Den 21 november 2019, torsdag
Jungfru Marias tempelgång
Läsningar: Sak 2:10-13, Ps Luk 1:46-55, Matt 12:46-50

P. Teodor Famula OMI
1935-2019

P. Teodor Famula OMI avled den 18 november 2019.

Född den 1 oktober 1935. Han prästvigdes den 19 mars 1961. Till Sverige kom han 1967. Han arbetade i Sverige och Norge. Han blev den förste kyrkoherden i Ystad 1988 och stannade här till 1993. Sista åren bodde han i Lubliniec i Polen.
Begravning för p. Teodor äger rum den 21 november i Polen.
Herre, ge honom den eviga vilan
och låt det eviga ljuset lysa för honom.
Må han vila i frid!

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi


Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


I Sverige:
Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö
I Norge:
S:ta Maria - Askim
S:ta Birgitta - Fredrikstad
S:t Peter - Halden
S:t Mikael - Moss

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

427. Vad finns det för något gott som vi kan förtjäna?
Under påverkan av den Helige Ande kan vi förtjäna, för oss själva eller för andra, sådana nådegåvor som är till gagn för vår helgelse och för att uppnå det eviga livet, liksom för övrigt de timliga ting som är lämpliga för oss i enlighet med Guds plan. Ingen kan förtjäna den första nåden, den nåd, som skänks vid inledningen till omvändelse och rättfärdiggörelse.
                      (hela texten)