdag
tisdag i 28 veckan 'under året'

Johannes XXIII påve

Helgon: Johannes XXIII påve
Angelo Giuseppe Roncalli föddes i byn Sotto il Monte i trakten av Bergamo i Italien 1881. Elvaårig inträdde han i stiftsseminariet och fullbordade senare sin prästutbildning vid det påvliga seminariet i Rom. Han prästvigdes 1904 och blev sekreterare till biskopen av Bergamo. 1921 trädde han i tjänst vid den Heliga stolen som ordförande för den italienska avdelningen av påvliga Rådet för utbredandet av tron. 1925 utnämndes han till påvlig visitator och därefter apostolisk delegat i Bulgarien och 1935 i Turkiet och Grekland. 1944 blev han påvlig nuntie i Frankrike och 1953 kardinal och patriark av Venedig. Han upphöjdes till påveämbetet 1958 och sammankallade en romersk synod, beslutade om revision av Codex iuris canonici och utlyste det andra ekumeniska Vatikankonciliet. Han avled i Rom på kvällen 3 juni 1963.


Dagens bön:

Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda.

eller
Allsmäktige, evige Gud, du som lät den helige påven Johannes inför hela världen framstå som en avbild av Kristus, den gode Herden, låt på hans förbön också oss med överflödande godhet visa vad en kristen kärlek är. Genom din Son Jesus Kristus …


Läsningar: Gal 5:1-6, Ps 119, Luk 11:37-41

Första läsningen
Gal 5:1–6
(Tron får sitt uttryck i kärlek)


Läsning ur Paulus brev till galaterna.
Kristus har befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm
Ps 119:41, 43–45, 47–48 (R. 41a)

R.
Må din nåd komma mig till del.

Må din nåd, Herre, komma mig till del,
din frälsning efter ditt löfte. R.

Ryck inte bort sanningens ord från min mun,
ty jag hoppas på dina domar. R.

Så vill jag hålla din lag beständigt,
ja, alltid och i evighet. R.

Låt mig gå fram på rymlig plats,
ty jag begrundar dina befallningar. R.

Jag vill ha min lust i dina bud,
ty de är mig kära. R.

Jag vill lyfta mina händer till dina bud,
och jag vill begrunda dina stadgar. R.

Halleluja
Heb 4:12

Guds ord är levande och verksamt,
och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Evangelium
Luk 11:37–41
(Ge åt de fattiga, så blir allt rent för er)


Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden bjöd en farisé Jesus hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden, men Herren sade till honom: »Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er.«
Så lyder Herrens evangelium.


Andra liturgiska texter