Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 24 februari 2018, lördag
lördag i 1 fasteveckan
Läsningar: 5 Mos 26:16-19, Ps 119, Matt 5:43-48

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms stift
sv.radiovaticana.se

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

157. Vem är huvud för denna kropp?
Kristus “är huvudet för kroppen, för kyrkan” (Kol 1:18). Kyrkan lever av honom, i honom och med honom. Kristus och kyrkan utgör tillsammans “Kristus i sin helhet” (S:t Augustinus); “huvud och lemmar är så att säga en enda mystisk person” (S:t Thomas av Aquino).
                      (hela texten)