Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna RWDDen 22 oktober 2016, lördag
Johannes Paulus II påve
Läsningar: Ef 4:7-16, Ps 122, Luk 13:1-9

Påvens besök
Breviar


Herdabrev   Dagens
   helgon
Johannes Paulus II påve
Månads liturgi


Dagens liturgi


Stockholms stift
Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

33. Vad menas med ?trons symboler??
Det är formuleringar - även kallade “trosbekännelser” eller “Credo” - i vilka kyrkan från äldsta tid på ett sammanfattande sätt har uttryckt och gett vidare sin egen tro på ett normativt språk, gemensamt för alla troende.
                      (hela texten)