Hej då Cliche och Hej one.com... och problem med databas.
One.coms support arbetar nu 10 dagar med problemet.


Dagens
liturgi

Breviar

   - Laudes        - Ters
   - Sext             - Non
   - Vesper         - Compl.
   - Läsningsgudstjänst


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

157. Vem är huvud för denna kropp?
Kristus “är huvudet för kroppen, för kyrkan” (Kol 1:18). Kyrkan lever av honom, i honom och med honom. Kristus och kyrkan utgör tillsammans “Kristus i sin helhet” (S:t Augustinus); “huvud och lemmar är så att säga en enda mystisk person” (S:t Thomas av Aquino).
                      (hela texten)