Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 22 februari 2019, fredag
Petrus biskopsstol
Läsningar: 1 Pet 5:.1-4, Ps 23, Matt 16:13-19

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
Petrus biskopsstol
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

155. I vilken mening deltar Guds folk i Kristi trefaldiga sändning som präst, profet och kung?
Guds folk deltar i Kristi prästerliga ämbete därigenom att de döpta helgas av den Helige Ande för att frambära andliga offer; det deltar i hans profetiska ämbete därigenom att de troende med sin övernaturliga trosinsikt på ett ofelbart sätt håller fast vid denna tro, fördjupar den och vittnar om den; Guds folk deltar i hans kungliga ämbete genom att tjäna - dess medlemmar följer Jesus Kristus som trots att han är världsalltets kung gjorde sig till tjänare för alla, framför allt de fattiga och lidande.
                      (hela texten)