Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Breviar


Kyrkans dagliga bön - Breviar


Genom dopet blir alla kristna vigda till präster i det allmänna prästadömet. Vi skall förrätta vår tjänst inför Gud "rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar" (Luk 1:75). Vi har blivit lemmar i Kristi kropp och skall därför stämma in i den bön till Fadern som vår Överstepräst har uppstämt under sitt liv på jorden. Den förnämsta formen för denna gudstjänst är den heliga mässan. Eukaristin är pärlan i kyrkans liturgi, men den pärlan är infattad i en ring av böner som helgar hela dagen: tidegärden. Tidebönen utsträcker mässans lovprisning och förbön till dygnets alla timmar.
Alla kristna är därför inbjudna att göra tidegärden till sin egen bön. De deltar då i den prästerliga uppgiften att förvandla det jordiska till bärare av himmelsk nåd. I kyrkans bön sker en "transsubstantiation" av tiden. Vår stund på jorden förvandlas till frälsningens i dag (jfr Luk 4:21; 19:9; 2 Kor 6:2; Ps 95:8). I dag dras vi in i Kristi mysterium, i dag går han fram bland oss på sin barmhärtighets väg, "än som i gången tid". Genom lovsången och förbönen drar vi in världen i Guds rike på ett osynligt men verksamt sätt.
Jag uppmanar alla kyrkans medlemmar att göra sig förtrogna med denna böneform. Kyrkoherdarna erinras om möjligheten att fira delar av tidegärden som gemensam församlingsgudstjänst.

bp Hubertus Brandenburg (förord till ”Kyrkans Dagliga bön” 1990)

Mässa med Vesper, vad är det?
Vesper är en del av Tidegärden, som är Kyrkans officiella bön. Tidegärden består av sju separata delar och dessa beds på olika tider under dagen. De två viktigaste är Laudes, morgonbönen och Vespern som beds vid solnedgången.
Själva fundamentet i Tidegärden är Psaltaren, en av Bibelns böcker. Psaltaren, som består av 150 psalmer är Bibelns egen ”bönbok”. Denna ”bönbok” är inte vilken som helst, utan den innehåller böner som Gud själv har gett oss, för Bibeln är Guds ord.
Det är enbart Kyrkans tjänare (biskopar, präster, diakoner) och ordensfolket, som är förpliktade att be Tidegärden, men Kyrkan vill gärna att så många som möjligt ska delta i den.
Vi är alla delar av Kristi kropp som är Kyrkan och genom att förenas i en bön som beds av Kyrkan över hela världen synliggörs enheten på ett alldeles särskilt sätt.