Arbetar med sidan !!! Oblatmissionärerna

Breviar - Kyrkans dagliga bön

Psalterium för Stockholms katolska stift - 2015 - länk

Tillbaka

Ters
Den 11 december 2017, måndag
2 måndag i advent
Damasus I påve

(eller - med tilläggspsalmer)


Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Kom, helge Ande, med din tröst,
med Faderns makt och Sonens röst.
Låt hjärtat, som var stumt och dött,
bli återskapat, pånyttfött.

Väck tro och samvete till liv
i kyrkan som bekänner dig.
Låt dem som ej din kärlek känt
få värme av den eld du tänt.

O Fader, du mot oss är vänd
i Sonen, som från dig blev sänd
i Anden, som för alla ber
i dag och i all evighet. AmenAnt.  Profeterna bebådade att Frälsaren skulle födas av en jungfru, och hennes namn var Maria.

Psalm 119: VI (41-48)

Må din nåd, Herre, komma mig till del, *
din frälsning efter ditt löfte,

så kan jag svara den som smädar mig, *
ty jag förtröstar på ditt ord.

Ryck inte bort sanningens ord från min mun, *
ty jag hoppas på dina domar.

Så vill jag hålla din lag beständigt, *
ja, alltid och i evighet.

Låt mig gå fram på rymlig plats, *
ty jag begrundar dina befallningar.

Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, *
och jag skall inte komma på skam.

Jag vill ha min lust i dina bud, *
ty de är mig kära.

Jag vill lyfta mina händer till dina bud, *
och jag vill begrunda dina stadgar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Psalm 40:2-14,17-18
Tacksägelse och bön om hjälp
Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5)

I


Jag satte allt mitt hopp till Herren, *
och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Han drog mig upp ur fördärvets grop, *
ur den djupa dyn,

han ställde mina fötter på en klippa, *
mina steg gjorde han fasta.

Han lade en ny sång i min mun, *
en lovsång till vår Gud.

Det skall många se och bli häpna, *
de skall förtrösta på Herren.

Salig den som sätter sin förtröstan till Herren +
och inte vänder sig till de stolta, *
till dem som viker av i lögn.

Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud,
och de tankar du har tänkt för oss *
– inget kan liknas vid dig.

Jag ville förkunna dem och tala om dem, *
men de går inte att räkna.

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag, *
öppna öron har du givit mig.

Du begär inte brännoffer och syndoffer, +
därför säger jag: Se, jag kommer, *
i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.

Att göra din vilja, min Gud, är min lust, *
och din lag är i mitt hjärta.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


II

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet *
i den stora församlingen.

Jag sluter inte mina läppar, *
du, Herre, vet det.

Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, *
jag talar om din trofasta hjälp.

Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet *
för den stora församlingen.

Men du, Herre,
håll inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, *
din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig.

Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, *
mina synder har hunnit upp mig, så att jag inte kan se.

De är fler än håren på mitt huvud, *
och mitt mod har lämnat mig.

Jag ber dig, Herre, kom till min räddning, *
Herre, skynda till min hjälp.

Men alla de som söker dig *
må fröjdas och vara glada i dig,

de som längtar efter din räddning *
må alltid säga: ”Herren är stor.”

Jag är betryckt och fattig, *
men Herren sörjer för mitt liv.

Min hjälp och min befriare är du. *
Dröj inte, du min Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Profeterna bebådade att Frälsaren skulle födas av en jungfru, och hennes namn var Maria.

Kort läsning
Jfr Jes 10:20-21


På den tiden skall kvarlevan av Israel och den räddade skaran av Jakobs hus i trohet stödja sig vid Herren, Israels Helige. En kvarleva skall omvända sig, en kvarleva av Jakob, till Gud, den väldige.

Folken skall frukta ditt namn, Herre,
och jordens konungar din härlighet.

Slutbön

Herre, låt vår bön stiga upp inför dig som ett välbehagligt offer, och låt oss, renade till ande, själ och kropp, möta din Son i människoblivandets mysterium.Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.


Texter från: "Kyrkans dagliga bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1990 Tryckt med bidrag från Missionary Oblates of Mary Immaculate, United States Province, överlämnat till minne av bp John Taylor OMI.
Läsningar från "Läsningar till Kyrkans Dagliga Bön" - Stockholm Katolska Stift - Liturgiska Nämnden 1996.
Förord till "Kyrkans dagliga Bön" av bp Hubertus Brandenburg