Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 13 december 2018, torsdag
Lucia jungfru och martyr
Läsningar: Jes 41:13-20, Ps 145, Matt 11:11-15
Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
Lucia jungfru och martyr
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

449. Vad är mened?
En mened är att avlägga ett löfte under ed med avsikten att inte hålla det, eller att svika det löfte man gjort under ed. Det är en allvarlig synd mot Gud, som alltid är trogen sina löften.
                      (hela texten)