Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna
Den 21 augusti 2018, tisdag
Pius X påve
Läsningar: Hes 28:1-10, Ps 5 Mos 32:26-36, Matt 19:23-30

P. Rudolf Basista OMI
1933-2018P. Rudolf Basista OMI avled idag 17 augusti 2018.

Född den 15 oktober 1933 i södra Polen. Han prästvigdes den 22 juni 1958 i Poznan. De första åren verkade han som folkpredikant i Polen. 1975 han kom till Sverige. Efter en kortare tid i Stockholm blev basen Malmö, och ett litet kloster uppstod på Ekgatan. Här var han involverad i ett integrationsprojekt för polska, kroatiska och chilenska invandrare och flyktingar. År 1986 grundades den katolska församlingen Sankta Maria i Rosengård, vars förste kyrkoherde han blev. 1990 kunde han inviga sitt stora projekt; den vackra tegelstenkyrkan Sankta Maria i Rosengård. P. Rudolf är en både socialt och musikaliskt begåvad person. Dessa båda talanger kom i full blom i den på hans initiativ bildade polska ungdomskulturföreningen: Kwiaty Polskie (Polska blommor), en förening som fortfarande är oerhört livaktig. För 13 år sedan (1996) utnämndes p. Rudolf till kyrkoherde i Sankt Nikolai katolska församling i Ystad där han stannade till pensioneringen 2009. Senare bodde han i Malmö i Rosengård.
Må han vila i frid.

Breviar
Kyrkans dagliga bön
Dagens
liturgi   Dagens
   helgon
Pius X påve
Bp Anders
- kardinal


Månadens
liturgi


Stockholms
katolska stift
sv.radiovaticana.se
Vatican news

Församlingar omi


Maria i Rosengård - Malmö
S:t Peter - Bromölla
S:t Andreas - Hässleholm
S:ta Maria - Kristianstad
Johannes Döp.- Landskrona
S:t Nikolai - Ystad
Polska Misja - Malmö

Ordspråksbok

" "


Katolsk tro

Katolska Kyrkans
lilla katekes

                - en fråga per dag:

335. Vilka verkningar har vigningens sakrament?
Detta sakrament medför att den Helige Ande på ett särskilt sätt utgjuts över den som vigs och gör honom likformig med Kristus i dennes trefaldiga uppdrag som präst, profet och kung, i enlighet med den grad i sakramentet han har tagit emot. Vigningen medför ett outplånligt insegel: därför kan den varken upprepas eller ges för en begränsad tid.
                      (hela texten)