Oblatmissionärerna i Sverige
Ramels väg 149, 213 69 Malmö

Den 25 juli 2016, måndag


Jakob apostel
Läsningar: 2 Kor 4:7-15, Ps 126, Matt 20:20-28Dagens evangelium


Matt 20:20-28

Vid den tiden kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster.” Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?" De svarade: "Ja, det kan vi.” Då sade han: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.” När de andra tio hörde detta blev de förargade på de båda bröderna. Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”Församlingar omiMaria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö


Ordspråksbok


" "Katolsk tro


Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

542. När bad Jesus?
Evangeliet visar ofta Jesus i bön. Vi ser honom dra sig tillbaka i ensamhet, också under natten. Han ber före de avgörande ögonblicken i sitt eller apostlarnas liv. Man kan faktiskt säga att hela hans liv är bön, därför att han är i ständig kärleksgemenskap med Fadern.
                      (hela texten)


1130081  -