Mässa - text


Eukaristi


Eukaristin r "hela det kristna livets hjdpunkt och klla". De andra sakramenten liksom alla kyrkans mbeten och tjnster liksom all apostolisk verksamhet r frbundna med eukaristin och inriktade p den. Ty den heliga eukaristin omfattar hela kyrkans andliga skatt, dvs., Kristus sjlv, vr psk. (KKK 1324)


Hl. mssa - text: (format A4)

                     


B

#     ¤     +